PDA

View Full Version : Zaproszenie na bezpłatne szkolenie (EFS)


MartynaGusarow
11-07-2012, 09:45
Pracujesz w mikro, małym przedsiębiorstwie? A może prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Masz ponad 50 lat?

Jeśli tak! zaprszam na bezpłatne szkolenie "Bezpieczny kierowca 50+" z zakresu:
• BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE; (doskonalenie techniki jazdy w ruch miejski, bezpieczny odstęp, zachowanie na skrzyżowaniach/rondach, parkowanie, zachowanie wobec pieszych, nowoczesna technika i technologia wspomagająca kierowcę).
• PIERWSZEJ POMOCY;
• PROFILAKTYKI ZDROWIA (zmiany fizyczne i mentalne związane z wiekiem, wpływ zmęczenia i używek na prowadzenie samochodu);

Program szkolenia obejmuje:
A. Część teoretyczną:
Dzień I:
zmiany biologiczne i mentalne postępujące z wiekiem;
wpływ zmęczenia, leków, alkoholu i narkotyków na kierowanie pojazdem;
przepisy ruchu drogowego;
nowoczesna technika i technologia w pojeździe i na drodze wspomagające kierowcę.

Dzień II:
teoria i praktyka pierwszej pomocy.

B. Doskonalenie techniki jazdy (wg. ustalonego grafiku)
kierowanie pojazdu w ruchu miejskim;
radzenie sobie w trudnych sytuacjach, manewrowanie.

W szkoleniu może wziąć udział:
• osoba samozatrudniona powyżej 50 roku życia posiadająca prawo jazdy kat. B, prowadząca działalność na terenie województwa małopolskiego;
• właściciel mikro, małego przedsiębiorstwa działającego na terenie województwa małopolskiego, powyżej 50 roku życia posiadający prawo jazdy kat. B,
• pracownik mikro, małego przedsiębiorstwa działającego na terenie województwa małopolskiego, powyżej 50 roku życia posiadający prawo jazdy kat. B oddelegowany przez pracodawcę.

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:
• udział w praktycznym kursie pierwszej pomocy udokumentowany zaświadczeniem, SZKOLENIE JEST OBOWIĄZKOWE DLA PRACODAWCY, U NAS ZROBISZ JE ZA DARMO!!!!
• teoretyczne powtórzenie zasad ruchu drogowego, nabycie wiedzy z zakresu nowelizacji Ustawy prawo o ruchu drogowym,
• praktyczne zajęcia z instruktorem mające na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia samochodu,
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Rekrutacja:
Rekrutacja ma charakter otwarty, powszechny, ciągły i realizowana jest z zachowaniem zasady równości płci.
Etap 1 – złożenie przez przedsiębiorców/pracodawców formularza zgłoszeniowego oraz karty zgłoszenia kandydata/tów. (dokumenty dostępne na str. internetowej projektu)
Etap 2 – selekcja kandydatów w oparciu o kryteria formalne.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest na terenie województwa małopolskiego w terminie od 01.01.2012 do 31.12.2013. Przewidziano 83 edycje szkoleń. Najbliższe szkolenie odbędzie się:
miejsce; Kraków, ul. Dekerta 12; termin: 27-29.07.2012
miejsce: Tarnów, Mościckiego 4, termin: 31.07 – 2.08.2012

Szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności przyczyniających się do wydłużenia aktywności zawodowej i wzrostu efektywności pracy.


Więcej informacji: www.bezpiecznykierowca.com.pl
ATC s.c.
ul. Dekerta 12,
30-703 Kraków
tel. 531 072 272


Pozdrawiam,
Specjalista ds. rekrutacji i administracji
Martyna Gusarow