PDA

View Full Version : Connect with ICT


Dominika Młynarczyk
23-12-2011, 10:16
Rewolucja informacyjna jest zjawiskiem, które diametralnie zmienia warunki funkcjonowania człowieka we wszystkich podstawowych aspektach życia. Rezultaty komputeryzacji - dzięki upowszechnieniu technologii informacyjnych, mogą być z pożytkiem wykorzystane do przezwyciężenia wielu problemów osób starszych czy niepełnosprawnych, między innymi izolacji czy zagubienia we współczesnym świecie technologii, dając im odwagę do aktywnego życia. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym rozrywka i relaks są o wiele przyjemniejsze, a i praca wydaje się łatwiejsza. Nowoczesne technologie w połączeniu z odpowiednimi metodami nauczania stanowią doskonałe narzędzie umożliwiające społeczną i ekonomiczną integrację osób niepełnosprawnych i upośledzonych z otaczającą rzeczywistością. Szeroki zakres zajęć, programów, warsztatów i innych ofert edukacyjnych oraz rozwiązań technologiczno-informacyjnych powinien przyczynić się do zmodyfikowania i polepszenia warunków życia osób niepełnosprawnych i upośledzonych.
Istotą projektu „Connect with ICT” jest wypracowanie przez partnerów konsorcjum zestawu wskazówek i rekomendacji w zakresie wykorzystania i dostępności narzędzi ICT przez osoby starsze, w szczególności osoby niepełnosprawne i upośledzone, a co za tym idzie wsparcie rozwoju ich kwalifikacji i kompetencji opartych na ICT.

Rezultaty projektu:
 moduł e-learning z ćwiczeniami praktycznymi,
 platforma e-learningowa,
 przewodnik dot. warunków korzystania z platformy,
 podręcznik dla trenerów ICT dot. zagadnień niepełnosprawności i upośledzenia,
 nagrania video prezentujące historie osób starszych w aspekcie wykorzystania przez nich ICT.

Szczegółowe informacje:
Stargardzka Szkoła Wyższa STARGARDINUM
ul. Kazimierza Wielkiego 17
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 483 07 42
e-mail: ict@stargardinum.pl