PDA

View Full Version : Przyłącz się do akcji : "anydrugs", spróbuj powstrzymać choć jedno dziecko przed


gosia1972
13-03-2009, 12:41
sięgnięciem, po którąś z używek (alkohol, papierosy, narkotyki).
Akcja skierowana jest do młodzieży w wieku gimnazjalnym, a więc szczególnie narażonej na pokusę sięgnięcia po używki.
Jej istotą jest próba dotarcia do świadomości młodzieży poprzez cykl pogadanek, w czasie których dzieci są stymulowane tak, aby same doszły do konkluzji o bezsensowności zażywania używek.
Istotną różnicą jest to, że nie są to typowe nudne wykłady, po zakończeniu, których dzieci mają jedynie wrażenie, że po raz kolejny próbuje się je moralizować!
Weź odpowiedzialność za los najmłodszych i przyłącz się do akcji: "anydrugs" . Szczegóły znajdziesz na stronie: http://wykluczeni.org/aktualnosci.php