PDA

View Full Version : Zwiedzamy małopolskę


Kundzia
11-01-2008, 23:49
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia Małopolski, jednej z najbardziej malowniczych krain w Polsce, obejmującej karpackie szczyty Tatr, stare wapienne ostańce Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej i zielone pejzaże Pradoliny Wisły.

Małopolska od zawsze była rejonem pograniczna, przez który przetoczyła się niejedna wojenna nawałnica. Dziedzictwo tej historii to niezliczone zamki, warownie, forty, zbrojownie i bogate zbiory muzealne militariów, od tych najstarszych po najnowsze. Inną pozostałością wojennych pożóg są niezliczone historyczne cmentarze. Podczas I wojny światowej przez Małopolskę przebiegał front, który pozostawił po sobie ich przeszło 400.
W Małopolsce można zobaczyć średniowieczne warownie, renesansowe zamki czy cesarsko - królewskie forty. Wiele z najstarszych zabytków architektury obronnej popadło w ruinę podczas szwedzkiego potopu. Inne podupadły podczas obu wojen światowych i państwowego patronatu polski ludowej. W ostatnich latach niektóre z nich zostały odrestaurowane i przystosowane do wymogów zwiedzających. W niektórych, jak chociażby na krakowskim Wawelu, istnieje możliwość wynajęcia pokojów gościnnych, które wystrojem odbiegają nieco od królewskich komnat, ale to przecież miejsce się liczy.


WIELICZKA

Kopalnia Soli w Wieliczce to najstarsze na ziemiach polskich przedsiębiorstwo solne, którego początki sięgają średniowiecza. Przez całe stulecia była źródłem bogactwa kraju i materialnym fundamentem kultury - dzisiaj jest najchętniej odwiedzanym polskim obiektem turystycznym. Kilkusetletnia eksploatacja złoża soli kamiennej ukształtowała obecny układ przestrzenny wyrobisk górniczych. Skryte pod miastem, usytuowane na dziewięciu poziomach, sięgają głębokości 327 m. Podziemna Wieliczka to blisko 300 km chodników i ok. 3000 komór. Część udostępniona do zwiedzania obejmuje 3,5 kilometrowy odcinek, położony na głębokości od 64 m do 135 m.
Wspaniałe kaplice, urokliwe podziemne jeziora, oryginalne urządzenia i sprzęt, zachowane ślady prac górniczych dają wyobrażenie o zmaganiach ludzi z żywiołami, ich pracy, pasjach, wierzeniach. Wieliccy górnicy pozostawili po sobie dziesiątki rzeźb i płaskorzeźb solnych.
Po zwiedzaniu turyści odpoczywają w kompleksie komór 125 m pod ziemią, gdzie znajdują się sklepy z pamiątkami, poczta, restauracja.
W podziemiach wielickiej kopalni organizowane są konferencje, bankiety, śluby, bale sylwestrowe, koncerty, imprezy sportowe... Gościom często towarzyszą legendarne postacie kopalni: Skarbnik, Księżna Kinga, koncertuje orkiestra górnicza, odbywają się pokazy rzeźbienia w soli.
Pobyt pod ziemią jest szczególnie korzystny dla osób ze schorzeniami górnych dróg oddechowych oraz z alergią. Schorzenia te leczy się w Podziemnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym, w komorze Jezioro Wessel.
Wielicka kopalnia została w 1976r. wpisana do krajowego rejestru zabytków. Dwa lata później, w 1978r. znalazła się na Pierwszej Światowej Liście Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, a w roku 1994 uznana została przez Prezydenta RP za Pomnik Historii Narodowej.
http://www.vpx.pl/up/20080111/62348c29f8020d4f15475b0a5aa00e742ce0425587.jpg

Kundzia
11-01-2008, 23:53
http://www.vpx.pl/up/20080111/62350538ceb30056568186c49e5304b51f4a114635.jpg

SZYB DANIŁOWICZA
Szyb ten zgłębiono w latach 1635-1640, kiedy to zarządcą kopalni był Mikołaj Daniłowicz. W czasach administracji austriackiej szyb przemianowano na – Rudolfa, od imienia syna cesarza Franciszka Józefa I.
Początkowo służył wyłącznie do wyciągania na powierzchnię soli, od XIX wieku zaczął pełnić funkcję szybu komunikacyjnego dla urzędników salinarnych i przybywających coraz liczniej turystów. Na powierzchni, nad otworem szybowym pracował kierat konny – drewniana maszyna wyciągowa, która obudowana była charakterystyczną dla górniczych miast kletą. W 1874 roku, kierat zastąpiono maszyną parową, zmieniając również budynek nadszybia na murowany. Po II wojnie światowej zainstalowano maszynę wyciągową o napędzie elektrycznym. Szyb Daniłowicza był wielokrotnie przebudowywany i pogłębiany. Obecnie łączy on powierzchnię ziemi z poziomem VI kopalni (ok. 243 m głębokości). Posiada dwa przedziały: schodowy (drabinowy) i wyciągowy (dla windy).
Zwiedzający schodzą przedziałem schodowym, pokonując 378 stopni, do podszybia szybu Daniłowicza na poziomie I – Bono.

KOMORA JANOWICE
Od początku trasy 0,285 km, poziom I, głębokość 63,8 m
Komora powstała w bryle soli w 1. poł. XVII wieku. W 1967 roku umieszczono w niej sześć naturalnej wielkości solnych figur, które wyrzeźbił Mieczysław Kluzek. Ilustrują one najpiękniejszą z wielickich legend opowiadającą o odkryciu soli kamiennej w Polsce. Sól odkryto w Małopolsce w połowie XIII wieku, w czasach panowania księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława Wstydliwego i jego żony Kingi. Według legendy, Kinga córka króla Węgier Beli IV, gdy dostała od ojca w wianie jedną z kopalń soli w Marmaroszu, wrzuciła do niej swój zaręczynowy pierścień. Pierścień królewny w cudowny sposób wraz z pokładami soli kamiennej przywędrował do Wieliczki. Po przybyciu do Polski władczyni rozkazała kopać we wskazanym przez siebie miejscu. Górnicy posłuszni jej woli, drążąc szyb znaleźli w pierwszej wydobytej bryle soli zaręczynowy pierś-cień królewny. Od tej pory soli w Polsce jest pod dostatkiem. Kinga – patronka górników została w 1999 roku kanonizowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
W średniowieczne klimaty wprowadza turystów minispektakl. Za pomocą komputerowo sterowanego światła i dźwięku – turyści przenoszą się w czasy legendarnych początków wielickiej kopalni.
]http://www.vpx.pl/up/20080111/623542832278db23eb2cf6b294c510b7bad77142030.jpg

Kundzia
11-01-2008, 23:58
KOMORA MIKOŁAJA KOPERNIKA
Od początku trasy 0,225 km, poziom I, głębokość 64,4 m
Komorze nadano imię Mikołaja Kopernika, wielkiego polskiego astronoma, który najprawdopodobniej zwiedzał wielickie podziemia w 1493 roku, będąc studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W centralnej części komory ustawiono pomnik poświęcony uczonemu dla uczczenia pięćsetnej rocznicy jego urodzin. Monument wyrzeźbił w bryle soli Władysław Hapek, w 1973 roku.
Eksploatację soli zakończono w tym wyrobisku w 2. połowie XVIII wieku. Następnie było ono miejscem pracy kieratu konnego - drewnianej maszyny za pomocą, której transportowano sól z niższych poziomów na poziom I, aby następnie wyciągnąć ją na powierzchnię.
Wydrążona w bryle soli zielonej komora ocalała dzięki specjalnym, drewnianym zabezpieczeniom - kasztom. Są to charakterystyczne konstrukcje wykonane z drewnianych beli, które podtrzymują stropy wyeksploatowanych komór, przeciwdziałając naciskowi górotworu. Drewno używane do budowy maszyn górniczych i zabezpieczeń było materiałem niezastąpionym, gdyż sól działa na nie impregnująco.
http://www.vpx.pl/up/20080111/623556458ed5e1bb03b8da47c065c2f647b26137132.jpg

Basia.
12-01-2008, 00:03
dobrze, że założyłaś ten wątek.:) :)

Kundzia
12-01-2008, 00:04
Kaplica św. Kingi jest najokazalszą i najbogatszą w swej formie podziemną świątynią. Założono ją w 1896 roku, w przestrzeni powstałej po eksploatacji olbrzymiej bryły soli zielonej. Jej długość to ponad 54 m, szerokość 15-18 m, wysokość 10-12 metrów. Łączy poziom II wyższy im. Braci Markowskich z poziomem II niższym im. Adama Mickiewicza. Wystrój kaplicy tworzony był przez blisko 70 lat (do 1963 roku) przez górników-rzeźbiarzy, z których najbardziej znani to: Józef i Tomasz Markowscy oraz Antoni Wyrodek.
]http://www.vpx.pl/up/20080111/62357c07eb55b081f0dc3fd72b22e8aa378e553397.jpg
Płaskorzeżby z kaplicy
]http://www.vpx.pl/up/20080112/623599d27ece30c10f0fa972b2f018cfc3366154841.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080112/62360cb73ff99e141f79cc0e2e7b1e146440d21508.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080112/623617e318b444c9f308299319a655b918a56156633.jpg

Kundzia
12-01-2008, 00:07
Płaskorzeżby

http://www.vpx.pl/up/20080112/62363957575cbde7092d3b33e489ffa093dd351342.jpg


http://www.vpx.pl/up/20080112/62367abe28f78fe096c086384706cddc94de488398.jpg

Kundzia
12-01-2008, 00:13
Rekonstrukcje pracy górników

http://www.vpx.pl/up/20080112/62370e9db1027039edf04b8f623398c62441c129017.jpg


]http://www.vpx.pl/up/20080112/62372f42ba0ba9ae0f0c04ff6b0ada0708030116328.jpg

]http://www.vpx.pl/up/20080112/62373ccda8377acc099dda2c2e47d73514a3c71717.jpg

]http://www.vpx.pl/up/20080112/623756cabc1fcfce6836519b76a0ce20d67da110994.jpg

Kundzia
12-01-2008, 00:21
Komora spalona
Nazwa tej komory związana jest z pożarem, który przed wiekami rozgorzał w tej części kopalni niszcząc drewniane zabezpieczenia. Komora powstała w wyniku eksploatacji soli w XVII i XVIII wieku.
Przedstawiono w niej w sposób plastyczny zagrożenia zawałowe i gazowe występujące w wielickich podziemiach. Górotwór cały czas pracując zaciska przestrzenie wytworzone przez górników. Widoczne jest to na drewnianych stojakach tzw. świadkach, połamanych jak zapałki. Natomiast niebezpieczeństwo, jakie niósł ze sobą metan ilustrują postacie pokutników, wyrzeźbione w 1972 roku przez górnika Mieczysława Kluzka.

http://www.vpx.pl/up/20080112/62376fd277a6e83b60b232256ebc43d4b5e5a140247.jpg[/url]

Komora Sielec
Komorę zwaną Sielec rozpoczęto drążyć w łusce soli pokładowej spizowej w 1. poł. XVII wieku. W następnym stuleciu jej dolne partie zalała woda i dopiero w 1. poł. XIX wieku zabezpieczono ją i włączono do ówczesnej Trasy Turystycznej. Przy wejściu do komory, po prawej stronie, górnicy zawiesili niegdyś oleodruk z wizerunkiem Matki Boskiej Zwycięskiej.
Poprzecznica Kunegundy

Schodami w komorze Pieskowa Skała schodzimy na głębokość 90 m, na poziom II wyższy kopalni. Witają nas dwa krasnale wykute w soli, na początku XX wieku, przez górnika-rzeźbiarza Józefa Markowskiego.
W poprzeczni Kunegunda zachowały się oryginalne drewniane rynny służące do odprowadzania podziemnych wodnych wycieków. Wody ujmowano w kadzie skąd dalej transportowano je do specjalnych zbiorników. Z podszybi wodę wyciągano na powierzchnię w skórzanych workach (bulgach) lub w drewnianych kubłach. Do połowy XIX wieku funkcjonował w Wieliczce szyb Wodna Góra, służący wyłącznie do transportu na powierzchnię solanki.
http://www.vpx.pl/up/20080112/62379e564204118c7b090cc3c5af475b5db60178690.jpg

Podszybie Kunegundy
Podszybie szybiku Kunegunda powstało w 1. poł. XIX wieku. Szybikiem tym transportowano urobek z komór położonych w poziomie II wyższym (Braci Markowskich) na poziom I (Bono). W latach 60. XX wieku umieszczono w tym miejscu figurki skrzatów solnych, wyrzeźbione przez Stefana Kozika. Skrzaty wykonują prace górnicze. Jest wśród nich kruszak, nosicz, wozak i cieśla. Górnicy opowiadają, że owe skrzaty, zwane też soliludkami mieszkają w podziemnym królestwie Solilandii, skryte przed wzrokiem ludzi. Czasami jednak pojawiają się w kopalni i pomagają górnikom w pracy. Oczywiście z ich obecności najbardziej cieszą się najmłodsi zwiedzający. Na cześć życzliwych i pracowitych skrzatów miejsce to nazwano Grotą Soliludków. Dzieci mogą tutaj posłuchać piosenki o Solilandii i obejrzeć specjalnie dla nich przygotowany bajkowy mini-spektakl stworzony przy pomocy komputerowo sterowanego światła i dźwięku.
http://www.vpx.pl/up/20080112/62396ed3c20fa2d9d250be25bd9cccb34790b150339.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080112/62398d8f83dab00109d0cecc260ec858fb35d106976.jpg

Kundzia
12-01-2008, 00:29
Komora Pieskowa Skała
Komora Pieskowa Skała należy do najpiękniejszych miejsc w wielickiej kopalni. Górnicy rozpoczęli w tym miejscu wybieranie soli ze złoża pokładowego w XVII wieku, tworząc przestrzeń, która połączyła poziom I (Bono) kopalni z poziomem II wyższym (im. Braci Markowskich).
Pieskowa Skała posiada liczne kawerny i wnęki jak również „grzebienie solne” z widocznymi szramami. To efekty pracy górników zwanych kruszakami, którzy ręcznie za pomocą żelaznych kilofków odspajali od ociosów czystą sól. Na spągu komory zachowały się wykute w skale schody, po których tragarze zwani nosiczami przenosili drobną sól w specjalnych torbach (cumach) bądź w drewnianych nieckach. Następnie ładowano ją do beczek przy pomocy drewnianych łopat i ubijaków, przygotowując do transportu na powierzchnię.
http://www.vpx.pl/up/20080112/623816871945253eea87b27c7d13af967face157557.jpg

Komora Kazimierza Wielkiego
Roboty górnicze rozpoczęto w tym miejscu w połowie XVIII wieku drążąc bryłę soli zielonej. W 1968 roku komorze nadano imię Kazimierza Wielkiego w 600-letnią rocznicę ustanowienia przez króla statutu dla Żup Krakowskich. Ten akt normujący zwyczajowe prawo górnicze, regulował zarządzanie kopalniami w Wieliczce i Bochni, warzelniami i gospodarstwem żupnym. Żupnik, jako administrator bądź dzierżawca, nadzorował w imieniu króla wydobycie i handel solą. W okresie staropolskim sól była artykułem bardzo drogim, gdyż służyła nie tylko do przyprawiania potraw, ale była podstawowym środkiem konserwującym. W XIV wieku wpływy z Żup Krakowskich stanowiły 1/3 dochodów skarbu państwa. Dzięki nim, przez wiele stuleci, finansowano budowę mieszczańskich kamienic w Krakowie, renesansowego zamku wawelskiego, licznych kościołów i klasztorów.
]http://www.vpx.pl/up/20080112/62384ab3bc71086ed5235a9e08af97fced49637928.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080112/6238548c886498742f74515bd3e06a858a9fc69865.jpg

Kundzia
12-01-2008, 00:39
Sztygarówka
Przy poprzeczni Kunegunda w dawnym pomieszczeniu gospodarczym, wyeksploatowanym w 1864 roku (wewnątrz zachowana czytelna, kuta w soli data) zaaranżowano Sztygarówkę.
Sztygarówki (zwane także „sztygarkami”, „kapciorami”) to wyrobiska należące do miejsc o tzw. specjalnym przeznaczeniu, służące osobom pełniącym nadzór nad postępem robót górniczych. Przechowywano w nich m.in. narzędzia, mapy, lampy. Można w nich było znaleźć fragmenty ubioru, opakowania po tytoniu, pojemniki na wodę itp. Powstawały w miejscach (głównie przy szybach, szybikach) gdzie pracowano przez dłuższy czas. Po zakończeniu eksploatacji soli w danym rejonie komory adaptowano do nowych funkcji. Do wyrobisk specjalnych należały też kaplice, komory kieratowe, warsztaty stolarskie i powroźnicze.
]http://www.vpx.pl/up/20080112/623890ea326a479cf94f2fdcc755b9eb3495474172.jpg

Komora Michałowice
Wyrobisko to ma charakter unikatowy ze względu na swe rozmiary jak i sposób zabezpieczania. Jest ono pozostałością po eksploatowanej blisko 100 lat (od 2. poł. XVII do poł. XVIII wieku) pionowo zalegającej bryły soli zielonej.
Duże wymiary komory a szczególnie wysokość ok. 35 metrów, od początku jej istnienia wymuszały konieczność zainstalowania wzmocnień stropu i ścian.
Budowano zatem kaszty i mury z kostki solnej. Od lat 70-tych XIX wieku do początków XX wieku, wykonywano zadziwiającą swymi rozmiarami obudowę z drewnianych okrąglaków. Składają się na nią dwa wiązkowe filary, podpierające całą konstrukcję, między którymi wybudowano drewniane schody. Dodatkowo wzniesiono mur z kostki solnej i betonowo-ceglaną obudowę poprzeczni Rarańcza, tworząc podium dla kopalnianej orkiestry.
W 1963 roku, w komorze Michałowice ustawiono pomnik górnika wykuty w soli przez Mieczysława Kluzka.
http://www.vpx.pl/up/20080112/623916ccfc750f53ceff95ba955d0b070cb0a20240.jpg
Komora Drozdowice
Komora ta powstała w podobny sposób jak sąsiednie Michałowice. Również i tutaj, od końca XVII do poł. XVIII wieku, eksploatowano stromo zalegającą bryłę soli zielonej. Roboty prowadzono metodą ręczną klinową ścienną i podnóżną. Na solnych ociosach, z których odspajano kłapcie i ławy, zachowały się jej ślady. Na początku XX wieku komorę zabezpieczono, wznosząc kaszty oraz drewnianą dwukondygnacyjną konstrukcję, połączoną pomostami i galeriami. Przy wejściu, w jednym z kasztów wykonano dwie wnęki, w których osadzono pamiątkowe tablice z tekstami dawnych pieśni górniczych. Kolejna tablica wmurowana w 1900 roku, upamiętniająca 500-letnią rocznicę odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, przypomina niegdysiejsze, silne związki Alma Mater z królewską kopalnią soli. To dzięki dochodom czerpanym z wydobywanej soli, władcy mogli wypłacać uposażenia profesorom Akademii Krakowskiej.
W Drozdowicach, w międzywojniu, urządzono wystawę muzealną prezentującą narzędzia i pamiątki związane z wielickim górnictwem.
http://www.vpx.pl/up/20080112/62394b1e541d93cc87c54eafcf21090aaad3a36144.jpg

Wilhelmina
12-01-2008, 06:37
Brawo, Lucynko. Pięknie nam demonstrujesz " podziemne miasto ". Mam wrażenie, jakbym znowu zjechała na dół. Wierzę, że nie zapomnisz też o miasteczku na powierzchni, którego historia sięga XI w. Nie ma tu tak wiele zabytków jak w ogromnym Krakowie, ale jest zamek, klasztor i Kościół Reformatów, czy drewniany Kościół Św Sebastiana.
Wprawdzie z mojego domu do Wieliczki jest 5 km, ale z ogromną przyjemnością odbędę ten wirtualny spacer.

Nika
12-01-2008, 07:10
Obejrzałam z zainteresowaniem.Nie byłam w kopalni,bo mam klaustrofobię.

Kundzia
12-01-2008, 17:43
Wilhelminko,powoli,nie wszystko w jeden dzień.Zaczęłam od dołu,będzie i góra,póżniej Bochnia itd .

Kundzia
12-01-2008, 21:46
Pochodzący z lat 1123-1125 dokument legata papieskiego Idziego, po raz pierwszy wymieniał łacińskie pojęcie "Magnum Sal" (Wielka Sól), z którego wywodzi się obecna nazwa miasta.Z wiekami nazwa się przekształcała aż doszła do dzisiejszej nazwy Wieliczka.
Historia Wieliczki wiąże się nierozerwalnie z odkrytymi tu w XXII w. pokładami soli kamiennejW1290 r. książę Przemysław II potwierdził wcześniejszy o rok dokument fundacyjny Henryka Probusa zezwalający braciom Jeskowi i Hysinboldowi założyć w Wielkiej Soli miasto na prawie frankońskim. Trzynastego wieku sięgają również dzieje wielickiego zamku który od początku pełnił rolę siedziby administracyjnej Żup Krakowskich– połączonych warzelni i kopalni soli w Wieliczce oraz Bochni
Wieliczkę z racji dużego znaczenia dla kultury i dziedzictwa ludzkości, wpisano w 1978 na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kultury
Wielicki Magistrat w stylu tzw. neogotyku angielskiego
http://www.vpx.pl/up/20080112/6306119f960c299756abbce4d8dbe2e096a1d89278.jpg

Atrakcje i zabytki
Muzea
Najważniejszym jest Muzeum Żup Krakowskich-Kopalnia Soli w Wieliczce
Zamek Żupny
Klasycystyczny kościół św.Klemensa z lat 1804-25. Wielicka fara klasycystyczna pochodzi z XIX w., fragmenty datuje się na XII i XIV w.
]http://www.vpx.pl/up/20080112/6307032baa8985154c9f45d6f00c04416e904106443.jpg

Kościół św,Sebastiana - modrzewiowy kościółek zbudowany w 1582 roku, a w 1589 nastąpiła jego konsekracja przez kardynała Jerzego Radziwiłła. Wnętrze kościółka zdobią unikatowe witraże krakowskiej firmy Żeleńskiego wg projektu Stanisława Matejki oraz polichromia wykonana przez Włodzimierza Tetmajera w 1906 roku.

http://www.vpx.pl/up/20080112/6307274d8f6fc6822b5638a4db5594dfb21f3112116.jpg
polichromia w kościele
http://www.vpx.pl/up/20080112/630912951dc424bc208feadea80f404feb350191189.jpg

]

Kundzia
12-01-2008, 22:02
http://www.vpx.pl/up/20080112/63086077634601aceeca8f23d118414476e0d118661.jpg
Rynek Górny — rynek wielicki pochodzi z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, kiedy wójtem był Mikołaj Wierzynek. Jest placem w kształcie kwadratu, z którego odchodzi osiem ulic — po dwie z każdego narożnika. W dawnych wiekach przez rynek wiódł szlak handlowy z zachodu na Węgry. Drewnianą zabudową rynku zniszczył pożar. W 1776 roku przystąpiono do stawiania murowanych kamienic. W miejscu dawnego ratusza, który znajduje się w środku południowego boku placu rynkowego, została wzniesiona neoklasycystyczna rezydencja — pałac Przychockich. Władze kopalni nabyły pałac w 1818 roku.
Park Adama Miuckiewicza z XVIII w. i pomnik Adama Mickiewicza
http://www.vpx.pl/up/20080112/63117cae2be3a60e8d453ec372274f39ad13c141173.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080112/63119e0208aba8eb0e6d27b9a283bd2c786a7104196.jpg

Aleja Jana Pawła II to parkowa promenada w Wieliczce która wiedzie w sporej części środkiem dawnego Ogrodu Żupnego Powstała w roku 1998 jako trakt między szybem Daniłowicza, a centrum miasta. Na początku alei, tuż przy skrzyżowaniu z ul. Mikołaja Daniłowicza - widok na klasztor oo,Reformatów oraz część starego miasta z Zamkiem Żupnym i fasadą kościoła św.Klemensa .Ścieżkę przegradza mur o wys. 1 m, zrekonstruowany z kamieni piaskowcowych w miejscu Sredniowiecznych murów obronnych, opasujących miasto. W dowód szacunku dla papieża Polaka Jana Pawła II, który jako biskup krakowski - wielokrotnie odwiedzał Wieliczkę, Rada Miejska drodze tej, nadała miano Alei im. Jana Pawła II.
http://www.vpx.pl/up/20080112/63128cd58acad2d1cc481f5b214e9e027d4b45086.jpg

Kundzia
12-01-2008, 22:15
Zabytkowy kompleks kościelno -klasztorny oo.Franciszkanó -Reformarów
http://www.vpx.pl/up/20080112/6313282ec2a25c5290a7fd3b1a64da7f362f0164317.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080112/6313381f5f57c6211a17eedd6f5f06945cecb135106.jpg
Pałac Konopków
http://www.vpx.pl/up/20080112/63136926e680fe49fc6eca6c6d255227d3e381697.jpg
Zabytkowa ulica Kopernika brukowana
]
http://www.vpx.pl/up/20080112/6314020fdca2dff35a4436892299d2ec66f9e125871.jpg

Kundzia
12-01-2008, 22:24
Ulica Kopernika cd.

http://www.vpx.pl/up/20080112/63148d6bb71bb0f11fe19fae405903c2a6daa40270.jpg

Wieliczka współczesna-
korty tenisowe
http://www.vpx.pl/up/20080112/631494eeb1fa65cdd3e99733a3f7a657c411f92101.jpg

Hotel Turówka
]http://www.vpx.pl/up/20080112/631530598165d8f7d7e39e209a26fe86d8d6a70485.jpg
Nowoczesny budynek Urzędu Skarbowego
http://www.vpx.pl/up/20080112/63157827211f592276ddf0f47508c3dcb27a5126681.jpg

Wilhelmina
12-01-2008, 23:25
Mam nadzieję, że Lucynka nie pogniewa się, że wsadzam swoje trzy grosze, ale odnoszę wrazenie, że pisząc o współczesnej Wieliczce, zakończyła pokaz historyczny.
Ponieważ Wieliczka posiada także resztki zamku, a sam zamek ulega rekonstrukcji, to niech i on znajdzie się na tym pokazie miasteczka.

Zamek w Wieliczce, wzniesiony w XIV w przez króla Kazimierza Wielkiego.
Zamek był kilkakrotnie przebudowywany i przez kilka stuleci był siedzibą Zarządu Żupy Solnej. W obrębie zabytkowego zespołu zachowały się fragmenty muru miejskiego wraz z gotycką basztą obronną. Uszkodzony przez bombę lotniczą w 1945 jest obecnie w odbudowie.

http://www.vpx.pl/up/20080112/63206584e85adc0d3799098dbd7be9f775a8563347.jpg (http://www.vpx.pl/)

Widok zamku od strony wielickich plant
http://www.vpx.pl/up/20080112/632084e58032632094a49373b4a0d2e75b26c186565.jpg (http://www.vpx.pl/)

Widok od strony Alei Jana Pawła
http://www.vpx.pl/up/20080112/632094e8e9b0fe6c343a2aabf404e3920898192169.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
12-01-2008, 23:28
Baszta z XIV wieku
http://www.vpx.pl/up/20080112/63211404ab266b6e48bfadd5fd5d4b07bd8d676279.jpg (http://www.vpx.pl/)

Gotycka sala zamku
http://www.vpx.pl/up/20080112/63212eafd47a145d67a244ac72fa0617c3224178629.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
12-01-2008, 23:32
Jakże bym mogła sie pogniewać.Ja po prostu nie miałam tych materiałów jest,to wspaniale,że dołączyłaś do tego wątku,przecież on nie jest mój,i mile są widziane uzupełnienia.

donka
13-01-2008, 16:19
Kundziu - Lucynko
Tak się cieszę ,że założyłaś nowy wątek małopolski, może za Toba pójdą też inni,może Sądeczcyzna się odezwie .
Pokaz Wieliczki kopalni i Wieliczki miasta - super.
Mam nadzieję, że masz jeszcze coś w zanadrzu.

Kundzia
15-01-2008, 10:24
Niedaleko Wieliczki powiązana z nią solą leży Bochnia.
Bochnia jest od I 1999 w woj. małopolskim. Jest siedziba powiatu bocheńskiego. Miasto leży na pograniczu Podgórza Bocheńskiego i Pogórza Wiśnickiego, nad rzeka Raba. W Bochni mieszka ok. 29 tys. mieszkańców (w 1998 ).
Od XII w. datuje się tu wydobycie soli kamiennej. Król Kazimierz Wielki, który opiewany jest jako budowniczy Polski, także dla Bochni wsławił się wielkimi zasługami. Prawa miejskie otrzymuje Bochnia w 1253 roku.
Na przełomie XVII–XVIII wieku oprócz górnictwa zapoczątkowano rozwój sukiennictwa. W latach 1845–46 działalność polskich organizacji spiskowych. Podczas okupacji zginęło około 1,8 tys. mieszkańców Bochni.

Skarbem Bochni jest Kopalnia Soli „Bochnia” przekształcona w zakład przyrodoleczniczy. Atutem jej stała się podziemna trasa turystyczna, udostępniona do zwiedzania naziemna część kopalni — budynki szybów, ekspozycja dawnych maszyn i urządzeń górniczych.
Nasze miasto łączy w sobie elementy starego grodu czasu średniowiecza, zniszczonego prawie całkiem wichrami historii, oraz elementy miasta nowego, rozwijającego się gospodarczo, kulturowo i społecznie

Istnienie wielu szkól na terenie miasta, piękno przyrody, parków miejskich, miejsc cichych i uroczych sprawia, ze w Bochni czuje się człowiek naprawdę dobrze. Zarówno turyści jak również i rodowici Bochniacy kochają to miasto, bo właśnie w nim mieszkamy, pracujemy i żyjemy

Tak wiec zapraszamy Cię serdecznie do Bochni. Poznaj ja i pokochaj. Niech Cię ugości swym urokiem, przyciągnie swa historia i tym co chce Ci pokazać. Spocznij na ławce na bocheńskim rynku, zjedz do wnętrza ziemi szybem kopalnianym by podziwiać solny świat, pospaceruj po Plantach. Przekonaj się sam o uroku Bochni .

Uroki Bochni można zobaczyć na stronie http://www.zakatki.wbochni.pl/ ja tu przedstawiam wam kilka ciekawych miejsc.
http://www.zakatki.wbochni.pl/?paged=2
http://www.vpx.pl/up/20080115/6541275429bf707c8b0b5952ba1bcd4b39378142877.jpg
http://www.zakatki.wbochni.pl/?paged=3
]http://www.vpx.pl/up/20080115/6541791f598bf985c56bf8aca7f1903ea981c173837.jpg
http://www.zakatki.wbochni.pl/?paged=6
http://www.vpx.pl/up/20080115/654190942c6adb3fe9940fb93128ffbe8da8c99270.jpg

Kundzia
15-01-2008, 10:32
Kopalnia Soli w Bochni jest według naukowców z Instytutu Turystyki w Krakowie najstarszym nieprzerwanie czynnym zakładem przemysłowym w Europie. W 1248 roku, najprawdopodobniej przypadkowo, podczas pogłębiania studni solankowych, na głębokości 50-60 m w miejscowości Bochnia, po raz pierwszy w Polsce, odkryto twardą sól kamienną. Było to doniosłe wydarzenie na skalę kraju bezpośrednio wiążące się z powstaniem Kopalni Soli Bochnia jeszcze w tym samym roku.

Od początku istnienia kopalni aż do XIX wieku stosowano w niej tylko w nieznacznym stopniu zmieniane i udoskonalane techniki eksploatacji soli. Sól odrywano ręcznie od calizny w postaci sześciennych bloków za pomocą kilofów i klinów. Potem obrabiano ją do form cylindrycznych. Kruchy solne wyciągano do góry w beczkach. Dużym krokiem w rozwoju przedsiębiorstwa było sprowadzenie na przełomie XV i XVI wieku na dół do pracy koni pomagających w transporcie ciężkich brył.
W okresie po II Wojnie Światowej górnicy bocheńscy zajmowali się wtórną eksploatacją komór górniczych tak zwaną metodą "na mokro" oraz sięgali do niższych pokładów soli prowadząc roboty na największej głębokości 470 m. W latach sześćdziesiątych zastosowano w kopalni elektryczność. Wiązało się to z wywiezieniem na powierzchnię pracujących tam do tego czasu koni.
W 1981 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Tarnowie objął część wyrobisk kopalni ochroną w celu zachowania jej piękna. 9 lat później zakończono w Bochni wydobywanie soli wskutek likwidacji głównego jej odbiorcy - zakładu przemysłowego Solvay w Krakowie. Jeszcze do końca lat dziewięćdziesiątych pracę szybu Campi usprawniała najdłużej funkcjonująca wyciągowa maszyna parowa w Polsce.
Podstawę dla adaptacji wyrobisk kopalni soli w Bochni na cele rekreacyjne dała pozytywna ocena Instytutu Balneologii w Poznaniu. Górnicy bocheńscy w ostatnich 20 latach w dużym stopniu przystosowali wyrobiska kopalni do obsługi ruchu turystycznego. W 1995 roku władze kopalni zadecydowały o utworzeniu Uzdrowiska Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
http://www.vpx.pl/up/20080115/65421d9e16849e6c8440f27574666b9e9735a82572.jpg Szyb Sutoris. Bocheńska kopalnia soli, to najstarszy zakład wydobywczy w Europie. Działa od 1248 r., a więc ponad 750 lat. Sól i jej wydobycie stały się przyczynkiem rozwoju miasta oraz całego regionu
http://www.vpx.pl/up/20080115/654328705056ad307ebf0c2970fe3c6d2160319916.jpg pochylnia
http://www.vpx.pl/up/20080115/65438cb122d0a144a23bdcffe695b3c4f72e520131.jpg Kaplica św. Kingi - Największa i najlepiej zachowana spośród kaplic w kopalni bocheńskiej. Powstała po 1747 r. pod nazwą Nowa Kaplica Świętych Aniołów Stróżów. W 1782 r. dokonano zmiany nazwy na „Błogosławionej Kingi”. Głównymi elementami wyposażenia prezbiterium są: ołtarz Św. Kingi, ołtarz św. Barbary, ambona wykuta w soli i rzeźby solne Św. Kingi, Św. Jana Nepomucena, Wojciecha i Tomasza z Akwinu. W kaplicy odprawiane są co roku uroczyste msze święte w Wigilię Bożego Narodzenia i w Święto patronki – świętej
]http://www.vpx.pl/up/20080115/654416e555ae6891e3126418ee165576b3aca18874.jpg
Komora Ważyn - Jedna z największych zachowanych komór w kopalni bocheńskiej, położona na poziomie Sienkiewicz. Jej długość osiąga 280 m. Położona w kompleksie soli środkowych (efektowne pasiaki bocheńskie) eksploatowana była z przerwami od 1697 r., aż do lat 50-tych XX w. W ostatnich latach wykonano przebudowę komory kombajnem, a następnie zaadaptowano dla celów rekreacyjnych i sanatoryjnych. Jest miejscem wyjątkowych wydarzeń – na zdjęciu podpisanie partnerskiej umowy miast siostrzanych pomiędzy Bochnią i amerykańskim Roselle w 2004 r., z udziałem partnerów z Niemiec (Bad Saltzdetfurth) oraz Słowacji (Keżmarok).

Kundzia
15-01-2008, 10:37
http://www.vpx.pl/up/20080115/6544599fcdec5953f886a86709c16ea3f697d105698.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080115/65451e089b3b5750148e7f7fcc282635fb2d441357.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080115/654543d5ac94c0bf07ad6ae89fbcbbea0a801128635.jpg

Kundzia
15-01-2008, 10:43
http://www.vpx.pl/up/20080115/654561458bbedd4575d45195c7585ce15f68e189812.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080115/654584d4d24dac617ab306730ff0ddf26972164833.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080115/65463884aefaef7e6b7261b87eb81a2b1398d16085.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080115/65461a94e0c8925a08dfddcaffdab5937725074747.jpg

Kundzia
15-01-2008, 10:56
]http://www.vpx.pl/up/20080115/65470e149ffc42eaa23268ae6b6f1606b485061586.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080115/654783dc8e09226db11bba9b81b84c63767fa10319.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080115/654819ac86791540c3fffb5d9a8d960249a35120194.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080115/65484afedc9b93990f083968038bc77af2429199993.jpg Podziemny korytarz - Surowe wnętrza bocheńskiej kopalni to także charakterystyczny, mający lecznicze działanie mikroklimat.

Kundzia
15-01-2008, 11:02
A jak już wyjdziemy z kopalni możemy odpocząć na bocheńskim rynku
http://www.vpx.pl/up/20080115/6549050d23fbea27d0924f1bbd8e7fcd716a7107676.jpgBoc heński Rynek. Największy rozkwit i czasy świetności Bochnia przeżywała za panowania króla Kazimierza Wielkiego, który zreorganizował miejscową żupę, rozbudował zamek, postawił ratusz, otoczył miasto murami, był także fundatorem specjalnego szpitala/przytułku dla górników. Bochnia uhonorowała władcę stawiając mu pomnik na centralnym placu miasta.
http://www.vpx.pl/up/20080115/6549203ba7d463e11c36a5415709be74c582e132702.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080115/654936f2aff9df7bff41299fca1afc0215c9b2327.jpg

Kundzia
15-01-2008, 11:11
...pospacerować starymi uliczkami...
http://www.vpx.pl/up/20080115/65506169d44ff5c9736fcb4a98033cba46e9570536.jpgZaby tkowe śródmieście - Czworoboczny rynek ze średniowiecznym układem przestrzennym, na środku płyty pomnik króla Kazimierza Wielkiego. Wokół wyróżniają się obiekty: budynek podominikański z XVII w. (obecnie Muzeum im. Stanisława Fischera) oraz trzy późnobarokowe kamieniczki (pierzeja południowa). W sąsiedztwie neoklasycystyczny budynek urzędu miejskiego.

pomnik Okulickiego
http://www.vpx.pl/up/20080115/6551380f697da6dc66ff8fd7f33f79d58ab80161514.jpg
odwiedzić miejski park
http://www.vpx.pl/up/20080115/65525ca7b6371650999345f9b7c4b5e810f46160934.jpg

Kundzia
15-01-2008, 11:16
http://www.vpx.pl/up/20080115/6553255eeef96455fd12f5a17132d7c54d08b38642.jpg Bocheńskie Muzeum im. Stanisława Fischera mieszczące się w dawnym klasztorze dominikańskim przy rynku, warte jest uwagi ze względu na bogatą i wartościową kolekcję eksponatów.
http://www.vpx.pl/up/20080115/65536297ce0b3c836ae307023d7c2c3a7b1ec176197.jpgWag oniki, którymi niegdyś przewożono sól w podziemnych korytarzach, teraz ustawiono na powierzchni oznaczając miejsca,
w których dawniej stały nieistniejące już kopalniane szyby
http://www.vpx.pl/up/20080115/655400cd7e85038c9060a668e05e26c0854b459101.jpgPrez entacja techniki dawnego warzenia soli, które z powodzeniem stosowano także w bocheńskiej żupie (Muzealia 2003, Muzeum im. St. Fischera w Bochni).

]http://www.vpx.pl/up/20080115/65541ada1538d267b5b0b9d68a3222c8c8bb5101669.jpgWoz y z solą - W dawnych wiekach przez Bochnię prowadził szlak handlowy, którym m.in. na południe wywożono drogocenną sól. Na zdjęciu inscenizacja wyprawy kupców na Spisz (Muzealia 2004).

Kundzia
15-01-2008, 11:26
Na chwilę refleksjii możemy udać się do pobliskiego kościoła.
Bazylika św. Mikołaja w Bochni.Jeszcze przed nadaniem Bochni praw miejskich w 1253 r., istniał tu drewniany kościółek pod wezwaniem św. Mikołaja, ufundowany przez księżnę Grzymisławę - matkę Bolesława Wstydliwego. Tradycja i zapiski w księgach parafialnych mówią, że na jego miejscu w 1253 r. żona księcia - Kinga ufundowała duży kościół murowany pod wezwaniem św. Mikołaja, który doszczętnie spłonął 1440 roku. Odbudowano go w tym samym miejscu, ale w stylu późnego gotyku. Był to jeden z największych kościołów jakie wzniesiono w owym czasie na prowincji. Nie wiele jednak brakowało, a i ta świątynia podzieliłaby los swojej poprzedniczki. W 1655 r. w czasie najazdu szwedzkiego, wybuchł pożar który strawił gotycki dach, sklepienia nawy głównej i naw bocznych oraz znaczną część wyposażenia. Kościół przebudowany został w stylu barokowym, który szczególnie uwydatni się w latach 1762-1775. Z tego to okresu pochodzą prace snycerza Piotra Korneckiego z Gdowa, także ołtarz główny. Wystrój wnętrz wzbogacony został elementami przeniesionymi z kościołów klasztornych dominikanów i bernardynów, po ich kasacie przez Austriaków. W latach 1901-1905 świątynię gruntownie odrestaurowano w duchu neogotyku, przeprowadzając m. in. rekonstrukcje fasady zachodniej wg. projektu znanego architekta Jana Sasa-Zubrzyckiego. Kolejne prace przy kościele miały przeważnie charakter konserwatorski. Warto jednak przypomnieć, że w 1997 r. wykonano drzwi główne z brązu, a ukoronowaniem pięknej historii kościoła i bocheńskiej parafii było przyznanie przez papieża Jana Pawła II tytułu bazyliki mniejszej w 1999 r. Należy także wspomnieć o dzwonnicy usytuowanej obok kościoła, dziś to tylko rekonstrukcja unikatowego zabytku drewnianego budownictwa
http://www.vpx.pl/up/20080115/65545323866141df153f8ab4a6d12f040c797181367.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080115/65547dcb852723fb1bf0bd40de232210a6603104121.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080115/6554903c39347101ed0db3100eaf4317cf2ea39211.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080115/65550799fb6b1c5daa6c061f81a1a23c656fb138854.jpg

Kundzia
15-01-2008, 11:40
http://www.vpx.pl/up/20080115/6555982f70941d5db1e5351486573820561d4145291.jpg
Rynek
IMG]http://www.vpx.pl/up/20080115/65560946c375daff5856fbf406371179bb99784038.jpg[/IMG] Kościół
http://www.vpx.pl/up/20080115/65561fe11d41c342e5325fca2d2ca407828f0162757.jpg Kopalnia Sutoris
http://www.vpx.pl/up/20080115/65562d877b256604ead499fcbdcf743c0b7b7162070.jpg
Zabytkowa drewniana dzwonnica
http://www.vpx.pl/up/20080115/655657deaa3b06f5c447486de56a4cba92045136508.jpg Dworek

Kundzia
15-01-2008, 11:46
http://www.vpx.pl/up/20080115/65566eba9811b71629affaffdfda41a6720a2171379.jpg Fasada zabytkowej kamienicy
http://www.vpx.pl/up/20080115/65567d1ec8ccac94c9503d6c2e3f3fbe6b38396580.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080115/655699ac284b01e820b86b9dd72be309f85fe184053.jpg


http://www.vpx.pl/up/20080115/65570744142c97370132a7713e04c33289f5f19977.jpg Zameczek

Kundzia
15-01-2008, 11:52
http://www.vpx.pl/up/20080115/65573ca371f749991350ac2651d5382c962714397.jpg Muzeum

http://www.vpx.pl/up/20080115/65574ce521a6cd1e1ff6e0a6048414df95158190631.jpg

Zapraszam do odwiedzenia "Ciekawych zakątków Bochni" http://www.zakatki.wbochni.pl/ z której to strony korzystałam przy prezentacji Bochni.

Nika
15-01-2008, 12:03
Wspaniała prezentacja w stylu retro!!Obejrzałam z prawdziwą przyjemnością.Brawo Kundziu!!

Rysiek :-)
15-01-2008, 14:29
Kundziu! Pięknie dziękuję za wspaniałą wycieczkę krajoznawczą po Bochni.Obiecujemy sobie z Basieńką ,aby kiedyś zajrzeć w tamte strony .Byłem w Bochni z moją Mamą ,ale miałem wówczas trzy lata i niestety nie pamiętam.Nie był to czas na zwiedzanie.Po upadku powstania warszawskiego ,niemcy wysiedlili nas ze zrujnowanej Warszawy ,bydlęcymi wagonami przez obóz przejściowy w Pruszkowie do wsi Grobla ,niedaleko Bochni,gdzie przetrwaliśmy do wyzwolenia Warszawy.Przetrwaliśmy dzięki wspaniałym ludziom wsi Grobla /Państwo Czekajowie-DZIĘKI WAM/.Kundziu -dzięki za wspaniałą wycieczkę i tę chwilę nostalgii.

Rysiek :-)
15-01-2008, 14:40
Cholera! Jakie to piękne! Gratuluję i zazdroszczę .Ja dużo fotografuję ,ale komputer jest dla mnie nowością /od listopada/i nie potrafię przesyłać ,wklejać ,upiększać postów takimi cudeńkami...,ale wszystko przedemną-tak myślę.......

Kundzia
15-01-2008, 14:53
Cieszę się ,że podobało ci się,a tym,że nie umiesz upiększać postów,to się nie przejmuj,ja nawet bpostu nie umiałam napisać,ale od czego są forumowi przyjaciele?

Rysiek :-)
15-01-2008, 15:54
Liczę na to ,w wolnym czasie poproszę.

Wilhelmina
15-01-2008, 20:15
Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno - Leczniczy.

W kopalni soli, w Wieliczce profesjonalny zespół medyczny prowadzi jedyną w skali światowej aktywną rehabilitację układu oddechowego pod ziemią.
Efekty rehabilitacji potęgowane są wpływem unikatowego mikroklimatu, który cechuje wyjątkowa czystość bakteriologiczna, bogactwo mikroelementów (m.in. leczniczy chlorek sodu, jony magnezu i wapnia) oraz brak alergenów i zanieczyszczeń obecnych na powierzchni ziemi.
Ośrodek organizuje 6,5-godzinne pobyty lecznicze w ramach turnusów rehabilitacyjno - leczniczych 135 m pod ziemią w komorze "Jezioro Wessel" pod opieką profesjonalnego personelu medycznego.
Profile lecznicze

Alergie:
Alergia oddechowa, Alergia skórna

Dermatologiczny:
Łuszczyca

Drogi oddechowe:
Przewlekłe zapalenie oskrzeli, Astma, Nieżyty dróg oddechowych, PoChP, Rozstrzenia oskrzeli, Zwłóknienie płuc, Stany po zapaleniu płuc i oskrzeli, Stany po operacjach torakochirurgicznych

Laryngologiczny:
Zapalenie zatok, Zapalenie gardła

http://www.vpx.pl/up/20080115/6608526437b5d299c42fa907481e4cab23b3c45836.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080115/66086fa1ad471b1986f700bf71c81047b25bf187042.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
15-01-2008, 20:18
Wklejam tą informację dopiero dzisiaj, bo mówiąc szczerze, zapomniałam o tym sanatorium. Dzisiaj jednakże uświadomiono mi, że powinnam z niego skorzystać.

Kundzia
16-01-2008, 21:22
Zamek to warowna budowla mieszkalna, przeważnie murowana, stanowiąca zwykle kompleks złożony z 1 lub 2 pierścieni murów zwieńczonych blankami, z basztami w narożach i wieżą bramną, często z barbakanem i zwodzonym mostem nad fosą. Zabudowania były zgrupowane wokół wewnętrznego dziedzińców. W międzymurzu mieściły się place ćwiczeń dla załogi, niekiedy zwierzyniec. Rozkwit architektury zamkowej nastąpił w okresie gotyku. Zależnie od usytuowania, wznoszono zamki wyżynne, budowane na górach, na wzgórzach, skałach (np. na Wawelu, w Niedzicy), zamki nizinne, położone w terenie płaskim. W końcu XV i na początku XVI w., w związku z powszechnym użyciem broni palnej, zwiększono rozstawienie baszt i nadbudowywano mury (kurtyny). Udoskonalenia artylerii oblężniczej spowodowały wzmocnienie obrony flankowej baszt wjezdnych i przekształcenie baszt artyleryjskich w basteje. W połowie XVI w. wprowadzono wokół zamków system fortyfikacji bastionowej, która zamieniła zamki w twierdze. W województwie małopolskim, oprócz zamku królewskiego na Wawelu, zachowały się, bądź odbudowane, bądź w ruinie, 22 zamki.

Zamek w Nowym Wiśniczu
http://www.vpx.pl/up/20080116/67063287f4e7c4ba9d6785bd9e8120f388408108389.jpg
Zamek został zbudowany prawdopodobnie w drugiej połowie XIV w. jako obronna rezydencja rodu Kmitów herbu Szreniawa. Istnieje jednak hipoteza, iż wcześniej istniała w Wiśniczu warownna budowla przejęta przez Kmitów. Nie ma jednak na to wystarczających dowodów, gdyż zamek po raz pierwszy pojawia się w dokumentach pisanych z lat 1396-1397. Były to rachunki żup bocheńskich.
Warownia była własnością Kmitów do roku 1553. W 1554 r. zamek przeszedł na własność Barzów i Stadnickich, od których w 1593 r. odkupił go Sebastian Lubomirski. Rezydencja została przebudowana w latach 1615-1621 przez Stanisława Lubomirskiego syna Sebstiana. Po zakończeniu prac budowlanych zamek był jednym z najlepiej ufortyfikowanych twierdz w kraju. Nie pomogło mu to jednak w czasie najazdu Szwedów w XVII w., kiedy został zniszczony, splądrowany i nigdy nie odzyskał już swojej świetności.
Do połowy XVIII w. rezydencja była we władaniu Lubomirskich, a następnie Sanguszków, Potockich i Zamoyskich. Pożar z 1831 r. sprawił, że zamek został opuszczony i zaczął zamieniać się w ruinę. W 1901 r. warownia została kupiona przez Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich, które rozpoczęło jej remont. Po II Wojnie Światowej zamek przejęło państwo, które od 1949 r. rozpoczęło restaurację twierdzy. Obecnie zamek ponownie jest własnością Lubomirskich.
http://www.vpx.pl/up/20080116/6708743a57db214c266195e9fd08fe8222e6421563.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080116/670911b806286c4c1dbb86e12f57ef32bbb0997991.jpg

Kundzia
16-01-2008, 21:30
Wiśnicki zamek
http://www.vpx.pl/up/20080116/6709760cfde09247730b0745569ba3494bbb5137388.jpg
Portret jego ostatniego właściciela Lubomirskiego
http://www.vpx.pl/up/20080116/671024302a0e5bc0288568e8855925b1892f156048.jpg
Główna brama wjazdowa
http://www.vpx.pl/up/20080116/67109b1dda493901cc6875f04ebece9cdb09378951.jpg

Kundzia
16-01-2008, 22:17
http://www.vpx.pl/up/20080116/6720219caaed3883127ebb94333f2a5c81f8020800.jpg


http://www.vpx.pl/up/20080116/67204adc2f4c69c3585696a7f610c8f747249169669.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080116/67216f499eb286022349c74b073eba7cae50499170.jpg

Zamek nocą

http://www.vpx.pl/up/20080116/672139cfd6c924cb1e2baf69af70ba16d8c7278154.jpg

Kundzia
16-01-2008, 22:32
To nie tylko wspaniały zabytkowy zabytkowy zamek.Wiśnicz to urocze miasto położone w województwie małopolskim, na Pogórzu Wiśnickim. Jako wieś klasztorna istniał już w XIII w., jednak dopiero w roku 1616 nowi właściciele, rodzina Lubomirskich, otrzymali od Zygmunta III Wazy zgodę na lokację miasta. Główną atrakcją turystyczną Wiśnicza jest zamek Kmitów i Lubomirskich będący jedną z najcenniejszych w Polsce rezydencji wczesnobarokowych.
Wiśnicz w starych obrazach
http://www.vpx.pl/up/20080116/6723536061a8e40af40829c4791e5b0abd27085214.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080116/672335029a54e88b056a242819fb16a3ca8ef138049.jpg

Dom Matejki
http://www.vpx.pl/up/20080116/67236c0bbe72e20f28640d60b0c6618be4d12177874.jpg

Stary klasztor
http://www.vpx.pl/up/20080116/67241cb14e5b2e967ad428637b213b3a0207d11112.jpg

Kundzia
16-01-2008, 22:40
Klasztor
http://www.vpx.pl/up/20080116/67246ab0ad21cdacf6435190a376bf356d12295309.jpg
Kościół

http://www.vpx.pl/up/20080116/672581fedfbc417191bfad6fee4875667e479188344.jpg
Ratusz
http://www.vpx.pl/up/20080116/67252da6786e347eb16d43ee1dcba0322f91c25774.jpg
Dworek Koryznówka
http://www.vpx.pl/up/20080116/6725607b12dca5bf1da16311c6d47125fe746191171.jpg

Kundzia
16-01-2008, 22:50
Wiśnicki rynek
http://www.vpx.pl/up/20080116/67262dfc895269f44b9f0cf17eee59f364531136846.jpg
Zespół szkół zawodowych
http://www.vpx.pl/up/20080116/672641174f208d68d6eb4a438388caa97ef1b170193.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080116/6726680f814e5d87e0ecc9c7d408771b79bd96969.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080116/672686fa62a6891386014f2ee668997b58b04189136.jpg
Jest jeszcze wiele ciekawych miejsc do zobaczenia ale to już następnym razem.

Nika
17-01-2008, 07:46
Byłam na zamku w Wiśniczu,bardzo mi sie podobał,aczkolwiek pustawy nieco..za to dworek Matejki ogromnie mi się spodobał.

Kundzia
20-01-2008, 22:06
http://www.vpx.pl/up/20080120/7150316a8377b6822cf94bd3e69f57df6dac636197.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080120/7150406ff12de9e28c0792a6c3356c6c931b982187.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080120/7150740d0f53c876ca622ae3032974935fdd86109.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080120/715080a8ddaad1c78d73b557663e728653f3294128.jpg

Kundzia
20-01-2008, 22:32
Zamek w Dębnie
Jeden z nielicznych w Małopolsce zabytków obronnej średniowiecznej architektury rezydencjonalnej, wzniesiony w końcu XV wieku na planie czworoboku z dziedzińcem pośrodku. Ma znakomicie zachowaną kamieniarkę baszt i wykuszy. Od 1976 roku jest oddziałem Muzeum Okręgowego w Tarnowie, jako muzeum wnętrz.
Wystawą stałą jest ekspozycja wyposażenia wnętrz zamkowych. W sali historycznej na parterze można zobaczyć dzieje zamku w Dębnie. Sala Rycerska urządzona jest na staropolską świetlicę zamkową. Znajduje się tam także kaplica ze sprzętami liturgicznymi i obrazami. Najcenniejsze zabytki znajdują się w "Skarbcu" wyposażonym w kolekcję "czarnych mebli", gdzie m.in. eksponowana jest XVI-wieczna Biblia Wujka. Ponadto ciekawie wyposażona "winnica" i kuchnia.

a rezydencja, tak jak każdy "szanujący" się zamek, ma swoją legendę. Opowiada on o nieszczęśliwej miłości córki pana zamku do słuźącego. Gdy ojciec młodej Tarłówny dowiedział się o ich miłości kazał skrycie zabić chłopaka a córce dał do wyboru albo poślubi wyznaczonego przez rodzinę kandydata albo zostanie zamurowana żywcem. Dziewczyna nie chcąc łamać przysięgi dozgonnej miłości postanowiła wybrać śmierć.
Bezwzględny ojciec zamurował w wieży swą córkę wraz z jej posagiem.
Aby uczcić pamięć młodej Tarłówny każdego września organizowane są tu turnieje rycerski o złoty warkocz Tarłówny. Na Zamku regularnie odbywają się uroczystości ślubów cywilnych, udzielanych przez Urząd Stanu Cywilnego gminy Dębno. W okresie wakacji odbywają się koncerty muzyki klasycznej.

http://www.vpx.pl/up/20080120/715411317ef5a06477f3f01cf135cd1dffcc372983.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080120/7154446295639a2821e4e2a07cfc69f70a721126119.jpg
]http://www.vpx.pl/up/20080120/715532f9be72b47881ec2138f08f861ad486a36130.jpg

Kundzia
20-01-2008, 22:42
Skarbiec
]http://www.vpx.pl/up/20080120/715557176562eb0d9aab6bacb1f87bfd5708c28476.jpg
Koncerty Muzyki dawnej na zamku

http://www.vpx.pl/up/20080120/71562bd6151bf5079dd21b87288c4defe68d9139466.jpg

Turnieje rycerskie
http://www.vpx.pl/up/20080120/7157111bf348a0e5160090e0222078804f4a389852.jpg
]http://www.vpx.pl/up/20080120/715747a618f5f08a5e60213f0a0ab717da9df127339.jpg

Kundzia
20-01-2008, 22:51
http://www.vpx.pl/up/20080120/715957c302fa822e16b58936d33bddbafd6e9199091.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080120/71578eec8dcd79d6fdf905136b99875c1d599165602.jpg

http://www.vpx.pl/up/20080120/715824704d0a8754f7cd9619e6a8fab4c102147679.jpg

Kundzia
20-01-2008, 23:12
Niedaleko Dębna nad Jeziorem Czchowskim jest odresteurowany zamek Tropsztyn

http://www.vpx.pl/up/20080120/71648823c07faf74a8dd56a613e81ac2a290d33721.jpg
Zamek Tropsztyn zbudowany został na przełomie XIII i XIV w. przez Zbrosława lub jego syna Gniewomira, dziedziców osady św. Świerada (tak bowiem dawniej nazywało się Tropie, na terenie którego powstał zamek). Źródła pisane po raz pierwszy wspominają o zamku dopiero w 1390 r., kiedy był już własnością Chebdy z Tropsztyna herbu Starykoń. Nieznane są jednak koligacje łączące Zbrosława i Gniewomira z rodem Chebdów, do których zamek należał aż do 1535 r. W owym roku opuszczony zamek został sprzedany przez Prokopa Chebdę kasztelanowi sandomierskiemu Piotrowi Kmicie. Jednak już w 1541 r. zamek był już w rękach Robkowskich, natomiast od 1556 r. stał się własnością Gabańskich herbu Janina. Kilkadziesiąt lat później, na początku XVII w., zamek był już zrujnowany.
Obecni właściciele Zamku Tropsztyn popularyzują legendę, iż są powiązani z Inkami żyjącymi w Ameryce Południowej. Ile w tym prawdy, niewiadomo.
Zamek Tropsztyn, położony jest na granicy powiatów brzeskiego i sądeckiego i nad zachodnim brzegiem Dunajca, u ujścia Iwkowskiego Potoku do Dunajca. Wraz ze stojącym na wschodnim brzegu rzeki romańskim kościołem św. Świerada w Tropiu, którego budowę można datować nawet na XI w., stanowi tzw. Bramę Sądecczyzny. Przez nią, czyli między zamkiem a kościołem, przechodziły kiedyś z Polski na Górne Węgry, czyli Słowację, dwa ważne szlaki komunikacyjne: wodny i lądowy brzegiem Dunajca. Panowie zamku podobno często wykorzystywali to położenie i usiłowali samowolnie przejmować kontrolę nad tym traktem.
Tropsztyn spełniał zapewne od początku rolę prywatnej warowni obronnej, siedziby mieszkalnej i ośrodka gospodarczego, czyli tzw. klucza własności ziemskich. Właścicielami tego miejsca i obiektu był najpierw ród Ośmiorogów zwany także Gierałtami, potem ród Chebdów herbu Starykoń, następnie kilku ich spadkobierców po kądzieli i wreszcie obcy nabywcy.
http://www.vpx.pl/up/20080120/7162962cddea5468ad920696c0677952502de141534.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080120/716312e486d606ca1db4fb1d0f3c4a2176d6565169.jpg

Basia.
20-01-2008, 23:13
http://img293.imageshack.us/img293/2410/oklaskirj8cm6.gif (http://imageshack.us)

Kundzia
20-01-2008, 23:28
W 1327 r. istniała już w Czchowie królewska komora celna. W 1333 odziedziczyła go wraz z z ziemią sądecką Jadwiga, wdowa po Władysławie Łokietku, a po jej śmierci w 1339 Kazimierz Wielki. Za jego panowania miasto zostało opasane murem obronnym, a przywilej wystawiony w Krakowie 24 listopada przeniósł je z lokacji na prawie średzkim na magdeburskie .Nie jest pewne kiedy Czchów otrzymał prawa miejskie, we wspomnianym dokumencie zmiany prawa lokacyjnego, wspomniane jest, że prawa miejskie miał już dawno. W czasie lustracji w 1765 wójt z burmistrzami zeznali, że odnośny dokument im zgorzał

Prawdopodobnie w tym samym czasie powstał na wzgórzu wznoszącym się nad miastem niewielki zamek dla obrony tutejszej komory celnej i szlaku handlowego. Trzonem budowli była starsza jeszcze, romańska obronna wieża mieszkalna.

http://www.vpx.pl/up/20080120/71668299efdd2e6abd58cc20b531338c1f29b30127.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080120/71671e79416c5d640cd7b1df1405b3e86bcd4103507.jpg
http://www.vpx.pl/up/20080120/71673922455e15e90614e04bea99bc5eade50116782.jpg

Ewa Korycińska
22-01-2008, 17:49
Jestem w Krakowie od roku i brak mi znajomych, a z natury jestem osobą bardzo otwartą i nastawioną na ludzi, może jakaś grupa (2-3 lub więcej osób) zaprosi mnie na wspólne "wycieczkowanie", będę bardzo wdzięczna Ewa K.

Nika
31-01-2008, 11:04
Kundziu,dawaj dalej,chętnie czytam i oglądam ten wątek!

Wilhelmina
13-03-2008, 20:30
Ponieważ zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, pragnę przybliżyć uroczystości odbywające się w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Misteria Męki Pańskiej.

Misteria kalwaryjskie wystawiane są już od przeszło 300 lat. To właśnie dzięki nim Kalwaria zyskała rozgłos. Co roku "Chwalebne Misterium Pańskie" rozpoczyna się w Niedzielę Palmową. Kalwaryjscy przewodnicy i alumni bernardyńskiego seminarium duchownego w strojach z epoki odgrywają ewangeliczne sceny opisujące Mękę Jezusa Chrystusa.
Nabożeństwa ku czci Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej mają już długą tradycję. Odprawiano je jeszcze zanim przystąpiono do budowy kaplic. Bernardyni prowadzili wiernych dopiero co wytyczonymi drogami, a przy krzyżach, w miejscu których później wzniesiono kaplice, opowiadali o wydarzeniach ewangelicznych i odmawiali stosowne modlitwy.
Bazylika, klasztor oo. bernardynów i Dróżki jako jedyna na świecie kalwaria trafiła w 2000 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO pod nazwą Krajobrazowy Zespół Manierystycznego Parku w Kalwarii Zebrzydowskiej. O wpisie na tę prestiżową listę zadecydowało m.in. to, że stanowi ona wyjątkowy zabytek kultury, w którym krajobraz wykorzystano jako otoczenie dla symbolicznego przedstawienia w postaci kaplic i dróg poszczególnych stacji Męki Chrystusa.

http://www.vpx.pl/up/20080313/13618202c1396c8070994d7c96ede3ea253a20122243.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-03-2008, 20:33
http://www.vpx.pl/up/20080313/136183100b7398a6eb39417c1b18716f1074ea139806.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/1361846261b5440921d5222921145bc871d759158229.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/1361861460ab745ad9092cba608ba9f884beb0105305.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/13618885bbb8b9a631e3f6e870adbb09e4a022112877.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-03-2008, 20:35
http://www.vpx.pl/up/20080313/136194e6257e8df162d0405e944e31c5115326183820.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/13619754630783a12a65465a8e6fbcdf0dccf797504.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/136201e1ef1ee1cbe27c86748cf6d633ba212219845.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/136205d1ba17396ee59fbf87f881d2f8b0b24834978.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-03-2008, 20:39
http://www.vpx.pl/up/20080313/136208e19a3a687d52dabea192f2d65d127a47143580.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/136212e33a778e294d4a55658e97b14940fddd131309.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/136216c7a1870e9e97821ef82129984a55625622713.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/13621717ea05560bac37af8f03dcc53d6861fd186710.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-03-2008, 20:42
http://www.vpx.pl/up/20080313/136219889b06ff7d4c259058160e400a136aef55416.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/136221b646e895c9300c130316b5100041840a145968.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/1362240111aade770ed6f7d136b455de1d6c1f111388.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/136226ce8b37a150bc1c6a7f4a888fc99e688b173577.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-03-2008, 20:45
http://www.vpx.pl/up/20080313/13622745efac2748714624ec10ed2805c93df1108922.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/136228b4bdbf653b832c3563f682f1fcbc2c1622611.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/136230b3c8a786180720293b3e22d2fb71ae1b21506.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/136232ca3036c5492e501c705ef503e228587c62927.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-03-2008, 20:48
http://www.vpx.pl/up/20080313/1362340ca5d66d7a2df0cbcadba60a2e07caad99759.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/136237082adfdd33793b2a37015baad310d97e89537.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/1362385e6b9a3586598a5a18b59cdca410125e112971.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080313/1362399326058bef4734c6e641d52b28f57f1f138418.jpg (http://www.vpx.pl/)

duszka07
13-03-2008, 20:58
Kunegunda i Wilhelmina - czytam i oglądam z dużym zainteresowaniem...

gratka
13-03-2008, 21:01
Wilhelmino i Kundziu,

piękny wątek i bardzo interesujące zdjęcia z Kalwarii Zebrzydowskiej.
Powodzenia w pokazywaniu Małopolski!

Kundzia
13-03-2008, 22:39
NIEDZIELA PALMOWA W POLSKIEJ JEROZOLIMIEPoświęceniem palm przy kaplicy św. Rafała o godz. 11.15 oraz uroczystą procesją do bazyliki Matki Bożej Anielskiej, rozpoczną się obchody Wielkiego Tygodnia w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej – najstarszej polskiej Jerozolimie.
http://www.vpx.pl/up/20080313/13652242da59f393cd0664f11e59f8e67c95dc135761.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080313/136523bde6d72205e50052043b17dc9d42409f113197.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080313/136525b35e4923a2d76b2a870141c6f42dfe6c67716.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
13-03-2008, 22:43
http://www.vpx.pl/up/20080313/1365284fd94ebb566f0da56fcd2a08263f377230413.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080313/136531bc25edf38b10ad07c9df612c00896d5269646.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080313/1365359354277bd425170632f4170145f4de7e71518.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080313/136536597fec44524528b75012a8331555469e94437.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
13-03-2008, 22:59
http://www.vpx.pl/up/20080313/1365662752b51bf830ce26dd5637840dc9907472601.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080313/1365680ab0cfb5125d8d6cf139eee7252faba4101325.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080313/136599c01e9298ba3297914edcac57d8585d40104676.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080313/1366031c4c68f5a7c525b72dfb8d62f3797b22177210.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
13-03-2008, 23:13
http://www.vpx.pl/up/20080313/1366051da3c0a111a5ba00d53ca8601d7a449787614.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080313/136607b1db5c272ae29da84f99758291943dc9191512.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080313/136609c4389e9049b53cade58fa5f794deed44102970.jpg (http://www.vpx.pl/)

inka-ni
14-03-2008, 12:26
MYSLENICE-moje rodzinne miasto.
HISTORIA

Nazwa miasta Myślenice pochodzi od popularnego w średniowieczu imienia Myślimir. Przypuszcza się, że Myślimir właśnie był założycielem osady myślenickiej. Pierwszą pisaną wzmianką odnoszącą się do Myślenic jest informacja datowana na 1253-1258 rok, zapisana w „Kodeksie Tynieckim”. Dokument ten mówi o osadzie „Mislimich”, w której znajdowała się warownia (kustodia). Była ona obsługiwana przez mieszkańców wsi Curozsank, leżącej w pobliżu Radziszowa. Warownia myślenicka stanowiła główną część całego systemu warowno – obronnego zwanego „broną”. W skład brony myślenickiej wchodził szereg mniejszych podległych warowni, tak zwanych „kustodii”. Funkcję taką spełniały między innymi miejscowości Osieczany i Stróża. Warownie te miały bronić szlaku handlowego, prowadzącego z Krakowa przez Myślenice na Węgry. Śladem istnienia umocnień obronnych w Myślenicach są ruiny zwane „zamczyskiem” położone na północnym stoku góry Ukleiny. Pierwotnie osada zlokalizowana była na wschodnich stokach Plebańskiej Góry, na terenie dzisiejszego Stradomia ( kiedyś „Wola”). Położenie osady przy szlaku handlowym spowodowało jej rozwój. Pierwszą wzmianką dowodzącą istnienia nie tylko warowni, lecz także osady myślenickiej jest dokument z roku 1301. W dokumencie tym powołany został na świadka właściciel osady Marcin z Myślenic. Myśleniczanin ten stanu rycerskiego był do roku 1309 związany z dworem gryfiny księżnej sądeckiej, wdowy po Leszku Czarnym. Potwierdzeniem istnienia centrum osady w rejonie Stradomia jest wzmianka dotycząca zbudowanego w rejonie „studzienki” drewnianego kościoła. Choć wzmianka ta pochodzi z roku 1325-27 to z całą pewnością kościół ten istniał znacznie wcześniej.
Niezwykle istotnym okresem dla rozwoju Myślenic był wiek XIV. W pierwszej jego połowie wieś Myslimicze jako własność królewska wchodziła w skład dóbr Kasztelanii Krakowskiej. Rozwijające się osadnictwo objęło tereny przylegające do rzeki Bysinki( dziś Dolne i Górne Przedmieście). Ważną dla Myślenic cezurą, wyznaczającą lokację miasta na prawie magdeburskim był rok 1342. Dokument potwierdzający lokację miasta nie zachował się do naszych czasów. Datę lokacji wyznacza dokument z 11 XI 1342 r. wydany w Krakowie, potwierdzający sprzedaż Myślenic dwóm Hynkom - żupnikom, Pawłowi i Wilhelmowi z Wieliczki. Jest to data umowna, gdyż w roku tym Myślenice nadal pozostawały wsią, a władzę sprawował nie wójt, lecz sołtys. Jednak już w roku 1354 w dokumentach wystąpiło określenie wójt - potwierdzające założenie miasta. W związku z tym, że król Kazimierz Wielki nadał szereg przywilejów i uposażeń mających przyspieszyć rozwój Myślenic wyznaczono nową lokalizację centrum przyszłego miasta i wytyczono istniejący do dzisiaj prostokątny rynek.
Synowie Wilhelma Hynki, Hanko i Mikołaj podzielili pomiędzy siebie wójtostwo myślenickie w roku 1364. Na początku XV wieku zmarł Mikołaj , a część wójtostwa należąca dotychczas do niego przeszła na kilkadziesiąt lat w obce ręce. O wzroście znaczenia rodziny Hanków świadczy fakt nadania jej w roku 1355 szlachectwa i herbu Trzy Trąby. Rok później wójt Myślenic otrzymał prawo do zasiadania w sądzie najwyższym prawa niemieckiego, na zamku w Krakowie. Rozwijało się również szkolnictwo, w roku 1411 powstała szkoła parafialna, przygotowująca przyszłych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Herb Myślenic


Pierwszy herb Myślenic, pochodzący z XV w. lecz znany dopiero z pieczęci z 1797 r. przedstawia rosnące na wzgórzu drzewo i po obu jego stronach siekierę i toporek górniczy, symbolizujące różne zajęcia ludności Myślenic i okolic. W tym roku cesarz Franciszek II nadał miastu nowy herb: na pagórku rośnie dęb, a po jego bokach - buk i jodła. Dąb otoczony jest obręczom z zatkniętymi za nią krzyżem, toporem i siekierą. Pod dębem znajduje się pałka oraz rozłupany pień drzewa tkwiącym w nim Obecnie obowiązujący herb został uchwalony przez Radę Miasta 20 września 1996 r., w której czytamy: Herbem miasta jest wizerunek z pieczęci herbowej, datowanej na XIV w. Wzór herbu przedstawiamy poniżej:

http://www.fothost.pl/upload/08/11/80bfa506_herbmiasta.gif (http://www.fothost.pl)

Stary rynek Myślenic
http://www.fothost.pl/upload/08/11/55f08f87_starerynek1.jpg (http://www.fothost.pl)

inka-ni
14-03-2008, 13:00
http://www.fothost.pl/upload/08/11/4f0b4ba5_p2.jpg (http://www.fothost.pl)

inka-ni
14-03-2008, 13:15
http://www.fothost.pl/upload/08/11/decc280a_MG0575.jpg (http://www.fothost.pl)
Rzeka Raba

inka-ni
14-03-2008, 13:24
http://www.fothost.pl/upload/08/11/f3f15f66_212.jpg (http://www.fothost.pl)
jaz na Rabie

http://www.fothost.pl/upload/08/11/b39ee575_MG0349.jpg (http://www.fothost.pl)

inka-ni
14-03-2008, 13:36
Myślenice - ZARABIE-Turystyka


Tam, gdzie zaczynają się prawdziwe góry, a w ich scenerii wije się Raba, leżą Myślenice. Zaledwie 30 km na południe od Krakowa znajduje się miasto przy dawnej trasie handlowej na Węgry.
Dzisiaj Myślenice mają dogodne połączenie z Krakowem, Wieliczką i Zakopanem.
Rozwój turystyki na tym terenie przypada na początek XX wieku. Wtedy powstała rekreacyjna dzielnica miasta - Zarabie. Malownicza Dolina Raby stanowi doskonałe zaplecze rekreacyjne. Czyste wody Raby, nieskażone powietrze, dobre zagospodarowanie turystyczne umożliwiają rozwój turystyki weekendowej i letniskowej. Latem Zarabie stanowi centrum życia miasta.
Zarabie oferuje zarówno aktywne formy wypoczynku, jak również spokój i ciszę okolicznych lasów. Zapraszamy nad wodę i liczne plaże. Progi na rzece Rabie tworzą największe kąpieliska na terenie miasta - Górny i Dolny Jaz. Znajdują się tutaj korty tenisowe, basen kąpielowy, tor kartingowy, mini golf, kręgielnia, kino letnie, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki oraz zróżnicowana baza noclegowa i gastronomiczna.
Zima upływa w Myślenicach pod znakiem białego szaleństwa. Uruchomiona w ubiegłym sezonie stacja narciarska na Górze Chełm jest położonym najbliżej Krakowa ośrodkiem narciarskim. Wysokie walory sportowo – rekreacyjne nowopowstałego ośrodka umożliwiają turystom w każdym wieku niezapomniane białe szaleństwo. Sprzyją temu m.in. sztucznie oświetlone stoki, które przedłużają pracę ośrodka, aż do późnych godzin nocnych. Więcej informacji o stacji: http://www.zarabiesport.pl/
Węcej na temat stacji narciarskiej w dziale: Turystyka Aktywna.

Położona najbliżej Krakowa stacja narciarska na Górze Chełm jest największą zimową atrakją Myślenic
Fot. Artur Wiśniowski
Atrakcją Zarabia jest również najdłuższa w Polsce kolej linowa na górę Chełm, na szczycie której znajdują się liczne trasy rowerowe oraz wieża widokowa. Na odcinku Raby pomiędzy Pcimiem a Myślenicami utworzone zostało łowisko ryb.

Kolejka na Chełm jest letnią atrakcją często wybieraną przez turystów
Wysokie walory sportowo – rekreacyjne nowopowstałego ośrodka umożliwiają turystom w każdym wieku niezapomniane białe szaleństwo. Sprzyją temu m.in. sztucznie oświetlone stoki, które przedłużają pracę ośrodka, aż do późnych godzin nocnych.
Na Stację Narciarską Góra Chełm – Myślenice składają się:
- 1-osobowa kolej linowa (długość 2000 m, przepustowość 600 osób/h)
- 4-osobowa kolejka krzesełkowa (długość 800 m, przepustowość 2400 osób/h)
- wyciągi talerzykowe
- sztucznie oświetlone i naśnieżone trasy narciarskie przystosowane zarówno dla początkujących jak i tych bardziej zaawansowanych narciarzy
- oświetlona i naśnieżona nartostrada o długości prawie 1500 m łącząca dolny odcinek stoku narciarskiego z parkingiem przy ul. Jodłowej
- szkółka i serwis narciarski
- zaplecze gastronomiczne
- parkingi.
W niedalekiej przyszłości Kompleks zostanie poszerzony o kolejne trasy a 1-osobową kolej linową zastąpią gondole. Inwestor ma również plany rozszerzenia oferty rekreacji o teren Zarabia. Planuje się tam utworzenie zespołu rekreacyjnego w skład, którego wejdą między innymi: skate park, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki, ścianka wspinaczkowa, trasy rowerowe i spacerowe, oraz amfiteatr otwarty wraz z forum imprezowym dla imprez kulturalnych i sportowychhttp://www.fothost.pl/upload/08/11/18011fd0_chelm5.jpg (http://www.fothost.pl)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/51f21f3e_chelmzm2.jpg (http://www.fothost.pl)

donka
14-03-2008, 13:46
Inko-ni weszłam Ci w wątek Twojej ciekawej, z pieknymi zdjęciami prezentacji myślenickiej, czekam na dalszy ciąg, a jednocześnie - Wilhelminko i Kundziu ciągle jestem przez Was zaskakiwana .Świetnie pokazane uroczystości w "naszej polskiej Jerozolimie",jak nazywacie Kalwarię Zebrzydowską.

inka-ni
14-03-2008, 13:50
http://www.fothost.pl/upload/08/11/b38487cf_g1149574297rynekmce.jpg (http://www.fothost.pl)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/eef8727d_mysleniceflorian.jpg (http://www.fothost.pl)

inka-ni
14-03-2008, 13:55
Myślenicka Tereska

Okazuje się, że fontanna, która od ponad 110 lat ozdabia myślenicki rynek i dodaje mu szczególnego uroku ma swoją interesującą i wręcz niebanalną historię. W 1891 roku Myślenice otrzymały pierwszy wodociąg. Budowę tej skądinąd ważnej dla miasta inwestycji nadzorował osobiście sam naczelnik ówczesnej Rady Miejskiej - komisarz rządowy - Henryk Sitkowski.

Niebawem w 1893 r. na miejscu starej sadzawki, z której miejscowa ludność czerpała obficie wodę pitną (ponoć czystą i źródlaną!) wybudowano studnię na kształt i podobieństwo fontanny. Obiekt zwieńczono posągiem antycznej greczynki, którą osadzono na solidnym, żeliwnym postumencie i cokole.

Pierwszą damą Myślenic z wazą (cz. hydrią) na ramieniu myśleniczanie rychło "ochrzcili" imieniem Tereska. Kiedy, dlaczego i w jakich okolicznościach to wielce ważne wydarzenie nastąpiło nikt nie wie. Kroniki miejskie milczą na ten temat wprost zawzięcie. Wiadomo natomiast, że "Tereska" miastu naszemu jest wierna i czuje się w tym miejscu znakomicie.

Kokietuje w środku miasta od lat wielu w sposób nieprawdopodobnie powabny i kobiecy. Tak, tak! Kobiecy! Z wyjątkowym pietyzmem dba o swój wygląd! Z pomocą miejskich rajców troszczy się o swój wizerunek, i to nadzwyczaj starannie i regularnie. Chętnie poddaje się kosmetycznym zabiegom (z makijażem włącznie) stosując kosmetyki absolutnie renomowane i najdroższe. No cóż! Wiadomo! Kobieta! I choć staruszce (pardon!) stuknęło (dokładnie!) lat sto jedenaście (111!). "Tereska" nadal i wciąż "tryska" młodością głosząc wszem i wobec, że tu jest jej miejsce i basta!

Cała ta "opowieść" mogła by się w tym miejscu zakończyć, gdyby nie przypadkowa wizyta bułgarskich turystów, którzy bodajże 37 lat temu (ku zdumieniu swemu) nie wierząc własnym oczom zobaczyli dobrze im znany posąg kobiety z amforą na ramieniu. Okazało się, że identyczna figura znajduje się w ich mieście, w miejscowości Razgrad. Z miejsca posypały się korespondencje z arcy dokładnymi opisami, zdjęciami, rysunkami itp. Wszystkie szczegóły i detale rzeźby zgadzały się co do joty...

Tajemnicza historia zabytkowej studni została wkrótce wyjaśniona. Oba posągi pochodzą z tej samej wiedeńskiej odlewni. I tym sposobem odkryliśmy wówczas, że popularna "Tereska" ma swoją bułgarską siostrzyczkę. Ale czy jedyną?
http://www.fothost.pl/upload/08/11/8a88553c_myslenicetereska.jpg (http://www.fothost.pl)

inka-ni
14-03-2008, 14:26
http://www.fothost.pl/upload/08/11/02846fe0_myslenicekosciol.jpg (http://www.fothost.pl)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/3b0fbe53_sanktuarium3.jpg (http://www.fothost.pl)
tu odbywają się nabozenstwa fatimskie każdego miesiąca od maja 13 do pazdziernika danego dnia Pasterka czuwanie nocne
http://www.fothost.pl/upload/08/11/9b0ca2d7_myslenicekosciol2.jpg (http://www.fothost.pl)
Obraz Bogarodzicy z Dzieciątkiem Jezus czczony w myślenickim Sanktuarium jest dziełem nieznanego malarza włoskiego i został namalowany najprawdopodobniej w Rzymie w drugiej połowie XVI wieku, w dobie późnego Renesansu, przechodzącego w Barok, których cechy nosi. Obraz został wykonany farbami olejnymi na desce o wymiarach 51 cm x 68 cm. Matka Boska przedstawiona jest w pół-figurze z Dzieciątkiem na prawym ręku, tulącym się do Jej policzka. Oblicza Matki i Syna nacechowane są silną dozą uczuciowości, a całość ujęcia jest bardzo realistyczna, w stylu Madonn Rafaela. Stanowił on własność papieża Sykstusa V, wielkiego mecenasa sztuki, który umierając w 1590 roku przekazał go swej krewnej, będącej podówczas ksienią jednego z klasztorów w Wenecji. W kilka lat później otrzymał go od owej mniszki znany magnat polski, podróżnik i dyplomata, książę Jerzy Zbaraski, późniejszy kasztelan krakowski. W roku 1596 przywiózł go do Polski i umieścił w swym pałacu w Krakowie (przy Rynku Głównym, róg ul. Brackiej). Później, dziwnym zbiegiem okoliczności obraz przeszedł z rąk tego magnata w ręce człowieka z ludu. Mianowicie w roku 1624 został własnością oficjalisty księcia Zbaraskiego, Marcina Grabyszy, pochodzącego z Myślenic. Stało się to w czasie panującej w Krakowie zarazy, która ogarnęła także ludzi zatrudnionych w domu księcia. Władze miejskie nakazały, aby wszystkie przedmioty z domów objętych zarazą, jako "zapowietrzone", zostały usunięte i spalone. Między rzeczami wyniesionymi przez sługi książęce, przeznaczonymi na spalenie, był także ów obraz Matki Boskiej przywieziony z Włoch, na który zwrócił specjalną uwagę wspomniany już Grabysza, przybyły w sam raz na miejsce. Uprosił on dobrze znanych ludzi księcia (przeważnie kalwinistów), aby obrazu nie palili, ale podarowali jemu, po czym przewiózł wizerunek do swego domu oficjalisty w Łagiewnikach koło Krakowa, wsi należącej do uposażenia kasztelana krakowskiego. Po pięciu latach, w roku 1629, na skutek postępującej choroby oczu, przeniósł się Grabysza do swego domu rodzinnego w Myślenicach na Górnym Przedmieściu. Tu trzymał swój obraz, mając do niego szczególne nabożeńo

inka-ni
14-03-2008, 14:29
Ksciól parafialny-Bazylka pod nazwą N.M.P.
http://www.fothost.pl/upload/08/11/349fcd19_sanktuarium03.jpg (http://www.fothost.pl)
Cudowny obraz
http://www.fothost.pl/upload/08/11/c24cbf35_sanktuarium01.jpg (http://www.fothost.pl)

inka-ni
14-03-2008, 14:36
Stałymi formami nabożeństwa do Matki Boskiej Myślenickiej są cosobotnie wieczorne nabożeństwa maryjne z odczytywaniem próśb i podziękowań oraz Mszą św. z kazaniem, uroczyste tridua przed świętami maryjnymi, suma pontyfikalna z wielką procesją w sam dzień głównego święta patronalnego Sanktuarium - Narodzenia NMP, 8 września, a także comiesięczne od maja do października (każdego 13 dnia) nocne nabożeństwa fatimskie, gromadzące licznych wiernych.

Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej otwarte codziennie od godz. 5.00 rano do nocy przyciąga stale wiernych, którzy wpatrują się w smętną twarz "Myślenickiej Pani", zwaną też przez poetów "Eleuzą Beskidzką", czczą Ją jako swą Wspomożycielkę, Matkę Miłosierdzia i Pocieszycielkę strapionych, doznając pociechy i pokrzepienia duchowego w ciężkich trudnościach i doświadczeniach życiowych.
http://www.fothost.pl/upload/08/11/1aa9d7fa_folder621.jpg (http://www.fothost.pl)

inka-ni
14-03-2008, 14:51
Zachował się także gotycki kościół na Stradomiu z połowy XV w. - w nim ostrołukowy portal gotycki oraz kaplica z freskiem i krucyfiksem z XVII w
http://www.fothost.pl/upload/08/11/2ee537af_stradom.jpg (http://www.fothost.pl)
Jest polożony na mniejszym cmentarzu komunalnym.
Są tu goby poleglych żolnieży rosyjskich,oraz grób nieznanego żolnierza,osób których zabrani zostali w lapance i wywieżieni do obozów.Mój brat też jest na tej tabilcy pamiątkowej.Nawet go nie pamiętam.

inka-ni
14-03-2008, 15:14
http://www.fothost.pl/upload/08/11/1d705c50_myslenicenieznanego.jpg (http://www.fothost.pl)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/e0091e3e_myslenicenieznanego żolnierza Tablica pamiątkowa
przy scianie malego kosciola na cmentarzu


oraz grób rosyjskich żolnierzy
http://www.fothost.pl/upload/08/11/3487ec85_myslenicearmiaczerwona.jpg (http://www.fothost.pl)

inka-ni
14-03-2008, 15:41
Myslenice latem
http://www.fothost.pl/upload/08/11/e458c1a6_P101000511.jpg (http://www.fothost.pl)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/b138c312_P10100051.jpg (http://www.fothost.pl)

inka-ni
14-03-2008, 15:43
Jaz zimą
http://www.fothost.pl/upload/08/11/64602776_styczen.jpg (http://www.fothost.pl)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/0d29f6fe_chelm1.jpg (http://www.fothost.pl)

Kundzia
14-03-2008, 20:01
http://www.vpx.pl/up/20080314/137854dff8537a8d2d3e52e811b476b84123a5122569.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/efe5802b_1.jpg (http://www.fothost.pl)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/58a95f83_Miejsk1.jpg (http://www.fothost.pl)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/90f7f096_fotobig.jpg (http://www.fothost.pl)

Kundzia
14-03-2008, 20:04
http://www.fothost.pl/upload/08/11/df8f7d38_sasmyslenice1.jpg (http://www.fothost.pl)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/d870f43a_PICT0992.jpg (http://www.fothost.pl)

I jeszcze jedna panorama z lotu ptaka

http://www.fothost.pl/upload/08/11/cb5e816e_mys02.jpg (http://www.fothost.pl)

Kundzia
14-03-2008, 20:08
Przed wojną Myślenice zamieszkiwało sporo Żydów,tu obraz jak idą do synagogi
http://www.fothost.pl/upload/08/11/d00381bb_026.jpg (http://www.fothost.pl)

Wysiedlenie żydów do getta

http://www.fothost.pl/upload/08/11/81340f76_292.jpg (http://www.fothost.pl)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/c82848bf_293.jpg (http://www.fothost.pl)

inka-ni
14-03-2008, 22:10
http://www.fothost.pl/upload/08/11/2891761c_polozenie04.jpg (http://www.fothost.pl)

Wilhelmina
15-03-2008, 07:38
Nineczko, bardzo dobrze, ze zainicjowałaś pokaz Myślenic.
To piękne miasteczko. Dla mnie też, jest z nim związanych wiele miłych wspomnień.Dziękuję Ci.

enia60
15-03-2008, 13:01
w ramach "zwiedzamy małopolskę" Nineczko Konegundo a może Wilhelmino za to co oglądam wielkie dzięki,ja nie potrafię tak pięknie prezentować,może na Niedzielę Palmową przybliżycie nam Lipnice,jutro tam będę ,chciałabym dziś obejrzeć te miejsca to taka moja osobista prośba,może kiedyś też coś przedstawię,ciągle mam zaległości w kompie

Kundzia
15-03-2008, 14:28
http://www.bochenskie.republika.pl/litery/l_ziel.jpgipnica Murowana położona jest w południowej części powiatu bocheńskiego, w malowniczej kotlinie otoczonej od południa wzgórzami Beskidu Wyspowego, a z pozostałych stron Pogórzem Wiśnickim. Lipnica jest obecnie wsią i siedzibą gminy, ale począwszy od XIV w. aż do 1933 r. była miastem. Miasteczko to w znacznej części zachowało swój średniowieczny układ urbanistyczny, starą drewnianą zabudowę i cenne zabytki na czele z unikatowym kościółkiem św. Leonarda. (http://www.bochenskie.republika.pl/kosciol_leo.html)

Każdego roku w niedzielę Palmową w Lipnicy odbywa się wielki odpust z konkursem na największą i najpiękniejszą palmę.

30 m i 13 cm to nowy rekord w wysokości palmy, jaki padł podczas ubiegłorocznej 48 edycji Konkursu Palm Wielkanocnych i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego odbywającego się jak zwykle w Lipnicy Murowanej.
Do tej chwili najwyższa palma miała wysokość 27 metrów i 30 cm, a wykonana była przez Andrzeja Leszczyńskiego. Ubiegłoroczny zwycięzca, a zarazem nowy lider to Zbigniew Urbański z Lipnicy Murowanej, który właśnie specjalnie na ten konkurs skonstruował palmę o długości przekraczającej 30 metrów, tym samym deklasując pozostałych współuczestników konkursu o kilka kolejnych metrów długości.
Coroczna edycja Konkursu jak zwykle odbywała się na lipnickim rynku, a towarzyszyły jej ludowe kiermasze rękodzieła artystycznego, na których można było zakosztować wielkanocnych przysmaków oraz nabyć swoiste pamiątki regionalne.
http://www.fothost.pl/upload/08/11/d34025ef_100406palmy01.jpg (http://www.fothost.pl)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/6600551d_05020Lipnica20MurowanaNiedziela20palmowa. jpg (http://www.fothost.pl)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/932bb9bd_05220Lipnica20MurowanaKolumna20bC582ogosC 582awionego20Szymona.jpg (http://www.fothost.pl)

Kundzia
15-03-2008, 14:36
http://www.fothost.pl/upload/08/11/35260485_05620Lipnica20Murowanastragan20z20rC499ko dzieC582em.jpg (http://www.fothost.pl)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/3c428293_05720Lipnica20MurowanaPalmy20rekordzistki .jpg (http://www.fothost.pl)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/e784b342_TP007743075AOKK.jpg (http://www.fothost.pl)
http://www.fothost.pl/upload/08/11/7b9e3348_06220Lipnica20Murowanastragan20z20rC499ko dzieC582em.jpg (http://www.fothost.pl)

Kundzia
15-03-2008, 14:39
Pokaz robienia palm wielkanocnych

http://www.fothost.pl/upload/08/11/b252365e_06020Lipnica20Murowanapokaz20robienia20li pnickich20palm.jpg (http://www.fothost.pl)

Stragany

http://www.fothost.pl/upload/08/11/0ab5b990_0542020Lipnica20Murowanastragan20z20rC499 kodzieC582em.jpg (http://www.fothost.pl)

http://www.fothost.pl/upload/08/11/10ef6ea0_05620Lipnica20Murowanastragan20z20rC499ko dzieC582em.jpg (http://www.fothost.pl)

Kundzia
15-03-2008, 14:47
http://www.parlipnicam.tarnow.opoka.org.pl/fla07.gif


Prawie tak samo odległa od Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza, w centrum wiejskich terenów, leży piękna i stara Lipnica Murowana. Osada, której czasu założenia nie da się określić dokładnie, rozwijała się od dawna dzięki korzystnemu położeniu na szlaku handlowym wiodącym z południa na północ Europy. Pierwotna nazwa Lipnik z czasem zmieniona została na Lipnica, potem Lipnica Murowana. Od 1144 r. Lipnica jest parafią, której pierwszą świątynią stał się drewniany kościół św. Leonarda. Gotycki, drewniany kościół św. Leonarda jest bezcennym klejnotem tej ziemi i jej mieszkańców. Jak głosi tradycja na prawym brzegu rzeki Uszwicy, na miejscu gontyny pogańskiej w już 1141 r. postawiono pierwszą świątynię chrześcijańską, którą w XV w. przebudowano. Gdy życie religijne parafii przeniesiono do kościoła w centrum miasta, kościół św. Leonarda stojący na uboczu stał się z czasem tylko kościołem cmentarnym, nie było więc potrzeby jego powiększania czy innych zmian w jego architekturze. Kilkakrotnie go tylko odnawiano i konserwowano ale bez wprowadzania zmian. Dzięki temu budowla ta nabrała nieprzeciętnej wartości historycznej.
W lipcu 1997 r. podczas wielkiej powodzi, która dokonała wielu zniszczeń na terenach Polski, bardzo ucierpiał także kościół św. Leonarda. Na szczęście ocalał, jednak po powodzi wymagał gruntownego remontu, najpierw samej konstrukcji, potem cennego wyposażenia. Te działania przeprowadzone przez dobrych konserwatorów sztuki sprawiły, że świątynia stała się jeszcze bardziej cenna. Surowość i prostota wnętrza z niepowtarzalnym wypełnieniem, które stanowi polichromia o tematyce biblijnej na ścianach i ołtarze z bogatymi tryptykami wprowadzają w czasy średniowiecza. 5 lipca 2003 r. kościół wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Zwiedzanie prezentowanego kościoła św. Leonarda możliwe jest tylko pod opieką kapłana lub przewodnika.
http://www.fothost.pl/upload/08/11/6a429520_kosciol2.jpg (http://www.fothost.pl)

Kundzia
15-03-2008, 14:50
http://www.fothost.pl/upload/08/11/7cc1fce7_nawa1.jpg (http://www.fothost.pl)

http://www.fothost.pl/upload/08/11/3367b879_oltarz1.jpg (http://www.fothost.pl)

http://www.fothost.pl/upload/08/11/ecfb4476_polichr1.jpg (http://www.fothost.pl)

http://www.fothost.pl/upload/08/11/1d1ad999_widok2.jpg (http://www.fothost.pl)

Kundzia
15-03-2008, 14:52
http://www.fothost.pl/upload/08/11/e4a2172f_widok1.jpg (http://www.fothost.pl)

http://www.fothost.pl/upload/08/11/ba3f2ab2_tryptyk1.jpg (http://www.fothost.pl)

http://www.fothost.pl/upload/08/11/45e1148a_polichr2.jpg (http://www.fothost.pl)

http://www.fothost.pl/upload/08/11/21abc9c1_polichr1.jpg (http://www.fothost.pl)

enia60
15-03-2008, 18:35
Dziękuję Kundziu za tak wiele,do różnych Twoich talentów dzis dopisujemy " Przewodnik "

bogda
15-03-2008, 21:13
Kundziu...piękny ten kościół, a jego wnętrze...brak słów. Dobrze że zbytnio nie ucierpiał w czasie powodzi i wszystko zostało odnowione....

Kundzia
15-03-2008, 22:16
Kościół został zbudowany w latach 1636-48 na miejscu domu rodzinnego św. Szymona z Lipnicy z fundacji Lubomirskich, ówczesnych dzierżawców Lipnicy. Był odnawiany w XIX w. oraz ostatnio w 1964 r. kiedy to nastąpiła wymiana stropu i przekształcenie fasady.
ARCHITEKTURA. Barokowy, o silnie zatartych cechach stylowych, murowany z cegły z użyciem kamienia, otynkowany. Jednonawowy, z trójbocznie zamkniętą w częścią prezbiterialną oraz z dwiema wnękami ołtarzowymi po bokach korpusu nawy i przybudówkami mieszczącymi zakrystię i przedsionek. Wnętrze o podziałach pilastrowych, nakryte nowym stropem żelbetowym, kasetonowym. W fasadzie zachodniej portal barokowy, zniekształcony w 1964 r. Dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny rokokowo-neogotycki z 1860 r., w nim obraz św. Szymona z Lipnicy, barokowy z 2. poł. XVII w. Dwa ołtarze boczne ludowo-rokokowe XVIII-XIX w., na jednym z nich ołtarzyk miniaturowy z XVIII w. Organy z XIX w. Krucyfiks barokowy z XVIII w. Relikwiarz w kształcie monstrancji neogotyckiej z relikwiami św. Szymona z Lipnicy.
DZWONNICA murowana, wolnostojąca, w kształcie neogotyckiej arkady z 1900 r., w niej zawieszony dzwon z XX w.
http://www.fothost.pl/upload/08/11/a207a57e_lipnicaszymon1.jpg (http://www.fothost.pl)

Kundzia
15-03-2008, 22:18
http://www.fothost.pl/upload/08/11/cfc79819_3.jpg (http://www.fothost.pl)

http://www.fothost.pl/upload/08/11/60e990df_lipnicaszymon2.jpg (http://www.fothost.pl)

http://www.fothost.pl/upload/08/11/6305160c_lipnicaszymon3.jpg (http://www.fothost.pl)

Postument z rzeżbą św.Szymona z Lipnicy

http://www.fothost.pl/upload/08/11/9ddba0a2_450pxLipnicaMurowanaa1.jpg (http://www.fothost.pl)

Kundzia
15-03-2008, 22:23
...kanonizowany 3 czerwca 2007 r.

http://www.fothost.pl/upload/08/11/637ad63a_Szymonkanonizacyjny.jpg (http://www.fothost.pl)

Rynek w Lipnicy

http://www.fothost.pl/upload/08/11/9648f363_rynekbig.jpg (http://www.fothost.pl)

I na koniec piękne pisanki jakie można spotkać na straganach podczas Niedzieli Palmowej.
http://www.fothost.pl/upload/08/11/244c0ea4_37.jpg (http://www.fothost.pl) http://www.fothost.pl/upload/08/11/c17d874f_12.jpg (http://www.fothost.pl)

Kundzia
15-03-2008, 23:28
http://www.fothost.pl/upload/08/11/3265cc0c_lipmur27.jpg (http://www.fothost.pl) http://www.fothost.pl/upload/08/11/75445c3c_lipmur28.jpg (http://www.fothost.pl) [/URL] [URL="http://www.fothost.pl"]http://www.fothost.pl/upload/08/11/0b1a6b3b_lipmur26.jpg (http://www.fothost.pl) http://www.fothost.pl/upload/08/11/ed53a23e_371.jpg (http://www.fothost.pl)

Kundzia
16-03-2008, 14:17
http://www.fothost.pl/upload/08/11/6213b41a_lipnica1.jpg (http://www.fothost.pl)

Poniższe ilustracje przedstawiają fragmenty z bogatego wyposażenia świątyni. Należy zwrócić uwagę, że kościół stoi na starym cmentarzu, a w jego wnętrzu znajduje się grób rodziców św. Urszuli i bł. Marii Teresy Ledóchowskich - Józefiny i Antoniego. Oprócz prezentowanego kościoła św. Leonarda Lipnica posiada jeszcze trzy kościoły.
http://www.fothost.pl/upload/08/11/eded72d0_polichr4.jpg (http://www.fothost.pl) [/URL] [URL="http://www.fothost.pl"] (http://www.fothost.pl)

Kundzia
16-03-2008, 14:21
http://www.fothost.pl/upload/08/11/ca7b8272_taniec1.jpg (http://www.fothost.pl)

[/URL]

[URL="http://www.fothost.pl"]http://www.fothost.pl/upload/08/11/9bb04941_polichr2.jpg (http://www.fothost.pl)

http://www.fothost.pl/upload/08/11/231a7c5c_chor1.jpg (http://www.fothost.pl)

Wilhelmina
13-04-2008, 17:26
Małopolska - to także obóz zagłady Auschwitz - Birkenau

Zjawiska nienazwane często umykają naszej percepcji świata. Ich nieokreśloność i nierealność jest tym większa, im staranniej ukrywamy je w zakamarkach naszego umysłu. Mniemamy, że coś, co nie funkcjonuje w świecie mowy i pisma, nie warte jest naszej uwagi, jest czymś tak nierealnym i nieweryfikowalnym, że przestaje faktycznie istnieć. Mechanizm ten rozpoznawalny jest w każdej kulturze, widoczny w strukturach języka i obyczajach. W kulturach pierwotnych i w charakterystycznym dla nich mitycznym sposobie myślenia zjawisko, rzecz lub osoba nieposiadająca nazwy po prostu nie istnieje.
Słowo nadal jest świadectwem istnienia, ale obecnie zostaje dopełnione przez użycie obrazu. Dwudziestowieczne tabu, jakim był bez wątpienia Holocaust zaczęło funkcjonować w naszej świadomości dzięki dokumentacji. Dopiero w momencie, kiedy ludzie mogli zobaczyć zdjęcia wykonane w obozach zagłady, filmy dokumentalne i przeczytać relacje spisane w czasie wojny, tak niewyobrażalna idea eksterminacji całego narodu stała się faktem.

Większość zdjęć wykorzystanych w dokumentacji Zagłady pochodzi ze źródeł nazistowskich, tylko nieliczne zostały wykonane przez więźniów.
2007-11-23
autor: Martyna Obarska

http://www.vpx.pl/up/20080413/18668912e1f00d5c5b1849093e70835df465a248845.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-04-2008, 17:30
http://www.vpx.pl/up/20080413/18669181a43966249434ad6fd737faf774d753189349.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/1866932462a463d2138a729e73a1a9708570bb10987.jpg (http://www.vpx.pl/)

Brama śmierci
http://www.vpx.pl/up/20080413/1866972d5064ec9a025f3c0c5e424d9aaa00d3119022.jpg (http://www.vpx.pl/)

Selekcja na rampie kolejowej
http://www.vpx.pl/up/20080413/186698a03cb6987441977de959f3c6ac661eb164477.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-04-2008, 17:35
Droga do gazu
http://www.vpx.pl/up/20080413/18670061c3f19bc00227ab71306325b28b39b361444.jpg (http://www.vpx.pl/)

Krematorium
http://www.vpx.pl/up/20080413/186702df894c479a3661c00c4abb8f055b257f69897.jpg (http://www.vpx.pl/)

Komora gazowa przed i po zniszczeniu
http://www.vpx.pl/up/20080413/186713211d00d09cc016fa828164a1c6a1864c23137.jpg (http://www.vpx.pl/)

Tysiące szczotek
http://www.vpx.pl/up/20080413/1867076d1de306f20d02eb72cc07ef3f7c01fb136736.jpg (http://www.vpx.pl/)

Nika
13-04-2008, 17:38
Kundziu, bardzo ciekawy materiał o Lipnicy.Pojechałabym na taki odpust.

Wilhelmina
13-04-2008, 17:43
Buty
http://www.vpx.pl/up/20080413/186714e642f223cbe941750fd5d38668fabf2b79248.jpg (http://www.vpx.pl/)

Protezy
http://www.vpx.pl/up/20080413/186719ab622ddef48f0f98553f865337e58448199844.jpg (http://www.vpx.pl/)

Rzeczy więźniów
http://www.vpx.pl/up/20080413/186721c784a0930c83cdfb46d4c7ac7075845b74054.jpg (http://www.vpx.pl/)

Włosy przygotowane do wysyłki
http://www.vpx.pl/up/20080413/186729d621feb70778ba31b302e5373fc81eac150626.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-04-2008, 17:49
Zdjęcia zrobione przez gestapowca i zgubione. Znalezione przez Jana Stefanowicza, więźnia obozu, a teraz po latach udostępnione przez jego córkę.

http://www.vpx.pl/up/20080413/186731de19b80bc2719dbaa59f5583f2ebfcbe32856.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/18673633621e1d0bae5505e776729a4f6167bf105663.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/18673740d45eae56a40f36da7d22b170c505dd109038.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/186738041ae23629a9830171257b0fed01e7bb149470.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-04-2008, 17:52
http://www.vpx.pl/up/20080413/18674045a85a5b15355d7e6c08a8d79409f348111440.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/1867412e8852765c69a3aac8a79c8a50a4025897696.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/1867423844acb4fe68f1f8419e141d4b3e84c525454.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-04-2008, 17:54
Tadeusz Różewicz
Warkoczyk

Kiedy już wszystkie kobiety
z transportu ogolono
czterech robotników miotłami
zrobionymi z lipy zamiatało
i gromadziło włosy

Pod czystymi szybami
leżą sztywne włosy uduszonych
w komorach gazowych
w tych włosach są szpilki
i kościane grzebienie

Nie prześwietla ich światło
nie rozdziela wiatr
nie dotyka ich dłoń
ani deszcz ani usta

W wielkich skrzyniach
kłębią się suche włosy
uduszonych
i szary warkoczyk
mysi ogonek ze wstążeczką
za który pociągają w szkole
niegrzeczni chłopcy.

Wilhelmina
13-04-2008, 17:59
To oni - władcy życia i śmierci w Auschwitz - Birkenau

http://www.vpx.pl/up/20080413/186751716472a6acf1960fcc97cdf9eb649527158964.jpg (http://www.vpx.pl/)

od lewej - R. Baaer, trzeci z tyłu, komendant obozu J.Mengele. Z przodu założyciel obozu i jego pierwszy komendant R. Hoess.

Wilhelmina
13-04-2008, 18:05
To było...to się działo na prawdę.

http://www.vpx.pl/up/20080413/18675805ae0b0f0b78559132fb058def9b66e2111554.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/186763ae4486fce4101a6b85b70a50f54295ab7728.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/1867676f6adc9bf95f108c01e0d2a43a61e1e9169162.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/1867697f1547ae1f47dc1bb0eb7478e2745b7126338.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-04-2008, 18:10
http://www.vpx.pl/up/20080413/186775c5c441802f3af37e5586c9584802ff0a112677.jpg (http://www.vpx.pl/)

Apel przed kuchnią
http://www.vpx.pl/up/20080413/18677850bfca41d04cdc863ec6803d09f79252120919.jpg (http://www.vpx.pl/)

Przy pracy
http://www.vpx.pl/up/20080413/186783a586f565e75bc33612d298ad2519c3a183553.jpg (http://www.vpx.pl/)

Niszczenie przez Niemców obozu w trakcie wycofywania.
http://www.vpx.pl/up/20080413/18679360b96c11e32dd3dfb497891a5733e0c5122603.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-04-2008, 18:14
Wyzwolenie - styczeń 1945 rok
http://www.vpx.pl/up/20080413/1868035ceb587a2cdf856f4dffd2150a19f5253750.jpg (http://www.vpx.pl/)

Po wyzwoleniu
http://www.vpx.pl/up/20080413/186808b9117258ef03e26af87fb2770829332f58289.jpg (http://www.vpx.pl/)

Stan baraków po wyzwoleniu
http://www.vpx.pl/up/20080413/1868121f3f442bb1fbaf045767a62f167077d4171401.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/186813a4e92d3aab78de761dc35cf7d3168355139783.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-04-2008, 18:25
Opowiadania Oświęcimskie
Broniewski WładysławPrzeczytałem książkę Marii
płacząc i wyjąc.
Tak piszą tylko umarli,
żyjąc.

Ja nie bylem wcale w Oświęcimiu,
ale go umiem na pamięć.
Maria...Jak jej było na imię?-
Zamieć...

Szła pod wiatr i pod deszcz, i pod śnieg,
bosa,
z lewej SS-man, z prawej szpieg,
nie miała papierosa,

nie miała nic, nic nie miała,
biedna,
i wołała do mnie, wołała,
i była sama jedna.

http://www.vpx.pl/up/20080413/1868428abedfbaa260cf0f3c5e243506aeed0e46258.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-04-2008, 19:01
Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu.

Teraźniejszość.

http://www.vpx.pl/up/20080413/186906e2698862234894d52135b10c04af26ce98887.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/1869122a0fc9b94c876c25a2cfb2e41758668868365.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/186914c6c41ff1685a7bbae42c358dd35c5ac4167855.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/186917625227a43052296c95d8b395d6876c7e33742.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-04-2008, 19:05
http://www.vpx.pl/up/20080413/186920acad9b16229d2dd6a74c4d54a43dbe8852427.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/1869226dafb82fae57582fcd1425540ff5aca989046.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/1869245e9c7cce7e1948fba5ec7472e9ba8ca287868.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/1869266e6dbb226827ee3f978ac59f7aa3001e11901.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-04-2008, 19:08
http://www.vpx.pl/up/20080413/1869379af52fccefb9ea7f7f23f785af36369827015.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/186946f1c802514b324977575ed7e20dc45200136577.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/186947e9cb3566d2ce594cd92417c24e974a9a196732.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/1869532d54e4125de21aaa783fff212fea767e152467.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-04-2008, 19:11
http://www.vpx.pl/up/20080413/186957e82b81d49d2ee7491f9b0f784958a516197641.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/186960e8ec830d0c6411efd9c3ee5ff44c0bdc139031.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/186965d47620bdec0a7fe4b234e270878880ba78092.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/1869675e1a96def463ccb487aa86a5a3cc55c9184457.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-04-2008, 19:15
http://www.vpx.pl/up/20080413/1869707482faca0abc48d05faec82b957da6e151576.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080413/18697499bd5142d4e94ab17b9f00a143f9c3b8108025.jpg (http://www.vpx.pl/)

Łaźnia po renowacji
http://www.vpx.pl/up/20080413/18697516e1de2b621c3598f7f3463cf43449c636218.jpg (http://www.vpx.pl/)

Prycze po renowacji
http://www.vpx.pl/up/20080413/18697830df83427ebb7fff00d4467f556afae6152686.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
13-04-2008, 19:20
Birkenau w czasie wojny i po wojnie
http://www.vpx.pl/up/20080413/1869819448a347788523e14930c22dd62fd36b70137.jpg (http://www.vpx.pl/)

Auschwitz z lotu ptaka
http://www.vpx.pl/up/20080413/186983bccfb65956fee0ebdb7ded113ee78f0e194763.jpg (http://www.vpx.pl/)

Birkenau z lotu ptaka
http://www.vpx.pl/up/20080413/1869853ccd456ee9ff84e03e824ef96a176680171969.jpg (http://www.vpx.pl/)

Tereny Auschwitz i Birkenau
http://www.vpx.pl/up/20080413/1869873dcacafbe4eade4ff9b5ed41fc286567185109.jpg (http://www.vpx.pl/)

Pani Slowikowa
13-04-2008, 19:29
Ciekawa jestem co wam sie tu najbardziej rzucilo w oczy..?

http://swiadkowiehistorii.pl/video.php?a=video_show&id=2

tar-ninka
14-04-2008, 08:30
Joasiu nie wiem co mialas na mysli zadajac to pytanie
Mnie ogladając zdjecia zamieszczone przez Ulkę i twój film
przychodzi na myśl ogromna tragedia ludzka. Oby nigdy więcej.
Wilchelmino włozyłas duzo pracy w to abysmy mogli zobaczyc i przypomniec . Dziękuję

Wilhelmina
24-04-2008, 22:06
Jest w pobliżu Krakowa miejsce memu sercu szczególnie bliskie. Wiąże się ono z moimi osobistymi przeżyciami i wspomnieniami, ale ponieważ jest piękne, proszę popatrzcie na zdjęcia. Może kiedyś zechcecie odwiedzić bajkową krainę.

Sonety Ojcowskie

Ręką olbrzyma niegdyś przed wiekami wbita
Sterczysz w niebo wzniesiona i burzom urągasz.
One w ciebie miotają, bo ich gniewy ściągasz,
Żeś od wieków tak silna, nigdy nie zdobyta.

Siłacz był ten, kto ciebie tu postawił śmiało,
Przerósł swoją potęgą światowych mocarzy.
Bo któremu z nich kiedy podobnie się zdarzy
Swoją mocą wystawić na wzór tego dzieło?

Potęga się potęgą mierzy, równa, waży,
A mocarz mocarzowi czynem sprostać może
I dwóch równych się tylko bez zwycięstwa smaga.

Od kogoś ty zależna ten ponad mocarzy,
Jego w walce i dziełach nikt nie zmoże,
W ogromie pracy mu nikt nigdy nie pomaga.

[Józef Cyra]

Maczuga Herkulesa (12 KB)

http://www.vpx.pl/up/20080424/2052095acdd960eab7fadbfffa1fa19ef5940d85933.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 22:14
Ojców

http://www.vpx.pl/up/20080424/20521832102ceac44beaf7ac4ea076f8fdc45588229.jpg (http://www.vpx.pl/)

Opalówka - mieszkalna część Ojcowa
http://www.vpx.pl/up/20080424/20522299ade551a9ccf7d484bab5f329a4052b130827.jpg (http://www.vpx.pl/)

Jeden z najstarszych domów w Ojcowie.
http://www.vpx.pl/up/20080424/205224bfe6680e8073a51c5131a4164bc83189142508.jpg (http://www.vpx.pl/)

Typowa zabudowa.
http://www.vpx.pl/up/20080424/205226af02d3b0400cc23f41dd6cb41865bde8127965.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 22:18
http://www.vpx.pl/up/20080424/2052349e7a2847471b30b68d6625e35a3785db61750.jpg (http://www.vpx.pl/)

Stawy hodowlane.
http://www.vpx.pl/up/20080424/205237e309dcc74395035939e389cd189240b111164.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/2052410e6c62ee1b118d3c3f1eea9c38cf1554188465.jpg (http://www.vpx.pl/)

Widok z Jonaszówki.
http://www.vpx.pl/up/20080424/2052439290682f681ea0a77b056a904970d3e015503.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 22:22
Widok z zamku.
http://www.vpx.pl/up/20080424/2052478fe3abb4d69e09eca5b7ee1eba8c3c28126874.jpg (http://www.vpx.pl/)

Widok z Góry Okopy.
http://www.vpx.pl/up/20080424/205248fdbbc9a665c549d0f36c152112ffeb9031525.jpg (http://www.vpx.pl/)

Widok z Jaskini Ciemnej.
http://www.vpx.pl/up/20080424/20525065d015ab6485b275ac76384e938f760e78280.jpg (http://www.vpx.pl/)

Widok z Zielonego Szlaku.
http://www.vpx.pl/up/20080424/20525414dd682edcb3814972665f6fc69f9cc915510.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 22:27
Widok z Góry Koronnej.
http://www.vpx.pl/up/20080424/20525864addfdb62316d06a6fb9a851571c84640002.jpg (http://www.vpx.pl/)

Widok z Jaskini Ciemnej.
http://www.vpx.pl/up/20080424/205262a62a0d94677bace566250524323021603444.jpg (http://www.vpx.pl/)

Dolina Prądnika.
http://www.vpx.pl/up/20080424/2052652be8fba71202a021e5a0cd12b4a5ea94115992.jpg (http://www.vpx.pl/)

Rzeka Prądnik
http://www.vpx.pl/up/20080424/2052717c53ab5d900b29bbd9935898d9488d4c75093.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 22:31
Źródło św.Jana. Glorietka.
http://www.vpx.pl/up/20080424/2052774dfa890871217b74d4089e2517205cd4169551.jpg (http://www.vpx.pl/)

Ojcowski las.
http://www.vpx.pl/up/20080424/205279544abbb90f62145f61d9a62e3ef5419c77789.jpg (http://www.vpx.pl/)

Dolina Saspowska.
http://www.vpx.pl/up/20080424/205283f92c702ef1689ebf9ef296e2c70caf03116869.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 22:37
Skąd wzięła się nazwa Ojców ?

Pierwszy murowany zamek wzniósł, lub przebudował, w Osadzie nad Prądnikiem Kazimierz Wielki. Na cześć ukrywającego się niegdyś w dolinie ojca, Władysława Łokietka, nazwał warownię "Ociec u Skały", a ludność z czasem zaczęła mówić tylko Ociec, a później Ojców. Nazwa ta przylgnęła również do wsi znajdującej się u stóp zamku, zwanej wcześniej Osadą nad Prądnikiem.

Makieta zamku.
http://www.vpx.pl/up/20080424/2052902d7433a01498c138cdfc0009086fd556119148.jpg (http://www.vpx.pl/)

Ruiny zamku w Ojcowie.
http://www.vpx.pl/up/20080424/20529275e1900d5a24c8b0fc2643aa9da23f6e69613.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/205293df8dc2eb1a215882cdfe752ab8d67fc645742.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/205294fadd227d628ce75ecd67164168b98b3c85124.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 22:40
Brama do zamku.
http://www.vpx.pl/up/20080424/205296360d4e36dda982b3ea1705e9e022404492453.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/205297cfb6c3936a9b195c3901d6f114f87923192844.jpg (http://www.vpx.pl/)

Studnia w ruinach zamku.
http://www.vpx.pl/up/20080424/2052999ba35fbef70e4b582c19e0593f6f9086132030.jpg (http://www.vpx.pl/)

Dziedziniec zamku.
http://www.vpx.pl/up/20080424/205301f8ebe6b143a152039c81ab64d9a401ce116656.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 22:43
Park zamkowy.
http://www.vpx.pl/up/20080424/205303f0cf362a5c819dfc8046c72bc23f338035440.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/2053046749ffd69ca4950126583ad5fb7f6dea75017.jpg (http://www.vpx.pl/)

Widok z zamku.
http://www.vpx.pl/up/20080424/205306392f5b800ad43da2c1f9d656a548db8039953.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 22:50
Kaplica "Na Wodzie" pod wezwaniem św. Józefa Robotnika jest zabytkowym drewnianym obiektem sakralnym znajdującym się w Ojcowie na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Wzniesiona została w 1901 roku, nad dwoma brzegami potoku Prądnik. Jak głosi legenda, niezwykłe usytuowanie obiektu wynikało z ominięcia w ten sposób carskiego zakazu budowania "na ziemi ojcowskiej".

Kapliczka utrzymana jest w stylu tzw. szwajcarsko-ojcowskim. Elementy architektury alpejskiej widoczne są w ażurowej wieżyczce-sygnaturce. Natomiast wnętrze nawiązuje do stylu zakopiańskiego, modnego na początku XX wieku.

http://www.vpx.pl/up/20080424/205312a2ceedbf87e9fb76693feead7b950a65144641.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/205314ea4f7df81adfc2226edc96437a49b783115381.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/2053156e3336b26bcdd5cb4afc2787862f410c68021.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/205319bca5444b9f51d6dd33b2cdb722bedcf386589.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 23:00
Maczuga Herkulesa.
Kiedy czarnoksiężnik Twardowski został złapany przez Diabła w karczmie "Rzym" w Pychowicach, miał jeszcze ostatnią szansę na ratunek. Według podpisanego wcześniej cyrografu Diabeł musiał najpierw spełnić trzy warunki Twardowskiego, a dopiero potem mógł zabrać jego duszę do piekła. Jednym z żądań, postawionych przez czarnoksiężnika, było przeniesienie opisywanej skały z innego miejsca do Doliny Prądnika i osadzenie jej cieńszym końcem w dół. Efekt pracy Diabła możemy podziwiać dzisiaj pod Pieskowa Skałą.

http://www.vpx.pl/up/20080424/205331c98226388ad71e43bbe5b31c4743410627917.jpg (http://www.vpx.pl/)

Igła Deotymy
http://www.vpx.pl/up/20080424/2053324aab48ced75b96cd5f5e679688dfa9ba11086.jpg (http://www.vpx.pl/)

Krakowska Brama
http://www.vpx.pl/up/20080424/20533480ab6ddd2eabef1497162cea5fd99e38168290.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kocica
http://www.vpx.pl/up/20080424/205337e43483bf927f644145b422d9a5ddef85190570.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 23:05
Skała Rękawica

Podczas jednego z najazdów Tatarzy zbliżyli się do Ojcowa. Okoliczna ludność, szukając schronienia w trudno dostępnych jaskiniach, ukryła się także w Jaskini Ciemnej. Jednak horda nie ustępowała i zaczęła penetrować lasy i skały Doliny Prądnika. Wtedy miłosierny Stwórca zasłonił wejście do groty własną dłonią i zmylił pościg. Kiedy niebezpieczeństwo minęło i ludzie wyszli z ukrycia, okazało się, że w miejscu ręki Boga pozostała skała w kształcie dłoni, nazywana obecnie Pięciopalcówką lub Rękawicą.
wg E. Sukertowej "Legendy nadprądnikowe", 1928 r.

http://www.vpx.pl/up/20080424/2053385815e6a6d30422e85d1115a217301c97191601.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/205340971deee8c0e20ff7de6fbaf882580898121618.jpg (http://www.vpx.pl/)

Skała Trzaska
http://www.vpx.pl/up/20080424/2053413e94a0b88714f6a3dde6d7c119309a39178833.jpg (http://www.vpx.pl/)

Skały Ciche
http://www.vpx.pl/up/20080424/205344d7ff0678a4ffcbc24414173ec3a5e96c122106.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 23:10
Skały Panieńskie
http://www.vpx.pl/up/20080424/2053461b6edb64375a633ca0a6964b8c4572d223539.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/2053482c92c235a49dd643997f35edc85450f7123924.jpg (http://www.vpx.pl/)

Skamieniały wędrowiec
http://www.vpx.pl/up/20080424/2053497f30a8534fd26aadd29a4519ec1410b8115309.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/2053518d992731505f23eedc5b5e86c8259a6380321.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 23:16
Grota Łokietka

Kiedy na przełomie XIII i XIV wieku Wacław II, król czeski, najechał na Polskę i zajął Kraków, prawowity władca, Władysław Łokietek, musiał opuścić swą siedzibę i ukryć się. Na schronienie wybrał trudno dostępną jaskinię, mieszczącą się w Ojcowie, wysoko na stoku Chełmowej Góry. Ponieważ wejście do groty zasłaniała ogromna pajęczyna, a pościg był tuż tuż, Łokietka spuszczono do jaskini po linie. W ten sposób pajęczyna nie została uszkodzona i zmyliła wojska Wacława II, które przyjechawszy pod wejście stwierdziły, że do jamy na pewno nikt ostatnio nie wchodził. Okoliczna ludność, wierna królowi, przynosiła mu jedzenie, które wygnaniec przygotowywał w małej sali - Kuchni. W drugim pomieszczeniu Łokietek miał sypialnię, a w trzecim, Sali Rycerskiej, żołnierze pragnący wesprzeć władcę w odzyskaniu tronu przysięgali mu wierność. Dzięki wieściom ze świata, zbieranym przez mieszkańców Doliny Prądnika, król wiedział co dzieje się w Krakowie i mógł wybrać odpowiedni moment na opuszczenie kryjówki, powrót do miasta i triumfalne odzyskanie korony. Wspomnienie o tamtych wydarzeniach po dziś dzień żyje w pamięci miejscowej ludności, a schronienie króla nazywane jest Grotą Łokietka lub Jaskinią Królewską.

http://www.vpx.pl/up/20080424/2053577ab4d462b2b0fac2adef133974239d7a123456.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/2053609fe169c7d4695b01b29f1a21f375d47a24271.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/205361506393eaccacd6f6a5e1265d9629f6e716076.jpg (http://www.vpx.pl/)

Korytarz główny Groty Łokietka
http://www.vpx.pl/up/20080424/205364c85cbbdd21502cc0747a8007384841a395964.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 23:20
Korytarz boczny.
http://www.vpx.pl/up/20080424/20536739cbafd1289182ed9372422ce290354c194711.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wnętrze groty.
http://www.vpx.pl/up/20080424/205369d59a975dd15d14efe9b79482b29b33b536027.jpg (http://www.vpx.pl/)

Jaskinia " Ojców "
http://www.vpx.pl/up/20080424/205373be4b39ddbccb94c3da62b11184884147139759.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/205374a4bc793eaaf92f62994484b6868ddc2060055.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 23:24
Jaskinia Ciemna

http://www.vpx.pl/up/20080424/205377c90a6cdd7fa6a00c9680946f072d5e1610036.jpg (http://www.vpx.pl/)

Stalaktyty makaronowe w Jaskini Ciemnej

http://www.vpx.pl/up/20080424/205380142618216577e84b6a8fca953db912ed135596.jpg (http://www.vpx.pl/)

Pierwotni użytkownicy powrócili?

http://www.vpx.pl/up/20080424/205382972a83348497b71d7753ed01fef96f7615728.jpg (http://www.vpx.pl/)

lorison
24-04-2008, 23:27
Napiszę post i wracam do zdjęć z Ojcowa.
Urszulo!Czy może chcesz byśmy swój czas pobytu klubie
poświęcali tylko oglądaniu prezentowanych przez Ciebie wspaniałości?
Dziekuję i gratuluję talentu i pracowitości.
W Małopolsce jest najfajniej.
Pozdrawiam.

ignesja
24-04-2008, 23:30
Wilhelmino !Zrobiłaś piękną prezentację Ojcowa.Byłam w Ojcowie z wycieczką szkolną wiele,wiele lat temu.Twoje zdjęcia i opisy zachęciły mnie by zobaczyć te miejsca dzisiaj.Bardzo Ci dziękuję.

Wilhelmina
24-04-2008, 23:32
Pieskowa Skała.Zamek usytuowany z drugiej strony Doliny Prądnika, w odległości około 7 km od zamku ojcowskiego.

Legenda opowiada, że w baszcie zamku, zwanej niegdyś basztą Dorotki, głodową śmierć poniosła jedna z córek Tęczyńskich. Kochająca lutnistę dziewczyna została siłą wydana za starego Zaprzańca, pana na zamku w Dolinie Prądnika. W grodzie zjawił się jednak kochanek, przebrany w zakonny habit, i wybawił swoją ukochaną. Niestety zbiegów pojmali pachołkowie Zaprzańca. Lutnista zginął na stokach góry włóczony końmi, a Dorotkę wepchnięto do baszty zamkowej, gdzie miała znaleźć śmierć głodową. Na ratunek przyszedł jej jednak ukochany piesek. Wiedziony instynktem wspinał się na skałę, na której sterczała baszta, i przynosił swojej pani rzucane dla niego odpadki jadła, chroniąc tym samym Dorotkę od śmierci głodowej. Pamięć o wiernej psinie przetrwała do dziś jako nazwa skały.
wg E. Sukertowej "Legendy nadprądnikowe", 1928 r.

http://www.vpx.pl/up/20080424/2054043f5dfccf2e71422f2a295d85ec271cb1169553.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/20540533ecad0f85747d7fa61cf604b72ea3b9162290.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/20540624a7751d59e65cf4c045415a230807cf173660.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/205408a96de73cc392bbbfc29c6c26e8e5025b28368.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 23:34
http://www.vpx.pl/up/20080424/205410d331946db010be54c19b315b187fc80a100343.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/2054117e41cac13c14f0d9911be22077eed93a145109.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/205412282a874ff5e19b705ee2ddf896b54c28123315.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080424/205413ce47ef65678c6453c513d1f6020909d638974.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
24-04-2008, 23:38
Lorisonie i ignesjo, może troszeczkę przynudzam, ale staram się pokazać jak najwięcej. Zawsze byłam up...ie dokładna. Buuuu...
A ja mam jeszcze takie ładne zdjęcia zimowe z Ojcowa i teraz boję się wklejać. Buuu...

Wilhelmina
25-04-2008, 00:05
No trudno...Nie oprę się swej słabości. Wklejam.

Zimowe zdjęcia z Ojcowa.

http://www.vpx.pl/up/20080425/205446c51610ce995f05229c8792fde9cda5a3123478.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080425/20544955c9b96a5c0fee0d4fc938d52dba0ab4100675.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080425/205450e595f9db798d1de721ea02fe4222cb5a44224.jpg (http://www.vpx.pl/)

Zamkowy park
http://www.vpx.pl/up/20080425/2054522d9276a29e3d20f715c259951a1b5e9c47368.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
25-04-2008, 00:08
http://www.vpx.pl/up/20080425/205455a9a0bc684f8aa0984a3e0c15131842a88279.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080425/20545694d0bf12eece2094f27abaa7851eba0c81741.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080425/20545975db9049c37027345f0fb9ada244a5ac160869.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080425/2054609a50224bd7c21d7417c2f7e95ed7c9a877115.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
25-04-2008, 00:11
http://www.vpx.pl/up/20080425/20546457fd01fb6ca65af182bc8ece6f979729107493.jpg (http://www.vpx.pl/)

Droga do zamku.
http://www.vpx.pl/up/20080425/20546590c3b95946dea894313a244a436cc82072814.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kaplica na wodzie.
http://www.vpx.pl/up/20080425/20546752a6254b7826ab8a8760eb836751968e153811.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080425/205470bb45b1323de7f6bae6d47834e4741e4f49806.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
25-04-2008, 00:15
Muzeum.
http://www.vpx.pl/up/20080425/2054722cd4b8ff181fa377accf598188bdd47c118595.jpg (http://www.vpx.pl/)

Pieskowa Skała
http://www.vpx.pl/up/20080425/2054748cfa517e3208d7d9b0cb7ed760d38b1f63981.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080425/205477230248762c7b4076f6b27d84b2ee2387100022.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080425/20547966899669eea9dafff4d33634d899827b176826.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
25-04-2008, 00:21
Rozlewisko Prądnika, dzieło bobrów.
http://www.vpx.pl/up/20080425/2054826eb469f72e4677f1dccc0aced1e6001f74733.jpg (http://www.vpx.pl/)

Prądnik
http://www.vpx.pl/up/20080425/20548605a60bfce1943963dd234dff253a1827145179.jpg (http://www.vpx.pl/)

Rzeka Saspówka z ozdobnymi soplami.
http://www.vpx.pl/up/20080425/20549047278ce9cd6d35b3f0fbf7fe77ac69a4178873.jpg (http://www.vpx.pl/)

Maczuga Herkulesa.
http://www.vpx.pl/up/20080425/205494575acfa1dbe5003ce39b934ae9119000176026.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
25-04-2008, 00:27
Góra Koronna.
http://www.vpx.pl/up/20080425/20549968295cdfad58f7679070e62b15087519135194.jpg (http://www.vpx.pl/)

Panieńskie Skały
http://www.vpx.pl/up/20080425/20550238cf3180f0bbf10e7a2f55525835a1de131758.jpg (http://www.vpx.pl/)

Skała Bystra.
http://www.vpx.pl/up/20080425/205503453d957acc5e5912c89d623d026bec36136727.jpg (http://www.vpx.pl/)

Jaskinia Łokietka.
http://www.vpx.pl/up/20080425/2055049207948648d5b201518e6b5aa86bd3c1159328.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
25-04-2008, 00:32
Grota Ciemna.
http://www.vpx.pl/up/20080425/2055059fa4f9af7434110aadbe5f9c887bf08a163498.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kasa do Groty Ciemnej.
http://www.vpx.pl/up/20080425/205507e6bf7871ee8ab62e97b7b707497c0e7b151434.jpg (http://www.vpx.pl/)

Droga przez miejscowość.
http://www.vpx.pl/up/20080425/205508f5950452f61e45c5aa1bd58f93c8efaf45902.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080425/205509823b04d622d9ace81eb83729bad453ca4059.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
25-04-2008, 00:38
Domostwa zimą.
http://www.vpx.pl/up/20080425/205511098ecda5048d579731cbae49b8bd84368942.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080425/205512107d4ce789f1631fa17bfaa3356da1c422661.jpg (http://www.vpx.pl/)

Młyny.
http://www.vpx.pl/up/20080425/205513d2994f212ecd340dab69afe56a0234e773075.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080425/20551507e0372d311858bc35dfc8f7bafb3cc964987.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wilhelmina
25-04-2008, 00:41
Willa " Janina ". Latem nie jest widoczna zza drzew.
http://www.vpx.pl/up/20080425/2055182adcd1eee359c6e19654918e7a80a63a18833.jpg (http://www.vpx.pl/)

Willa " Korona "
http://www.vpx.pl/up/20080425/2055192dcbfec3dfbb887d6a52663e69db575530554.jpg (http://www.vpx.pl/)

Zima na skałach.
http://www.vpx.pl/up/20080425/205520b99350a08e9bcea9e456573ff26d57b992004.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080425/205521e924173dbe64de0cd57818408e3a7685101254.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
08-05-2008, 19:33
Skałki „Skamieniałego Miasta”
http://ciezkowice.pl/upload/Image/alfabet/CZarne_literki/r.gifezerwat przyrody nieożywionej "Skamieniałe Miasto" położony jest około 700 m na południe od centrum Ciężkowic, na połnocno-zachodnich stokach wzniesienia "Skała"(365 m n.p.m).
Obszar "Skamieniałego Miasta" jest pierwszym w Karpatach, gdzie zostały rozpoznane struktury kopalnych podmorskich osuwisk. W pojęciu światowego dziedzictwa geologicznego jest to szczególnie ważny motyw ochrony, promujący dany obszar na europejską listę tej rangi zabytków. Skałki występujące w rezerwacie zbudowane są z piaskowca cieżkowickiego, który pojawił się około 30 mln lat temu (era kenozoiczna, epoka dolno-eoceńska).
W 1948 roku utworzono rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 15 ha. Przez "Skamieniałe Miasto" prowadzi jeden szlak koloru niebieskiego. Czas przejścia : od 60 do 90 minut.
Naszą podróż po "Skamieniałym Miasteczku" rozpoczniemy na parkingu przy drodze wojewódzkiej z Tarnowa do Gorlic, Nowego Sącza, Krynicy. Skalki opisane są według kolejności pojawiania się na szlaku turystycznym.


http://ciezkowice.pl/upload/Image/TURYSTYKA/skalki/czarownica.jpghttp://ciezkowice.pl/upload/Image/alfabet/CZarne_literki/n.gifad rzeką Białą, przy drodze biegnącej z Ciężkowic do Zborowic, zlokalizowane są dwie skałki. Pierwsza z nich to „Czarownica”. Jest to niewielka skała piaskowa opadająca w dolinę rzeki Białej. Południowa jej krawędź przypomina profil czarownicy z wyraźnie zaznaczonym haczykowatym nosem, krótką brodą i oczodołami. Skała ma kształt niewielkiej baszty. Zbudowana jest z warstw piaskowca, różniących się wielkością uziarnienia. W górnej części baszty występuje wiele spękań, z których największa szczelina ma szerokość 0,5m i długość 8m. Według legendy skała ta była więzieniem dla najgroźniejszych przestępców. Inne podanie głosi, że jest to kobieta zamieniona w skałę przez Pana Boga, za złorzeczenie księdzu jadącemu z Komunią świętą do chorego.

.................................................. .......Materiały z Portalu m.Ciężkowice.....

Kundzia
08-05-2008, 19:36
http://ciezkowice.pl/upload/Image/TURYSTYKA/skalki/rratusz.jpg

http://ciezkowice.pl/upload/Image/alfabet/CZarne_literki/w.gifnajwyższych partiach skała ta osiąga do 12 m wysokości. Jest porośnięta drzewami o niecodziennych kształtach, spowodowanych walką roślin ze skalnym podłożem.
W legendach była to siedziba Magistratu, w której obradowali miejscy rajcowie. Jednak, zamiast troszczyć się o los miasta, urządzali swawolne, mocno zakrapiane zabawy. Za karę Ratusz skamieniał, miody i piwa zamieniły się w piasek, a źli rajcowie będą cierpieć pragnienie, dopóki przepływająca obok rzeka Biała nie wyleje tak mocno, że Ratusz znajdzie się pod wodą. Na nieszczęście dla legendarnych urzędników, Biała została uregulowana, a jej koryto odsunęło się od skały tak, że spragnieni rajcowie nie mogą już mieć nadziei na ratunek. Podobno w nocy można czasem usłyszeć głosy wołające z wnętrza o pomoc

http://ciezkowice.pl/upload/Image/TURYSTYKA/skalki/grunwald%20mail.jpg

http://ciezkowice.pl/upload/Image/alfabet/CZarne_literki/p.gifo drugiej stronie szosy, tuż przy głównym wejściu do rezerwatu stoi monumentalna skała, która w 1910 roku została nazwana "Grunwaldem". Nazwę tę nadano dla upamiętnienia 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Na skale umieszczona jest tablica pamiątkowa, ufundowana przez I.J. Paderewskiego. Historia mówi o szesciu mieszczanach, którzy brali udział we wspomnianej bitwie, w 46 choršgwi herbu "Gryf", dowodzonej przez Zygmunta z Bobowej - podsadka krakowskiego.
Skała ta ma kształt baszty wydłużonej prawie równolegle do drogi, od której oddalona jest o 10-15 m. Pod względem wysokoœci, kształtu i położenia jest najbardziej okazałą w rezerwacie. Wysokość jej w częsci zachodniej sięga 17 m, od pólnocy łšczy się ze zboczem.
U podnóża "Grunwaldu" od strony drogi można wejść do wnętrza skały, gdzie według legendy został ukryty skarb. Legenda głosi, że raz w roku skała otwiera się i ukazuje swe bogactwa. Każdy, kto ulegnie pokusie i wejdzie do szczeliny, żeby je zabrać, zostanie tam uwięziony na wieki. Szczelina natychmiast się zamyka, a œmiałek ginie. Nikomu nie udało się do tej pory wydostać skarbu, a chętnych podobno było wielu. Dzięki tym zdolnoœciom skała nosiła kiedyœ nazwę "Piekło", niektórzy mieszkańcy jeszcze dziśœ używają tej nazwy :-)

Kundzia
08-05-2008, 19:41
http://ciezkowice.pl/upload/Image/TURYSTYKA/skalki/warownie.jpg

http://ciezkowice.pl/upload/Image/alfabet/CZarne_literki/o.gifpuszczamy "Piekło" i wchodzimy, przechodząc przez bramę powitalną, na niebieski szlak prowadzący nas aż do "Wodospadu". Mijamy ródełko i wchodzimy na polanę zwanš "Dolinę Harcerską".
Wędrujšc "Dolinę harcerską" (jedyne miejsce w rezerwacie, gdzie można legalnie rozpalić ognisko!!!) w górę zbocza, spoœród drzew wyłaniają się kolejne skałki zwane "Warowniami". Sš to dwie skały położone w odległoœci kilkunastu metrów od siebie: górna ma 14 metrów wysokoœci, dolna około 10 metrów. Na obydwóch widać bardzo charakterystyczne prawie poziome warstwy piaskowców o różnej ziarnistoœci i rożnej odpornosci na wietrzenie.
Według podań "Warownie" były mieszkaniami rycerzy broniących grodu. W rzeczywistoœci skałki te są pozostałoœciami po kamieniołomie, który był intensywnie eksploatowany w czasie budowy linii kolejowej i przed I Wojnę ŒŚwiatową
.................................................. ................................................
http://ciezkowice.pl/upload/Image/TURYSTYKA/skalki/orzewl.jpg

http://ciezkowice.pl/upload/Image/alfabet/CZarne_literki/t.gifutaj tylko kształt spowodował nadanie skałom takiej, a nie innej nazwy. Legenda póbuje wytłumaczyć nazwę "Orzeł" bardziej donioœle. Otóż, Cieszko będąc na polowaniu ujrzał orła i ruszył za nim (nie wiadomo po co). Po jakimśœ czasie orzeł wylądował na wzgórzu i wtedy nasz rycerz zobaczył wspaniałą okolicę, więc postanowił załozyć tutaj swój gród.

.................................................. ..............................

Kundzia
08-05-2008, 19:42
http://ciezkowice.pl/upload/Image/TURYSTYKA/skalki/borsuk.jpg (http://ciezkowice.pl/upload/Image/TURYSTYKA/skalki/borsuk.JPG)
http://ciezkowice.pl/upload/Image/alfabet/CZarne_literki/z.gifostawiamy "Pieczarki" i idziemy do góry. Po drodze mijamy "Żółwie jajo", "Piekiełko", "Grzyba" i dochodzimy do grupy skałem zwanych "Borsuk". Kompleks ten jest jedną z największych atrakcji rezerwatu. Skały te są poprzedzielane szerokimi pionowymi szczelinami, a swoim kształtem przypominają grzyby, baszty i borsuka. W przewodniku pana Wiesława Ziomka można spotkać się z różnymi nazwami tych form, tj.: „Flakon”, „Pianino”, „Żółw”, „Piekiełko” czy „Grzyb”.
Według podań, nazwa „Borsuk” wzięła się od bardzo skąpego rycerza, który ukrył tu swe skarby, zdobyte z wyzysku poddanych i napadów na przejeżdżających podróżnych. Człowiek ten był tak chciwy, że w obawie przed kradzieżą swego dorobku, położył się przed jamą jak borsuk i pilnował wejścia. Jednak pomimo swego bogactwa, umarł z głodu i pragnienia.

.................................................. ..................

http://ciezkowice.pl/upload/Image/TURYSTYKA/skalki/piramidy111.jpg
http://ciezkowice.pl/upload/Image/alfabet/CZarne_literki/p.gifodążając dalej szlakiem na swej drodze napotkamy skalne „Piramidy", które są pomniejszonymi kopiami piramid egipskich. Są to bloki piaskowców różnoziarnistych o wysokości 5 i 4 m. Wyżej mamy "Lisi Wąwóz". Kiedyś w jego sąsiedztwie występowały lisie nory i można było dojrzeć lisy wygrzewające się na słońcu...
Obok wąwozu znajduje się ambona skalna, na której szczycie rośnie sosna z dziwacznym, fantazyjnie powyginanym korzeiem. Ponieważ korzeń swym kształtem przypomina wielkiego gada, został nazwany "Aligatorem".

Kundzia
08-05-2008, 19:55
http://ciezkowice.pl/upload/Image/TURYSTYKA/skalki/pustelnia.jpg

http://ciezkowice.pl/upload/Image/alfabet/CZarne_literki/k.gifiedyś w tej oddalonej od innych skale (wtedy była domem) mieszkał jedyny dobry człowiek: mnich-pustelnik. Jemu jednemu pozwolono się oddalić, kiedy miasto zostało ukarane skamienieniem.
Pozostał tylko jego dom-pustelnia.

Kundzia
08-05-2008, 19:58
http://www.vpx.pl/up/20080508/22877509d81b0e3171ac0a21febdd39b5b761e91219.jpg (http://www.vpx.pl/)


http://ciezkowice.pl/upload/Image/alfabet/CZarne_literki/a.gifby dotrzeć do kolejnego ostańca, musimy przejść wzdłuż pól uprawnych i ponownie wejść do lasu. U szczytu stromego podejścia wznosi się "Baszta Paderweskiego". Została ona tak nazwana, gdyż z jej szczytu rozpościera się przepiękna panorama na Kąśną Dolną i dworek kompozytora. Przypomona swymi kształtami wieżę strażniczą. Jej północno-zachodnie ściany mają około 10 m wysokości. W roku 1985 w jedną ze ścian wmurowano brażową tablicę z napisem: "Baszta........ " -proszę się przejść i samemu doczytać co jest dalej
....................................

http://ciezkowice.pl/upload/Image/alfabet/CZarne_literki/i.gifdąc dalej dochodzimy do skałki "Cyganka". Nie zachowało się żadne podanie o tym ostańcu oprócz faktu, iż swymi dziwnymi kształtami "cygani" obserwatora.
http://www.vpx.pl/up/20080508/228777a533c11b8b61a6216e40c2c3a90ef65c61696.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
08-05-2008, 20:02
Aby dotrzeć do następnych ostańców skalnych, idziemy szlakiem niebieskim "do góry". Dochodzimy do skałki "Grzybek". Jest ona podzielona na dwie częsci: niższa o wysokości 4 m i wyższa o wysokości około 6,5 m i przypomina swą formą grzyba.

http://www.vpx.pl/up/20080508/22878664a3103f4b1b1c5cac35b07212254f54186443.jpg (http://www.vpx.pl/)

..............................................

Ostatnim ostańcem, który napotkamy w rezerwacie, jest "Skałka z Krzyżem". Atrakcją tej skałki jest możliwość wejścia do wewnątrz i wąską szczeliną wspięcia się na jej szczyt, na którym umocowano metalowy krzyż. Skała ma kształt baszty o wysokości 9 metrów.

Według legendy jest to kościół parafialny zamieniony w skałę. Do takiej kary przyczynił się sam proboszcz. Miał on słabość do gry w kości i pewnego dnia przegrał z diabłem, a stawką była świątynia. Inne podanie głosi, że na skale tej lubił przesiadywać diabeł, który zrzucał z góry kamienie na przejeżdżające drogą poniżej wozy kupieckie. Jego poczynania zakończyły się wraz z postawieniem na szczycie krzyża.

http://www.vpx.pl/up/20080508/22879652516618e5566acb89568411f035a091193159.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
08-05-2008, 20:03
http://ciezkowice.pl/upload/Image/alfabet/CZarne_literki/z.gif ostawiamy "Skałkę z Krzyżem" i schodzimy do drogi asfaltowej, prowadzącej do centrum Ciężkowic (15 minut) - jeżeli skręcimy w lewo, lub do "Wodospadu" i "Wąwozu Czarownic" oraz Staszkówki - jeżeli skrecimy w prawo. A więc skręcamy w prawo i idziemy 100 metrów drogą asfaltową. Po lewej stronie można zauważyć znak kierujący nas do "Wodospadu". Idziemy tam.
"Wąwóz Czarownic" położony jest w pobliżu rezerwatu "Skamieniałe Miasto". Prowadzi do niego szlak niebieski. Wąwóz głęboki na 15-25 metrów i długi na około 70m, wyżłobiony jest w gruboziarnistych piaskowcach ciężkowickich. Dno wąwozu jest wąskie z licznymi progami skalnymi, zamknięte z jednej strony kaskadź wodną o wysokości ok. 10 m, utworzon± przez wodę płyn±cego strumienia, która w zimie tworzy fantastyczną lodową ścianę. Pionowe opadające ściany z licznymi spękaniami i szczelinami oraz półkami skalnymi i występami porośnięte są roślinnością, wśród której jest wiele gatunków rzadkich i chronionych.

Kundzia
08-05-2008, 20:12
Wodospad wiosną

http://www.vpx.pl/up/20080508/2288069f1ff1b67ff49c8aa23f005acc3529e56318.jpg (http://www.vpx.pl/)

wodospad zimą

http://www.vpx.pl/up/20080508/228809417bfea6ac2d355b6890e2aebb07923463742.jpg (http://www.vpx.pl/)

Piekiełko

http://www.vpx.pl/up/20080508/228822f4a53bf7970ae58a3ce9e6a19a1efd3533913.jpg (http://www.vpx.pl/)

Flakon

http://www.vpx.pl/up/20080508/2288241298349153e82f14d0794612be3be40c162193.jpg (http://www.vpx.pl/)

gratka
08-05-2008, 20:16
Kundziu jak daleko od Tarnowa leżą te Ciężkowice ?

Kundzia
08-05-2008, 20:18
Opisana wcześniej "Czarownica"


http://www.vpx.pl/up/20080508/228828a267121c7dd5f8d3125c1ecc35c6e80697555.jpg (http://www.vpx.pl/)


http://www.vpx.pl/up/20080508/228839298b885b1b49654394aa488668ad1c9b128747.jpg (http://www.vpx.pl/)

Borsuk
http://www.vpx.pl/up/20080508/228843790de97d00e4ddd561ef6c5e54ce7e19164159.jpg (http://www.vpx.pl/)

Aligator

http://www.vpx.pl/up/20080508/2288476ac7cb7d2913d4e39373cc873360c57692006.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
08-05-2008, 20:21
http://www.ciezkowice.pl/upload/Image/legendy_i_podania/wodospadkredka%20kopia.jpg
Jest to wąwóz długości ok. 40 m i szerokości 1-2 m, obrzeżonywysokimi na kilkanaście metrów wysokimi ścianami skalnymi. Dno wąwozu cechuje układ schodkowy. Mniej więcej w połowie następuje rozwidlenie wąwozu. Lewa część biegnie stromo pod górę i bywa nazywana Wąwozem śmierci, druga część lekko skręca w prawo i prowadzi do Wodospadu.
Panuje tu specyficzny mikroklimat, ze względu na słabo dochodzące promienie słoneczne. Ściany z licznymi pęknięciami porośnięte są roślinnością, wśród której wiele gatuków jest rzadkich i chronionych.
Legenda mówi, że tutaj "czarownice ze swoimi diabelskimi kamratami swój sabat odbywają" i stąd bierze się nazwa wąwozu.

Kundzia
08-05-2008, 20:32
Kundziu jak daleko od Tarnowa leżą te Ciężkowice ?
Do Ciężkowic z Tarnowa jest około 35 km,jadąc drogą 977 na Grybów,Nowy sącz.
A tak przerywnik -nasze zdjęcia z Ciężkowic
http://www.szling.com/pan/kamienne/021.htm

http://www.vpx.pl/up/20080508/22888594475651d846a28883ff04fcb144dc2d159048.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080508/2288882acb61850806beb11dc3d4e0bd20ae7144742.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080508/2288924e416ad6a1ef5aaec43a552306b07e4b102707.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
08-05-2008, 20:36
Orzeł

http://www.vpx.pl/up/20080508/228896835c68ce9b90f3f0727ea1f0418ec24d90287.jpg (http://www.vpx.pl/)

Piramidy

http://www.vpx.pl/up/20080508/228898a01a7cdce0f60512acc6e46e409b4b31186814.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080508/22890147b7b1552239baadaeb802577d4e2ba548090.jpg (http://www.vpx.pl/)

Grupa borsuka


http://www.szling.com/pan/kamienne/015.htm

http://www.vpx.pl/up/20080508/228899a8b127030da84090408b0af3b216246a184936.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
08-05-2008, 20:40
http://www.szling.com/pan/kamienne/017.htm

Warownia dolna

http://www.vpx.pl/up/20080508/228903a8859a55187640a3ec132866ded47bf277895.jpg (http://www.vpx.pl/)

Warownia górna

http://www.vpx.pl/up/20080508/228905b8b02756007ce75da5878d6bd4b770b473861.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080508/2289083ffb59b5e84a443b17b24da4eb45640d186814.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wąwóz Harcerzy

http://www.vpx.pl/up/20080508/2289151107491f2057817f39132d4136f40601164974.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
08-05-2008, 20:42
http://www.ciezkowice.pl/upload/Image/historia/00005.jpg
Najstarsze informacje na temat Ciężkowic pochodzą z aktu datowanego na lata 1123-25. W dokumencie tym biskup Tusculum i legat papieża Kalista II na Polskę i Węgry – Idzi, wymienia i zatwierdza posiadłości klasztoru tynieckiego. Wśród nich znalazła się wieś Cecouici, pod której nazwą kryje się osada Ciężkowice. Tak więc w roku 1125 Ciężkowice były osadą już istniejącą, stąd musiały powstać wcześniej. Przypuszcza się, że Ciężkowice istniały już w XI wieku i były wówczas centrum gospodarczym całego klasztornego terytorium nad rzeką Białą.
Potwierdzenie przynależności do dóbr opactwa tynieckiego przynosi także inny dokument dotyczący Ciężkowic, którym jest bulla papieża Grzegorza IX z 1229 roku.
W pierwszej połowie XIV wieku król Kazimierz Wielki porządkował sprawy własności królewskich. Uznał on, że Ciężkowice dostały się bezprawnie opactwu tynieckiemu i po ponad 200 latach wróciły w posiadanie króla.
29 lutego 1348 roku król wydał w Krakowie przywilej lokacji miejskiej Ciężkowicom, wystawiony dla mieszczan ze Starego Sącza – braci Minrada i Mikołaja. Mieli oni zorganizować nowo powstającą gminę miejską i sprawować funkcje wójtów. Miasto miało powstać na terenie dotychczasowej wsi Ciężkowice, oraz na terenach sąsiadujących z nią wsi Bogoniowice i Ostrusza, które stanowiły odtąd własność miejską.
Za panowania króla Kazimierza Wielkiego zostaje wybudowany w 1358 roku w Ciężkowicach kościół pod wezwaniem Św. Andrzeja. Data ta wyznacza jednocześnie początek powstania ciężkowickiej parafii.
http://www.vpx.pl/up/20080508/2289331367eee2cdbb496d95a89e9922bf1d88123963.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080508/2289363c67284929e5bcc6043b45785ccc39a7180700.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
08-05-2008, 20:52
http://www.vpx.pl/up/20080508/2289377fc48f1d255c5d0675c71246188f376b46596.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080508/2289563ac6af54ff945a5ba5514dcaae9ebb7d13004.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080508/228957ef5e396dd845432bb820b300f0b251ba139421.jpg (http://www.vpx.pl/)


http://www.vpx.pl/up/20080508/2289595c234d7aef0b0d40a54872cb839de28f178509.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
08-05-2008, 20:55
Cmentarze wojskowe z I wojny światowej

http://www.vpx.pl/up/20080508/228968900f9faf4e22cf55c20a1caf5cdc6cf0183771.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080508/2289739a16cad1eb4906d6ed9b9c1e7fee3e7e64298.jpg (http://www.vpx.pl/)

Zabytkowe stare domy przy rynku

http://www.vpx.pl/up/20080508/228974e98cb1161ad5fcbb0065c32547763027196765.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
08-05-2008, 21:03
http://www.szling.com/pan/kamienne/001.htm

http://www.szling.com/pan/kamienne/002.htm

http://www.szling.com/pan/kamienne/003.htm

http://www.szling.com/pan/kamienne/004.htm

http://www.szling.com/pan/kamienne/012.htm

http://www.szling.com/pan/kamienne/019.htm

Kundzia
08-05-2008, 21:19
Na koniec wycieczki po Ciężkowicach i Skamieniałym Miasteczku wierszowana mlegenda.

Skały Ciężkowickie”
Ucichła wrzawa i prace ustały,
Na szczytach góry stanął zamek świeży -
Wspaniałe kształty przegląda w szkle Białej,
A grzbiet ogromny dumnie w niebo jeży.
U stóp mu kręte wiją się ulice
I świątyń Pańskich połyskują szczyty,
Gród ten obronny zwie się Ciężkowice
A w zamku mieszka rycerz znakomity.
Z obcego kraju zawitał w te strony
I gród założył i zamek zbudował,
A chociaż mlekiem włos ma pobielony,
Młodzieńczą przecie czerstwość sił zachował.
Od lat niedawnych dopiero tu gości,
Lecz musiał przybyć ze skarby wielkimi,
Bo w swą posiadłość garnie włość do włości
I zawsze gotów więcej nabyć ziemi.
Chociaż majątek zgarnął okazały,
To przecież smutek sępi stare czoło,
Bo cudze mienie z tamtej strony Białej
Obszernych włości przerzyna mu koło.
Na próżno gońców wysyła na zwiady,
Za jaką cenę mógłby Kąśną zgodzić
Daremny zachód – bo w żadne układy
Rycerz z Rożnowa nie chce z nim wchodzić.
Dlatego nieraz, gdy w dzień biały konno
Obcy nasz rycerz próg zamku przechodzi
I splata smutnie na piersiach ramiona
I wzrok posępny ku Kąśnej zawodzi.
Raz, gdy tak duma – coś zatętni z dala
I tuman kurzu od Kąśnej się toczy
A wśród kurzawy jeździec cały w stali
Pędzi na zamek, co rumak wyskoczy.
I na dziedziniec wpada bez tchu prawie
I skacze z konia i schyla przyłbicę,
A rycerz widzi w pokornej postawie
Przed sobą wielkiej urody dziewicę.
„Dzięki Ci Władco Wszechmogący świata”
Woła dziewica głosem niewinności –
„Żeś mnie wybawił z rąk mojego kata”
„I skrył pod tarczę polskiej gościnności”.
„Z objęć rodziców, z cichego ustronia”
„Wyrwał mię rycerz z Rożnowa nikczemnie”
„A kiedy nie mógł wydrzeć kwiatu życia”
„Dręczył okrutnie – by zgiąć upór we mnie”.
„Bóg się zlitował nad losem sieroty”
„ I nie dozwolił upaść niewinności”
„Dziś już bezpieczną jestem od sromoty”
„Kiedym pod strażą polskiej gościnności”.
Rycerz z stron obcych spojrzał litościwie
I podniósł z ziemi klęczącą dziewicę
I ostrym kordem wstrząsnąwszy gniewliwie,
Jak do przysięgi wyciągnął prawicę.
Wtem coś zatętni i zabrzęknie w dali
I tuman kurzu od Kąśny się toczy
A wśród kurzawy jeździec cały w stali
Pędzi na zamek, co rumak wyskoczy.
I na dziedziniec wpada bez tchu prawie
I skacze z konia i o kord uderza
A pan Ciężkowic w zuchwałej postawie
Widzi przed sobą z Rożnowa rycerza.
„Ha! – tutaj zbiegłaś? – tu twoje schronienie?”
Zuchwały Rożen z wściekłością zawoła:
„Zwróć ją natychmiast, inaczej twe ziemie”
„Ogniem i mieczem spustoszę dokoła!”
Na to sędziwy rycerz wstrząsł się cały,
Jak lew zraniony, gdy wściekłość nim miota,
Usta mu groźbą straszliwą zadrgały
I silną dłonią chęć zemsty szamota.
Co widząc Rożen inną broń obiera,
W miłą łagodność przystraja swe lice
I ślady gniewu uśmiechem zaciera
I przyjacielską podaje prawicę:
„Rycerzu! przebacz! Wielu słów tu szkoda”.
„Puśćmy w niepamięć porywczości winę”
„Uderz w dłoń moją, niechaj stanie zgoda”
„Daje ci Kąśną w zamian za dziewczynę!”
Tu obcy rycerz spojrzał na dziewicę,
Lecz go jej prośba już ująć nie zdoła
Bo dłoń podniósłszy w podaną prawicę
Uderza silnie i „Zgoda” – zawoła.
„Zgoda!” – gdy rycerz powtórzył z Rożnowa
Dziewica z jękiem boleści skonała
I naraz cisza nastała grobowa
I dwóch rycerzy skamieniały ciała.
Bóg skarał głośno prawo gościnności
Bo gdzie się wznosił zamek okazały
I gród stał – dzisiaj w olbrzymiej wielkości
W dziwacznych kształtach sterczą nagie skały.
(1861 rok, Feliks Piasecki )

http://www.vpx.pl/up/20080508/2290293a89204513610ad0577d08325f5bbab519326.jpg (http://www.vpx.pl/)

.......................Do prezentacji Ciężkowic i Skamieniałego Miasta wykorzystano m.in. materiały zawarte w Portalu miasta Ciężkowic.http://www.ciezkowice.pl

Wilhelmina
08-05-2008, 21:37
Nooo...Lucyś...Fajne to było zwiedzanie. Nie znałam tego miejsca. Cieszę się, że choć wirtualnie, poznałam coś ciekawego.

Kundzia
08-05-2008, 21:40
http://www.vpx.pl/up/20080508/229064790b06079613ac7d2081e6818fcc71b171241.jpg (http://www.vpx.pl/)
Kompleks dworsko - parkowy w Kąśnej Dolnej leży na południe od drogi prowadzącej z Jastrzębiej do Ciężkowic. Dworek I. J. Paderewskiego wraz z parkiem położony jest na stoku wzgórza, które wznosi się w kierunku zachodnim. Przy drodze i dojeździe do dworku znajdują się zabudowania dawnej gorzelni. Na wschód od podjazdu znajduje się duży staw. Tereny dworskie składały się z części gospodarczej, niewielkiego sadu, parku krajobrazowego, lasu, ogrodu warzywnego. Własnością dworu była gorzelnia, tartak oraz młyn. Granica północna terenów zielonych oraz granica wschodnia za warzywnikiem i szklarniami obsadzona była wzdłuż drogi tujami/ żywotnik/. Żywopłoty te w znacznej części zachowały się do dnia dzisiejszego. Zabytkową zabudowę stanowi murowany budynek dworu oraz usytuowana od strony południowej oficyna.

http://www.vpx.pl/up/20080508/229065baafe7a534eb6e2a71b51d3343ee9e23163436.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080508/22906787ac6e1ad76df39f93dda24ed506cf2b154047.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080508/2290759fc16887934c7c3cba1d24d13ed273db185683.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
08-05-2008, 21:44
Założony został zapewne na przełomie XVIII i XIX w., a pod koniec XIX przekomponowany na krajobrazowo-romantyczny ze stawem z wyspą pośrodku, alejami i swobodnie poprowadzonymi ścieżkami, o dużej różnorodności drzew i krzewów oraz resztkami starodrzewiu. Cały zespół dworko-parkowy znajduje się w użytkowaniu Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna jako ośrodek muzealny i koncertowy.

http://www.vpx.pl/up/20080508/22908114ed1d9c22d9f51e50c3ec0c98f7ba43107155.jpg (http://www.vpx.pl/) http://www.vpx.pl/up/20080508/2290843ae4c3f08e167de11970c91c989fc63c156961.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080508/22908508f4423b41a16de0651d34a3e8d1258480290.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080508/229086be67740a820b90747003fc575c72588315052.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
09-05-2008, 10:58
Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna jest instytucją kultury utworzoną na mocy decyzji Wojewody Tarnowskiego w 1990 roku, w chwili obecnej, od 1 stycznia 1999 roku podległą Staroście Powiatu Tarnowskiego. Jej głównym celem jest upowszechnianie muzyki poważnej.

Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna od 1990 roku zarządza kompleksem dworsko - parkowym w Kąśnej Dolnej, jedyną w świecie zachowaną posiadłością Ignacego Jana Paderewskiego. Dwór Paderewskiego został wyremontowany - urządzono sale muzealne, w których eksponowane są pamiątki po wielkim pianiście, kompozytorze, polityku, obywatelu świata kultury. W odbudowanym czworaku urządzono Dom Pracy Twórczej z 23 miejscami noclegowymi (komfortowe 2-osobowe pokoje z łazienkami).

Centrum jest również animatorem, organizatorem i współorganizatorem wielu imprez dla dzieci i młodzieży, z których najważniejszy jest, organizowany od 6 lat, Małopolski Konkurs Pianistyczny im. I.J. Paderewskiego dla Uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych. http://republika.pl/somtuchow/index.html

http://www.vpx.pl/up/20080509/229490fd8a3b433bde187001297ce8c88a965d139319.jpg (http://www.vpx.pl/)

Uroczyste przekazanie fortepianu "Fazioli"przez profesora Ursa Ruchti

http://www.vpx.pl/up/20080509/229493842946dca6a4579addd650038aba632a169669.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
09-05-2008, 11:20
http://www.vpx.pl/up/20080509/229508d5a296095c8c357352a0ed1b5f338539195793.jpg (http://www.vpx.pl/)

Jezioro Rożnowskie -utworzone w wyniku budowy zapory wodnej na Dunajcu. Długość zbiornika 22 km , szerokość 1-2 km oraz głębokość 12-31 m. Liczne zatoki , półwyspy i wyspa "Grodzisko" zwana często "Małpia Wyspa" nadają Jezioru Roznowskiemu szczególnie malowniczy charakter. Powierzchnia - 1600 ha Linia brzegowa - 56 km Długość zbiornika - 22 km Głębokość max - 31 m. Pojemność - 170 mln m3. Jezioro Rożnowskie, Zdrowie, Hotel, Travel, Gródek nad Dunajcem, Rożnów, Grodek, Bartkowa, Domki, Osrodki, Camping, Wakacje.
[/URL]
[URL=http://www.vpx.pl/]http://www.vpx.pl/up/20080509/229511610485bbe762450338d35d110ae8c530180248.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080509/229513c395e13c7cdc701d4964730e998bf96c126044.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
09-05-2008, 11:27
Zapora

http://www.vpx.pl/up/20080509/22951538dbb5d494961bc4ec9f9a351e379af356294.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080509/2295162813a4002eec0c756d6d60f7ae87cc9c11234.jpg (http://www.vpx.pl/)

Schodki dla ryb

http://www.vpx.pl/up/20080509/22951771383c3ae89f3836c1a91e9e839d1f9d192146.jpg (http://www.vpx.pl/)

Las rożnowski

http://www.vpx.pl/up/20080509/2295184de6ccdbd7434731a4fd8d10338c4c3e105044.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
09-05-2008, 11:35
http://www.vpx.pl/up/20080509/229524aa9495a2bb74e113121985c1686399d11749.jpg (http://www.vpx.pl/)

Drogi dookoła jeziora roznowskiego, są o dobrej nawierzchni asfaltowej, z pięknymi widokami na Pogórze stwarzają dla amatorów wycieczek rowerowych doskonałe warunki do uprawiania turystyki rowerowej szosowej. Miłośnikom jazdy w terenie polecamy sieć szlaków turystycznych, z których większość to przepiękne trasy rowerowe.http://www.vpx.pl/up/20080509/2295257ab62f880e55bd5a87b1745edcd75278172121.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080509/22952634e5cf9f87d3117fe7f18775cc50940d127272.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080509/2295270609e7c31d284b8cef8447227ea1a8b6195588.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
09-05-2008, 11:42
http://www.vpx.pl/up/20080509/229529f76a43ee1aae1b9d79aa4d64a44e9eef126402.jpg (http://www.vpx.pl/)

Jezioro Roznowskie zapewnia możliwościpływania rożnego rodzaju sprzętem pływającym , pierwsza klasa czystości wody jest jednak największa atrakcja tego zbiornika wodnego . Na turystę oczekują: statki spacerowe , żaglówki , lodzie , kajaki , rowerki wodne , w wydzielonej strefie można uprawiać sporty motorowodne . Nad bezpieczeństwem na wodzie czuwa WOPR i Policja Wodna . Wędkarze mogą łowić przez cały rok - w zimie gruba pokrywa lodowa sprzyja wędkarstwu pod lodowemu .

http://www.vpx.pl/up/20080509/2295312fa96ed6da7eab0592a28af7a7ae87b546161.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
09-05-2008, 11:58
Tereny wokół jeziora roznowskiego dają sposobność zapoznania się z wieloma obiektami zabytkowymi , trasami turystycznymi z ładnymi widokami dla turysty pieszego , rowerowego i samochodowego . Drogi i znakowane szlaki turystyczne tworzą ciekawą " pajęczynkę" wokół jeziora . Lasy zapewniają grzyby , maliny .

http://www.vpx.pl/up/20080509/229537219b091be3bddbdd52bb8b63c6d1c14f197230.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080509/229540297ee1d8f5570c3d73a63b5a6a20f43e59190.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080509/2295457f93378573b2b8a3621fee41424a726066146.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
09-05-2008, 17:48
Jezioro Czchowskie - zbiornik wyrównawczy dla Jeziora Roznowskiego . Zapora o wysokości 19 metrów , powierzchnia zalewu 3,5 km2 , 9 km długości , ok.1 km szerokości. Po jeziorze kursuje prom samochodowo-osobowy łączący Tropie i Wytrzyszczke.
http://www.vpx.pl/up/20080509/230098c6127a6617b1002990451fede57857e3164177.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080509/230101c0f524500634f151b9f933ec5ed7112d77454.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080509/230096a994070b685d64e5cb60755f6029235d32099.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080509/230103cd53d53ef16137b6446a595b0c09b808198443.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
11-05-2008, 17:37
http://www.vpx.pl/up/20080511/233916250394640a1c98e882c1364ea64155a151238.jpg (http://www.vpx.pl/)

Jamna - góra (503 m n.p.m.) i śródleśna wieś w centralnej części Pogórza Rożnowskiego.
Ważny węzeł turystyczny szlaków pieszych i rowerowych. Na północnym skraju polany usytuowany jest
Ośrodek Rekolekcyjny Dominikanów Ojca Jana Góry - Republika Św. Jacka. W lesie powyżej przysiółka
znajduje się schronisko studenckie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

http://www.vpx.pl/up/20080511/2339251ec9da02cac72c5c4816e27c5ff8eb43150274.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080511/233927be4a4e26ea3ce3bcfaf1bf41b01a899224815. (http://www.vpx.pl/)

Wieś Jamna była świadkiem największej bitwy obronnej w czasie akcji "Burza" w 1944 roku.
W dniu 25 września Batalion AK "Barbara" stoczył tutaj całodniową walkę z przeważającymi siłami
niemieckimi. Straty okupanta określono na 100-200 ludzi, w tym od 50 do 100 zabitych.
W Batalionie "Barbara" było 4 zabitych i 1 ranny.
Pod osłoną nocy partyzantom udało się wyrwać z okrążenia. Niemcy w odwet za poniesione straty dokonali
dzień później pacyfikacji wsi, mordując 57 osób i paląc zabudowania. W hołdzie poległym wzniesiono
pomnik, a na marmurowej płycie wyryto nazwiska tych mieszkańców, którzy nie doczekali wyzwolenia...

http://www.vpx.pl/up/20080511/233909e555945a551d22e080ebdd1bf00e2b6d60399.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
11-05-2008, 17:48
http://www.vpx.pl/up/20080511/2339516089fedacd8b2ca8709eb931c60b8cd921601.jpg (http://www.vpx.pl/)
studenckie schronisko - bacówka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 27 miejscami noclegowymi oraz salą kominkową, domkiem letnim, wiatą ogniskową. W bacówce istnieje możliwość całodobowego wyżywienia.http://www.vpx.pl/up/20080511/233952fbd983435c665fd855a7b95c76c2daea25683.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080511/233954f2935a2d5d3594c7dd630314589492ff55433.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080511/2339565c36baf081c628b6aa3dd526f11e320d146025.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
11-05-2008, 17:56
wykonane zdjęcia na Jamnej,gdzie często jeżdzimy w niedzielne popołudnia
http://www.vpx.pl/up/20080511/2339689881cfaf3a632b7893c10afbbeced600104985.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080511/233970f0100ebe2e240575d965fa6b403fd29231155.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080511/2339716192925b5e8ef20d8cfc472173c39668146638.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080511/233972549bc79498c76f0d29d47a95b1e40ca417046.jpg (http://www.vpx.pl/)

enia60
11-05-2008, 18:57
Kundziu bardzo ucieszyły mnie zdjęcia i opis Jamnej też uwielbiam tam być ,dziękuję

Kundzia
25-05-2008, 08:47
Jadąc wzdłuż Dunajca,dojeżdżamy do Melsztyna.
Melsztyn jest małą miejscowością położoną w malowniczej okolicy przy drodze numer 980. Administracyjnie należy do gminy Zakliczyn. Graniczy na zachodzie z Charzewicami, na północy z Gwoźdźcem, na wschodzie z Zawadą Lanckorońską, a od południa z rzeką Dunajec. Miejsce to słynie w Polsce z górującymi nad nią ruinami średniowiecznego zamku Spycymirów – ogniś największego zamku w dolinie Dunajca i Popradu – obecnie na skraju ruiny. Nazwa samego zamku jak i samej miejscowości pochodzi prawdopodobnie od położonych u jego stóp młynów (niem. Mellstein - kamień młyński; Melestein, Molestyn a po polsku Mielsztyn a potem współczesny Melsztyn). Ze szczytu wzgórza zamkowego rozpościera się panorama na całą dolinę zakliczyńską.
Inną osobliwością Melsztyna są dwaj pustelnicy mieszkających obok siebie u podnóży zamku. Pierwszy z nich przybył z północy Polski i osiedlił się w latach 80-tych, a drugi pochodzący ze Śląska (były zakonnik klasztoru w Zakliczynie) przybył w te tereny pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku.

http://www.vpx.pl/up/20080525/258512bb7511bf4a84b00a3c1ccc3e70f8964269409.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080525/258513e00d0efdb5e98fb159c583136ea5d8d79791.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080525/258514b41b4d1c55fcd18441637f46963686dd50912.jpg (http://www.vpx.pl/)

Wstęp na zamek jest bezpłatny i można go odwiedzać 24 godziny na dobę. Niestety ma to też swoje złe strony, ponieważ dookoła zamku pełno jest śmieci, które zostawiają tutaj nieodpowiedzialni turyści. Oczywiście to najlżejsze z określeń dla takiego zachowania.


http://www.vpx.pl/up/20080525/258515319b186077218a1357ffe6af9157120166536.gif (http://www.vpx.pl/)

O legendach związanych z tym zamkiem można poczytać :
http://www.melsztyn.pl/legendy.htm

Kundzia
25-05-2008, 09:00
Jedną z mniej znanych, ale wartą odwiedzenia miejscowością w Małopolsce jest Porąbka Uszewska (powiat brzeski, gmina Dębno). Główną atrakcją turystyczną i religijną Porąbki jest kopia groty Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

Budowę groty zainicjował ks. Jan Palka. W 1900 roku odbył on pielgrzymkę do Lourdes. Po powrocie postanowił wybudować grotę przypominająca tamto miejsce i objawienia Maryi. Prace przy budowie zostały zakończone w 1904 roku i wtedy też dokonano uroczystego poświęcenia groty. W ciągu ostatnich 20 lat grota była klika razy rozbudowywana i remontowana. W 2000 roku wykonano malowniczą alejkę prowadzącą od kościoła do groty.

Rosnąca popularność Sanktuarium NMP w Porąbce Uszewskiej sprawiła, że przybywa tutaj coraz więcej pielgrzymów, zarówno indywidualnie jak i grupowo. Przyczyniło się to do powstania zajazdu z restauracją w budynku dawnej plebanii, zaraz w pobliżu groty i kościoła. Od kilku lat przy Sanktuarium działa również diecezjalne biuro pielgrzymkowe, organizujące wyjazdy do sanktuariów w wielu krajach. W grocie przy ołtarzyku św. Bernadetty można nabrać wody zmieszanej z wodą z Lourdes.

http://www.vpx.pl/up/20080525/258524fd29ae2548cef8ecffc84cde4cb7a4f6132045.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080525/258526d6dac7d28e63dac38fbf6fd3706428c9114375.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080525/258527e4b5ee676fed4de6c6a1f410b9cbd9712522.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.vpx.pl/up/20080525/258528171c7412164be3672d401e837dbc4a3438905.jpg (http://www.vpx.pl/)

Kundzia
25-05-2008, 09:08
http://www.vpx.pl/up/20080525/2585304cbbc1e9c34181307b0897224c4a4cb7100395.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080525/258531a728cef23a2f2a52fbd498a395a32394198802.jpg (http://www.vpx.pl/)

Porąbka Uszewska – urocza wieś w powiecie brzeskim, w gminie Dębno. O jej atrakcyjności turystycznej stanowi malownicze położenie nad Potokiem Niedźwiedź, w otoczeniu wzniesień Godów i Rogal (ok. 400 m n.p.m), które przecinają szlaki turystyczne z widokiem na Kotlinę Sandomierską, Beskid Wyspowy, Beskid Niski i Gorce, a z których przy dobrych warunkach pogodowych zarysowuje się panorama Tatr.

W Porąbce panuje specyficzny mikroklimat i z tego powodu chętnie jest odwiedzany przez mieszkańców między innymi Krakowa i Taenowa.Dysponuje dużym zapleczem agroturystycznym.
http://www.noclegipolska.com/wczasy_Por%B1bka%20Uszewska_noclegi_hotele_turysty ka15.html

Kundzia
25-05-2008, 09:16
Ślady osadnictwa w rejonie Wojnicza sięgają nawet 8 tysięcy lat przed Chrystusem i od tego czasu raczej nie zanikają, chociaż trudno wykazać ich ciągłość. Osadnictwo przybiera na sile w VIII-IX w., a w X w. osada wojnicka zmienia swój charakter i znaczenie przez fakt powstania grodu osadzonego przez wojów państwa plemiennego, a następnie polskiego. Wtedy też kształtuje się nazwa –Wojnicz – wywodząca się od słowa woj, członek drużyny książęcej. Od początku istnienia gród i związana z nim osada odgrywają ważną rolę, która jeszcze bardziej wzrasta w X w., kiedy zyskały one charakter organizacji prokasztelańskiej. Włodarz (grododzierżca) wojnicki posiadał dość duże kompetencje i w imieniu władcy zarządzał bardzo rozległym terenem (od Raby po Wisłok i Ropę, od Wisły po Pieniny, dolinę Dunajca i Popradu), a także kontrolował i zabezpieczał ruch na szlaku handlowym z Krakowa do Przemyśla oraz z Węgier na północ. To położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych wpływało w przeszłości w znaczny sposób na rozwój Wojnicza. Od XI w. istniał też kościół grodowy, który po zabójstwie św. Stanisława przeszedł na własność biskupów krakowskich (pod patronat królewski wrócił dopiero w XV w.). W XII w. wykształciła się rozległa kasztelania wojnicka i jest to kolejny awans Wojnicza. Pierwszy znany kasztelan wojnicki Symil występuje w źródłach w 1217 r. Do dzisiaj zachowały się fragmenty wałów kasztelańskich zaliczane do II grupy zabytków.

http://www.wojnicz.pl/images/wkladkaZW/rynek.jpg

http://www.wojnicz.pl/

Kundzia
25-05-2008, 09:30
Osiągnięcia ostatnich kilkunastu lat sprawiły, że możliwe stało się przywrócenie Wojniczowi praw miejskich. Stało się to 1 stycznia 2007 r.Centralnym punktem uroczystości związanych z tym historycznym wydarzeniem była msza św. odprawiona 18 I 2007 r. w intencji miasta i jego mieszkańców pod przewodnictwem biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej oraz uroczysta Sesja Rady Miejskiej z udziałem premiera RP Jarosława Kaczyńskiego. Rangę tych uroczystości można porównać do wydarzeń z 1239 r., kiedy do grodu wojnickiego zjechało wielu znamienitych gości, by witać księżniczkę Kingę.
http://www.wojnicz.pl/images/sesjaI/aktnadaniastatusumiastaikluczdomiasta.jpg
Akt nadania statusu miasta i klucz do miasta

http://www.wojnicz.pl/images/sesjaI/aktnadaniastatusumiastaikluczdomiasta2.jpg

http://www.wojnicz.pl/images/sesjaI/prowadzcyzapowiadaprogramuroczystoci.jpg

Nadchodzi Rada Miejska

http://www.wojnicz.pl/images/sesjaI/nadchodziradamiejska.jpg

http://www.wojnicz.pl/

Kundzia
25-05-2008, 09:34
Położenie Wojnicza na skrzyżowaniu atrakcyjnych tras turystycznych województwa małopolskiego ( drogi Kraków -Tarnów z drogą Dąbrowa Tarnowska - Nowy Sącz) czyni zeń punkt etapowy wycieczek turystycznych. Gmina oferuje turyście zróżnicowane krajobrazy : od wyżynnych kompleksów leśnych na północy (Biadoliny Radłowskie) po pasma wzgórz Pogórza Wiśnickiego na południu (Olszyny). Walory przyrodnicze tego terenu z dobrze zachowaną typową dlań florą i fauną obejmowane są ochroną ustawowa jako pomniki przyrody i rezerwaty ( rezerwat florystyczny "Panieńska Góra" w Wielkiej Wsi)
Atrakcje przyrodnicze uzupełnia szereg cennych zabytków architektury świeckiej (układ urbanistyczny rynku i zespół pałacowo-parkowy Dąbskich w Wojniczu , zespoły dworsko -parkowe Stadnickich w Wielkiej Wsi i Jordanów w Więckowicach) oraz sakralnej (kościół kolegiacki Św.Wawrzyńca wraz z dzwonnicą i kościół Św. Leonarda w Wojniczu). Historia tej ziemi sięga początków państwa polskiego.
Początki osadnictwa dokumentują "wały grodu kasztelańskiego" z XI wieku w Wojnicz oraz pozostałości grodziska prapolskiego i zamku z czasów Bolesława Śmiałego na panieńskiej Górze, z którym związana jest ciekawa legenda spopularyzowana przez Seweryna Goszczyńskiego .
Dla turystów pieszych wyznaczono szlak turystyczny kolorem niebieskim na odcinku Wojnicz - Więckowice -Wielka Wieś- Panieńska Góra (331m) o długości 8 km i czasie przejścia 2 godziny. W granicach gminy pozostaje także fragment szlaku niebieskiego Dębno - Melsztyn (okolice Jaworska). Na amatorów kąpieli i wędkarstwa czekają kąpieliska i łowiska na rzecze Dunajec i okolicznych stawach (Olszyny). Dla amatorów kolarstwa stworzono atrakcyjną ścieżkę rowerową wiodącą południową częścią gminy ( Isep, Wielka Wieś, Milówka, Grabno, Rudka,Więckowice, Wojnicz)
W gminie powstają gospodarstwa agroturystyczne oferujące wypoczynek pobytowy (noclegi, wyżywienie- zdrowa żywność ) połączony z wypoczynkiem aktywnym (rowery, konie , sporty wodne)
http://www.wojnicz.pl/images/09.jpg

Kundzia
25-05-2008, 09:40
http://www.wojnicz.pl/images/kosciol/panorama.jpg

Wojnicka kolegiata

http://www.vpx.pl/up/20080525/25855105df7d890dc00386c6911d3a646ed29531344.jpg (http://www.vpx.pl/)

http://www.wojnicz.pl/images/kosciol/wntrzekocioa.jpg

Ołtarz zewnętrzny

http://www.wojnicz.pl/images/kosciol/otarzzewntrzny.jpg
http://www.wojnicz.pl/

Kundzia
25-05-2008, 09:42
Kościół pw. św. Leonarda

http://www.wojnicz.pl/images/kosciolek/kocipwwleonarda.jpg

http://www.wojnicz.pl/images/kosciolek/kocipwwleonarda5.jpg

http://www.wojnicz.pl/images/kosciolek/kocipwwleonarda7.jpg http://www.wojnicz.pl/images/kosciolek/kocipwwleonarda9.jpg

http://www.wojnicz.pl/

Kundzia
25-05-2008, 09:48
Zabytkowa dzwonnica przy wojniciej kolegiacie


http://www.wojnicz.pl/images/dzwonnica/dzwonnicaprzedremontem.jpg http://www.wojnicz.pl/images/dzwonnica/zabytkowadzwonnica.jpg

Pałac Dąmbskich

http://www.wojnicz.pl/images/wojnicz/paacdmbskich.jpg
http://www.wojnicz.pl/

Kundzia
25-05-2008, 09:51
Pomnik Niepodległości
http://www.wojnicz.pl/images/wojnicz/pomnikniepodlegoci.jpg

Pomnik św. Floriana na wojnickim rynku

http://www.wojnicz.pl/images/wojnicz/pomnikwfloriananawojnickimrynku.jpg

Św. Jan Nepomucen na wojnickim rynku

http://www.wojnicz.pl/images/wojnicz/wjannepomucennawojnickimrynku.jpg

Wojnicki rynek latem

http://www.wojnicz.pl/images/wojnicz/wojnickiryneklatem.jpg

http://www.wojnicz.pl/

Kundzia
25-05-2008, 10:00
Brzesko – miasto położone na Podgórzu Wiśnickim, nad rzeką UszwicąZnajduje się tam znany Browar Okocim (http://pl.wikipedia.org/wiki/Browar_Okocim), założony przez Jana Ewangelistę Goetza (http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Ewangelista_Goetz)w 1845 r. Przemysł metalowy, paszowy. Neobarokowy kompleks pałacowo-parkowy Goetzów (http://pl.wikipedia.org/wiki/Goetzowie) z XIX (http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek) w. oraz kościół pw. św. Jakuba (http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jakuba_Aposto%C5%8 2a_w_Brzesku) z XIV (http://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_wiek) w. Zabytkowe cmentarze: wojskowe z czasów I wojny światowej (http://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa) (nr 275 i 276) i brzeski cmentarz wyznania mojżeszowego (http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_%C5%BBydowski_w_Brzesku) z ok. trzystoma nagrobkami. W 1904 r. Brzesko nawiedził pożar, który zniszczył znaczną część zabudowy miasta.
http://www.panorama-miast.com.pl/60/assets/images/brzesko.jpg

http://www.odyssei.com/gallery/g1147780951s_s_0049.jpg

Kundzia
25-05-2008, 10:05
Kościół św.Jakuba-widok z rynku

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Kosciol_sw_jakuba_apostola_brzesko_kwiecien_2007_0 2.JPG/450px-Kosciol_sw_jakuba_apostola_brzesko_kwiecien_2007_0 2.JPG (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Kosciol_sw_jakuba_apostola_brzesko_kwiecien_2007_0 2.JPG)

Kościół widziany z tyłu,dobudowany w latach 70-80
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Kosciol_sw_jakuba_apostola_maj_2007_06.JPG/506px-Kosciol_sw_jakuba_apostola_maj_2007_06.JPG (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Kosciol_sw_jakuba_apostola_maj_2007_06.JPG)

Figura św.akuba przed kościołem

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Kosciol_sw_jakuba_apostola_maj_2007_07.JPG/393px-Kosciol_sw_jakuba_apostola_maj_2007_07.JPG (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Kosciol_sw_jakuba_apostola_maj_2007_07.JPG)

Anna_Maria_57
25-05-2008, 10:10
Kunegundo,
bardzo lubię region małopolski, ale widzę tu u Ciebie, że ma on jeszcze dla mnie sporo niespodzianek ;)
Żeby się jeszcze udało zobaczyć to wszystko na własne oczy...

Kundzia
25-05-2008, 10:19
Będąc w Brzesku nie sposób nie rzucić okiem na spuściznę jaką zostawił po sobie baron von Goetz, przede wszystkim pałac oraz browar (Okocim).


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Brewery_in_Okocim_1.jpg/800px-Brewery_in_Okocim_1.jpg

http://www.tramp.waw.pl/wycieczki/2006/ryby/okocim1.jpg

Browar Okocim jest jednym z ciekawszych obiektów architektonicznych. Zespół ten budowano od 1845 r. i rozbudowywano aż do lat 30-tych XX w. Założony został przez piwowara Jana Goetza. Początkowo był niewielki, z czasem stał się jednym z największych zakładów piwowarskich w Austro-Węgrzech, a póżniej w całej Europie. Najstarszy jest budynek administracyjny, zwany " starym pałacem". Budowla ta powstała w latach 1845-1850 i mimo znacznych zniszczeł, przebudował i modernizacji nadal kryje wiele ciekawych zabytkowych elementów.
http://www.brzesko.pl/images/palacgoetza.jpg

Kundzia
25-05-2008, 11:19
Zwiedzając okoliczne tu opisane strony można kożystać z różnych atrakcii.

Spływ Dunajcem na odcinku Czchów - Zakliczyn.
Długość trasy spływu wynosi 11 km z czasem przepływu ok. 2 godzin.
Bezpieczne łodzie, profesjonalna obsługa, panorama Czchowa, Melsztyna i Zakliczyna. Możliwość zwiedzenia atrakcji turystycznych w Czchowie i Zakliczynie. Organizator spływu zapewnia powrót uczestnikom do przystani początkowej w Czchowie w cenie biletu. Spływy dla grup zorganizowanych odbywają się w godzinach od 900 do 1900 po uprzedniej rezerwacji

http://www.powiatbrzeski.pl/zdjecia/dunajec.jpg

Jeździectwo
"Konik Klub" Ośrodek Jazdy Konnej i Hipoterapii
Brzesko, ul. Okocimska, tel. (014) 68-63-384
Stadnina Koni Pasja
Brzesko, ul. Szczepanowska
Bacówka "Biały Jeleń"
Iwkowa, tel. (014) 68-44-440
Ośrodek Jazdy Konnej
Uszew 410, tel. (014) 68-69-918

A o Bacówce biały Jeleń już kiedyś pisałam,dodam,że spędziłam tam kilka wspaniałych wekendów co można zobaczyć w dołączonym albumie
http://kunegunda.fotosik.pl/albumy/295525.html

http://www.powiatbrzeski.pl/zdjecia/bacowka.jpg

Pole do Paintballa w Porąbce Uszewskiej
Firma Handlowo - Usługowa 'Eclico'
tel. 0608 702 398, 0606 945 341, 0609 578 629
e-mail: paintball@eclico.com
Firma udostępnia klientom wysokiej jakości sprzęt oraz ochronne maski i mundury. Specjalnie przygotowany las gwarantuje niezapomniane wrażenia ze stoczonych walk


Łowisko specjalne "Zbyszko"
Łowisko czynne od 6.00 do 20.00
Tel. na łowisko (014) 6632476, kom.0607723813
Łowisko położone w miejscowości Przyborów, na skraju lasu. Dysponuje 2,5 hektarem tafli wody. W tutejszych wodach złowić można 12 gatunków ryb, między innymi: karpia, amura, pstrąga, lina, suma i tołpygę białą.
http://www.powiatbrzeski.pl/zdjecia/przyborow.jpg

Kundzia
25-05-2008, 11:34
Siłą przyciągającą do Brzeska jest też kult św. Stanisława ze Szczepanowa - patrona ładu moralnego i patrona Polski. Czy wzorem Lichenia Brzesko może przekształcić się w centrum pielgrzymkowe?
- Obecnie w Polsce św. Stanisław odbiera szczególną cześć w Krakowie i Szczepanowie. I właśnie w sanktuarium w Szczepanowie w maju odbyły się uroczystości 750-lecia kanonizacji św. Stanisława Szczepanowskiego - pierwszego polskiego świętego. We wrześniu br. sanktuarium podniesione zostanie do rangi bazyliki mniejszej. Mając na uwadze fakt, że do sanktuarium licznie przybywają pielgrzymi z kraju i zagranicy, samorząd gminny wraz z władzami kościelnymi czyni wszelkie starania, aby w Szczepanowie powstało centrum pielgrzymkowe.

.

http://order-sw-stanislaw.eu/szczepanow.jpg

Szczepanów wymieniają: w "Kronice polskiej" bł. Wincenty Kadłubek oraz dominikanin Wincenty z Kielczy, autor dzieł sporządzonych ok. 1240 r. na potrzeby procesu kanonizacyjnego św. Stanisława. O Szczepanowie jako miejscu urodzenia św. Stanisława pisze także nasz wielki historyk Jan Długosz w "Żywocie św. Stanisława", spisanym w 1465 r. Za młodu odebrał szersze wykształcenie, które mógł dać tylko Kościół. Studia swe odbywał w Liege, gdzie znajdował się jeden z najlepiej postawionych ośrodków naukowych w ówczesnym świecie chrześcijańskim. Objął Diecezję Krakowską rozciągającą się na obszarze 55 tys. km kw. i liczącą ok. 200 tys. wiernych. Biskup Stanisław bardzo zabiegał o budowę nowych kościołów i placówek duszpasterskich. Prawdopodobnie dzięki niemu utworzono parafię w jego rodzinnym Szczepanowie - osobiście poświęcił wzniesioną tam świątynię. Biskup dbał też o rozwój zakonów, które znacznie przyczyniały się do umocnienia chrześcijaństwa

Kundzia
25-05-2008, 11:40
Wzniesiony w 1781 r. z fundacji Stanisława Lubomirskiego, marszałka wielkiego koronnego w miejsce pierwotnego, drewnianego z 1511 r. według tradycji na miejscu gdzie niegdyś stał dom Welisława i Bogny, rodziców św. Stanisława.
http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/s/szczepanow_stanislaw1.JPG

http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/s/szczepanow_stanislaw3.JPG

http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/s/szczepanow_stanislaw2.JPG

http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/s/szczepanow_stanislaw4.JPG

www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/s/szcz... (http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/s/szcz...)


To miejscowość odległa niewiele ponad 2 km od mojej miejscowości urodzenia,w maju gdy trwa tam tygodniowy odpust,często,nawet codziennie szło się do kościoła,a z powrotem przez piękny las,gdzie całymi łanami rosły konwalie.

Kundzia
25-05-2008, 11:43
http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/s/szczepanow_maria1.jpg

Parafia w Szczepanowie powstała być może już w XI w. a jej fundację XIII-wieczne przekazy źródłowe przypisują św. Stanisławowi ze Szczepanowa. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z około 1230 r. Wiadomo, że początkowo istniały tutaj kościoły drewniane, pierwszy z nich fundowany jakoby przez św. Stanisława bpa miał ulec zniszczeniu w czasach bpa Iwona Odrowąża a drugi został rozebrany około 1470 r. Wtedy też rozpoczęto budowę murowanego kościoła z fundacji Jana Długosza, kanonika krakowskiego. Został spalony w czasie działań wojennych w 1914 r. i następnie odbudowany w w latach 1921-22. Obecnie stanowi on południową nawę większego kościoła, zbudowanego w 1914 r. według projektu Jana Sas Zubrzyckiego (http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/biogramy/s/zubrzycki.htm). Konsekracji nowego kościoła dokonał w 1930 r. bp sufragan tarnowski Komar.

Nowy kościół neogotycki, wzniesiony również z cegły i kamienia. Dwunawowy, gdzie nawa boczna od północy znacznie węższa i niższa od głównej. Prezbiterium zamknięte pięciobocznie, przy nim zakrystia zamknięta dwubocznie. Przy korpusie od zachodu wysoka wieża o pięciu kondygnacjach, z których najwyższa szersza, nadwieszona, nakryta ostrosłupowym hełmem ujętym czterema również ostrosłupowymi iglicami. Po bokach wieży dwa przedsionki o formie niskich kwadratowych baszt, nakrytych dachami namiotowymi. Na zewnątrz kościół opięty przyporami i obwiedziony fryzem arkadkowym. Nad prezbiterium i nawa główną wysokie dachy dwuspadowe z wieżyczka na sygnaturkę po środku, nad nawą północną dach pulpitowy. Wnętrze nakryte sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Do wnętrza prowadzi okazały portal główny, ujęty trójkątnie zwieńczoną obudową. Nawa główna oddzielona od naw bocznych ostrołukowymi arkadami, tęcza również ostrołukowa.Portal do zakrystii kamienny, renesansowy XVI w. z herbami Ostoja i Dębno, przeniesiony z rozebranej kaplicy przy starym kościele. Okna ostrołukowe.

http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/s/szczepanow_maria3.JPG

www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/s/szcz... (http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/s/szczepanow_maria.htm)

Kundzia
25-05-2008, 11:46
Ołtarz główny

http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/s/szczepanow_maria6.JPG

http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/s/szczepanow_maria4.JPG

Nawa boczna-stary kościół

http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/s/szczepanow_maria5.JPG

http://www.bazylika.szczepanow.pl/zdjecia/pierkos.jpg

www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/s/szcz... (http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/s/szczepanow_maria.htm)

Kundzia
25-05-2008, 12:01
W 2005 roku podczas uroczystości ku czci św.Stanisława gościem w Szczepanowie był obecny papież a wtedy jeszcze kardynał Ratzinger.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Ratzinger_Szczepanow_2003_1.jpg/800px-Ratzinger_Szczepanow_2003_1.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Ratzinger_Szczepanow_2003_1.jpg)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Ratzinger_Szczepanow_2003_9.JPG/800px-Ratzinger_Szczepanow_2003_9.JPG (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Ratzinger_Szczepanow_2003_9.JPG)

Kiedyś bardzo częstym gościem był kardynał Wojtyła,brał udział niemal w każdym roku w uroczystościach stanisławowskich.
Dla mnie szczególnie pamiętnym jest rok 1978 kiedy to podczas wielkich uroczystości miałam szczęście być w grupie delegatów witających go na tych uroczystościach.Niestety zdjęcia z tego powitania podzieliły los innych straconych w pożarze rzeczy.

Kundzia
25-05-2008, 12:15
KAPLICA NARODZENIA ŚW. STANISŁAW

http://www.kozmice.pl/images/szczepanow.jpg

W 1861 r. Na miejscu, gdzie wg tradycji urodził się św. Stanisław, ks. http://www.bazylika.szczepanow.pl/zdjecia/kosciolmini/DSC03107.JPGWojciech Bobek (ówczesny proboszcz) wybudował murowaną kaplicę neogotycką. Powstała ona w miejscu kaplicy drewnianej, pochodzącej z 1596 r., która uległa zniszczeniu w 1780 r.

Budowla z 1861 r. jest prostokątna, trójbocznie zamknięta, przykryta dachem siodłowym, na którym znajduje się wieżyczka z sygnaturką. Wewnątrz kaplicy, w ołtarzu, widnieje obraz, pochodzący z XIX w., będący kopią obrazu z 1520 r. Przedstawia on scenę narodzenia i chrztu św. Stanisława. Ozdobiony jest drewnianą ramą o tematyce roślinnej. Ołtarz wsparty jest o pień drzewa dębowego, pod którym wg legendy miał narodzić się św. Stanisław: Bogna, wracając z pola, urodziła Go pod tym drzewem i obmyła w pobliskim źródełku.

Ludowe podanie ze Szczepanowa głosi, że "... tego dęba obcięli u góry, http://www.bazylika.szczepanow.pl/zdjecia/kosciolmini/DSC03110.JPGobciosali i pomalowali i ten dąb jest w środku kaplicy. Ludzie naokoło tego dęba chodzą na kolanach na ochfiarę... . O tym dębie to szeroko w całej Polsce wiedzą, że on taki ważny. Jedna pani chciała się o tym przekonać i aż z Prus tu przyjechała i prosiła księdza, żeby jej choć troszeczkę dał z tego dęba. Tak jej ten ksiądz dał parę trzaseczek, ona je wziena do papierka i pojechała. Resztę tego dęba oprawiono w drzewo, aby go ocalić od zupełnego zniszczenia, gdyż go ludzie pobożni szczerbali na pamiątkowe krzyżyki..., a także na lekarstwo, bo starty na proszek i wypity z winem uzdrawiać ma od febry."

STUDNIA
Na miejscu źródełka, w którym Bogna miała obmyć dziecko, znajduje http://www.bazylika.szczepanow.pl/zdjecia/kosciolmini/DSC03112.JPGsię studnia z wodą uważaną za cudowną. Co roku w czasie majowego odpustu ku czci św. Stanisława, odwiedzają to miejsce liczni pielgrzymi oraz szczepanowscy parafianie, wierząc, że łyk źródlanej wody lub symboliczne obmycie się, uzdrowi różne choroby. Studnia ma drewniany kołowrót o dość skomplikowanej konstrukcji; nakryta jest namiotowym daszkiem, na szczycie którego stoi drewniana rzeźba św. Stanisława.

http://www.bazylika.szczepanow.pl/

Kundzia
25-05-2008, 12:34
Początki Tuchowa giną w pomroce dziejów. Z pewną dozą prawdopodobieństwa - o czym świadczą znaleziska fragmentów ceramiki - można twierdzić, ze osada mieszkalna istniała już za czasów rzymskich. W wiekach X-XIII Tuchów był jednym z trzech ośrodków osadniczych kasztelani wojnickiej. Wiadomo na pewno, że w XI wieku Tuchów był wsią królewska, którą Judyta, żona Władysława Hermana, ofiarowała benedyktynom tynieckim.

Najstarsza wzmianka o Tuchowie pochodzi z roku 1105, z dokumentu wystawionego przez legata papieskiego Idziego. Nazwę miejscowości zapisano tam jako Tucov. Pierwotne jej znaczenie nie zostało do końca wyjaśnione: być może pochodzi ona od "tłuków solnych", bowiem odkryciu pokładów soli zawdzięcza osada swój późniejszy, świetny jak na owe czasy, rozwój. Własnością opactwa tynieckiego pozostał Tuchów aż do końca XVIII wieku.

Osada uzyskała prawa miejskie aktem króla Kazimierza Wielkiego z 2 listopada 1340 roku. Była lokowana na prawie niemieckim. Otrzymała herb: dwa skrzyżowane klucze z mieczem po środku, mitra i literami: C.T.O.S.B., co oznacza Civitas Tuchoviensis Ordinis Sankti Benedicti to z kolei (Miasto Tuchów Zakonu Świętego Benedykta), który to herb w nieco zmienionej postaci przetrwał do dziś, jako że Tuchów nigdy praw miejskich nie utracił. Do początku XVII wieku miasto rozwijało się pomyślnie. Wymienia je miedzy innymi Jan Długosz w "Kronikach". Z tego zapisu wynika, iż w Tuchowie rozwinięte było rękodzielnictwo: młynarstwo, szewstwo, piekarstwo, rzeźnictwo, później także sukiennictwo, warzelnictwo piwa, krawiectwo, stolarstwo, bednarstwo. Rozwijał się także handel solą.

Upadek miasta zaczął się w XVII wieku i spowodowany był głównie najazdami wojsk obcych, pożarami, epidemiami i I rozbiorem Polski, w wyniku tego Tuchów dostał się pod rządy Austrii.

Nawet fakt awansu miasta do rangi powiatu w latach 1855 - 1867 nie przyczynił się do jego rozwoju. Także oddana do użytku w 1867 roku linia kolejowa Tuchów - Leluchów nie poprawiła sytuacji miasta. Było ono znane wówczas jedynie - i to szeroko bo aż w Wiedniu - z Tuchowskiej kiełbasy, której recepturę tutejsi masarze przekazywali z pokolenia na pokolenie.

W czasie I wojny światowej w okolicach Tuchowa toczono ciężkie walki, czego pozostałości w postaci kilkunastu cmentarzy znajdują się w okolicy miasta. W bitwie pod Łowczówkiem, położonym niedaleko, w gminie Pleśna, brała udział I Brygada Legionów, którą dowodził tu generał Kazimierz Sosnkowski. W wyniku toczonych w okolicy bitew miasto poniosło wiele strat.

Działania wojenne w czasie II wojny światowej oszczędziły miasteczko, które po jej zakończeniu zaczęło się stopniowo rozwijać. Powstały szkoły (wtedy ponadpodstawowe: Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego wchodzą : zasadnicza szkoła zawodowa, technikum i liceum zawodowe).
http://galeria.tuchow.pl/albums/userpics/10037/DSC_4468.jpg

Rynek w Tuchowie

http://galeria.tuchow.pl/albums/userpics/10037/DSC_4456%28s%29.jpg

http://galeria.tuchow.pl/albums/userpics/10056/Foto%28883%29.jpg

Kundzia
25-05-2008, 12:37
Figura św. Floriana na rynku.
http://galeria.tuchow.pl/albums/userpics/10001/florian.jpg

Widok na miasto

http://galeria.tuchow.pl/albums/wpw-20050927/IMG_6227.jpg

Kundzia
25-05-2008, 12:45
Kościól i klasztor oo.Redemptorystów- Sanktuarium Maryjne.

http://galeria.tuchow.pl/albums/wpw-20050927/IMG_6259.jpg

http://galeria.tuchow.pl/albums/wpw-20050927/IMG_6264.jpg

Dziedziniec klasztoru

http://galeria.tuchow.pl/albums/userpics/10056/Klasztor%20dziedziniec%200.jpg

Ołtarz w kościelnym klasztorze-obraz cudami słynący

http://galeria.tuchow.pl/albums/userpics/10001/klasztorobraz.jpg

Kundzia
25-05-2008, 12:54
http://galeria.tuchow.pl/albums/userpics/10001/klasztoroltarz.jpg

http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/t/tuchow_nmp1.jpg


Początki parafii tuchowskiej powstałej prawdopodobnie już w XII w. z inicjatywy benedyktynów tynieckich, związane są z kościołem Nawiedzenia NMP. Przy kościele tym istniała ona do 1460 r., kiedy to przeniesiona została do kościoła św. Jakuba. Kościół Nawiedzenia NMP stał się ponownie świątynią parafialną w 1951 r. Obecny kościół wzniesiony został w miejscu poprzedniego, drewnianego w latach 1677-1682 z fundacji Stanisława Pieniążka, wojewody sieradzkiego, Jerzego Gryg-Leśniowskiego, miecznika kijowskiego oraz Adama Glińskiego, chorążego sandomierskiego. Konsekracji świątyni w 1687 r. dokonał bp krakowski, Michał Oborski. W początku XVIII w. kościół powiększony został o dwie kaplice przy nawie a w XIX w. o kaplicę przy prezbiterium. Do 1816 r. kościół pozostawał w posiadaniu benedyktynów, później od 1883 r. redemptorystów, którzy wybudowali tu klasztor i gmach Wyższego Seminarium Duchownego.
(http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/t/tuchow_nmp4.JPG)

Kundzia
25-05-2008, 12:57
Parafia w Tuchowie została założona przypuszczalnie w XII w. przez benedyktynów tynieckich. Jednak pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi dopiero z 1321 r. i wymienia proboszcza imieniem Saulus. Do 1460 r. parafia istniała przy kościele Nawiedzenia NMP a następnie przeniesiona została do kościoła św. Jakuba. Niewielki drewniany kościół pod tym wezwaniem został zbudowany w 1458 r. i niebawem wraz z całą parafią został przekazany opactwu benedyktynów w Tyńcu, w ich posiadaniu pozostawał do 1830 r. Około 1627 r. drewnianą świątynię zastąpiono kościołem murowanym, który jednak spłonął w czasie pożaru w 1789 r. Obecny kościół wzniesiony został w latach 1791-94 z fundacji opactwa benedyktynów w Tyńcu. Poświęcony został w 1797 r. przez Floriana Amanda Janowskiego, ostatniego przed kasatą opata tynieckiego i pierwszego biskupa tarnowskiego. W latach 1893-95 proboszczem był późniejszy abp Karol Przegonia Hryniewiecki. W ostatnich latach kościół przeszedł gruntowny remont m.in. wzmocniono mury, wykonano nową elewację i wymieniono więźbę dachową.

http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/t/tuchow_jakub1.JPG

http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/t/tuchow_jakub2.JPG

http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/t/tuchow_jakub3.JPG

http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/t/tuchow_jakub5.JPG

www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/t/tuch... (http://www.tarnowskie.koscioly.sl.pl/koscioly/t/tuchow_jakub.htm)

Kundzia
23-12-2008, 23:11
Może ktoś zechce po drodze wstąpić do Tarnowa,piękny widok przedstawiają tarnowskie ulice przybrane na Święta.
Świąteczne oświetlenie ulic Tarnowa.
15 grudnia 2008 r., fot: Paweł Topolski
http://www.tarnow.pl/galeria/galeria_1530/
http://i41.tinypic.com/1zlunq0.jpg

http://i43.tinypic.com/mcszdx.jpg

http://i40.tinypic.com/21nh2kw.jpghttp://i40.tinypic.com/2a8lv7s.jpg

Kundzia
23-12-2008, 23:15
http://i42.tinypic.com/md0c40.jpg

http://i41.tinypic.com/21ctsmc.jpg

http://i44.tinypic.com/2q1wawn.jpg

http://i41.tinypic.com/fv8dg7.jpg

tadeusz50
03-05-2009, 20:55
Wczoraj na innym wątku zobaczyłem zdjęcia z wycieczki do Wieliczki ale takiej mało spotykanej. Też byłem na tej trasie
http://i44.tinypic.com/2vcg8p0.jpg
(http://www.vpx.pl/foto,im001084.html)

Kundzia
01-07-2009, 15:10
wczoraj w Tarnowie gościły świętokrzyszczanki,zwiedzanie małopolski zaczęły od Tarnowa.To kilka zdjęć ze spaceru ulicami Tarnowa.
Ulica Krakowska
http://i40.tinypic.com/hs6s6a.jpg
Brama Seklerska ,w głębi skwer i pomnik Szandora Petefiego
http://i43.tinypic.com/6ehvme.jpg
Być w Tarnowie i nie zrobić zdjęcia po słoniem -oczywiście nie można
http://i40.tinypic.com/33dk382.jpg
a i ławeczka poetów przyciąga swoim urokiem,nie każdy może posiedzieć przy Agnieszce Osieckiej.
http://i43.tinypic.com/b5nvwk.jpg

Kundzia
01-07-2009, 15:16
Ulicą Wałową przerobioną na deptak dobre sie spaceruje

http://i43.tinypic.com/b4jbsk.jpg

Stare miasto

http://i39.tinypic.com/2ut44zn.jpg

http://i43.tinypic.com/1253jb5.jpg

i tradycyjnie zdjęcie pod Lwem na Wielkich Schodach.

http://i40.tinypic.com/16h6mw4.jpg

Zapraszam wszystkich do odwiedzanie naszego pięknego miasta i całej Małopolski.

Anielka
01-07-2009, 16:15
Dzięki za wycieczkę i przemiłe towarzystwo.Pozdrawiam cieplutko.http://img3.imagebanana.com/img/11ou1ydk/cid_02AFFD19CD074B6FAF2A06541AA4DD64.gif (http://img3.imagebanana.com/)

enia60
01-07-2009, 16:37
ale niespodzianka ,ale spotkanie, gratuluję pomysłu ,Kundziu dziękuję za piękne zdjęcia i wycieczkę po mieście,dziewczyny jesteście super,gratuluję

elizka
01-07-2009, 20:29
No,no Kundziu! Jesteś zawodowym fotografem!Mało,że przemiłą gospodynią,dumną mieszkanka pięknego Tarnowa,przewodnikiem o ogromnej wiedzy,kupelą od serca....dziękuję bardzo Tobie,Twojemu mężowi,również bardzo gościnnemu,córeczkom i moim krajankom.Nasz pomysł obchodzenia imienin chwycił!!Garów myć nie trzeba,w lokalu podadzą co tylko sobie zamarzysz,spacery,ploteczki...i o to właśnie chodzi!!Mamy za sobą święto Stazyjki w Kielcach,teraz Twoje w Tarnowie,a w sierpniu zapraszam do Końskich i Sielpi na moje urodziny,bo imieniny są w smutnym miesiącu-listopadzie.
Polecam wszystkim wycieczkę do TARNOWA!

ignesja
01-07-2009, 22:57
Bardzo podoba mi się Tarnów.Byłam w Tarnowie ok. 10 lat temu i myślałam,że tak jak w większości miast, wiele się przez ten czas,i tu, zmieniło. No i tu zaskoczenie ! Nie zauważyłam żadnych zmian,przynajmniej w centrum.

Dołączam fotki z pięknego Tarnowa :
http://www.klub.senior.pl/galeria/images/2517/large/1_DSC03386.JPG

http://www.klub.senior.pl/galeria/images/2517/large/1_DSC03382.JPG

tar-ninka
02-07-2009, 08:25
Pozdrawiam wszystkie panie ,ktore odwiedzily moje miasto
Żałuje ze nie mogłam tez w tym spotkaniu uczestniczyc ..
Kundzia mnie zapraszała , niestety nie mogłam tym razem.
Dumna jestem ze moje rodzinne miasto tak sie podoba
Podaje link od wspaniale zrobionego portalu Tarnowa
Jest tu naprawde duzo wiadomosci o Tarnowie i okolicach
sa i zdjęcia ..
Nasz fotoreporter Pan Topolski bardzo dba o galerię.
Z lewej jest spis ..zapraszam .
http://www.tarnow.pl/historia/

tar-ninka
03-07-2009, 18:13
Wszystkich sympatyków Tarnowa z Małopolski
zapraszam do zobaczenia pięknej uroczystosci
jaka sie odbyla wczoraj
http://www.klub.senior.pl/malopolskie/t-...magia-tarnowa...-page11-1795.html#post406402

elizka
03-07-2009, 19:32
Nawet tańce pod pomnikiem króla były,no,no...Dbacie o swoje miasto,brawo!!

jasinek123
03-07-2009, 21:16
cieszę się że poznałem Was wizualnie mam nadzieję
że w pszyszłości i ja doznam tego zaszczytu aby byc
z wami

ignesja
03-07-2009, 21:25
My też widziałyśmy króla Władysława Łokietka,a nawet udało nam się sfotografować pomnik, któremu nadawano ostatni szlif, przez dziurę w parkanie.

http://www.klub.senior.pl/galeria/images/2517/large/1_DSC03380.JPG

http://www.klub.senior.pl/galeria/images/2517/large/1_DSC03381.JPG

elizka
03-07-2009, 21:36
Ignesjo!
Pamiętam!!Łokietek był schowany,a my go wytropiłyśmy!Zresztą masz dowód rzeczowy!

Zajadam te smakowite tofiki z Tarnowa.Jedne nazywają się Toffino z firmy Solidarność, drugie Fantazja-galaretka w czekoladzie z firmy Bałtyk,no i Choco Toffee ,firmy nie mogę przeczytać,bo strasznie malusieńkie literki.Jakie dobre!Nie za słodkie,niezbyt mordoklejki....co nie? Kupiłyśmy na jakimś jakby małym bazarku.Kundzia wie gdzie to było.Polecam!!!
Mniam,mniam.U nas takich nie ma.

Kundzia
03-07-2009, 23:17
Ten plac targowy to nasz słynny "Burek",jak każde miasto,tak i Tarnów ma swój charakterystyczny plac targowy.Tak o Burku wypowiada się poseł na sejm p.Barbara Marianowska:
......Plac handlowy na Burku posiada szczególne miejsce w historii Tarnowa, niebagatelne znaczenie ekonomiczne dla miasta i trudne do przecenienia (czasami jedyne) źródło dochodów dla handlujących tam ludzi. Burek stanowi o miejscowym kolorycie, atmosferze miasta i jego związkach z przyległymi terenami wiejskimi. Jest miejscem zaopatrywania się mieszkańców Tarnowa w świeże płody rolne, zasoby runa leśnego, oraz charakterystyczne dla polskiej kultury produkty sezonowe. W odróżnieniu od super i hipermarketów bazuje w przeważającej mierze na produktach krajowych, lokalnych i miejscowych, co ma bezpośrednie przełożenie na stan bezrobocia w regionie.

Ten plac handlowy żyje przez cały rok, nie ma tu sezonu martwego, a w odróżnieniu od wielkopowierzchniowych hal handlowych nie powoduje wyobcowania kupujących i sprzedających tu osób, ale wręcz przeciwnie stanowi swoiste forum wymiany poglądów, miejsce nawiązywania znajomości i współpracy biznesowej. Przez dziesiątki lat funkcjonowania przesiąkł miejscowym folklorem i sam stał się jego częścią......

Przy Burku znajduje się kamienica (której zaaferowane tofikami zapomniałyśmy zobaczyć) w której urodził się Generał Józef Bem.

http://i44.tinypic.com/zixdi1.jpg

jasinek123
03-07-2009, 23:27
jeszcze nie śpie
nasz kraj się zmienia i to na lepsze tylko żeby nasze emerytury
tak się zmieniały to by było o k.

Kundzia
03-07-2009, 23:59
Jasinku,niewiele dalej jak dziewczyny ze świętokrzyskiego masz do Tarnowa ,to mam nadzieję,że go odwiedzisz,równie gorąco będziesz przyjęty.Zapraszamy więc do nas.

aannaa235
04-07-2009, 08:17
A ja byłam wczoraj na pizzy w Tarnowie oczywiście na Wałowej,,,,,
miam, miam,,,,była wspaniała

aannaa235
04-07-2009, 08:21
Jasinku, z Zabrza do do Krakowa 80 km, do Brzeska 60, a potem już rzut kamieniem do Tarnowa bo 28 km.
Często jeżdżę do Zabrza więc mam to już przetestowane.

Kundzia
23-08-2010, 19:49
http://a.imageshack.us/img819/8431/tarnw5684245.jpg (http://img819.imageshack.us/i/tarnw5684245.jpg/)


We wtorek 24 sierpnia 2010 r podczas Targów Sztuki Ludowej na krakowskim rynku turyści i mieszkańcy Krakowa będą mięli okazję zapoznać się z Tarnowem, jego historią, kulturą oraz cennymi zabytkami. Na uroczyste rozpoczęcie Dnia Tarnowskiego w Krakowie w samo południe z wieży mariackiej zabrzmi hejnał Tarnowa, a potem już krakowski rynek opanują tarnowianie i tarnowskie zespoły: Leliwa Jazz Band, Świerczkowiacy, Totentanz i sporo innych zespołów regionu tarnowskiego.

Koncertom towarzyszyć będą wystawy przedstawiające Tarnów, jego historię i bogactwo kulturowe oraz ekspozycje regionalnych artystów. Atrakcją wtorku na krakowskim Rynku niewątpliwie będzie też cygański Tabor Pamięci oraz stoisko mennicze, na którym będzie można kupić świeżo wybite, polskie, litewskie, krzyżackie i węgierskie monety.

Dzień Tarnowski rozpocznie się już o godzinie 11.30 korowodem uczestników i wystawców, którzy będą reprezentować Tarnów oraz region.

Tarnowski rynek latem

http://a.imageshack.us/img843/869/zdjcie000u.jpg (http://img843.imageshack.us/i/zdjcie000u.jpg/)

http://a.imageshack.us/img824/9022/zdjcie0035140449.jpg (http://img824.imageshack.us/i/zdjcie0035140449.jpg/)

krynia
25-08-2010, 15:52
Kundziu zrobiłam krótki reportaż z Dnia Tarnowa w Krakowie. Zapraszam do wątku "okiem obiektywu". Pozdrawiam.

Ajaks
28-08-2010, 22:01
Zawędrowałam do Was z sentymentu do Tarnowa,
Tarnów to miasto gdzie przed wielu wielu laty
w pięknej młodości spędzałam niemal każde wakacje.
Na bazar na Burku chodziłam z babcią, gdzie robiła zakupy między innymi w tzw. jatkach, gdzie uczyła mnie targowania się. Teraz jednak pamięć zaciera się i pewnie nie poznałabym miasta. Nie byłam w nim kilkadziesiąt lat. Zbyt daleko. Pozdrawiam :)

inka-ni
12-08-2011, 12:12
Zapraszam na wirtualny spacer po Myslenicch i na Górę Chelm wyciąiem krzeselkowym.

http://www.myslenice.pl/mieszkaniec/dla-turystow/2010-12-01-17-10-06/spacer-po-miescie

Bona
30-10-2011, 23:42
Witam i zapraszam do konkursu na najpiękniejszy rynek w Małopolsce:)

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1106591,wybierz-najpiekniejszy-rynek-w-malopolsce-glosujemy,galeria,id,t,tm.html#25840483fca36939,1, 3,5

naplus
08-01-2012, 09:35
a tak wyglada świątecznie przystrojona Szczawnica (http://nocleginaplus.pl/hotele+noclegi+kwatery/szczawnica.109.html)
niestety jeszcze bez śniegu
Oglądnij film (http://youtu.be/vnetmEQn8a8)