PDA

View Full Version : Tolerancja bez granic i polityki.


ostatek
14-12-2015, 14:22
Otwieram nowy wątek ze starym tematem w tytule. Poprzedni zmienił swój charakter, przesiąkł polityką, wojnami, przemocą. Wojna i przemoc są przeciwieństwem tolerancji. Zawieszają lub likwidują prawa jednostki (także określonych grup i narodów), zmuszają do podobnych zachowań, głoszą i narzucają takie same lub podobne poglądy. Wprowadzają prawo silniejszego podporządkowując resztę.
Tolerancja jest wykładnikiem wolności. Pojęcia sprzeczne, których pogodzić się nie da. Jedno wyklucza drugie.

Nie istnieje też tolerancja wobec prawa. Prawo jest do przestrzegania, ustanowione przez konkretną społeczność po to, by wszystkim żyło się lepiej i bezpiecznej. Nie można zatem mówić o tolerancji dla postaw zagrażających innym.

Czym jest więc tolerancja? Wyłącznie cierpliwym znoszeniem cudzej odmienności czy także poszanowaniem uczuć, poglądów, wierzeń, obyczajów, etc? Ponoć na szacunek trzeba sobie zasłużyć... ponoć, bo rodząc się Człowiekiem pozostaniemy nim do śmierci, z przynależną człowieczeństwu godnością, niezależnie od płci, stanu posiadania, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, wyznawanej religii. Wtrąciłam religie nie ze względu na zainteresowania (coraz cichsze acz nie słabsze) a na budzenie się tolerancji. Pierwszą była religijna - dowolność wiary, której i tak kontrolować się nie da. Kontrolowane mogą być wyłącznie zewnętrzne cechy kultu, wiara jest uczuciem, osobistym, intymnym.

Pierwsza Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Pakty Praw Człowieka, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Karta Socjalna Wspólnoty Europejskiej – powyższe i inne akty nie są wymuszaniem tolerancji a ochroną słabszych i mniej licznych, którzy powinni mieć takie same prawa jak grupy liczebniejsze czy dominujące. Wszyscy mamy równe i niezbywalne prawa do wolności i szczęścia. Jesteśmy różni ale równi. Wszyscy, od lewa do prawa, kochamy wolność. Podebrałam stopkę forumowiczki: "Nie narzucaj światu- własnego formatu..!" i cytuję ją tutaj jako najpiękniejsze zdanie o tolerancji znalezione w KSC.

Myślisz, czujesz, wierzysz, kochasz, żyjesz inaczej. Jesteś głupszy? Nie! Wyrażasz tylko swoje zdanie, pozostajesz sobą. Jesteś lepszy/mądrzejszy narzucając je innym? Nie! Tylko... warto pamiętać, że sposób i styl ocen więcej mówią o oceniającym niż ocenianym. A w końcu nikt nie musi mieć racji absolutnej. Nawet CZAS, najprawdziwszy wróg Człowieka... prowadzący w jednym kierunku...

Wystarczy. Wątek zacznie żyć lub odejdzie w niebyt. Jest protestem – fakt! I zawołaniem: "Najszersza tolerancja w jak największej niezawisłości".:)