PDA

View Full Version : Wędrówki dolnośląskie i spotkania.


Strony : [1] 2 3

hebra
19-01-2008, 12:59
Zapraszam.

hebra
21-01-2008, 15:27
Szlachetny papier, Chopin i woda z bąbelkami to znaki rozpoznawcze tego uzdrowiska.
Prawa miejskie Duszniki-Zdrój uzyskały już w pierwszej połowie XIV wieku. Uzdrowiskiem, i to jednym z najbardziej znanych w Europie, stały się dopiero cztery wieki później.
Początkowo Duszniki miały charakter osady rzemieślniczo-handlowej. Wynikało to z ich położenia – na szlaku handlowym ciągnącym się ze Śląska do Czech.
Ponowny rozwój miasta nastąpił dopiero w drugiej połowie XVII wieku. Duszniki stały się wtedy znaczącym ośrodkiem tkactwa i handlu suknem, produkowany był tu też papier. Zaczęło się także tworzyć uzdrowisko.
Pierwsze wzmianki o tutejszych wodach leczniczych pochodzą z początku XV w. Jednak dopiero w 1769 r. przeprowadzono ich dokładne badania. Potem ruch w uzdrowiskowym interesie ruszył lawinowo.
Powstały pawilony, zajazdy, pierwsze urządzenia kąpielowe, dom towarzyski. Z roku na rok wzrastała frekwencja tak, że na początku XIX w. Duszniki znane były niemal w całej Europie. Wybudowanie malowniczej drogi z Dusznik do Polanicy przez Piekielną Dolinę i poprowadzenie w latach 1890-1905 linii kolejowej do Kudowy spotęgowało jeszcze napływ kuracjuszy i turystów do miejscowości uzdrowiskowych w tej części ziemi kłodzkiej.
Po II wojnie światowej Duszniki stały się jednym z najpopularniejszych uzdrowisk Polsce. Od 1946 r. organizowane są w kurorcie międzynarodowe festiwale chopinowskie. Dawne pensjonaty i hotele zamieniono na szpitale uzdrowiskowe, sanatoria i domy wczasowe. Zlikwidowano stare ujęcia wód mineralnych i wybudowano nowe. Zaplecze części uzdrowiskowej stanowią obecnie: Zakład Przyrodoleczniczy, dwa szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, hotele i pensjonaty. •
W 1826 roku przez ponad miesiąc gościł w Dusznikach-Zdroju Fryderyk Chopin. 16-letni muzyk, chorujący na suchoty (czyli gruźlicę), przyjechał do kurortu wraz z matką i siostrą. Kuracja kozim mlekiem i serwatką niewiele mu pomogła.
Chopin podczas pobytu w Bad Reinerz (ówczesna nazwa Dusznik) zakochał się w pięknej Libuszy podającej kuracjuszom kubki z wodą przy jednym z mineralnych źródeł. Chcąc pomóc biednej sierocie, dał w uzdrowisku dwa koncerty.
Miesięczny pobyt Chopina w Dusznikach wystarczył, aby kurort na stałe związał się z artystą i jego muzyką.
W mieście jest kilka tablic pamiątkowych i dwa jego pomniki.
Jego nazwiskiem nazwano źródło mineralne, dwa osiedla mieszkaniowe, aleję, dworek w centrum zdroju oraz międzynarodowy festiwal muzyczny, a ostatnio także hotel.

hebra
21-01-2008, 15:30
http://www.vpx.pl/up/20080121/72189a7849da26d77b0a04581a4ff2d23895787765.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080121/72191fc8805ca7688501c002a8ce398dbc79568968.jpg (http://www.vpx.pl/)

hebra
21-01-2008, 15:35
Ziołowe leki rozsławiły karkonoską osadę w całej Europie
Karpacz powstał z kilku dawnych osiedli, wsi, osad oraz skupisk bud pasterskich, położonych u stóp Śnieżki w dolinach rzeki Łomnicy i jej dopływów
W XII wieku Karkonosze były praktycznie nie zamieszkane. Pierwsza pisana wzmianka o dzisiejszym Karpaczu pochodzi z początku XV wieku. Najpierw pojawili się tu poszukiwacze złota i szlachetnych kamieni. Minerałów szukano między innymi w Sowiej Dolinie, w Łomniczce, Złotym Potoku, Łomnicy oraz w pobliżu Małego Stawu i na Równi pod Śnieżką.
Góry przyciągały też górników i hutników. Nad Jedlicą koło Kowar odkryto bowiem bogate złoża rud żelaza. Wycinka lasów (drewno było potrzebne do wytopu żelaza) spowodowała powstanie pastwisk, na których zaczęto hodować bydło. Przybywali także drwale i węglarze, przygotowujący węgiel drzewny na potrzeby kuźni. Mieli oni prawo osiedlać się na granicy obecnej dzielnicy Brzezie Karkonoskie z dolnym Karpaczem. Później powstały domy w górnej części Karpacza i nad Łomnicą, dlatego ta część miasta była nazywana do połowy XX w. Nowymi Domami – to okolice dzisiejszej ulicy Nad Łomnicą.
W wieku XVI i na początku wieku XVII na terenie obecnego Karpacza, obok już istniejących szałasów drwali i węglarzy, powstawały większe skupiska bud pasterskich.
W 1623 roku do Karpacza przybyli protestanci z Czech, których tam prześladowano. Według spisu podatkowego z 1696 roku w Karpaczu, czyli w osadzie na Krzywej Górze, było 57 domów.
10 sierpnia 1681 roku opat cysterskiego klasztoru z Krzeszowa Bernard Rosa poświęcił budowlę kaplicy św. Wawrzyńca na Śnieżce. Od powstania tej świątyni rozpoczął się nowy rozdział w dziejach Karkonoszy, nazwany turystyką pielgrzymkową. Kaplica przyciągała na szczyt tłumy. Wędrowcy podążający Śląską Drogą w XVII wieku mieli możliwość wypoczynku w budach pasterskich.
Znaczącym momentem w dziejach Karpacza było wzniesienie za pieniądze króla Prus Fryderyka Wilhelma IV drewnianego kościółka Wang sprowadzonego z Norwegii. 28 lipca 1844 roku stał się on parafią ewangelicką.
Ważną rolę w historii miasta odegrali też tzw. laboranci, przyrządzający leki z karkonoskich ziół. Sława zielarzy rozpoczęła się od dwóch medyków zbiegłych z Pragi w 1700 r. Zamieszki na tle religijnym w Czechach zmusiły ich do przejścia grzbietu Karkonoszy. Trafili oni do miejscowego ogrodnika, który przyjął ich bardzo gościnnie. W podzięce nauczyli oni gospodarza wyrabiania leków z miejscowych ziół rosnących w górach. W początkach XVII w. śląska wioska Karpacz stała się centrum ruchu laboranckiego. Laboranci lub, jak ich zwano, alchemicy w ciągu jednej generacji zmienili niczym niewyróżniającą się wioskę w kwitnący ośrodek zielarski, znany w całej Europie. Sprzedawcy medykamentów tu wyrabianych docierali na wszystkie rynki i jarmarki Śląska, a nawet daleko poza jego granice. Widywano ich w Pradze, Krakowie, Moskwie, Wiedniu, na targach lipskich, a nawet w Londynie.
II połowa XIX wieku to czas intensywnego rozwoju całego Karpacza. Przybywający coraz liczniej turyści oczekiwali wygód. Z tego powodu w 1869 roku zbudowano pierwszy hotel. Dwudziestotrzypokojowy obiekt stanął w pobliżu kościółka Wang. Do I wojny światowej wytyczono 300 km szlaków. Budowę istniejącej obecnie kolejki krzesełkowej rozpoczęto w 1957 roku. Uruchomiono ją 22 lipca 1959 roku.
Rok później Karpacz otrzymał prawa miejskie.
Dziś miasto szczyci się 8,5 tys. miejsc noclegowych. •

Anna_Maria_57
21-01-2008, 15:39
Lubię Duszniki - szczególnie kolorową fontannę ;)

ale poproszę o Polanicę Zdrój, którą uwielbiam!!! i Kudowę Zdrój, której prawie nie znam, byłam tylko raz, z Polanicy, prawie "na chwilę" i nie wiele zobaczyłam :-(

Cała Kotlina Kłodzka to sam urok...

hebra
21-01-2008, 15:47
http://www.vpx.pl/up/20080121/7220073bcaace6e64df5e9c6c3997199c491f162216.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080121/722028699d52794130c2be15c218944bb857382359.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080121/72207961931d59c95f8b7f07fe9b3c5ba4fec101614.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080121/7220984945b940112f606bfbef8b380d9cec013402.jpg (http://www.vpx.pl/)

hebra
21-01-2008, 15:51
Z dawnych fortyfikacji do dziś przetrwała tylko twierdza
Pierwsza wzmianka o Kłodzku pochodzi z końca X wieku. Czeski kronikarz Kosmas wymienia je jako gród należący do Sławnika, ojca św. Wojciecha. Należy jednak przypuszczać, że miasto usytuowane na bursztynowym szlaku istniało znacznie wcześniej
Historia Kłodzka jest o wiele dłuższa i chyba bardziej skomplikowana. Może dlatego, że wpisali się w nią na przestrzeni tysiąclecia Czesi, Austriacy, Niemcy i Polacy.
Krzywousty oddał Czechom
Do XII wieku gród leżący na strategicznym szlaku z Czech do Polski był powodem licznych zatargów. Wojny o panowanie nad nim doprowadziły w 1114 roku do niemal doszczętnego spalenia miasta przez czeskiego księcia Sobiesława. Układ pokojowy, na mocy którego Kłodzko stało się na długie lata własnością Czech, podpisał w 1137 roku król Polski Bolesław Krzywousty. Polacy powrócili na te ziemie dopiero po II wojnie światowej. Przez ponad 800 lat historię miasta tworzyli Czesi, Austriacy i Niemcy.
W XIV wieku, dzięki licznym przywilejom nadawanym kupcom i rzemieślnikom, gród rozwijał się bardzo szybko. W 1342 roku odnotowano pierwsze wzmianki o ratuszu, powstała też cegielnia, a od 1366 roku obowiązywały lokalne przepisy przeciwpożarową. Istniały także dwie łaźnie miejskie, a większość ulic w centrum była wybrukowana.
Dynamiczny rozwój przerywały wojny: w XV wieku husyckie, a w XVII trzydziestoletnie. W okresie pomiędzy nimi powstał wodociąg, szpital i nowe renesansowe kamienice. Większość tych domów nie dotrwała do naszych czasów. Podczas wojen trzydziestoletnich (1619-1649) z istniejących 1300 domów ponad 900 uległo zniszczeniu w wyniku ostrzału z dział. Ludność miasta, licząca na początku wojny 7 tysięcy, zmniejszyła się prawie o połowę.
Po tej wojnie Kłodzko pogrążyło się w trwającym prawie półtora stulecia letargu. Niestety, Austriacy i Prusacy, którzy panowali tu w XVII wieku, też nie przyczynili się do jego rozwoju. Pozostawili jednak po sobie twierdzę, która dzisiaj jest największą atrakcją turystyczną.
Przemianę miasta w warownią zapoczątkowali Austriacy pod koniec XVII wieku. Ich dzieło kontynuowali Prusacy. Za panowania Fryderyka II rozbudowano górującą nam miastem fortyfikację. W okresie II wojny światowej warownia stała się więzieniem, w którym osadzano więźniów politycznych, dezerterów oraz jeńców różnych narodowości.
Na początku XIX wieku Kłodzko zaczęło powoli podnosić się z gospodarczego upadku spowodowanego wojnami i bardzo kosztowną rozbudową fortyfikacji. Nie był to już jednak powrót do dawnej świetności.
Od 1997 roku Kłodzko kojarzone jest z powodzą tysiąclecia. Miasto wcześniej zalewane było przez Nysę Kłodzką bardzo często. Historyczne źródła opisują ponad 60 powodzi. Na przykład we wrześniu 1938 roku poziom wezbranej Nysy był tylko o 70 cm niższy niż podczas powodzi tysiąclecia.

hebra
21-01-2008, 15:53
http://www.vpx.pl/up/20080121/72213d1b769aeddff7949bb28ce194c1c684051213.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080121/72215b213beb1b8fec499d02f0f3eaf40da3a105242.jpg (http://www.vpx.pl/)

hebra
21-01-2008, 16:08
Zapisy w średniowiecznych księgach biskupich i kronikach dowodzą, że Niemcza jest starsza nawet od Wrocławia.
Ślady tutejszego osadnictwa sięgają okresu kultury łużyckiej. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z IX wieku.
Niemcza, położona przy jednym z najstarszych szlaków handlowych Europy, była przedstawiona w tamtejszych przekazach jako gród, który przez 3 tygodnie stawiał skuteczny opór wojskom niemieckim cesarza Henryka II. Była zamieszkiwana przez plemię Ślężan. Po wcieleniu Śląska do państwa polskiego (około roku 990), gród niemczański został silnie umocniony. Otoczono go nie tylko wałami ziemnymi, lecz również jedyną w swoim rodzaju pochyłą palisadą kamienną. Jak skuteczna była to ochrona, przekonały się wojska w 1017 roku. Wtedy to odziały niemieckie, czeskie i luteckie w ogromnej liczbie ruszyły na podbój ziem polskich. Wydawało się, że nikt nie jest w stanie ich powstrzymać. Na drodze napastników była jednak Niemcza. Gród próbowano zdobyć kilka razy, ale bez skutku. Nawet niechętny Polakom niemiecki kronikarz Thietmar napisał: "Nigdy nie słyszałem o oblężonych, którzy by z większą od nich wytrwałością i bardziej przezorną zaradnością zbiegali o swoją obronę". Sztuka zdobycia miasta nie udała się również w 1093 roku wojskom czeskim, które nie sforsowały silnie umocnionego grodu. Strategiczne położenie Niemczy i wybitne walory obronne tamtejszego wzgórza docenili w XIII wieku husyci. Po zajęciu miasta uczynili z niego swoją główną twierdzę na Śląsku. Część murów obronnych zachowała się do dziś. Okalają miasteczko, które jest zbudowane na wzniesieniu, przez co wciąż z daleka wygląda jak prastary gród, nad którym króluje przepiękny zamek.
Wybudowane na skalistym wzgórzu ogromne zamczysko w XV wieku pełniło funkcję letniej rezydencji Henryka Brodatego i jego żony Jadwigi. Zostało jednak zburzone podczas wojen husyckich, a następnie odbudowane w drugiej połowie XV wieku przez Piasta - Fryderyka I. W 1735 roku zamek niemal całkowicie spłonął, nienaruszone pozostały jedynie mury najniższego piętra. Jego gruntowna przebudowa przypada na lata trzydzieste XIX wieku. Obecnie zamek stanowi zespół budynków dwukondygnacyjnych, a jedyną drogą wiodącą do niego jest wąska ścieżka od strony miasta.
Prawa miejskie Niemcza uzyskała w 1292 roku. Od drugiej połowy XIV wieku dzieliła losy Śląska i znajdowała się pod zwierzchnictwem Czech. Ponowny jego rozwój nastąpił w drugiej połowie XIX wieku. Uruchomiono drukarnię, młyn parowy, fabrykę mebli, zbudowano stację kolejową, szpital i szkołę. Miasto uzyskało połączenie kolejowe. Podczas II wojny światowej Niemcza pełniła funkcję podobozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
W południowej dzielnicy miasta znajduje się ogromny ogród dendrologiczny. Arboretum zostało założone w 1880 roku przez Fritza von Oheimba, wybitnego znawcę roślin i współzałożyciela Niemieckiego Towarzystwa Dendrologicznego. Nabył on w 1880 roku 150 ha zdziczałego lasu i przez ponad 40 lat zmieniał jego wygląd w okazały ogród, który do dziś szczyci się różnorodnością odmian ponad 10 tys. roślin. Arboretum Wojsławice zostało wpisane do zabytków kultury i słynie z różaneczków i azalii. Kolekcję tych roślin uważa się za największą w kraju

hebra
21-01-2008, 16:12
http://www.vpx.pl/up/20080121/72239b16e1fd15777e1f34d11b781268113c8170454.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080121/72240641f4ad7dec57d4a9f45dd9785849ee6161528.jpg (http://www.vpx.pl/)

hebra
21-01-2008, 16:25
http://www.vpx.pl/up/20080121/72245d6339bfa165891b7ebf1e0a7f50644e2152161.jpg[/URL]
http://www.vpx.pl/up/20080121/72246d89b7016a425e4cdd51b605ba5484ea4135692.jpg (http://www.vpx.pl/)
http://www.vpx.pl/up/20080121/72248acaa34b54a9edc783ec0b6a0a27eaff732823.jpg (http://www.vpx.pl/)

Anna_Maria_57
21-01-2008, 16:25
Uwielbiam Ogród Botaniczny w Wojsławicach!
Najpiękniejsza kolekcja różaneczników i azalii jaką widziałam...

W Książu też są piękne, ale rozrzucone po parku, który stał się lasem, nie robią takiego wrażenia...

hebra
21-01-2008, 21:34
Twierdza Srebrnogórska została wpisana do rejestru zabytków decyzją nr 861 z dnia 14.04.1961, a dnia 14.04.2004 Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Twierdza Srebrnogórska została uznana za pomnik historii (jeden z 25 w Polsce). Twierdza w Srebrnej Górze jest jedyną twierdzą górską na terenie Polski. Jest to także największa budowla forteczna w Europie z najwyższym bastionem basztowym - Donżonem.
* Trzon Twierdzy z Donżonem i wieńcem detaszowanych bastionów na Warownej Górze;
* Fort Wysoka Skała;
* Fort Rogowy I;
* Schron Bramy Polnej;
* Fort Chochoł Mały;
* Luneta na Chochole Małym;
* Bateria Tarasowa na Chochole Średnim;
* Reduta Skrzydłowa na Chochole Wielkim;
* Bateria Kazamatowa na Chochole Wielkim;
* Fort Ostróg.
- pokrywa się z zachodnią granicą gminy Stoszowice;
- obejmuje sztolnie, stare kopalnie srebra;
- obejmuje stoki bojowe twierdzy;
- linia granicy pokrywa się z charakterystycznymi "znakami" terenowymi (trasą kolei zębatej, dolinami rzek, drogami gruntowymi).
http://www.vpx.pl/up/20080121/72694869b221b78a282419cb4aae3305e3d5d116052.jpg (http://www.vpx.pl/)

hebra
21-01-2008, 21:40
Najważniejsze informacje
Góry Stołowe są obszarem bardzo atrakcyjnym i dobrze zagospodarowanym turystycznie. Obszar Parku przecina gęsta sieć pieszych szlaków turystycznych (o łącznej długości ok. 100 km), w tym odcinek głównego szlaku sudeckiego im. M. Orłowicza. Udostępniają one wszystkie osobliwości skalne masywu t.j. wspaniałe "skalne miasto" na Szczelińcu Wielkim (919 m n.p.m.), najwyższym szczycie Gór Stołowych skalne labirynty Błędnych Skał w masywie Skalniaka (915 m n.p.m.) Skalne Grzyby i Radkowskie Skały piękne widokowo Skały Puchacza położone w krajobrazie przypominającym sawannę Łężyckie Skałki
Szczeliniec Wielki -
Szczeliniec Wielki (919m n.p.m.) najwyższy szczyt Gór Stołowych to wyjątkowa atrakcja turystyczna w Polsce. Jest on pozostałością najwyższego poziomu Gór Stołowych, w którym erozja wyrzeźbiła wspaniałe formy skalne. Do najbardziej znanych należy np.: "Kwoka", "Mamut" (zwany także "Małpoludem"), "Wielbłąd", "Głowa Księżniczki Emilki", "Słoń" i "Kazalnica". Niezmiernie ciekawym fragmentem Szczelińca Wielkiego jest tzw. "Piekiełko".
Jest to szczelina skalna o długości ok. 100 m i głębokości blisko 20 m ze specyficznym mikroklimatem.
http://www.vpx.pl/up/20080121/727077bb81980968b3c9c81b2d5ba0e55696e178006.jpg (http://www.vpx.pl/)

hebra
22-01-2008, 16:13
W pewnym opracowaniu historycznym padają słowa „wojska chrześcijańskie pod wodzą księcia Henryka Pobożnego uratowały chrześcijańską Europę i kulturę zachodnią przed ekspansją islamu”. Ile miast może poszczycić się taką historią? Legnica na pewno
Był 9 kwietnia 1241 r. Po spustoszeniu Małopolski Mongołowie podchodzą pod Legnicę. Książę Henryk Pobożny zbiera ocalałe z pogromu wojska małopolskie oraz świeże i pełne sił śląskie i wielkopolskie. Podejmuje hordę niewiernych pod Legnicą. Ale oni używają nieznanych dla Europejczyków środków (dymy, smoki) i wygrywają. Książę Henryk ginie w bitwie. Najeźdźcy ucinają mu głowę. Nadziewają na włócznię. Próbują w ten sposób zmusić do poddania się rycerstwo broniące zamku. Jednak nie mają machin oblężniczych i podejmują decyzję o odwrocie. Palą kilka wsi i jadą dalej, na Morawy i Węgry. Księżna Jadwiga, matka zamordowanego księcia, rozpoznaje jego ciało po sześciu palcach u stóp. Nieważne jednak, czy bitwa wyglądała jak w powyższym opisie. Legnica ma swoją legendę, jak Kraków opowieść o Wandzie. Na pewno historycznym skutkiem bitwy i śmierci Henryka Pobożnego było zarzucenie planów zjednoczenia Polski w XIII wieku. Od Piastów do Habsburgów Słowianie pojawili się w Legnicy pięćset lat wcześniej. Istniał tu już wtedy gród obronny. Pierwsze pisane wzmianki pojawiają się o mieście w roku 1149 w dokumencie Bolesława Kędzierzawego. Gród rozwija się w tych czasach doskonale – leży bowiem na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych średniowiecznej Europy. To także drugie, po Wrocławiu, najważniejsze miasto na Śląsku. Niecałe sto lat po bitwie z Mongołami żyje tutaj już 10 tys. mieszkańców. W 1329 r. Bolesław III książę legnicko-brzeski uznaje zwierzchnictwo Korony Czeskiej. W tym wieku wzniesione zostają monumentalne kościoły św. Piotra i Najświętszej Marii Panny. A także murowany ratusz i mury obronne z 30 basztami. Podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) miasto zamienione zostaje w twierdzę. Na dodatek w roku 1675 umiera książę Jerzy, ostatni Piast. Księstwo legnicko-brzesko przechodzi pod władzę dynastii Hasburgów W pierwszej połowie XVIII w powstaje w mieście wiele budowli: cztery kościoły, dwa klasztory, dwór biskupów wrocławskich, nowy ratusz, Akademia Rycerska. Miasto wchodzi w XX w. Powstaje piękna dzielnica Kartuzy. Buduje się domy i koszary dla wojska. Nad miastem przeleciał zeppelin, co odnotowały kroniki. Wielkim wydarzeniem jest wystawa ogrodniczo-przemysłowa GUGALI. W lutym 1945 r. do miasta wchodzi Armia Czerwona. Podpalają zamek, kamieniczki w centrum i muzeum. Potem na prawie pół wieku zajmują najpiękniejszą część miasta. Ogradzają ją murem. Powstaje ekskluzywne generalskie osiedle zwane, „kwadratem”. Legnica nosi miano Mała Moskwa, bo mieszkają tu tysiące Rosjan. W miasto wymierzone są NATO-wskie rakiety z głowicami nuklearnymi – tutaj bowiem mieści się sztab Północnej Grupy Wojsk Radzieckich. Powstaje mnóstwo zakładów pracy, z najważniejszym – Hutą Miedzi. Miasto opuszczają wojska radzieckie. Rok 2007 to najazd filmowców. Ulica Roosevelta gra Berlin w dniach wojny. Potem zrujnowane zakłady mięsne wcielają się powojenną stolicę Niemiec. Na koniec Waldemar Krzystek nakręci tu film o tragicznej miłości Rosjanki i Polaka. Tytuł – „Mała Moskwa”. •

hebra
22-01-2008, 16:20
http://www.vpx.pl/up/20080122/73380735ef4034be89bb9baee26b7d28203fa75892.jpg (http://www.vpx.pl/)http://www.vpx.pl/up/20080122/73383a670697864c54dd132ba9eef9a57dd4424824.jpg (http://www.vpx.pl/)

hebra
22-01-2008, 16:23
http://www.vpx.pl/up/20080122/734054065b4b179cf7d477036e73302b56d14125330.jpg (http://www.vpx.pl/)

hebra
30-01-2008, 21:17
Klasztor Cystersów w Lubiążu to jeden z najbardziej niesamowitych zabytków w Polsce. Położony nad Odrą, zaledwie 50 km od Wrocławia nie jest specjalnie często odwiedzany przez turystów. Ogromne, niezamieszkałe gmaszysko, choć lata największej świetności ma dawno za sobą, robi ogromne wrażenie na każdym, kto go zobaczy. Historia nie była dla niego zbyt łaskawa. Przez lata zaniedbany i wykorzystywany do bardzo różnych celów w ostatnim okresie pomału, ale zaczyna odzyskiwać dawne blaski. Pięknie odrestaurowane Sala Książęca i refektarz, to bez wątpienia jedne z najwspanialszych wnętrz w Polsce. Trwa renowacja biblioteki oraz prace konserwatorskie w kaplicach przy kościele NMP. Cały budynek został wzmocniony, zabezpieczony i pokryty nowym, największym w Polsce dachem.
http://www.vpx.pl/up/20080130/83018102cc06d21969ad420f2f29c834e0ce879537.jpg (http://www.vpx.pl/)

hebra
30-01-2008, 21:20
http://www.vpx.pl/up/20080130/83027eb4044518eb12485395f9d40405f026b193327.jpg (http://www.vpx.pl/)

hebra
30-01-2008, 21:23
http://www.vpx.pl/up/20080130/83035ccb9ccb1d01d126e1fc0f9524f8ca0e0154066.jpg[/URL]

tar-ninka
30-01-2008, 21:35
Dziękuję Hebro lubię tu przychodzić
i posluchac nowych opowiesci ,zobaczyc troche historii .

Anielka
30-01-2008, 22:12
W zeszłym roku w marcu byłam w sanatorium w Cieplicach i sporo wycieczek było zorganizowanych.Bylam tez w klasztorze Cystersow.Z przyjemnoscia obejrzalam zdjecia i przypomniałam sobie jaki jest piekny.Bylam też w Książu i na Cojniku/kilka razy/.Dziekuje Ewuniu za piekne pokazy.Pozdrawiam.

hebra
13-02-2008, 14:14
Złoty Stok. Nie wszystko złoto...
Fot. spgw

Zabierzesz stąd bogactwo, o jakim nie śniło się najstarszym alchemikom.
W złotostockiej kopalni czekają na ciebie ich młodsi koledzy po fachu,
czeka stary górnik, który przed wiekami stanął tu do ciężkiej pracy,
czeka świat podziemnych historii i legend,
mieniących się blaskiem złotego kruszcu z dodatkiem zabójczej mocy arszeniku.
Te korytarze zaprowadzą cię aż przed ołtarz Wita Stwosza,
do komnat Napoleona Bonaparte,
i jeszcze dalej - na pokład Santa Marii,
utrzymującej Kolumba na powierzchni... i w przekonaniu, że dopływa do Indii.
A złote sztabki i dukaty możesz sobie zabrać na pamiątkę.
POLSKA Gazeta Wrocławska
http://www.vpx.pl/up/20080213/9965002aecc1719dc308a7efac6064861cf93170234.jpg (http://www.vpx.pl/)

hebra
13-02-2008, 14:17
Kowary. Zmniejszył świat
Najciekawsze zabytki regionu w jednym miejscu
Fot. Dariusz Łazarski

Kilka lat temu uznał, że karpacki kościółek Wang jest ważniejszy od paryskiej wieży Eiffla.
Dziś miniaturowa kraina Mariana Piaseckiego jest atrakcją, której nie opuści żaden turysta.
POLSKA Gazeta Wrocławska
http://www.vpx.pl/up/20080213/996549d8cca6990a878f4c72c802387e16ba0162785.jpg (http://www.vpx.pl/)

zabusia
15-02-2008, 20:03
Chciałam trochę dodać do informacji o Kłodzku.Jestem kłodczanką.Jest tu nie tylko twierdza, ale także most ,który jest repliką mostu św.Karola w Pradze.Do budowy tego mostu do zaprawy używano jajek.Jak ktos chce zapraszam na stronę http://www.dawneklodzko.pl/

hebra
29-02-2008, 22:52
Fot. D.Ł.

Zamek z widokami z wieży na dolinę Bystrzycy i Jezioro Bystrzyckie, z 500-letnią lipą i szkieletem księżniczki Małgorzaty (ale bez ducha), a w każdym razie ze szkieletem. To nie lipa. Na budynku bram turystów witają stojące na tylnych łapach lwy – dekoracja sgraffitowa w rozmiarze XXL. Dużo tu zakamarków, bastei, budynków mieszkalnych i gospodarczych, z dominującą nad wszystkim wysoką wieżą zamku górnego. Niżej jest coś dla miłośników sztuki oblężniczej, krzyży pokutnych i średniowiecznych tortur.
http://www.vpx.pl/up/20080229/12018504c4fc21ec1d9efe0246517be6c9affb151739.jpg (http://www.vpx.pl/)

jakempa
07-03-2008, 21:49
polecam wyjazd do swidnicy najpiekniej oswietlone miasto w kategorii do 100 tys. mieszkancow piekna katedra i kosciol pokoju zabytek klasy swiatowej muzea piekny rynek,iwspaniala atmosfera z wroclawia tylko 50 km

hebra
08-03-2008, 14:24
do zachęty jakempa
Zakątek ekologiczny
Adres:
Środa Śląska, pobliże Mrozowskiej Górki
Najważniejsze informacje

W pobliżu Mrozowskiej Górki utworzono użytek ekologiczny, który chroni stanowisko sasanki łąkowej. Te bardzo rzadkie, objęte ścisłą ochroną gatunkową rośliny występują tylko w 4 miejscach w Polsce, m.in. u nas. Na obszarze użytku , który na pierwszy rzut oka wydaje się obszarem jałowym., występuje aż 77 gatunków roślin.
POLSKA Gazeta Wrocławska

jakempa
11-03-2008, 23:04
hebro, dziekuje za podpowiedz zobaczenia nowego miejsca przy okazji skorzystam

hebra
15-03-2008, 11:52
Osadnictwo w okolicach dzisiejszego Milicza prawdopodobnie istniało już 7000 lat przed naszą erą. Najwcześniejsze wspomnienie o grodzie pochodzi z bulli Innocentego II z 1136 roku. Miejscowość opisano tam pod nazwą Miliche.
Kiedy w 1492 roku zmarł ostatni z Piastów Oleśnickich, miasto wróciło w ręce króla Czech, tym razem Władysława Jagiellończyka. Ten z kolei przekazał je Zygmuntowi Kurzbachowi, który podzielił gród między swoich synów. Ród Kurzbachów władał miastem przez przeszło sto lat. W tym czasie rozwinęła się tu hodowla karpia.
Tereny Milicza powróciły do Polski w 1945 roku. Dziś, jak dawniej, gospodarka Milicza jest ściśle związana z połowem ryb. Decyduje o tym w dużej mierze położenie geograficzne miasta. Powierzchnia stawów w gminie sięga trzech tysięcy hektarów. Lasy zajmują aż czterdzieści jeden procent powierzchni gminy. W 1996 roku założono Park Krajobrazowy Doliny Baryczy. Gospodarka Milicza nastawiona jest głównie na turystykę.
POLSKA Gazeta Wrocławska
http://www.vpx.pl/up/20080315/1385935484a008c5e28f82d94e147acac449db98692.jpg (http://www.vpx.pl/)

hebra
26-03-2008, 11:35
W XVI wieku większość jaworzan zmieniła wyznanie i została protestantami.
Teraz, gdy Polacy wyjeżdżają do pracy na Zachód, warto wiedzieć, że w średniowieczu Jawor był ziemią obiecaną dla Niemców. Mieli tutaj lepsze warunki do życia niż w rodzimej Moguncji.
Przeszło tysiąc lat przed narodzinami Chrystusa, nad Nysą, zwaną wówczas Szaloną, mieszkali prajaworzanie, w VII wieku n.e. osiedliło się tu słowiańskie plemię Trzebowian. Trzysta lat później ziemie te do swojego państwa włączył Mieszko I.
Mniej więcej w tym samym czasie klęska głodu dotyka sąsiednie księstwa niemieckie, a osadnicy z Moguncji zasiedlają Jawor.
Według różnych źródeł około 1275 roku osada nabywa prawa miejskie.
Kościół
W roku 1654 rozpoczęła się budowa Kościoła Pokoju. Takie same świątynie zbudowano później jeszcze w Głogowie i Świdnicy. Ich powstanie wiąże się z zawarciem pokoju westfalskiego, kończącego wojnę trzydziestoletnią (w roku 2001 jaworski i świdnicki kościół zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO).
W roku 1709 cesarz Józef I liberalizuje politykę wobec protestantów, czego wyrazem jest pozwolenie na budowę wieży w Kościele Pokoju.
Bitwa pod Strugą
Pod koniec XVIII wieku przybywa tutaj batalion fizylierów, żołnierzy lekkiej piechoty. I tak Jawor staje się miastem garnizonowym. W latach 1806 – 1808 zajmują go wojska napoleońskie. Krótko stacjonują tu ułani Legi Polsko-Włoskiej śpieszący na bitwę z wojskami pruskimi pod Strugą. W maju 1813 r. rozegrała się w okolicach Jawora krwawa bitwa, w której zginęło trzy tysiące ludzi.
Po zakończeniu wojny w Jaworze rozwijają się duże zakłady zatrudniające kilkaset czy nawet kilka tysięcy pracowników, takie jak Cukrownia Jawor, Kuźnia czy Pollena. •
Przy pisaniu tekstu korzystałem z książki Jana Rybotyckiego pt. „Jawor od A do Z”.
Zygmunt Mułek - POLSKA Gazeta Wrocławska
http://www.vpx.pl/up/20080326/157218d81e9fefa24c5f7c1c7f2ac573eab458192188.jpg (http://www.vpx.pl/)http://www.vpx.pl/up/20080326/157219e5c619751e3f37dea73d1677e5353cac129495.jpg (http://www.vpx.pl/)
Baszta Strzegomska.Plac z ratuszem

Danuta Barabara
22-04-2008, 21:24
Witam!Wdarłam się przypadkiem na tę stronę,jako początkująca błądzę po omacku.Znam wszystkie pokazane miejsca,zabraklo urokliwych Ząbkowic Sl. z Krzywą Wieżą-tam właśnie mieszkam. Pozdrawiam serdecznie.

hebra
22-04-2008, 22:44
Witam!Wdarłam się przypadkiem na tę stronę,jako początkująca błądzę po omacku.Znam wszystkie pokazane miejsca,zabraklo urokliwych Ząbkowic Sl. z Krzywą Wieżą-tam właśnie mieszkam. Pozdrawiam serdecznie.
Miło Nam bardzo,a skoro brak jest historii twojego miasta to proszę opisz go.
Pozdrawiam
http://www.vpx.pl/up/20080422/20179446271215b56a04b8eb6104891ed5018378426.jpg (http://www.vpx.pl/)

Danuta Barabara
25-04-2008, 10:26
Witam!Krótko zaprezentuję miasteczko ZąbkowiceŚl.:powstało w 2 poł.XIIIw.obok zabytków sakralnych,murów obronnych,murów zewnętrznych zamku warownego,charakterystycznym akcentem w architekturze Ząbkowic jest niewątpliwie Krzywa Wieża-zabytek kl.I,aktualnie pięknie odrestaurowana.Pochodzi z XV w..pod koniec XVIw. z niewiadomych przyczyn uległa odchyleniu."Przeżyła"wielki pożar miasta w 1858...i tak stanowi rzadki gotycki zabytek dzwonnicy na Sląsku.Wysokość 34m,odchylenie 152cm. Z góry wieży oglądamy piękny widok miasta tudzież okolic. Rozgadałam się o tym zabytku,bo stanowi on istną perełkę nie tylko Dolnego Sląska! Jak "wyrobię się "technicznie,kto wie? może zamieszczę folderki mojej mieściny.Pozdrawiam ciepło.

largetto
26-04-2008, 14:40
mam tylko takie zdjęcie krzywej wieży, wiem ,że jest już odrestaurowana, czekam na Twoje :)

http://img516.imageshack.us/img516/5971/dsc000062nl1.jpg (http://imageshack.us)

Danuta Barabara
27-04-2008, 20:18
Zdjęcie piękne!Nic dodać,nic ująć!Postaram się coś przesłac,szczerze mówiąc,nie bardzo wiem jak to się robi...dlatego poprzestałam na pisaninie.Pomożecie?!

largetto
28-04-2008, 16:03
http://www.klub.senior.pl/epomoc/t-jak-zamieszczac-obrazki-i-zdjecia-na-forum-czesc2-1159.html

zobacz tutaj , a jeżeli czegoś nie wiesz - pytaj, są tu fachowcy" to pomogą :)

Danuta Barabara
04-05-2008, 18:04
Dzięki,dopiero wrócilam do domowych pieleszy i odczytałam tekścik,dzieki za link,ale i tak nie wiem jak sie nim posłużyć przy wysyłaniu widoczków,ktore są w komputerze-np. na stronie Ząbkowic Śl.?

hebra
02-06-2008, 09:36
http://www.vpx.pl/up/20080602/ml2722919f39d92eba736a99fc523d7eed22a442111332.gif (http://www.vpx.pl/fotka,272291.html)
Sielska kraina w Karkonoszach
Na farmie u podnóża Śnieżki znajdziesz spokój ducha. Jest tam gospodarstwo, w którym produkuje się zdrową żywność.
Na ekologicznej farmie w Głębocku, nieopodal Jeleniej Góry Hindus mieszka od ponad 12 lat. Po takim czasie myśli już po polsku, ale nadal liczy i medytuje po hindusku.
Na polach rośnie gryka i jęczmień. Jest też sad owocowy i ogród warzywny.
Je się tutaj tylko ekologiczną żywność. Dada produkuje sery, a na zimę robi mnóstwo przetworów. – Pożywienia starcza do lata – uśmiecha się Hindus.
Z Indii trafił do karkonoskiej doliny, uważa, że tu znalazł swoje miejsce na ziemi.
Jak dotrzeć na farmę?
Jadąc z Jeleniej Góry, trzeba się kierować na Karpacz. Po kilku kilometrach skręcamy w prawo na zjeździe do Miłkowa, a następnie kierujemy się do Podgórzyna. Jedziemy wąską i krętą dróżką do końca wioski. Gospodarstwo ekologiczne Ananda Putta Bhumi mieści się pod nr. 37.
Dada znalazł swoje miejsce na ziemi w Głębocku.
Katarzyna Wilk

z centrum
20-10-2008, 18:29
doliną Bobru - ależ to malownicze przejście.
Po drodze Perła Zachodu (zapach jeziorka nieciekawy, ale urok miejsca niweluje przykre wonie).
Z wysokiego ostańca widać Karkonosze.

z centrum
20-10-2008, 23:34
To był pierwszy dzień wędrówki wrześniowej przed 16 laty - jak to pamiętam teraz …
Z Jeleniej Góry przez Wzgórze Krzywoustego, wieża zamknięta, otoczona zwyczajnym parkiem. Dalej poszliśmy Borowym Jarem drogą do schroniska PTTK „Perła Zachodu” nad Jeziorem Modrym. Stylowy budynek, zapora i urwiste brzegi nad taflą jeziora wokół oraz kolorowe drzewa – pejzaż estetycznie ujmujący.
I taki urokliwy klimat był całą drogą brzegiem Bobru.
Skała „Stanek” z ułatwieniem, jak wszędzie, dla wejścia na jej szczyt. To naturalna wieża widokowa na Karkonosze. Wejście, to właściwie wdrapanie się na prawie 50 metrowe urwisko.
Nad brzegiem, jednego z wielu, jeziora Pilchowickiego dochodzimy do zapory - robi wrażenie kamienna ściana wznosząca się 62 metry wysokości.

Podczas każdej wędrówki sudeckiej miałem przykre wrażenie sporej słuszności negatywnego zwrotu używanego przez byłych mieszkańców tej dolnośląskiej ziemi – polska gospodarność.
Otrzymaliśmy region zagospodarowany i przygotowany dla turystyki – schroniska, różne ułatwienia dla podziwiania widoków itp. - który niezadbany popada w rozsypkę.

z centrum
25-10-2008, 00:02
W rejonie Czeskich Petrowicach w Sudetach różni inwestorzy zamierzają wybudować 400 wiatraków, zarówno po czeskiej jak i polskiej stronie.
Tymczasem umieszczenie turbin na słupach do 200 m wysokości zniszczy walory krajobrazowe tego rejonu turystycznego.
Protestowano w pobliżu miejscowości Anenska Studanka w Górach Orlickich.

Czytałem, że w gminie Międzylesie mają powstać 52 elektrownie wiatrowe mierzące blisko 100 metrów wysokości.

Konstrukcje stalowe wyciągów narciarskich i kolejek gondolowych, krzyże na każdym szczycie, szlaki pielgrzymkowe zwane papieskimi, i teraz wiatraki - jak zniknie piękno krajobrazu dolin i szczytów cieszące oczy tak i w duszy tez zapanuje szarość i nijakoś - przesadzam, oby tak było.

hebra
26-10-2008, 16:46
http://srv20.odsiebie.com/MTIyNTAzNTc5Nw==/MTIyNTAzNTc2OTMxLkpQRw==/1a.JPG (http://odsiebie.com)

z centrum
27-10-2008, 23:36
W POLSKA Gazeta Wrocławska przeczytałem, że na Chełmcu obowiązuje zakaz przebywania.
Kilka metrów od potężnego krzyża ustawionego na szczycie góry Chełmiec koło Wałbrzycha, wisi tabliczka: "Promieniowanie elektromagnetyczne. Zakaz przebywania."

Jak to jest faktycznie?
Daaawno tam nie byłem.

Niknie piękno krajobrazu dolin i szczytów - przesadzam, chyba nie.

babciaela
25-11-2008, 13:24
Jak bardzo się cieszę że mogłam zobaczyć moje Ząbkowice-śl.no i Krzywą wieżę...W Ząbkowicach się urodziłam rok po wojnie,a na pyszną kawę chodziłam do kawiarni"POD KRZYWĄ WIEŻĄ".Obok piękny Kościół św.ANNY-Dziękuję za sympatyczne wspomnienia!
Miłego dnia!

Ajaks
25-11-2008, 17:04
http://img221.imageshack.us/img221/7984/kolaxw2.jpg (http://imageshack.us)
http://img221.imageshack.us/img221/kolaxw2.jpg/1/w700.png (http://g.imageshack.us/img221/kolaxw2.jpg/1/)

A w okienku dzielnica Jeleniej Góry - Jagniątków z bardzo ładnym obiektem

hebra
18-12-2008, 21:12
Brathanki

Ześlij Panie jeśli możesz
Podziękowań słowa
Daj nam dobry Boże
Umieć się radować...

Jak słuchasz tej naszej pieśni
Wszechmogący Panie
To łaskawie ześlij
W serca miłowanie

Już zapomnij jeśli możesz
O tych paru razach...
Kiedy nie szło, Boże
Żyć jak Bóg przykazał

Hej góry, hej góry
Czemu w sercu smutek
Skoro w niebie zagrają
Na góralska nutę...
Hej góry, hej góry
Czemu w sercu trwoga
Skoro z wierchów ciut bliżej
Jest do Pana Boga
http://img2.vpx.pl/up/20081218/diida122780183785_art.gif (http://www.vpx.pl/foto,diida122780183785_art.html)

babciela
19-12-2008, 20:46
Bardzo prosze o podanie adresu strony ze zdjeciami Kamiennej Góry- znalazłam i zgubilam a chciałam pokazac zdjecia mojej siostrze - urodziłysmy sie tam. Dziekuje.Aby nie robic kłopotu proszę o wiadomosc na prriv

hebra
02-03-2009, 12:50
Staff Leopold

Patrz na te chmury, co się kłębią w niebie,
Siostrzyce burz, niepogody!
Ileż w nich wichru, walki, męk, szału,
Pędu, wolności, swobody!

Nie mów o szczęściu, stara złudo!… Szczęście
Nie stwarza nic prócz wspomnienia,
A jedna chwila radości wystarczy
Na długie lata cierpienia.

http://www.voila.pl/347/0dr5j/

hebra
31-03-2009, 15:40
Nie trzeba wspinać się na szczyt góry tylko po to, żeby się dowiedzieć, czy jest wysoka.
Paulo Coelho


http://www.voila.pl/306/th64o/

largetto
30-04-2009, 19:32
Byłam dziś w Jaworze, zdjęcia robione przez szybę :rolleyes:

http://img90.imageshack.us/img90/3213/p1010615.jpg (http://img90.imageshack.us/my.php?image=p1010615.jpg)

Baśka13
03-05-2009, 09:13
Przedwczoraj byliśmy na wyprawie rowerowej(ok.24 km).Zwiedziliśmy Pastewnik:
Bardzo stary kościółek;
http://images45.fotosik.pl/116/fd9c9c197cb019f4med.jpg (http://www.fotosik.pl)
Cmentarz na wzgórzu;
http://images46.fotosik.pl/116/0099ba4a37e5ab59med.jpg (http://www.fotosik.pl)

Baśka13
03-05-2009, 09:19
Podziwialiśmy widoki naszej małej Ojczyzny
Zobaczyliśmy:
Pierwszomajowe prace polowe,
http://images37.fotosik.pl/112/a5fe5ec9d918d25emed.jpg (http://www.fotosik.pl/)

na Śnieżce jeszcze śnieg
http://images43.fotosik.pl/116/a53da1e22c730503med.jpg (http://www.fotosik.pl/)

oraz mniszkowa łąka i widok na Sudety

http://images48.fotosik.pl/116/fdda0292fa098c9emed.jpg (http://www.fotosik.pl/)

Baśka13
03-05-2009, 09:36
A to jedno ze zdjęć z wczorajszej wyprawy rowerowej.
Zamek Bolków na tle Sudetów.
http://images45.fotosik.pl/116/9d43a923743714acmed.jpg (http://www.fotosik.pl)
A dzisiaj wyprawa do Książa.

largetto
03-05-2009, 12:52
Basiu bardzo ładne te Twoje zdjęcia...myślę, że z Książa będą również :)

a to widok na Dobromierz

http://img359.imageshack.us/img359/3051/p1010621.jpg (http://img359.imageshack.us/my.php?image=p1010621.jpg)

Baśka13
04-05-2009, 09:13
Largetto - będą zdjęcia tylko muszę troszkę odpocząć po tym czynnym wypoczynku!
A zdjęcie Dobromierza mam najprawdopodobniej zrobione z tego samego miejsca.

largetto
04-05-2009, 14:24
witam


zdjęcie zapory w Dobromierzu

http://img152.imageshack.us/img152/6624/p1010603p.jpg (http://img152.imageshack.us/my.php?image=p1010603p.jpg)

Baśka13
04-05-2009, 18:00
A oto zdjęcia z drugiego dnia naszej wyprawy rowerowej.
Pałac Hochbergów w Roztoce-widok od frontu.
http://images47.fotosik.pl/117/025ebb4f6facc091med.jpg (http://www.fotosik.pl)
Ten sam pałac-ściana południowa.
http://images48.fotosik.pl/117/f26e30f844522afemed.jpg (http://www.fotosik.pl)
Dom w Jugowej.
http://images49.fotosik.pl/117/f484bd3f718ab4d2med.jpg (http://www.fotosik.pl)

Ajaks
04-05-2009, 18:12
Widzę, że nie marnowałyście czasu w tą majówkę. Ja tym razem podróżowałam nieco dalej tzn. zachodnio-południowe Czechy, wrażeń moc.

Baśka13
05-05-2009, 10:01
Ostatni dzień majówki spędziliśmy na Zamku Książhttp://images40.fotosik.pl/113/a202daa8afff7754med.jpg (http://www.fotosik.pl),gdzie odbywała się wystawa kwiatów.
Oto jedno zdjęcie z wielu jakie zrobiłam.
http://images40.fotosik.pl/113/8071c34bac7992dcmed.jpg (http://www.fotosik.pl)

Baśka13
05-05-2009, 10:02
Ajakso,a zdjęcia będą z Twojej wyprawy?

Baśka13
11-05-2009, 11:02
Wczoraj nie padało i też wybraliśmy się na rowery
http://images43.fotosik.pl/122/60ef4c64cfb5f0c7med.jpg (http://www.fotosik.pl)
i 15 km od domu mieliśmy przygodę!
http://images47.fotosik.pl/122/e00cd8d3e3b15e04med.jpg (http://www.fotosik.pl)
a widoki przepiękne!
http://images45.fotosik.pl/122/63a6932f1131af9emed.jpg (http://www.fotosik.pl)

Baśka13
11-05-2009, 11:22
Przepiękną galerię stworzyłaś Ajakso-Olu.A ja czekałam na nią na tym wątku!

hebra
21-05-2009, 18:44
Krzeszów (przed 1945 niem. Grüssau) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra.
Bazylika Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie - kościół opactwa benedyktynów zbudowany w latach 1728-1735 należy do najpiękniejszych świątyń barokowych Śląska.
Godność bazyliki mniejszej kościół posiada od 1998.
http://img2.vpx.pl/up/20090521/240pxopactwokrzeszow.jpg (http://www.vpx.pl/foto,240pxopactwokrzeszow.html)http://img2.vpx.pl/up/20090521/x.jpg (http://www.vpx.pl/foto,x276.html)
http://img2.vpx.pl/up/20090521/c.jpg (http://www.vpx.pl/foto,c203.html)

Kościół Św.Józefa
http://img2.vpx.pl/up/20090521/v.jpg (http://www.vpx.pl/foto,v174.html)

hebra
21-05-2009, 18:52
Sokołowsko (niem. Görbersdorf) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Mieroszów, w Górach Suchych w Sudetach Środkowych

Cerkiew pod wezwaniem św. Archanioła Michała w Sokołowsku – cerkiew parafialna w dekanacie Wrocław.
http://img2.vpx.pl/up/20090521/800pxsokolowsko_pl_chapel.jpg (http://www.vpx.pl/foto,800pxsokolowsko_pl_chapel.html)
http://img2.vpx.pl/up/20090521/b.jpg (http://www.vpx.pl/foto,b307.html)
http://img2.vpx.pl/up/20090521/n.jpg (http://www.vpx.pl/foto,n68.html)

można zatrzymać się
"Dom Św. Elżbiety w Sokołowsku" i działa przy Parafii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Oferujemy Państwu rodzinną atmosferę oraz miłą obsługę.
Znajdziecie tu ciszę, spokój i odpoczynek od zgiełku miasta. Spędzicie czas na łonie natury i zasmakujecie w oryginalnej wschodnioeuropejskiej kuchni.
Ośrodek mieści się w XIX willi unowocześnionej i zmodernizowanej w latach 2007-2009.
Wyremontowany budynek dysponuje:
38 wygodnymi i nowoczesnymi miejscami noclegowymi – pokoje 2,3,4,6 osobowe, sala konferencyjna dla 60 osób, stylowa jadalnia z 50 miejscami, miejsce dla grilla, plac zabaw dla dzieci, parking przy posesji.
http://img2.vpx.pl/up/20090521/m46.jpg (http://www.vpx.pl/foto,m188.html)

Ajaks
23-05-2009, 17:22
http://img3.imagebanana.com/img/90h2t46f/Bobroweska322y.jpg (http://img3.imagebanana.com/)

Okolice Jeleniej Góry

Baśka13
25-05-2009, 08:40
http://images37.fotosik.pl/127/71eb337a8ec20bcam.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=71eb337a8ec20bca) :D

Moje wędrówki-
Okolice Starych Bogaczowic.
Aby dokładnie zobaczyć zdjęcie proszę w nie kliknąć!

hebra
04-06-2009, 14:42
Wilcza Góra, lub Wilkołak to bazaltowy powulkaniczny szczyt o wysokości 367 m n.p.m. pomiędzy Złotoryją a wsią Wilków, Część Wilczej Góry stanowi utworzony w 1959 rezerwat przyrody o powierzchni 1,69 ha, z bazaltową różą skalną (spękane, łukowato wygięte bazalty w kształcie pięciobocznych słupów) oraz unikalną roślinnością. U podnóża góry znajdują się jaskinie: Wilcza Jama (7 m długości) i Niedźwiedzia Jama (2 m długości).

W XIX w. Wilcza Góra była ulubionym terenem spacerowym dla mieszkańców Złotoryi. Na górze powstały wtedy alejki, punkty widokowe, tor saneczkowy i dwa schroniska. Na poczatku XX w. rozpoczęto eksploatację bazaltu. Początkowo wydobycie prowadzono ręcznie i na niewielką skalę,. Obecnie na wschodnim zboczu funkcjonuje Kopalnia Bazaltu Wilcza Góra.
http://img2.vpx.pl/up/20090604/5c81177e9e149ac68f0a1d67c9209343.jpg (http://www.vpx.pl/foto,5c81177e9e149ac68f0a1d67c9209343.html)

hebra
04-06-2009, 14:44
Dla tych, którzy szukają mniej uczęszczanych miejsc niż np. Chojnik czy zamek w Bolkowie polecamy wizytę na zamku Bolczów. Ruiny zamku Bolczów leżą w pobliżu miejscowości Janowice Wielkie, z której do zamku prowadzi zielony szlak. Pierwotny zamek został wzniesiony pod koniec XIV w. Podczas budowy w mury zamku wkomponowano fragmenty naturalnych skalnych ścian. Oglądając zamek mamy wrażenie jakby był wrośnięty w skały.

http://img2.vpx.pl/up/20090604/bolczow_mn.jpg (http://www.vpx.pl/foto,bolczow_mn.html)

Janczar
06-06-2009, 22:14
Wpisuję się w tym wątku gdyż wróciłem z krótkiego wypadu w Sudety:
Góry Sowie, Wałbrzyskie, Rudawy Janowickie, Karkonosze.
Ponieważ pogoda była niezbyt przychylna mało było łażenia po górach, a więcej zwiedzania rożnych ciekawych obiektów.
Wkleję również trochę fotek.

Muzeum Sztolni Walimskich
Od 1943 roku w rejonie Gór Sowich Niemcy prowadzili zakrojone na szeroką skalę i z ogromnym rozmachem prace budowlane pod wspólnym kryptonimem "Riese" ("Olbrzym"). Budowa nie została nigdy ukończona, a jej pozostałością jest szereg podziemnych kompleksów i budowli naziemnych do dziś owianych mgłą tajemnicy co do ich przeznaczenia. Niezwykłość tych obiektów od lat przyciąga w rejon Dolnego Śląska rzesze badaczy i poszukiwaczy przygód

http://ftp.walim.pl/gfx/grafiki/sztolnie1.2.JPG

http://images43.fotosik.pl/138/29db69d078b8c2b0med.jpg (http://www.fotosik.pl)

Janczar
06-06-2009, 22:23
Zamek Grodno
Zamek Grodno – zamek położony w północnej części Gór Sowich na szczycie góry Choina (450 m n.p.m.)
Zbudowany z kamienia, początkowo był największym zamkiem Śląska. Składał się z zamku górnego, do którego później została dobudowana część dolna. W obrębie murów była wysoka wieża obronna, budynki mieszkalne i gospodarcze. W XVI w. kompleks gruntownie rozbudowano. W II poł. XVIII w. opustoszał i stopniowo popadał w ruinę. Od 1823 r. prowadzono nad nim prace konserwatorskie. Obecnie jest siedzibą Muzeum Regionalnego PTTK.
Brama główna
http://images43.fotosik.pl/138/1cf3309224185377med.jpg (http://www.fotosik.pl)

Portal renesansowy
http://images50.fotosik.pl/138/9eb404ee1fa7db4bmed.jpg (http://www.fotosik.pl)

Widok z wieży
http://images50.fotosik.pl/139/e95b3958db0aaf61med.jpg (http://www.fotosik.pl)

http://images50.fotosik.pl/139/802b87a9b00a92d4med.jpg (http://www.fotosik.pl)

Ajaks
07-06-2009, 06:14
Wędrówka w okolice wodospadu Podgórnej w Przesiece - Karkonosze
http://img3.imagebanana.com/img/jh5wsbed/IMG_0734.JPG (http://img3.imagebanana.com/)

babciaela
07-06-2009, 08:28
Pozdrawiam cały ŚWIAT!
Wszędzie KOGOŚ mam..

hebra
13-08-2009, 19:16
Pamiętaj, że najkrótsza droga do jakiegokolwiek celu to droga, którą przebywamy z przyjacielem.

http://www.voila.pl/420/qbico/


http://img256.imageshack.us/img256/3039/45754016.gif (http://www.imagehosting.com/)

jakempa
13-08-2009, 21:46
Witam w wędrówkach po Dolnym Śląsku, Hebra jak zawsze zmusza do zadumy, miło, ze Janczar dołączył do naszego grona.Wszystkie zdjęcia piękne

Ajaks
14-08-2009, 16:43
Witam zdrożonych turystów na dolnośląskich wędrówkach
http://img5.imagebanana.com/img/0xzi130v/Collage2009.08.1013.43.jpg (http://img5.imagebanana.com/)
Świeradów Zdrój

hebra
17-08-2009, 13:29
Słowa są czynami, a czyny są rodzajem słów.
Ralph Waldo Emerson

http://www.voila.pl/160/jokas/


http://img220.imageshack.us/img220/535/94335883.gif (http://www.imagehosting.com/)

largetto
18-08-2009, 16:26
Na trasie dzisiejszej wędrówki napotkałam taki napis na pomniku w lesie.... może ktoś mi pomoże to dokładnie przetłumaczyć , bo tłumacz w google mnie nie zadowolił....

http://img513.imageshack.us/img513/4428/p1020030.jpg (http://img513.imageshack.us/i/p1020030.jpg/)

hebra
18-08-2009, 16:36
Podróż jest jak gra, zawsze towarzyszy jej korzyść albo strata, i to zwykle z nieoczekiwanej strony.
Johann Wolfgang von Goethe


http://www.voila.pl/252/vntmk/

largetto
19-08-2009, 22:34
dzisiaj odbyło się spotkanie w Szczawnie Zdroju :)
i obiecana fotka..... resztę zdjęć będzie pewnie podana w linkach ;)
spotkanie urocze, pogoda i humory dopisały .... serdecznie dziękuję koleżankom za wspólnie spędzony czas...
dzięki seniorkowi zawiązały się przyjaźnie ....i są kontynuowane w realu... bardzo to miłe.....

http://img199.imageshack.us/img199/5788/img0054filtered.jpg (http://img199.imageshack.us/i/img0054filtered.jpg/)


http://img524.imageshack.us/img524/8173/img0067filtered.jpg (http://img524.imageshack.us/i/img0067filtered.jpg/)

jakempa
19-08-2009, 23:21
Witam Was serdecznie, przyjemnie jest spotkać się w realu i zawiązać ściślejsze więzy, Wandzię, Czesię i Olę poznałam, a pozostałe seniorki? Jestescie wspaniałe, a kiedy wspólne spotkanie Dolnoślązaczek urządzimy? Pozdrawiam z Wrocławia

Ajaks
20-08-2009, 08:22
Witajcie!
I ja dziękuję za miłe spotkanie, w tak radosnej atmosferze.
Pozostałe seniorki to Krysia i Ania(ANGA)
http://img5.imagebanana.com/img/9dmt7lt6/IMG_0106_filteredA.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

mimoza
20-08-2009, 08:40
Kochane dziewczyny (Aniu, Olu, Krysiu, Wandziu)!!! :D
Spotkanie z Wami naładowało mnie taką energią i wiarą w ludzi, że góry przenosić!!! Jesteście wszystkie, i każda z osobna w moim sercu.
Dziekuję i już się cieszę na kolejne nasze spacery tym razem już jesienne - Cz
http://img39.imageshack.us/img39/5152/serdecznoci.gif (http://img39.imageshack.us/i/serdecznoci.gif/)

Tesara
20-08-2009, 09:59
Miło widzieć znajome osoby. Miło również zobaczyć następną Dolnoślązaczkę.
Czesiu a może następne spotkanie to takie weekendowe. Chętnie się wtedy wybiorę i może Ewa i inne dziewczyny też dojadą.

mimoza
20-08-2009, 10:03
Tesaro kochana - jestem za!!!
Tylko musimy znaleść wspólny termin i miejsce spotkania.
Skontaktuję się z dziewczynami i napewno coś ustalimy.
Już się cieszę :D :D :D Cz

Tesara
20-08-2009, 11:50
Jeśli mowa o terminie, to 25-27 wrzesień już mam zaplanowany :)

Saturn
24-08-2009, 19:15
Dzisiaj Saturn "wylądował" we Wrocławiu...i z tego miasta życzy wszystkim ..kolorowych snów...
http://img231.imageshack.us/img231/7231/hpim0306.th.jpg (http://img231.imageshack.us/i/hpim0306.jpg/)
http://img200.imageshack.us/img200/404/hpim0321w.th.jpg (http://img200.imageshack.us/i/hpim0321w.jpg/)

jakempa
24-08-2009, 21:44
Witam Was z całą przyjemnością, myślę, ze już wrócę do normalnosci, po letnich zawirowaniach, spotkania....powinnysmy zaplanować coś ciekawego, chyba już wszyscy po urlopach? Ciekawe spotkanie w ładnym plenerze,,,,,,fajnie by było

Babcia Iwa
24-08-2009, 22:09
Jestem za!!!! Proszę o ustalenie terminu, miejsca - ja się godzę na wszystko. Pozdrawiam.

Janczar
30-08-2009, 23:24
Jestem za!!!! Proszę o ustalenie terminu, miejsca - ja się godzę na wszystko. Pozdrawiam.

Proponuję abyście się spotkały na cały weekend tutaj ;) :D
Ajaks pewnie wie, gdzie to jest. :)

http://images46.fotosik.pl/139/ef1e84a90620d8b2med.jpg

Saturn
31-08-2009, 07:38
Witam dzisiaj Was z wrocławskiego Ogrodu Japońskiego...
http://img141.imageshack.us/img141/221/hpim0343t.jpg (http://img141.imageshack.us/i/hpim0343t.jpg/)

largetto
31-08-2009, 15:18
Janczarze wysoko nas cenisz :D spotkanie na / w/ " Olimpie " zarezerwowane jest tylko dla Bogiń i Boginek ,
a może i Ty do nas dołączysz ?

ciekawe co na to Ajaks ? przybliży nam temat ?

largetto
31-08-2009, 15:28
Szklarska Poręba niedaleko -a OLIMP - Retro w sam raz dla nas :D ;)

http://img6.imageshack.us/img6/7636/imagephpmjo.jpg (http://img6.imageshack.us/i/imagephpmjo.jpg/)

Janczar
31-08-2009, 21:56
Janczarze wysoko nas cenisz :D spotkanie na / w/ " Olimpie " zarezerwowane jest tylko dla Bogiń i Boginek ,
a może i Ty do nas dołączysz ?

ciekawe co na to Ajaks ? przybliży nam temat ?
Brawo Largetto, szybko rozszyfrowałaś moją zagadkę. :)
Ja już w tym roku niestety chyba się nigdzie nie wybiorę, no może do Warszawy do dzieci.

Ale sercem jestem z Wami i życzę Wam wielu miłych spotkań. :)

Pozdrawiam serdecznie
Czarek

Saturn
02-09-2009, 18:51
Sarurn krążąc po ziemi dolnośląskiej w lesie na szlaku turystycznym biegnącym od Głuszycy wzdłuż granicy z Czechami poprzez Łomnicę, Radosną..aż do Sokołowska ujrzał w gęstwinie drzew i leśnej roślinności zaniedbany..zapomniany przez ludzi..mały cmentarz..

http://img42.imageshack.us/img42/438/hpim0351l.jpg (http://img42.imageshack.us/i/hpim0351l.jpg/)
http://img198.imageshack.us/img198/8919/maynagrobek.jpg (http://img198.imageshack.us/i/maynagrobek.jpg/)

largetto
03-09-2009, 15:56
Saturnie nasza ziemia jest bogata w takie niestety zaniedbane, poniemieckie cmentarze.....a przecież taki cmentarz to żywa historia.....

to stary cmentarz w Lasówce

http://img232.imageshack.us/img232/8144/cmentarzwlasowce1.jpg (http://img232.imageshack.us/i/cmentarzwlasowce1.jpg/)

Janczar
06-09-2009, 23:25
Karpacz - Świątynia Wang :) :D

http://images40.fotosik.pl/135/1b69b7ef462c041emed.jpg

largetto
07-09-2009, 07:40
Krzeszów - Sanktuarium

http://img403.imageshack.us/img403/3213/p1010954.jpg (http://img403.imageshack.us/i/p1010954.jpg/)

Nika
07-09-2009, 08:48
Gratuluję udanego spotkania-dziewczyny piekne, radosne,emanują młodością i optymizmem.Małopolska pozdrawia.29616

Ajaks
07-09-2009, 13:00
A to też Krzeszów i Wang
http://img5.imagebanana.com/img/72eivze/IMG_0186.jpg (http://img5.imagebanana.com/)
http://img5.imagebanana.com/img/c528t1c5/IMG_0247.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

largetto
07-09-2009, 15:13
Olu może i ja wybiorę się do Kowar, wprawdzie byłam tam dawno temu, ale nie miałam jeszcze aparatu aby uwiecznić te wszystkie cudeńka, Twoje fotki piękne :D

Saturn
23-09-2009, 08:47
Saturn krążył wczoraj po Ziemi Kłodzkiej i ujrzał takie o to koniki..
http://img3.imageshack.us/img3/9969/hpim0410e.jpg (http://img3.imageshack.us/i/hpim0410e.jpg/)
http://img121.imageshack.us/img121/4235/hpim0422.jpg (http://img121.imageshack.us/i/hpim0422.jpg/)

Saturn
23-09-2009, 08:50
..a ten wymaga odrębnej prezentacji...prawdziwy model...
http://img3.imageshack.us/img3/269/hpim0419m.jpg (http://img3.imageshack.us/i/hpim0419m.jpg/)

Ajaks
23-09-2009, 12:43
http://img5.imagebanana.com/img/brc601nw/CichyDworek1.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

Do soboty muszę wiedzieć ile osób przyjedzie, żeby zarezerwować noclegi. Wyżywienie we własnym zakresie. koszt 25zł. od osoby, szczegóły

http://www.przesieka.pl/cichydworek/index.html#ceny

Saturn
28-09-2009, 08:47
wędrując po polskiej ziemi..można " Wsiąść do pociągu byle jakiego,

Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet,

Ściskając w ręku kamyk zielony,

Patrzeć jak wszystko zostaje w tyle.."
Na stację w Świerkach podjeżdża szynobus i dalsza podróż malowniczymi tunelami....
http://img97.imageshack.us/img97/970/nadjedajcyszynobus.jpg (http://img97.imageshack.us/i/nadjedajcyszynobus.jpg/)
URL=http://img340.imageshack.us/i/hpim0434.jpg/]http://img340.imageshack.us/img340/1442/hpim0434.jpg[/URL]

gratka
28-09-2009, 09:32
Przeglądam Wasz piękny wątek i naszły mnie wspomnienia.
Dawno, dawno temu gdzieś około 1981 roku wzięłam córki ( a miały one wówczas 6 i 14 lat), załadowałyśmy plecaki, wsiadły do pociągu i zajechały do Karpacza na wczasy. Mieszkałyśmy gdzieś na pograniczu Karpacza i Bierutowic. Pewnego razu wyszłam po obiedzie aby kupić znaczki i wrzucić listy do skrzynki. Właśnie gdy przechodziłam obok przystanku, przyjechał autobus, więc wsiadłam, aby podjechać jeden przystanek. Autobus okazał się pospieszny i złośliwy kierowca zatrzymał się aż w Kowarach. Wysiadłam w tych Kowarach, zapytałam o główną ulicę ( typowałam, że może to być ulica 1 Maja, Armii Czerwonej lub Wojska Polskiego i utrafiłam ), tam zobaczyłam sklep firmowy fabryki dywanów. W sklepie ludzie czekali na nowy towar, a ja oniemiałam na widok zaopatrzenia. Były chodniki, były dywany, coś, co się wówczas u nas w Rzeszowie nie zdarzało. Starczyło mi pieniędzy na 3,5 m bardzo oryginalnego chodnika . Ciary po plecach miałam na myśl, że córki nie wiedzą, co się dzieje z mamą, bo dosyć długo czekałam na autobus powrotny, a telefonów nie było.
Potem wracałam z tych wczasów do domu dumnie prezentując zwinięty na plecaku chodniczek...
To były czasy!

Saturnie piękne zdjęcia!

jakempa
28-09-2009, 12:00
A ja wlaśnie wróciłam z wesela w Karpaczu, po przedniej całonocnej zabawie poszliśmy trochę połazić po górkach, aby dojść do stanu trzeźwosci, w Karpaczu nie widać jeszcze jesieni, pogoda przepiękna widoczność wspaniała, więc było czym się zachwycać,


http://img5.imagebanana.com/img/cvr53vl1/samotniawrzesien2007.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

Ajaks
28-09-2009, 12:07
Saturnie! to u nas takie szynobusy super

Toż i wsiadłam może nie do pociągu, bo u nas to raczej mniej ich niż więcej. I oto co zobaczyłam
http://img5.imagebanana.com/img/jtfa6ul0/IMG_0109.png (http://img5.imagebanana.com/)zapora na Kwisie
http://img5.imagebanana.com/img/f576u19b/IMG_0245.png (http://img5.imagebanana.com/)zamek Czocha

jakempa
28-09-2009, 12:08
I to tez Karpacz


http://img5.imagebanana.com/img/brd2o1c0/foto49810duzy.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

jakempa
28-09-2009, 12:11
I takie atrakcje znajdziecie w Karpaczuhttp://img5.imagebanana.com/img/7i4edu2n/1117_800.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

largetto
28-09-2009, 14:46
No super .... zaczyna się ciekawy wątek.... właśnie tak bym to widziała, zdjęcia i jakiś opis albo właśnie wrażenia z danego momentu....
Babko Gratko wspaniałe wspomnienia hi hi, my też jeździliśmy do Kowar po "perski bordowy dywan":D
Jadzia ma wspaniałe wspomnienia z weseliska no a Saturn jak to obieżyświat już mu mało helikoptera to po tunelach zasuwa.... chyba lubi ciemności w pociągu :D
a propos tych tuneli, jeździło się i nadal jeździ przez nie do Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej....i świetnie .... bo można się było w czasach młodości zupełnie bezkarnie całować w przedziale :D :D

Ajaks
28-09-2009, 14:50
http://img5.imagebanana.com/img/i3k71fj/33.jpg (http://img5.imagebanana.com/) a tu będziemy w październiku

Saturn
28-09-2009, 15:25
witajcie...
Babko Gratko...przemknęłaś po Ziemi Dolnośląskiej z prędkością światła....
Zeby Ci nie było smutno stać w kolejce za dywanikiem...zobacz co za murem Kowarskiej Fabryki Dywanów wybudowano....
Chyba ten "zdobyczny" dywan wydziergałabyś samodzielnie, gdybyś wiedziała o tym...
załączę parę fotek...tak by oko trochę nacieszyć..popieścić...
Ty z pewnością rozpoznasz, a jeśli nie z pewnością podpowie Ci Ajaks / takie zamki i kamieniczki stoją w pobliżu Jej domku/...Largetto też biegła jest w historii...a Mimoza....oj ta cudnie opisze...
Noooo Largetto...całować się w tych tunelach / są długie i jest ich wiele na trasie/ dalej można ....wszak to sama radość, dreszczyk emocji....trochę adrenaliny nikomu nie zaszkodzi..hihihi Ty. Ty...
http://img32.imageshack.us/img32/8134/hpim6969.jpg (http://img32.imageshack.us/i/hpim6969.jpg/)
..Ajaks znasz te kamieniczki....to Twoje....

Saturn
28-09-2009, 15:30
kolejne zamki..
.http://img121.imageshack.us/img121/2668/hpim6976.jpg (http://img121.imageshack.us/i/hpim6976.jpg/)
..na drugim planie Zamek Książ...
a ten Ajaks....znasz z pewnością......
http://img32.imageshack.us/img32/4967/hpim6983.jpg (http://img32.imageshack.us/i/hpim6983.jpg/)

Saturn
28-09-2009, 15:35
..a to Sanktuarium w Krzeszowie
http://img225.imageshack.us/img225/8281/hpim7002.jpg (http://img225.imageshack.us/i/hpim7002.jpg/)

Saturn
28-09-2009, 15:45
..Ajaksie co Ty na to...
http://img121.imageshack.us/img121/1992/hpim6996.jpg (http://img121.imageshack.us/i/hpim6996.jpg/)
[URL=http://img225.imageshack.us/i/hpim7011.jpg/]http://img225.imageshack.us/img225/9359/hpim7011.jpg[/
..Jakempo....ale by były weseliska, że ojojoj
[

Saturn
28-09-2009, 15:59
a to Zamek Książ....kubatura to około 150 tys.metrów sześciennych i ponad 400 pomieszczeń..od 1509 roku wraz z okolicznymi dobrami we władaniu rodziny Hochbergów...mieszkała w nim księżna Daisy, piękna zona księcia Jana HenrykaXV von Hochberg....
http://img121.imageshack.us/img121/9831/hpim7023.jpg (http://img121.imageshack.us/i/hpim7023.jpg/)
http://img121.imageshack.us/img121/7451/hpim7037.jpg (http://img121.imageshack.us/i/hpim7037.jpg/)
..ale te Saturn "biedny"...nie zna się na robótkach..i wciąż go gdzieś gna....
Może ktoś mu "wydzierga" wersję .....latającego dywanu....hihihihi

Ajaks
28-09-2009, 20:47
Oj Saturnierobisz podpuchę, nie dam się wszystkie te obiekty są mi znane. W jednym z nich byłam kilka dni temu. Wszystkie te piekności oprócz pałacu Wojanów-Bobrów funkcjonują i to nie najgorzej.

Saturn
30-09-2009, 08:46
Saturn zawędrował na Ukrainę...
http://img340.imageshack.us/img340/3170/hpim0430.jpg (http://img340.imageshack.us/i/hpim0430.jpg/)
Równe.... na Wołyniu
http://img10.imageshack.us/img10/7905/hpim0440h.jpg (http://img10.imageshack.us/i/hpim0440h.jpg/)

Saturn
30-09-2009, 08:51
..jeszcze jedno spojrzenie na ten piękny kraj...
http://img10.imageshack.us/img10/3650/hpim0456p.jpg (http://img10.imageshack.us/i/hpim0456p.jpg/)
pomnik Lenina....pod którym niemal zawsze leżą wiązanki ze świeżych kwiatów..
http://img340.imageshack.us/img340/2489/hpim0476.jpg (http://img340.imageshack.us/i/hpim0476.jpg/)
pomnik ku czci ofiar Czarnobyla

Ajaks
30-09-2009, 10:07
Saturnie, a gdzie to Ciebie poniosło wracaj do kraju

http://img5.imagebanana.com/img/787vvzf8/IMG_0135.png (http://img5.imagebanana.com/)
Czocha

largetto
30-09-2009, 14:44
Saturnie wracaj !!!!! czekamy na Ciebie.... pałac odnowiony , fortepian czeka......;)

http://img19.imageshack.us/img19/2344/p1020357c.jpg (http://img19.imageshack.us/i/p1020357c.jpg/)

gratka
30-09-2009, 19:56
Saturnie
Ty to masz loty, jak rakieta. Dobrze, że tarcza antyrakietowa nie jest zainstalowana, bo jeszcze by Cię sojusznicy zestrzelili jako obiekt niezidentyfikowany, hi hi.
Czy spotkałeś te miniatury znanych budowli, które pokazujesz w Kowarach ?? Robią za dywany, czy obok dywanów?

W drodze powrotnej z Kotliny Kłodzkiej zaglądnęliśmy do Inwałdu. A tam cuda świata w miniaturze - od Watykanu po latarnię na Helu.
Ten zamek znacie na pewno
http://www.fothost.pl/upload/09/40/fc1355f6.jpg (http://www.fothost.pl)
Tę figurę z rozłożonymi rękami też, chociaż w innym otoczeniu
http://www.fothost.pl/upload/09/40/3cfc803b.jpg (http://www.fothost.pl)

Saturn
02-10-2009, 07:46
Ajaksie...no. no....wabisz takimi cackami....kto wie czy Saturn w niedługim czasie nie skorzysta z tak romantycznego miejsca.. i co wtedy?
Oj...largetto..cudny ten salon....no i ten fortepian...a moje serce to jest muzyk....Kto będzie uciekał?
Babko Gratko widzę, że nie marnowałaś czasu na Ziemi Dolnośląskiej... skoro znalazłaś czas na wizytę w Inwałdzie....
Dobrze, że wystałaś ten swój "dywanik" kowarski, bo inaczej musiałabyś pewnie tkać w takich warunkach...razem z apostołami..

http://img269.imageshack.us/img269/2254/hpim7006.jpg (http://img269.imageshack.us/i/hpim7006.jpg/)
to jest miniatura Domów Tkaczy "Dwunastu Apostołów" z Chełmska Śląskiego...
Te obiekty są nadal zamieszkałe, jest sklep i muzeum tkactwa.Oczywiście w Chełmsku Śl.
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach znajduje się na terenie Fabryki Dywanów Kowary SA, ale jest właśnością prywatnej osoby, a mottem jest.."uśmiechnij się, bo dla ciebie zbudowaliśmy twoją krainę fantazji"..

Saturn
02-10-2009, 08:00
..a to jeszcze jeden klimacik z Ukrainy...
Saturn lubi szybko się przemieszczać..tym też można, ale w opcji zwolnionej...http://img5.imageshack.us/img5/5992/hpim0437s.jpg (http://imimageshack.us/i/hpim0437s.jpg/)g5.
Super te "szelki"..w Polsce już dawno zapomniano jak spadały...a stojąc na stopniach tego pojazdu prąd"pieścił" nóżki....teraz by powiedziano, że to super masaż stóp...może zabieg z fizykoterapii...ultradżwięki...hihihi
http://img5.imageshack.us/img5/4642/hpim0479f.jpg (http://img5.imageshack.us/i/hpim0479f.jpg/)
Te kolorowe pojazdy mkną po ulicach Łucka- stolicy obwodu wołyńskiego..Saturnowi bardzo się podobały..Miasto ma swój klimat no i ten sentyment....

Saturn
02-10-2009, 08:10
..Saturn stojąc na granicy myślał...jak dalej pojechać....kolejka długa, kontrole drobiazgowe...i znalazł sobie odlotowy pojazd
http://img4.imageshack.us/img4/7189/hpim7018.jpg (http://img4.imageshack.us/i/hpim7018.jpg/)
...pogranicznicy widząc Saturna w takim pojeżdzie...pokładali się ze śmiechu.....

largetto
02-10-2009, 08:22
Witam serdecznie :)
Saturnie bardzo barwnie i ciekawie opowiadasz i ilustrujesz swoje podróże......
trollejbusy pamiętam , jeździłam takimi do szkoły .... a za wspaniały pojazd Pinokia - dla Ciebie nagroda...

żaba z Muzeum Tkactwa w Chełmsku Śląskim o którym piszesz ;)

http://img190.imageshack.us/img190/3042/muzeumchelmsko.jpg (http://img190.imageshack.us/i/muzeumchelmsko.jpg/)

Ajaks
04-10-2009, 15:58
A to jest wędrówka po moich okolicach
http://odsiebie.com/pokaz/5919875---b4d5.html

Saturn
06-10-2009, 16:35
Saturn dzisiaj powędrował sobie do lasu....
tak powitał Waligóra
http://img7.imageshack.us/img7/3995/hpim0302u.jpg (http://img7.imageshack.us/i/hpim0302u.jpg/)
a to schronisko Andrzejówka....całe spowite we mgle...
Fakt....to są góry...
http://img25.imageshack.us/img25/9636/hpim0312t.jpg (http://img25.imageshack.us/i/hpim0312t.jpg/)

largetto
06-10-2009, 16:41
zaczarowany las...... zaczarowana Andrzejówka... zaczarowany Saturn....;)

jakempa
08-10-2009, 00:16
A ja przez tydzień zachwycałam sie urokami jesiennej Kudowy, pojechałam z seniorkami z Wrocławia w ramach programu dla seniorów sfinansowanego z funduszy unijnych, Kudowa jesienią przepięknahttp://img5.imagebanana.com/img/kvtuc0y3/DSCN0583.JPG (http://img5.imagebanana.com/)

jakempa
08-10-2009, 00:22
http://img5.imagebanana.com/img/y08xb62k/DSCN0648.JPG (http://img5.imagebanana.com/)

jakempa
08-10-2009, 00:26
http://img5.imagebanana.com/img/niqdq800/DSCN0659.JPG (http://img5.imagebanana.com/)

jakempa
08-10-2009, 00:30
http://img5.imagebanana.com/img/uvaq2nb1/DSCN0637.JPG (http://img5.imagebanana.com/)


Wrocławskie seniorki

largetto
08-10-2009, 07:58
Jadziu pięknie :D tak właśnie powinny spędzać czas Seniorki....
wycieczki, spotkania...radosne chwile.....
serdecznie pozdrawiam

Ajaks
08-10-2009, 17:21
Witajcie
fajnie spedzasz czas Jadziu
a ja zapraszam na jesienny spacer
http://www.voila.pl/014/otvni/?1

jakempa
08-10-2009, 23:29
Olu sliczny pokaz, i taka nastrojowa piosenka...już nie mogę się doczekać naszego spotkania w Przesiece, oby tylko pogoda dopisała A ten pieniek wypatrzyłam też w Kudowie

http://img5.imagebanana.com/img/1m1v7xk/DSCN0626.JPG (http://img5.imagebanana.com/)

Saturn
11-10-2009, 18:29
..Saturn zawędrował nad Jezioro Bystrzyckie...już jesień...
http://img70.imageshack.us/img70/8928/hpim0310k.jpg (http://img70.imageshack.us/i/hpim0310k.jpg/)
http://img49.imageshack.us/img49/4529/hpim0301j.jpg (http://img49.imageshack.us/i/hpim0301j.jpg/)

Ajaks
16-10-2009, 15:30
zapraszam do wzięcia udziału w konkursie
szczegóły na stronie http://www.otowakacje.pl/konkurs

Saturn
27-10-2009, 20:00
Saturn dzisiaj zawędrował na górę Chełmiec..
Chełmiec (851 m) jest drugim co do wysokości szczytem Gór Wałbrzyskich, i z pewnością jest szczytem najbardziej charakterystycznym. Ponad Kotlinę Wałbrzyską, między Wałbrzychem, Szczawnem a Boguszowem, wyrasta 400-metrową porfirową kopułą.


Porfirowy masyw swój kształt zawdzięcza wulkanicznej przeszłości. Gorąca magma wdarła się w utwory karbońskie i wyniosła je ku górze, dlatego na stokach Chełmca spotyka się m.in. osadowe zlepieńce. Dyletanci, postrzegający go z innych sudeckich pasm, mylą czasami Chełmiec ze Ślężą, a to głównie za sprawą stacji przekaźnikowej na szczycie i pewnego podobieństwa zewnętrznego. Być może także krajobrazowa analogia stoi za posądzaniem Chełmca o rolę prasłowiańskiej góry kultowej.
http://img301.imageshack.us/img301/5463/p1000049i.jpg (http://img301.imageshack.us/i/p1000049i.jpg/)


krzyż na Chełmcu
http://img301.imageshack.us/img301/5826/p1000051u.jpg (http://img301.imageshack.us/i/p1000051u.jpg/)
tablica ...pod krzyżem...

Saturn
27-10-2009, 20:32
..na górę Chełmiec prowadzi droga krzyżowa..
....o to dwie stacje../ przykład/
.....wszystkie stacje poświęcone są górnikom..ich ciężkiej..morderczej pracy..
http://img20.imageshack.us/img20/2089/p1000047z.jpg (http://img20.imageshack.us/i/p1000047z.jpg/)
http://img20.imageshack.us/img20/9281/p1000057f.jpg (http://img20.imageshack.us/i/p1000057f.jpg/)

Saturn
27-10-2009, 20:44
..tak wyglądał dzisiaj las wokół Chełmca..
http://img203.imageshack.us/img203/6549/p1000086q.jpg (http://img203.imageshack.us/i/p1000086q.jpg/)
http://img28.imageshack.us/img28/1295/las.jpg (http://img28.imageshack.us/i/las.jpg/)

Saturn
27-10-2009, 20:54
..tak pożegnał Chełmiec swoich gości....jak przystało na górę pochodzenia wulkanicznego.....
http://img28.imageshack.us/img28/9980/p1000103.jpg (http://img28.imageshack.us/i/p1000103.jpg/)

Ajaks
28-10-2009, 07:44
Saturnie fajną wycieczkę zafundowałaś, jeszcze tam nie byłam
http://img5.imagebanana.com/img/ijygrr5y/6.jpg (http://img5.imagebanana.com/)
http://img5.imagebanana.com/img/h0rlqmu3/7.JPG (http://img5.imagebanana.com/)

Okolice Sosnówki

Saturn
28-10-2009, 10:23
Ajaks..jeszcze nic straconego...jesteśmy "łazikami"...
Ty po ziemi..ja w obłokach...hihihi
http://img23.imageshack.us/img23/7168/p1000064e.jpg (http://img23.imageshack.us/i/p1000064e.jpg/)
http://img692.imageshack.us/img692/3713/p1000095.jpg (http://img692.imageshack.us/i/p1000095.jpg/)

Ajaks
28-10-2009, 15:28
Saturnie czyżbym to ja Ciebie namierzyła hhaa;)

http://img5.imagebanana.com/img/byvelqco/IMG_0358_filtered.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

Ajaks
28-10-2009, 17:10
Zapraszam http://www.voila.pl/458/iqknq/?1

Saturn
28-10-2009, 19:35
Łał..Ajaks...
to sobie polatamy w chmurach...goń mnie...przyjrzyj się dokładnie fotce..i co widzisz...oczywiście Saturn...
http://img39.imageshack.us/img39/9861/hpim7372.jpg (http://img39.imageshack.us/i/hpim7372.jpg/)
..pamiętasz zabawę w berka...to jest to!

Baśka13
29-10-2009, 08:47
http://images42.fotosik.pl/132/0a881749849a0f47med.jpg (http://www.fotosik.pl)
No to Was namierzyłam! Tylko z tym berkiem nie szalejcie,bo upadek może być bolesny!

Ajaks
29-10-2009, 09:14
Ja juz zabieram zabawki i lecę do domu

http://img5.imagebanana.com/img/ze844n6c/ufo.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

Baśka13
29-10-2009, 09:19
Wolniej,bo możesz o coś zawadzić!

Saturn
30-10-2009, 18:42
Ajaks....Saturn tak się zapatrzył na Twoje zabawki, że "zafundował" sobie sterowca...i zabawił na koncercie Chóru Alexandrowa.....
Ma nadzieję, że dżwięki z koncertu....dotarły i do Ciebie....
http://img405.imageshack.us/img405/7760/sterowniik1.jpg (http://img405.imageshack.us/i/sterowniik1.jpg/)
http://img215.imageshack.us/img215/9565/p1000146u.jpg (http://img215.imageshack.us/i/p1000146u.jpg/)

Saturn
30-10-2009, 18:57
Pierwszy występ Chóru Alexandrowa miał miejsce 12 pażdzoernika 1928 roku..................
Obecnie chórem kieruje J. B. Uchow oraz chórmistrze: I. I. Tupikow oraz S. A. Sokołow. Zespół uznawany jest za jeden z najlepszych chórów męskich na całym świecie. Niecodzienne połączenie harmonijności i czystości brzmienia akademickiego zespołu z emocjonalnością i bezpośredniością związanymi z muzyka ludową na długo pozostaje w pamięci słuchaczy, a różnorodność brzmienia przezeń prezentowana nie ma sobie równych....
http://img215.imageshack.us/img215/863/p1000150.jpg (http://img215.imageshack.us/i/p1000150.jpg/)
http://img402.imageshack.us/img402/9408/p1000156.jpg (http://img402.imageshack.us/i/p1000156.jpg/)
no i jak Saturn ma nie bujać w obłokach?

jakempa
30-10-2009, 23:54
Witam wszystkich a szczególnie tych latających, pięknie spędzacie czas i śliczne zdjęcia wklejacie,

solanka6
01-11-2009, 05:32
Witam. Pięknie pokazujecie swoje województwo. Czekam na więcej zdjęć. Byłam w Szklarskiej Porębie w 2004 roku, poszukałam płytkę ze zdjęciami ale jakoś wyjątkowo mam mało zdjęć, a w dodatku wszystkie prywatne. Nigdy nie zapomnę wjazdu kolejką na Szrenicę. Powiedziałam wtedy sobie (i nie tylko sobie ):nigdy więcej! W mojej pamięci utkwił obraz zniszczonych lasów i sterczących kikutów drzew. Zniszczyły je kwaśne deszcze i modrzewianeczka. Szkoda tych pięknych roślin.
Pozdrawiam wszystkich piszących tu i pokazujących Dolnośląską Ziemię.

solanka6
01-11-2009, 05:42
Zapomniałam dodać.
Spotkania miałyście urocze. Cóż, jakie seniorki, takie i ich spotkania :) Pozdrawiam.

largetto
01-11-2009, 08:24
No nareszcie mam dostęp do netu...... to już chyba uzależnienie... jego brak to katastrofa....
Saturn , Kalinkę i nie tylko słyszałam :D, melodia doleciała i do mnie.... bardzo lubię ten zespół, zresztą kocham muzykę rosyjską i ukraińską.... to pewnie powrót do korzeni....
te Wasze loty w przestworza mnie przerażają, ładnie wygląda to z ziemi ;) , no ale planety szaleją, szaleją....jak to kiedyś śpiewała Kora, więc sie Planecie nie dziwię, że buja w obłokach
za to ja przyziemnie...;)

http://img215.imageshack.us/img215/9162/p1020475.jpg (http://img215.imageshack.us/i/p1020475.jpg/)

Saturn
03-11-2009, 19:29
dzisiaj Saturn pokrążył i "wylądował..
http://img140.imageshack.us/img140/7559/p1000313b.jpg (http://img140.imageshack.us/i/p1000313b.jpg/)
Wielka Sowa (niem. Hohe Eule, 1014,8 m n.p.m.)[1] – najwyższy szczyt Gór Sowich w Sudetach Środkowych z najbardziej zniszczonym ekologicznie drzewostanem w tych górach, należy do Korony Gór Polski; położony jest w Parku Krajobrazowym Gór Sowich.

Góra zbudowana jest ze skał metamorficznych z prekambru. Na szczycie znajduje się wysoka na 25 metrów kamienna wieża widokowa wybudowana w roku 1906. Zbocza Wielkiej Sowy są znakomitymi terenami narciarskimi.

Góra leży w dorzeczu Odry, a dokładniej na granicy między dorzeczami jej dopływów – Bystrzycy i Nysy Kłodzkiej.

..w górach już zima....nie było dzisiaj ani jednego promyka słoneczka..
tym szlakiem Saturn krążył...
http://img682.imageshack.us/img682/4842/p1000304.jpg (http://img682.imageshack.us/i/p1000304.jpg/)
...teraz Saturnowi marzy się ciepła kąpiel i ....kołderka..

jakempa
04-11-2009, 00:19
Oj Saturnie czas odpocząć bo chłód i zima za pasem, ogrzej się przy kominku i posiedź z nami

http://img5.imagebanana.com/img/vwifccxm/kominek_03.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

Saturn
04-11-2009, 08:37
..dziękuję Jakempo..nastrojowo w tym salonie..
dziękuję za zaproszenie..
a to kwiatek na powitanie...
http://img88.imageshack.us/img88/3997/hpim0413.jpg (http://img88.imageshack.us/i/hpim0413.jpg/)

largetto
04-11-2009, 10:40
Saturnie przynosisz zimę brrrr.... nie możesz się wybrać do ciepłych krajów ? .....ale przy Jadzi kominku jest bardzo cieplutko i nastrojowo...... z chęcią tu posiedzę....

a teraz fotki dla Jadzi z Sosnowca, mieszkała tu kiedyś i ma do tych miejsc sentyment....

http://img29.imageshack.us/img29/2928/p1020515qz.jpg (http://img29.imageshack.us/i/p1020515qz.jpg/)

http://img691.imageshack.us/img691/3023/p1020516.jpg (http://img691.imageshack.us/i/p1020516.jpg/)


http://img18.imageshack.us/img18/4913/p1020517q.jpg (http://img18.imageshack.us/i/p1020517q.jpg/)

a to dawna szkoła podstawowa, dziś gimnazjum.....

Ajaks
04-11-2009, 14:55
Witam przeurocze Seniorki. Widzę, że nie możecie usiedzieć w miejscu. Każda gdzieś wędruje. Ja tym razem nie wiele.
Spojrzenie na jesienny Zgorzelec
http://img5.imagebanana.com/img/2w6c2sfl/IMG_0028a.jpg (http://img5.imagebanana.com/)
http://img5.imagebanana.com/img/hugvcgnu/IMG_0039.jpg (http://img5.imagebanana.com/)
http://img5.imagebanana.com/img/fuuxvrb9/IMG_0034.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

largetto
04-11-2009, 15:33
Olu przywołałaś wspomnienia....jeździłam kiedyś do Zgorzelca....

Dom Przyjaźni czy inaczej Zgorzelecki Dom Kultury.... występy z zaprzyjaźnioną - wówczas NRD- owską młodzieżą....spacery brzegiem Nysy.... młodzieżowo było....

Saturn
04-11-2009, 18:56
Saturn też jest w Zgorzelcu..a co...jak Obieżyświat to Obieżyświat...
http://img256.imageshack.us/img256/3291/hpim0542.jpg (http://img256.imageshack.us/i/hpim0542.jpg/)
taki pomnik stoi tylko w tym przygranicznym mieście...
Pozdrawiam Was serdecznie..

jakempa
04-11-2009, 22:34
Och, Saturn znów krąży za Olą, Zgorzelec to moje miasto wakacyjne z lat szkolnych, mieszkała tam moja ciocia, więc chętnie do niej jeździłam, przyjaźniłam się z Greczynkami, których było tam wiele, pokochałam wtedy ich przepiękną muzykę., przy której bawiliśmy się nieraz do rana,

Ajaks
05-11-2009, 10:56
Jaki świat mały, ja miałam też rodzinę w Zgorzelcu ale i dalej mnie nogi poniosły.
Do Bogatyni (moje strony narodzin)
http://img5.imagebanana.com/img/e1l7c2u5/IMG_0020.jpg (http://img5.imagebanana.com/)
http://img5.imagebanana.com/img/8cb4ln59/IMG_0022.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

largetto
05-11-2009, 12:57
Olu może urodziłaś się w Zatoniu ???

Ajaks
05-11-2009, 17:13
Olu może urodziłaś się w Zatoniu ???

Niestety urodziłam się w miejscowości, którą pochłoneła odkrywka - Biedrzychowice Górne i już jej nie ma na mapie

Ajaks
07-11-2009, 18:22
Spotkany w Zachełmiu dom L.Różyckiego

http://img5.imagebanana.com/img/modt9f9o/IMG_0114.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

Ajaks
09-11-2009, 09:02
Spotkana jesień
http://img5.imagebanana.com/img/crl60xw/IMG_0165.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

http://img5.imagebanana.com/img/z8iz73gh/IMG_0163.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

Baśka13
09-11-2009, 10:06
Olu!Prześliczne widoki!Piękna jesień(z pozycji komputerowego siedziska-bo zimno)

jakempa
09-11-2009, 11:38
Oj Olu nosi Cię, a wiesz... Tamte strony, Bogatynia, Zawidów, Sulików, Witka,/ten sztuczny zalew/ to moje najpiękniejsze wakacje spędzane w mojej młodości, te szalone wiejskie zabawy, pamietam jak były wioski w obrębie Wrociszowa, gdzie najchętniej spędzałam u cioci wakacje, a kiedyś przyjeżam, a tu wszystko zalane...po jakimś czasie okazalo się ze powstało miejsce na wypoczynek, och to były fajne czasy

Saturn
21-11-2009, 19:19
..Saturn zawitał do Lubomierza....
http://img502.imageshack.us/img502/8571/p1000191.jpg (http://img502.imageshack.us/i/p1000191.jpg/)
Muzeum
http://img513.imageshack.us/img513/4664/muzeum.jpg (http://img513.imageshack.us/i/muzeum.jpg/)
ratusz w Lubomierzu
http://img186.imageshack.us/img186/6470/ratusz.jpg (http://img186.imageshack.us/i/ratusz.jpg/)

Saturn
21-11-2009, 19:24
http://img524.imageshack.us/img524/1963/caarzebaprzymuzeum.jpg (http://img524.imageshack.us/i/caarzebaprzymuzeum.jpg/)
http://img524.imageshack.us/img524/5862/napispodrzeb.jpg (http://img524.imageshack.us/i/napispodrzeb.jpg/)
zbliżenie..
http://img301.imageshack.us/img301/1671/zblienierzeby.jpg (http://img301.imageshack.us/i/zblienierzeby.jpg/)

Saturn
21-11-2009, 19:28
kościół w Lubomierzu
http://img185.imageshack.us/img185/8127/kocix.jpg (http://img185.imageshack.us/i/kocix.jpg/)
http://img256.imageshack.us/img256/3381/napiskocioa.jpg (http://img256.imageshack.us/i/napiskocioa.jpg/)
zbliżenie jednej z rzeżb ..
http://img260.imageshack.us/img260/8285/jednazrzebnakociole.jpg (http://img260.imageshack.us/i/jednazrzebnakociole.jpg/)

Saturn
21-11-2009, 19:35
..słynne lubomierskie kamieniczki...
http://img301.imageshack.us/img301/9761/caekamieniczki.jpg (http://img301.imageshack.us/i/caekamieniczki.jpg/)
podcienia
[URL=http://img301.imageshack.us/i/podcieniakamieniczek.jpg/]http://img301.imageshack.us/img301/2134/podcieniakamieniczek.jpg[/URL

Saturn
21-11-2009, 19:45
URL=http://img301.imageshack.us/i/rzebywrynku.jpg/]http://img301.imageshack.us/img301/5831/rzebywrynku.jpg[/URL]
http://img514.imageshack.us/img514/88/napispodrzebamiwrynku.jpg (http://img514.imageshack.us/i/napispodrzebamiwrynku.jpg/)
http://img260.imageshack.us/img260/3336/maarzebawrynku.jpg (http://img260.imageshack.us/i/maarzebawrynku.jpg/)
http://img513.imageshack.us/img513/5897/2maarzebawrynku.jpg (http://img513.imageshack.us/i/2maarzebawrynku.jpg/)
[URL=http://img256.imageshack.us/i/3maarzebawrynku.jpg/][IMG]http://img256.imageshack.us/img256/4861/3maarzebawr
...warto powrócić do tego miasteczka nie tylko w dniach festiwalu...

Ajaks
21-11-2009, 21:57
Oj Saturnie, wielki obieżyświat z Ciebie
Ja dzisiaj odwiedziłam Szklarską Porębę
i trochę wyżej
http://img5.imagebanana.com/img/xay5mt85/kola3803.jpg (http://img5.imagebanana.com/)
http://img5.imagebanana.com/img/3f7w4b2/kola380.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

Ajaks
22-11-2009, 06:53
Dzień doberek! Heja! Moje powitanie na śniadanie.
Spotkamy sie gdzieś pod niebem błękitnym.

mimoza
22-11-2009, 07:54
Wczoraj nie było mnie cały dzień, dzisiaj trochę pomieszkam.
Miłej niedzieli, pełnej wrażeń wszystkim życzę - Cz

Saturn
22-11-2009, 11:21
Ajaks..wielkie dzięki Ci za fotki z wędrówki po Szklarskiej Porębie....Saturn ma wielki sentyment do tego miejsca....no taki osobisty..
.Ja zapraszam na wędrówkę szlakiem na Górę Zamkową...może zobaczymy znajome nam forumowiczki....

Zamek Nowy Dwór został wybudowany na Górze Zamkowej (620 m n.p.m.) prawdopodobnie na początku XIV wieku, przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II. Pierwszy dokument mówiący o zamku pochodzi z 1364 roku. Nowy Dwór wraz z innymi okolicznymi zamkami był ważnym ogniwem obronnym południowej granicy księstwa. Warownia została zbudowana wzdłuż szczytu na planie podłużnego czworokąta. W obrębie murów znajdowały się budynki mieszkalne, natomiast wieża była usytuowana na zewnątrz murów. Od strony zachodniej, najłatwiej dostępnej, wzmocniono go wykuwając w skale suchą fosę. Do 1392 roku zamek był własnością książąt świdnicko-jaworskich, następnie na mocy układu sukcesyjnego przeszedł wraz z księstwem do Korony czeskiej. W latach 1402-1417 przeprowadzono niewielkie prace budowlane. W 1434 roku zamek kupił od synów Jana Liebenthala Herman Czetryc. W rękach tego rodu pozostał on z krótkimi przerwami do XVII wieku, kiedy został przez nich porzucony. W latach 1450-1462 zamek należy do rodziny Zedlitzów, a następnie ponownie do poprzednich właścicieli. Podczas walk króla czeskiego Władysława Jagielończyka z królem węgierskim Marcinem Korwinem w 1471 roku stanowił on ważny punkt obrony. Już wówczas znajdowła się na zamku artyleria. Po podpisaniu pokoju w 1490 roku zamek przeszedł we władanie Fabiana Czirnhaus, by po kilku latach wrócić do Czetryców.
http://img91.imageshack.us/img91/6938/brama.jpg (http://img91.imageshack.us/i/brama.jpg/)
brama..
Saturn tam "poleciał"...

Saturn
22-11-2009, 11:25
to prawda...góra ma tylko 620 m n.p.m. ale podejście jest niebezpieczne...
http://img90.imageshack.us/img90/9822/szlak.jpg[
http://img205.imageshack.us/i/mury3.jpg/]http://img205.imageshack.us/img205/8079/mury3.jpg (http://img90.imageshack.us/i/szlak.jpg/)

Saturn
22-11-2009, 11:32
http://img90.imageshack.us/img90/3360/mury4.jpg (http://img90.imageshack.us/i/mury4.jpg/)
URL=http://img529.imageshack.us/i/mury2.jpg/]http://img529.imageshack.us/img529/6577/mury2.jpg[/URL]
przez to okienko Saturn zobaczył kogo?...largetto
http://img205.imageshack.us/img205/9975/muryzoknem.jpg (http://img205.imageshack.us/i/muryzoknem.jpg/)
Pozdrawiam wszystkich serdecznie ....

largetto
22-11-2009, 12:23
@rna Saturnie , machałam "ręcyma " a Piksel krótkim ogonkiem.... :D

zdjęcia jak zwykle urocze, ale gdybym miała wybierać między Szklarską Porębą a Lubomierzem....wybrałabym Lubomierz....
lubię takie małe , senne miasteczka , gdzie czas płynie swoim rytmem, z pozoru nic się nie dzieje...;) , ale w czasie festiwalu uciekłabym na Wysoki Kamień:D
ot "stara dziwaczka " ze mnie hi hi

mimoza
22-11-2009, 12:30
Saturnie, Largetto :D

Wandziu, piszesz o sobie stara dziwaczka, nie rozumiem dlaczego stara?
a czy dziwaczka - to też za mocno powiedziane.
Zdjęcia jak zwykle u Saturna wspaniałe. Udanych wędrówek po ziemi i nieboskłonie życzę. - Cz

Saturn
22-11-2009, 13:26
largetto...w Szklarskiej Porębie...moje serce to jest muzyk, który zwiał z orkiestry...hihihihi...a w Lubomierzu "rozminowywałem"Kargula.....nie wierzysz?
To zabiorę Ciebie na orbitę i zobaczysz....może Ajaks ze swoim sprzętem / kijkami...hahaha..dojdzie../i odegramy na ryneczku komedyję.....
Oj...zabawimy się...kto tutaj wypomina wiek....
no skoczę po mandarynki../tak to wychodzi.../
nie będę taki...poczęstuję wszystkich....

largetto
22-11-2009, 14:01
Czesiu to tak z ;) ,
a swoją drogą, może następne spotkanie .... na orbicie ? :D
tylko potrzebny byłby nam wahadłowiec.....


ja dziś na swoim szlaku zobaczyłam światełko w tunelu , to może być znak.... ;)

http://img217.imageshack.us/img217/4359/p1020611l.jpg (http://img217.imageshack.us/i/p1020611l.jpg/)

Ajaks
22-11-2009, 17:46
Oj "Seniorki" namieszałyście mi w głowie.
A za Saturnem już nie nadążam, tom se szybowiec wzieła
co by nadążyć.
http://img5.imagebanana.com/img/ogg7cbb/IMG_0439.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

A dzisiaj zmieniłam kierunek i wybrałam się na szlaki Karpacza
W górnym Karpaczu góruje kompleks hotelowy w budowie, robi wrażenie.
http://img5.imagebanana.com/img/4uab41o/IMG_0452.jpg (http://img5.imagebanana.com/)
Wolę jednak szlaki leśno - górskie
http://img5.imagebanana.com/img/44fewfa3/IMG_0409.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

jakempa
22-11-2009, 19:10
Witam wędrowniczki, pochodzilam dzisiaj z Wami, miło było, bo i pogoda niezła, na wędrówki

Baśka13
22-11-2009, 19:11
Korzystając z ładnej pogody też wybraliśmy się na jesienną wspinaczkę...
http://images45.fotosik.pl/230/f5b619bd84e7606dmed.jpg (http://www.fotosik.pl)
...i wypatrzyłam ...
http://images49.fotosik.pl/230/47371d18d2399c08med.jpg (http://www.fotosik.pl)

largetto
23-11-2009, 08:56
Basiu "to wygląda jak pazury smoka " duszące swoją ofiarę ;) , a może wędrujecie na Smoczą Górę ?

Olu zazdroszczę Ci braku lęku przed wysokością, ja nie wsiądę na żaden "lotny" pojazd.:confused:

jakempa
23-11-2009, 10:40
Wandziu, masz rację to tak wygląda, wspaniałe zdjęcia , Wandziu, a cóż to, ? Naprawdę nie wsiądziesz do samolotu? Przecież to jest wielka przyjemność tak lecieć,,,i oglądać świat z lotu ptaka

jakempa
23-11-2009, 10:42
http://img5.imagebanana.com/img/4u3zei7f/2059zamek_z_lotu_ptaka.jpg (http://img5.imagebanana.com/)O np, zamek w Książu jak cudnie wygląda z lotu ptaka

Ajaks
23-11-2009, 12:20
to też wygląda jak z lotu ptaka, ale zrobione tylko z wysokości 1058m, kościół w Szklarskiej Porębie

http://img5.imagebanana.com/img/x9yyifeh/IMG_0346.JPG (http://img5.imagebanana.com/)

largetto
23-11-2009, 17:10
Niestety boję się , mam lęk wysokości :mad:

http://img254.imageshack.us/img254/7066/0038.gif (http://img254.imageshack.us/i/0038.gif/)

mimoza
23-11-2009, 18:13
to też wygląda jak z lotu ptaka, ale zrobione tylko z wysokości 1058m, kościół w Szklarskiej Porębie

http://img5.imagebanana.com/img/x9yyifeh/IMG_0346.JPG (http://img5.imagebanana.com/) W tym kościele 20 lat temu moja córka brała ślub kościelny z I-szym mężem. - Cz

Ajaks
23-11-2009, 18:43
Jak te nasze drogi splatają się.
Pozdrawiam

jakempa
24-11-2009, 10:34
A ja przez kilka lat chodzilam tam w niedzielę na msze z dziećmi, kiedy jeździłam do Szklarskiej na zimowe ferie

Saturn
24-11-2009, 19:18
Saturn dzisiaj posłuchał rady Ajaks i "poleciał szybowcem"...po okolicy nucąc.piosenkę..
"Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet,
Ściskając w ręku kamyk zielony,
Patrzeć jak wszystko zostaje w tyle.." cudnie było ...
http://img260.imageshack.us/img260/7933/maaslza.jpg (http://img260.imageshack.us/i/maaslza.jpg/)
[URL=http://img696.imageshack.us/i/napisborowa.jpg/]http://img696.imageshack.us/im696/6228/napisborowa.jpg[/URL
z takiego miejsca..
widok..spojrzenie na górę Ślezę...

Saturn
24-11-2009, 19:22
http://img696.imageshack.us/img696/6228/napisborowa.jpg (http://img696.imageshack.us/i/napisborowa.jpg/)
http://img412.imageshack.us/img412/7388/maagora.jpg (http://img412.imageshack.us/i/maagora.jpg/)
http://img682.imageshack.us/img682/9379/widoknamiasto.jpg (http://img682.imageshack.us/i/widoknamiasto.jpg/)

jakempa
24-11-2009, 22:59
Oh jakbym poszybowała z Saturnem,,,,tak poprostu przed siebie

Ajaks
25-11-2009, 08:50
Jadziu a ileż to roboty,
Wychodzisz z domu klucz pod wycieraczkę i już gotowa do przygody swego życia.
http://img5.imagebanana.com/img/lc1f91dd/IMG_0311.JPG (http://img5.imagebanana.com/)

Tam za tym zakrętem czeka na Ciebie przygód mnóstwo

jakempa
25-11-2009, 08:55
No wlasnie, tylko nie zawsze można, a tak poszybować pod niebem,,,,zobaczyć wszystko z góry, to dopiero frajda.

Saturn
25-11-2009, 12:00
Jakempo...zobacz jak się "szybuje."...
Saturn z jednej strony, a po drugiej Ajaks.../ patrzymy sobie w " oczka"..hihihi/ ..tak jest ...
"Rozpostarta płachta nieba
zawsze daje to, co trzeba;
przez tę płachtę, pod sam kręgosłup..." nic Ci się nie stanie...mocno trzymamy tę płachtę nieba..
jest bezpiecznie...tylko deczko odwagi..

http://img524.imageshack.us/img524/6428/jakempa.jpg (http://img524.imageshack.us/i/jakempa.jpg/)

Saturn
27-11-2009, 20:15
Saturn wylądował wieczorową porą w Zamku Książ na otwarciu wystawy obrazów i rysunków Zdzisława Nitki pt:"Malarz Nitka"..w Galerii WGS BWA http://img512.imageshack.us/img512/4806/zamekksimay.jpg (http://img512.imageshack.us/i/zamekksimay.jpg/)
"http://img513.imageshack.us/img513/5660/wejciedozamkuarmata.jpg (http://img513.imageshack.us/i/wejciedozamkuarmata.jpg/)

Saturn
27-11-2009, 20:18
Zdzisław Nitka (ur. 1962 r. w Obornikach Śląskich) – polski malarz-ekspresjonista. Studiował na PWSSP we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu), gdzie obecnie wykłada. W 1987 obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. Józefa Hałasa. Inspiruje się bezpośrednio niemieckim ekspresjonizmem pierwszych dwudziestu lat XX wieku, widoczne są również zainteresowania sztuką prymitywną, zwłaszcza afrykańską. Jak sam określił, bardzo duży wpływ na jego późniejsze inspiracje miała wystawa niemieckich ekspresjonistów, którą obejrzał we Wrocławiu, będąc jeszcze uczniem liceum. Z premedytacją zachowuje postawę outsidera, w jego pracach widoczny jest dystans wobec zdobyczy cywilizacji. W wielu obrazach prowadzi dialog z dziełami innych artystów, które bądź wprost pojawiają się w kompozycjach (jak np. Arcydzieła w lesie), bądź służą jako inspiracje formalne.
http://img513.imageshack.us/img513/5360/maywernisanitki.jpg (http://img513.imageshack.us/i/maywernisanitki.jpg/)

Saturn
27-11-2009, 20:23
wystawa w Galerii WGS BWA "Zamek Książ" odbywa się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Arystycznego..
Oto niektóre z zaprezentowanych obrazów....
URL=http://img513.imageshack.us/i/obraz1b.jpg/]http://img513.imageshack.us/img513/4603/obraz1b.jpg[/URL]
http://img513.imageshack.us/img513/5259/obraz2t.jpg (http://img513.imageshack.us/i/obraz2t.jpg/)
http://img512.imageshack.us/img512/9752/obraz3u.jpg (http://img512.imageshack.us/i/obraz3u.jpg/)
prawdziwa uczta..dla ducha..oczu...duża dawka emocji i motyw na zastanowienie się....
http://img130.imageshack.us/img130/2691/obraz4.jpg (http://img130.imageshack.us/i/obraz4.jpg/)

Ajaks
28-11-2009, 07:42
Pieknie Saturnie, "latasz" nie tylko przyrodniczo ale i o sztukę zawadziłaś. Ty to masz dobrze nic nie jest Ci obce, :) tak trzymaj.

largetto
28-11-2009, 12:34
Brawo Saturnie :) , wnosisz na wątek piękno i sztukę ....i tylko powtórzyć za znanym twórcą :

...Nie zrozumiecie sztuki, póki nie zrozumiecie, że w sztuce 1 + 1 może dać każdą liczbę z wyjątkiem 2.
~ Pablo Picasco

ja widzę : Saturn + Fotografia = przybliżenie Sztuki ;) ;)

pozdrawiam

Ajaks
28-11-2009, 17:02
A ja dzisiaj wśród natury jak zwykle można byłoby powiedzieć

http://img5.imagebanana.com/img/n1lna3t/IMG_0475.JPG (http://img5.imagebanana.com/)
Stała samotna, jakby na mnie czekała i w obiektyw zaglądała

http://img5.imagebanana.com/img/a1y4gi4s/IMG_0509.JPG (http://img5.imagebanana.com/)
I one choć dwie smutne jakieś, brzózki białe co na mnie czekały

Saturn
28-11-2009, 19:20
..Ajaks..śliczne te Twoje "samotnie"...
Largetto..skoro w dalszym ciągu wyśpiewane przez Ciebie nutki..krążą po okolicy ..to i na Zamku Książ ..też...
Saturn "sforsował" armaty...nie miały szans...zacumowaL we wnętrzu..
http://img32.imageshack.us/img32/8468/lampat.jpg (http://img32.imageshack.us/i/lampat.jpg/)
Na Saturna..dzisiaj czekał "samotnie"hihihi..taki bukiecik...
http://img192.imageshack.us/img192/5041/p1010068l.jpg (http://img192.imageshack.us/i/p1010068l.jpg/)
Miłego wieczoru ....

largetto
28-11-2009, 20:41
Olu ta samotna sosna wejmutka - cudo !!!! :)

Saturn
02-12-2009, 11:25
Saturn, choć już grudzień..poleciał w "przestworza"....
i co zobaczył?..Na powitanie wyszły ze swoich boksów...piękne rumaki....
http://img8.imageshack.us/img8/1267/ko1sk.jpg (http://img8.imageshack.us/i/ko1sk.jpg/)
..ten to nawet mruga oczkiem:)
http://img8.imageshack.us/img8/9819/ko2l.jpg (http://img8.imageshack.us/i/ko2l.jpg/)

Saturn
02-12-2009, 11:28
..ten to dopiero model..:)
http://img14.imageshack.us/img14/9945/ko3l.jpg (http://img14.imageshack.us/i/ko3l.jpg/)
http://img692.imageshack.us/img692/1327/ko4y.jpg (http://img692.imageshack.us/i/ko4y.jpg/)

Saturn
02-12-2009, 11:32
konie na pastwisku..w tle Góra Chełmiec..
http://img265.imageshack.us/img265/5419/stadokoni.jpg (http://img265.imageshack.us/i/stadokoni.jpg/)

largetto
02-12-2009, 19:25
Koń
Bolesław Leśmian

Koniu krzywy, koniu siwy,
Ozdobiony łachem grzywy,
Kocham zawiew zmydlonych twym potem
rzemieni
I oddech, juchą polnej dymiący zieleni
Łeb kościaty, ale krewki
Z wargą miękką, jak pierś dziewki,
Przewieś mi poprzez ramię w rzewną bezrobotę,
Bym twarzą prężnej szyi wyczuwał ciągotę.
Koniu smutny aż do śmierci
Z białą pręgą lejc na szerci,
Zaprzyjaźnij się ze mną, jak to czynisz z wołem,
Wejdź do mojej chałupy, siądź razem za stołem.
Dam ci wody z mego dzbana,
Dam ci cukru, dam ci siana,
Dam bryłę szczerej soli, gleń świeżego chleba
I przez okno otwarte przychylę ci nieba.
Nie sęp oczu brwi sitowiem,
Powiem tobie, wszystko powiem!
A gdy noc już nastanie, pozamykam dźwierze
I wspólnie odmówimy wieczorne pacierze.Saturnie piękne konie kojarzą mi się z piękna poezją.... wczytaj się w te strofy.....:)

jakempa
02-12-2009, 23:15
Piekne zdjęcia, poezja, zadumanie,,,, Saturnie dołączam do Ciebie i poszybuję daleko.....hen za morza

http://iv.pl/images/cfhd6gb64d6k0cwiyvfs.jpg (http://iv.pl/viewer.php?file=cfhd6gb64d6k0cwiyvfs.jpg)

Ajaks
05-12-2009, 20:10
Witam w sobotni wieczór. Korzystam z możliwej pogody
i wędruję po najbliższej okolicy

http://img5.imagebanana.com/img/nde2w6m2/IMG_0556dated.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

http://img5.imagebanana.com/img/crxec/IMG_0557dated.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

Saturn
06-12-2009, 15:10
Ajaks..piękne te Twoje "przyziemne" fotki...jest coś dla ducha i "brzuszka"...a Saturn nie wytrzynał długo na ziemi i znów poszybował....
http://img11.imageshack.us/img11/3473/balon1z.jpg (http://img11.imageshack.us/i/balon1z.jpg/)
z wysokiego pułapu..bajkowo wygląda Morze Południowe i Laguna
http://img51.imageshack.us/img51/3902/widok1namorze.jpg (http://img51.imageshack.us/i/widok1namorze.jpg/)

Saturn
06-12-2009, 15:17
Saturn spojrzał także na wioskę w tropikalnym lesie...
http://img171.imageshack.us/img171/7627/widok2.jpg (http://img171.imageshack.us/i/widok2.jpg/)
http://img51.imageshack.us/img51/9960/widok4.jpg (http://img51.imageshack.us/i/widok4.jpg/)
...prawda, że w takim gąszczu Mikołaj musi się mocno napracować...by ukryć prezenty dla "grzecznych forumowiczów":)

Ajaks
06-12-2009, 17:48
A ja w dalszym ciągu stąpając twardo po ziemi szukałam Mikołaja
http://img5.imagebanana.com/img/zn523f3t/IMG_0589.jpg (http://img5.imagebanana.com/) no i znalazłam na kiermaszu
http://img5.imagebanana.com/img/md5c1c/IMG_0625.JPG (http://img5.imagebanana.com/)

Oraz mnóstwo pięknych świecidełek

largetto
06-12-2009, 18:24
O Matko, Saturnie, czy ten Mikołaj nie pobłądził ? miał przybyć do Seniorów a poleciał gdzieś w tropiki ???
jak żyję nie widziałam Mikołaja w balonie..:D no ale on idzie chyba z duchem czasu.....
a Ty byłeś grzeczny ? dostałeś prezencik ?

largetto
06-12-2009, 18:25
bo Oli Mikołaj to taki prawdziwy, z siwą brodą.....
taki do mnie przychodził :)

Saturn
06-12-2009, 19:21
Largetto..Mikołaj idzie z duchem czasu....
jeden rozdaje prezenty w przestworzach..hihihi/ to nie jest zrzut ......
a Mikołaj Ajaks..chodzi po ziemi...ciekawy jestem czy Ola była grzeczna skoro pomykała po kiermaszach?
Ale rózgi nikt nie dostał..czyli jest OK...
Chyba, że spadnie z nieba...przekonasz się czy to był Mikołaj prawdziwy czy nie..
Largetto...eksperymentujesz oj...oj...strach się bać...

http://img16.dreamies.de/img/707/b/jobs71xccx8.gif

Saturn
08-12-2009, 15:19
Saturn..długo nie usiedział w ciepłym klimacie i dzisiaj pognał w górki, choć padał deszcz..czasem też drobne płatki śniegu...ale było co oglądać....http://img691.imageshack.us/img691/1328/borowa.jpg (http://img691.imageshack.us/i/borowa.jpg/)
góra Borowa we mgle...
http://img198.imageshack.us/img198/889/grzebierybnicki.jpg (http://img198.imageshack.us/i/grzebierybnicki.jpg/)
spojrzenie na Grzebień Rybnicki

Saturn
08-12-2009, 15:24
widok z gór na Dolinę Szwajcarki
http://img412.imageshack.us/img412/6452/dolinaszwajcarki.jpg (http://img412.imageshack.us/i/dolinaszwajcarki.jpg/)
kościółek w Kamieńsku
http://img339.imageshack.us/img339/2346/kocig.jpg (http://img339.imageshack.us/i/kocig.jpg/)

Ajaks
12-12-2009, 16:06
http://img5.imagebanana.com/img/obchd2/IMG_0577.jpg (http://img5.imagebanana.com/)
http://img5.imagebanana.com/img/6wqg7sk/IMG_0580.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

diabelskie kamienie rozrzucone wokół wzniesienia Witosza na wzgórzach łomnickich

duszka07
13-12-2009, 16:18
Jakie świetne zdjęcia, jakie piękne krajobrazy, już chciałabym tam być, spacerować, podziwiać.

Saturn
14-12-2009, 08:48
Ajaks..widzę, że Ty nie możesz usiedzieć w domku...i dla nas wyszukałaś diabelskie głazy...łoł..
Zobacz, że Saturn też jest za Pan Brat w lasem i ich opiekunami...wylądował na koncercie członków z Zespołu Łowieckiego..."Odgłosy Kniei"....
http://img188.imageshack.us/img188/2096/muzycysenior.jpg (http://img188.imageshack.us/i/muzycysenior.jpg/)
http://img340.imageshack.us/img340/8546/solistasenior.jpg (http://img340.imageshack.us/i/solistasenior.jpg/)
solista pochodzi w Twoich stron....śpiewał gościnnie
http://img192.imageshack.us/img192/3605/solisyaandrzej.jpg (http://img192.imageshack.us/i/solisyaandrzej.jpg/)
Zespół zaprosił do udziału w koncercie..także jednego muzyka grającego na rogu z Wrocławia....tak więc ich muzykę słychać teraz na całym Dolnym Śląsku i jeszcze dalej....Darz Bór..

Saturn
14-12-2009, 08:50
....po koncercie ....tak wygląda miasto nocą...
http://img192.imageshack.us/img192/2869/miastonoc.jpg (http://img192.imageshack.us/i/miastonoc.jpg/)

largetto
14-12-2009, 16:41
Widzę , że się nie lenicie ;) takie wspaniałe wycieczki uwiecznione przez Olę, no a Saturn - jak to Planeta - wszędzie go pełno.....
a ostatni widok "cosik znajomy " .... krążysz wokół ..... ? ;)

mimoza
14-12-2009, 17:02
Saturnie zdjęcie nocą bardzo interesujące.
Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ale byłeś
tuż, tuż obok mojego mieszkania :D ;) - Cz

mimoza
14-12-2009, 17:05
Largetto - późno bo późno, ale dowiedziałam się,
że puknęło Ci 3 lata na seniorku - GRATULUJĘ - Cz
http://img696.imageshack.us/img696/4853/dzbanzrami.jpg (http://img696.imageshack.us/i/dzbanzrami.jpg/)http://img696.imageshack.us/img696/dzbanzrami.jpg/1/w579.png (http://g.imageshack.us/img696/dzbanzrami.jpg/1/)

Saturn
15-12-2009, 15:28
Saturn dzisiaj znów polecial pokrążyć po okolicy...
Las wygląda bajkowo...drzewa całe w białych "koronkach"...otulone pierzynką z białego puchu...
http://img46.imageshack.us/img46/2108/lassenior.jpg (http://img46.imageshack.us/i/lassenior.jpg/)
URL=http://img39.imageshack.us/i/lassenior2a.jpg/]http://img39.imageshack.us/img39/1328/lassenior2a.jpg[/URL]

Saturn
15-12-2009, 15:31
jak las to i grzyb...y
http://img696.imageshack.us/img696/7945/grzybsenior.jpg (http://img696.imageshack.us/i/grzybsenior.jpg/)
i mikołaje z prezentami..
http://img63.imageshack.us/img63/1513/mikoajsenior.jpg (http://img63.imageshack.us/i/mikoajsenior.jpg/)

largetto
15-12-2009, 15:52
Czesiu dziękuję, :) sama nie wiem kiedy to zleciało....

ja wprawdzie nie krążę jak Saturn po świecie , ale dziś udało mi się złapać zimę w Szczawnie, w przerwie między próbami...

http://img693.imageshack.us/img693/8159/p1020650.jpg (http://img693.imageshack.us/i/p1020650.jpg/)

i rękę pana Piotrusia :D

http://img9.imageshack.us/img9/6664/asdpz.jpg (http://img9.imageshack.us/i/asdpz.jpg/)

Saturn
16-12-2009, 08:01
Mimozo..Saturn nocą ..cichutko, niemal bezszelestnie przemknął przez znane Ci miejsce..tak by nie zbudzić ze snu..tak delikatną osóbkę...to by dopiero było....oj. oj...
Largetto...te gołąbki odtańczyły do Twojego cudnego śpiewu piękny taniec w powietrzu....jak prawdziwi tancerze kozaczoka.
popatrz jak tańczą kolorowe ryby przed posągiem Buddy w Tropicalu
http://img519.imageshack.us/img519/875/buddasenior.jpg (http://img519.imageshack.us/i/buddasenior.jpg/)

Ajaks
16-12-2009, 10:54
Oj, Saturnie uważaj na te rybki coby nie skończyły na talerzu wigilijnym lub w kocich pazurkach
http://img5.imagebanana.com/img/di24b84l/I.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

Saturn
17-12-2009, 11:15
Ajaks....dla Twojego kotka....może również i na święta zamiast umęczonego karpia...kolorowe rybki na choinkę?
Mogą być bombkami na choince....Mam jeszcze trochę i z Tobą chętnie się podzielę....
http://img96.imageshack.us/img96/5234/rybkisenior.jpg (http://img96.imageshack.us/i/rybkisenior.jpg/)

Ajaks
19-12-2009, 17:05
Oj jak tu pusto, wszyscy świętami zajęci.
a ja sobie dzisiaj powędrowałam na jarmark świąteczny

http://img5.imagebanana.com/img/5n5lqjei/10dated.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

Saturn
30-12-2009, 12:33
noooooooooooo o po świętach..Saturn poleciał pokrążyć po okolicy...
http://img268.imageshack.us/img268/5523/senior1.jpg (http://img268.imageshack.us/i/senior1.jpg/)
biały puszysty śnieg i cudowne lazurowe niebo...
http://img39.imageshack.us/img39/6456/senior2.jpg (http://img39.imageshack.us/i/senior2.jpg/)
..Saturn z gór mruga oczkiem do Ajaks...

Saturn
30-12-2009, 12:36
http://img268.imageshack.us/img268/3193/senior3.jpg (http://img268.imageshack.us/i/senior3.jpg/)
z tego miejsca można popatrzeć sobie na "domki" dolnoślązaków..http://img195.imageshack.us/img195/7141/senior4.jpg (http://img195.imageshack.us/i/senior4.jpg/)
jedni ciężko pracują...a inni jeszcze świętują...

largetto
30-12-2009, 14:22
Saturnie pięknie wygląda ta nasza ziemia z wyżyn, gdzie krążysz :)
dobrze mieć takich obieżyświatów jak Ty i Ajaks, którzy nam to piękno przybliżają ....
dziękuję :)

jakempa
30-12-2009, 16:05
Witam Was po świętach i życzę pięknych wędrówek w NOWYM ROKU

Ajaks
30-12-2009, 19:33
A toż zastanawiałam się już
gdzież ten Saturn powędrował.
Czyżby z końcem roku odleciał do innej galaktyki hihihi
Juz jestem spokojna wrócił w nasze strony
http://img5.imagebanana.com/img/y1ci8bm1/IMG_0168.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

Wędrowałam Ci ja przez lasy i doliny

http://img5.imagebanana.com/img/tnn5vxuf/IMG_0156.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

By pokonac przeszkód kilka i nad wodospad dotrzeć

http://img5.imagebanana.com/img/zswwiyys/IMG_0174.jpg (http://img5.imagebanana.com/)http://img5.imagebanana.com/img/lqlgz777/IMG_0205.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

Ajaks
04-01-2010, 10:50
Tydzień różnicy i już inne barwy

http://img5.imagebanana.com/img/r09yk08a/IMG_0588.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

jakempa
04-01-2010, 15:43
witam Olu, Ty jak zawsze wędrujesz, u góry nie ma zdjęć, chyba hosting nawalił, a co Saturna jakaś sonda kosmiczna połknęła czy co? A gdzie on się podziewa?

Ajaks
04-01-2010, 19:31
zimy ciąg dalszy
http://img5.imagebanana.com/img/qq0scmrg/IMG_0604.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

jakempa
04-01-2010, 19:45
O spotkalam dzisiaj saturna na innych wątkach, poleciał do Paryża

Ajaks
05-01-2010, 19:16
Witam
A ja jestem wierna moim stronom.
Dzisiaj spotkałam taka wspaniała zimę.
http://img5.imagebanana.com/img/k3ko7629/IMG_0631.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

http://img5.imagebanana.com/img/fk3ur1g8/IMG_0642.jpg (http://img5.imagebanana.com/)

A to zabawa lodem
http://img5.imagebanana.com/img/48enrgko/IMG_0613.jpg (http://img5.imagebanana.com/)