PDA

View Full Version : Bezpłatny kurs komputerowy dla osób po piećdziesiątce - Małopolska


CentrumW
21-01-2014, 16:51
Chcesz poznać możliwości komputera i przekonać się jak jego obsługa może ułatwić codzienne życie?
Jesteś początkującym użytkownikiem komputera, czy może zdążyłeś się już z nim zaprzyjaźnić, ale chcesz wiedzę pogłębić?
Masz 50 lat i jesteś mieszkańcem woj.małopolskiego?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi TAK, to wszystko wskazuje, że powinieneś zgłosić się do nas!

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza mieszkańców woj.małopolskiego, którzy ukończyli 50 lat do udziału w BEZPŁATNYM KURSIE KOMPUTEROWYM.

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 15 edycji kursów komputerowych z zakresu: obsługa komputera, korzystanie z Internetu, przetwarzanie tekstów oraz arkusze kalkulacyjne.

Kurs skierowany jest do wszystkich, którzy chcą poznać możliwości komputera i przekonać się jak jego obsługa może ułatwić codzienne życie. Zajęcia odbywać się będą w w grupach 12 osobowych. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

- w wieku 50 – 64 lata

- zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego

- z wykształceniem co najwyżej średnim

Każdy uczestnik kursu otrzyma możliwość BEZPŁATNEGO przystąpienia do egzaminu certyfikującego ECDL START (rynkowy koszt egzaminów i certyfikatu to ok. 350,00 zł)

O ECDL:
Certyfikat ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy) jest wiarygodnym dokumentem poświadczającym umiejętności posługiwania się komputerem. Obecnie jest honorowany w 146 krajach świata.

Korzyści dla pracodawcy, którego pracownicy posiadają certyfikat ECDL:
- potwierdzenie posiadanych kompetencji komputerowych
- podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników a przez to poprawa jakości i tempa pracy
- szansa rozwoju biznesu
- przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez rozwój umiejętności pracowników

Rekrutacja prowadzona będzie systemem ciągłym, do momentu zebrania odpowiedniej liczby uczestników. Ze względów organizacyjnych, wyznaczyliśmy ostateczny termin zamknięcia rekrutacji na 15 lutego 2014.Istnieje możliwość uczestniczenia w grupach otwartych lub stworzenia zamkniętych grup szkoleniowych tylko dla pracowników firm.

Miejsca szkoleń (miejscowość) zostaną ustalone po zebraniu się odpowiedniej liczby osób. Jeśli masz grono przyjaciół bądź pracowników i zależy Ci aby w Twoim mieście zorganizować kurs- skontaktuj się z nami!

Jeżeli zainteresuje Państwa udział w projekcie oraz do przeszkolenia zostaną skierowane osoby spełniające powyższe wymogi rekrutacyjne – prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie www.pro-publico.pl/ecdl/

Podpisane dokumenty zgłoszeniowe prosimy dostarczyć:

- osobiście lub wysłać na adres Biura Projektu: ul. Przemiarki 23A/64, 30-384 Kraków

- lub w postaci skanów oryginalnych dokumentów, wysłanych na adres e-mail: ecdl@pro-publico.pl

Szczegółowe informacje dot. kursu można uzyskać pod numerem telefonu: 535 347 076 lub 518 661 999 bądź pisząc na adres ecdl@pro-publico.pl

Zapraszamy do udziału!

angru46
12-08-2014, 08:16
Kiedy w Nowym Sączu bezpłatny kurs komputerowy dla osób po 50 -ce