PDA

View Full Version : Bezpłatne szkolenia dla osób 50+


Aktywny_Emeryt
24-04-2012, 12:55
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 50+ z woj. małopolskiego, podkarpackiego oraz śląskiego.

Założeniem usługi szkoleniowo-doradczej w ramach projektu systemowego PARP pt. „Aktywny Emeryt” jest utrzymanie aktywności zawodowej pracowników poprzez podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie korzyści płynących z pozostawania aktywnym zawodowo na rynku pracy. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 1250 pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w wieku okołoemerytalnym, którzy ukończyli co najmniej 50 lat. Usługa trwać będzie w okresie od czerwca 2011 r. do grudnia 2013 r. Będzie realizowana na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

W ramach usługi zrealizowane zostaną szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, obejmujące następujący zakres tematyczny:
- komunikację,
- pracę zespołową,
- przywództwo,
- planowanie i organizacja,
- umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków zewnętrznych,
- umiejętność rozwiązywania problemów,
- orientacja na wyniki,
- stymulowanie rozwoju innych ludzi,
- networking;
oraz zakładania działalności gospodarczej, w tym:
- elastyczne formy zatrudnienia i wolontariat
- podstawy prawne działalności gospodarczej i możliwe formy jej prowadzenia,
- rejestrowanie firmy,
- podatki i ubezpieczenia w ramach własnej działalności gospodarczej,
- świadomość biznesowa,
- rozpoznawanie rynku,
- źródła informacji o możliwościach uzyskania wsparcia na prowadzenie i rozwój firmy,
- przygotowanie biznes planu,
- przygotowania do uruchomienia działalności gospodarczej.


Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://50plus.parp.gov.pl/zgloszenie/