PDA

View Full Version : Czym jest inteligencja?


Alunia
23-09-2009, 15:47
http://srv131.odsiebie.com/MTI1MzcxMTQ3NQ==/MTI1MzcxMjE4OTI0LmdpZg==/sowa.gif (http://odsiebie.com)

Sprowokowana pewnymi…. hm…nazwę to ”incydentami” pojawiającymi się na wątkach stawiam pytanie czym tak naprawdę jest inteligencja?
Mówi się, że inteligencja jest to bardzo ogólna zdolność umysłowa, która obejmuje między innymi: zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych idei, szybkość uczenia się i korzystanie z doświadczeń.

Alunia
23-09-2009, 15:48
1. „Od początku dokonujemy wyborów. Ogranicza to nasze genetycznie zdeterminowane możliwości. Zawsze zostają jakieś odnogi, których nie zrealizujemy”.
A więc - nie możemy umieć wszystkiego.
2. „Tylko dzięki temu, że na czymś się skoncentrujemy i wytrwale podążamy wybraną drogą, możemy zajść daleko”.
A więc - trzeba być również wytrwałym i systematycznym
3. Ile jest prawdy w tym, że najinteligentniejszą populacją jest rasa żółta, Japończycy i Chińczycy?
Jeżeli tak to dlaczego?
4. Mówi się, że ludzie o wysokim ilorazie inteligencji odpowiadają za wiele zła na świecie. Kto w takim razie ma tworzyć system wartości i kierować intencjami całych społeczności aby potencjał ludzi wybitnych nie działał destrukcyjnie?
5. Dlaczego wybitny iloraz inteligencji przeszkadza nieraz w osiągnięciu sukcesu lub dobrych kontaktach z otoczeniem? Dlaczego?

Kazimierz
23-09-2009, 18:38
Moim zdaniem, to umiejętność zdawania sobie z tego:że wiem, że jeszcze mało wiem.

marion
23-09-2009, 20:38
Każda odpowiedż rodzi kolejne pytanie.
Gdybym chciała coś "od siebie" to uważam ,że inteligencja jest "przyrodzoną" cechą ,z którą przychodzi się na świat.
Nie wierzę w carte blanche odnośnie wychowywania dziecka.To może tłumaczyć tak różne wykorzystywanie tego daru w życiu przez człowieka.

gratka
23-09-2009, 22:02
3. Ile jest prawdy w tym, że najinteligentniejszą populacją jest rasa żółta, Japończycy i Chińczycy?
Jeżeli tak to dlaczego?
4. Mówi się, że ludzie o wysokim ilorazie inteligencji odpowiadają za wiele zła na świecie. Kto w takim razie ma tworzyć system wartości i kierować intencjami całych społeczności aby potencjał ludzi wybitnych nie działał destrukcyjnie?
5. Dlaczego wybitny iloraz inteligencji przeszkadza nieraz w osiągnięciu sukcesu lub dobrych kontaktach z otoczeniem? Dlaczego?

Odpowiadam na trzecie pytanie.
Mózg Japończyków jest większy od średniego mózgu przedstawiciela rasy białej. Sprawa wychowania też gra ważną rolę, bo geny to raczej predyspozycje, a nabywanie umiejętności to trening.
Pytanie czwarte.
Tak się mówi, lecz nikt nie jest w stanie policzyć ani zmierzyć wielkości zła i dobra czynionego na świecie. O ile wiem nikt nie poważył się na przeprowadzenie takich badań.Twierdzenie w punkcie czwartym uważam za błędne, albo problematyczne więc problem nie istnieje realnie jako sprawa do rozwiązania.
Problem piąty
Według statystyk amerykańskich ludzie o wyższym ilorazie IQ więcej zarabiają, mają lepsze stanowiska. Co nie oznacza, że nie ma wyjątków, lecz regułę tworzy statystyka.
Iloraz IQ nie mierzy umiejętności współżycia społecznego, stąd mogą wynikać problemy ludzi inteligentnych lecz niedostosowanych.

Alunia
23-09-2009, 22:11
Podobno Azjaci są niezwykle wytrwali, skoncentrowani na tym,
co robią i pracowici.
Niewykluczone, że ta przenoszona z generacji na generację wytrwałość i sumienność w końcu przekładają się na zmiany genetyczne.

gratka
23-09-2009, 22:20
Wśród rasy białej najinteligentniejsi są Żydzi.
Wyjaśnia się to działaniem celibatu u katolików. Przez cale wieki geny inteligentnych duchownych nie są przekazywane dalej, a rodziny rabinów są wielodzietne.
Masz rację Aluniu, wykorzystany do maksimum czas dzieciństwa, wytrwalośc i pracowitość owocuje.

Malgorzata 50
23-09-2009, 23:21
Inteligentni ludzie charakteryzują się przede wszystkim poczuciem humoru-umiejetnoscia oddzielania ziarna od plew oraz dystansem do spraw tegoświata ,nie traktowaniem wszystkiego dosłownie ,umiejętnością uogólniania kiedy trzeba i zauważaniem tła zjawisk.

BarbaraK
23-09-2009, 23:27
Moim zdaniem, to umiejętność zdawania sobie z tego:że wiem, że jeszcze mało wiem.
Kaziku zasób wiedzy nie przesądza o inteligencji.

tadeusz50
24-09-2009, 12:00
Inteligencja - rozumiana jako sprawność umysłowa ma wiele odcieni znaczeniowych i co za tym idzie ma wiele różnych definicji.

Alunia
24-09-2009, 12:31
W jednym Małgorzata ma rację. Żaden tuman nie ma poczucia humoru. Na dowcipie też mu zbywa :D

(Sorry Małgorzato, nie tylko w jednym. to taka konstrukcja gramatyczna :))

Kazimierz
24-09-2009, 12:37
Kaziku zasób wiedzy nie przesądza o inteligencji.
Nie miałem na myśli posiadanej wiedzy, tylko o "zdawaniu sobie sprawy z jej braku", a to, moim zdaniem różnica. Nie zdawanie sobie z tego sprawy świadczy,moim zdaniem,o małej inteligencji. Inteligentnym było, moim zdaniem, stwierdzenie," wiem, że nic nie wiem".

tadeusz50
24-09-2009, 12:46
Definicje inteligencji [edytuj]

* Inteligencja to konstrukt teoretyczny odnoszący się do względnie stałych warunków wewnętrznych człowieka, determinujących efektywność działań, wymagających procesów poznawczych. Warunki te kształtują się w wyniku interakcji genotypu, środowiska i własnej aktywności człowieka. (Strelau)
* Inteligencja to ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań przez wykorzystanie środków myślenia. (Stern)
* Inteligencja to właściwość psychiczna, która przejawia się we względnie stałej, charakterystycznej dla jednostki efektywności wykonywania zadań (Tiepłow)
* Inteligencja to zdolność rozwiązywania problemów (Piaget)
* Inteligencja to dostrzeganie zależności (edukcja relacji), relacji i wyciągania wniosków (edukcja korelacji). (Spearman)
* Inteligencja to zdolność uczenia się (G. Ferguson)
* Inteligencja to to, co mierzą testy inteligencji (E. Boring)
* Inteligencja to zdolność do aktywnego przetwarzania informacji, przekształcania ich z jednej formy w inną poprzez operacje logiczne - w tym sensie inteligentne są komputery, a nawet zwykłe kalkulatory.
* Inteligencja to zdolność do aktywnego przetwarzania informacji w celu lepszego przystosowywania się do zmiennego środowiska. Tak rozumianej inteligencji nie posiadają komputery (bo nie przetwarzają informacji na własne potrzeby) ale posiadają ją zwierzęta, np. owady. Taką inteligencją wykazywałaby się maszyna, która np. w lesie albo na ulicy potrafiłaby samodzielnie przetrwać i zdobywać źródła energii.
* Inteligencja to zdolność do przetwarzania informacji na poziomie abstrakcyjnych idei (np. umiejętność dokonywania obliczeń matematycznych lub gry w szachy). Taką inteligencję również posiadają komputery (sztuczna inteligencja).
* Inteligencja to zdolność do twórczego, a nie tylko mechanicznego przetwarzania informacji, czyli tworzenia zupełnie nowych pojęć i ich nieoczekiwanych połączeń. Tę umiejętność wykorzystują, a być może posiadają tylko niektórzy ludzie.
* Inteligencja to zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz skuteczne zachowanie się wobec nowych zadań i sytuacji.
* Inteligencja to zdolność ogólna do celowego działania, racjonalnego myślenia i skutecznego radzenia sobie z trudnościami. [D. Wechsler]
* Inteligencja to umiejętność adaptacji do warunków środowiska, dopasowania środowiska do potrzeb jednostki i wyboru kontekstu najbardziej odpowiedniego dla satysfakcjonującego działania. [Sternberg]
* Inteligencja to zdolność przystosowania się do okoliczności, dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi. [Nęcka, 2004]

Jeszcze w latach 80. XX wieku inteligencję sprowadzano do zdolności czysto intelektualnych. Obecnie uważa się, że tak rozumiana inteligencja współdziała ze zdolnościami w sferze emocjonalnej, motywacyjnej, interpersonalnej i współdziałanie różnych zdolności z różnych sfer ludzkiej psychiki pozwala na wykorzystanie potencjału intelektualnego. Dlatego współcześnie termin "inteligencja" stosuje się szerzej i wyróżnia takie jej typy jak:

* inteligencja kognitywna (albo abstrakcyjna) - to hipotetyczna esencja inteligencji i dotyczy systemów naturalnych i sztucznych, sprowadza się do takich sprawności umysłowych, jak umiejętności analizowania i syntezy informacji które da się zawrzeć w formie znaków,oraz wykorzystania posiadanej wiedzy do własnych celów które może też modyfikować. Jak dotychczas, w praktyce, obejmuje ona zdolność kojarzenia faktów, przeprowadzania operacji prostych przekształceń językowych, dokonywania operacji logicznych. Inteligencję tę można programować, rozbudowywać i także mierzyć za pomocą specjalnych testów.
* inteligencja werbalna - zdolność formułowania wypowiedzi, szybkiego i adekwatnego znajdowania słów, dobrego rozumienia tekstu wypowiadanego lub pisanego. Bardzo wysoką inteligencją werbalną charakteryzują się na przykład poeci, potrafiący improwizować wiersze.
* inteligencja emocjonalna - polega przede wszystkim na umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami, nazywania ich oraz zauważania i wpływania na emocje innych. Wiążą się z nią takie umiejętności umysłowe jak empatia i asertywność.
* inteligencja społeczna - pokrewna inteligencji emocjonalnej zdolność przystosowania się i wpływania na środowisko społeczne człowieka.
* inteligencja twórcza - czyli zdolność do generowania nowych pojęć lub ich nieoczekiwanych połączeń. Inteligencji twórczej nie da się mierzyć, nie ulega jednak wątpliwości, że ludzie posiadają różny jej poziom.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_%28psychologia%29

Alsko
24-09-2009, 13:05
Tadziu, nie wierzysz w inteligencję użytkowników forum? ;)
Wystarczyłby sam link :D:D

hannabarbara
24-09-2009, 13:11
Najprościej: Umieć sobie radzić, zawsze i wszędzie.

tadeusz50
24-09-2009, 13:14
Tadziu, nie wierzysz w inteligencję użytkowników forum? ;)
Wystarczyłby sam link :D:D
Jak ja kocham złośliwości i pouczenia wręcz je uwielbiam.:D

Alunia
24-09-2009, 13:18
Nie miałem na myśli posiadanej wiedzy, tylko o "zdawaniu sobie sprawy z jej braku", a to, moim zdaniem różnica. Nie zdawanie sobie z tego sprawy świadczy,moim zdaniem,o małej inteligencji. [/B]

Czyli:
- uświadomiona niekompetencja
lub
- nieuświadomiona, ta... niekompetencja?

Zgadzam się :)

Alsko
24-09-2009, 13:35
Jak ja kocham złośliwości i pouczenia wręcz je uwielbiam.:D Wiesz co? Liczyłam na Twoje poczucie humoru. Ale się przeliczyłam.
Oświadczam, że nie było to ani pouczenie, ani złośliwość.
A Ty wierz, w co chcesz.

Malwina
24-09-2009, 14:28
Uwielbiam inteligentne przycinki....inteligentny przycinek nie kazdy potrafi zrobic i nie kazdy "złapać", po to , aby sie nim pobawić..do tego potzrebne wrodzone poczucie humoru....Alsko ukłon

tadeusz50
24-09-2009, 15:18
Uwielbiam inteligentne przycinki....inteligentny przycinek nie kazdy potrafi zrobic i nie kazdy "złapać", po to , aby sie nim pobawić..do tego potzrebne wrodzone poczucie humoru....Alsko ukłon
O jak się przeogromnie cieszę z czyjegoś poczucia humoru.Brawo, brawo:D :D Jestem szczęśliwy

Karol X
24-09-2009, 21:03
Nie miałem na myśli posiadanej wiedzy, tylko o "zdawaniu sobie sprawy z jej braku", a to, moim zdaniem różnica. Nie zdawanie sobie z tego sprawy świadczy,moim zdaniem,o małej inteligencji. Inteligentnym było, moim zdaniem, stwierdzenie," wiem, że nic nie wiem".

Inteligentnym bylo tez stwierdzenie pewnego niewidomego:
Widze,ze nic z tego nie bedzie:D

Pani Slowikowa
24-09-2009, 21:07
Najprościej: Umieć sobie radzić, zawsze i wszędzie.

Haniu bravo!!! :) Tez jestem tego zdania:)

Lila
24-09-2009, 21:09
A czy to nie zwyczajne cwaniakowanie?:)

Pani Slowikowa
24-09-2009, 21:11
A czy to nie zwyczajne cwaniakowanie?:)

Cwaniactwo to tylko ta gorsza strona inteligencji;)

Spryt juz jest po srodku

Lila
24-09-2009, 21:13
Jednakowoż znałam wybitnie inteligentne jednostki, wybitnie niezaradne życiowo.

Pani Slowikowa
24-09-2009, 21:21
Jednakowoż znałam wybitnie inteligentne jednostki, wybitnie niezaradne życiowo.

Ja nie znalam nikogo takiego.. ale tez jest mozliwosc ze niektorzy ludzie maja po prostu dysklesje..
Moze z jednej strony mozg jest super rozwiniety a niektore jego czesci mniej .
Wielu naukowcow mozna zaliczyc do takiej grupy..

Karol X
24-09-2009, 21:29
A co to jest dysklesja?

Lila
24-09-2009, 21:36
Ja nie znalam nikogo takiego.. ale tez jest mozliwosc ze niektorzy ludzie maja po prostu dysklesje..
Moze z jednej strony mozg jest super rozwiniety a niektore jego czesci mniej .
Wielu naukowcow mozna zaliczyc do takiej grupy..

Tak Asiu, ale brak tak zwanej życiowej mądrości, nie ma nic wspólnego z żadnym ...dys..:D

ps. w wyrazie 'dysleksja' zrobiłaś literówkę. Po prostu.:)

Pani Slowikowa
24-09-2009, 21:47
Tak Asiu, ale brak tak zwanej życiowej mądrości, nie ma nic wspólnego z żadnym ...dys..:D

ps. w wyrazie 'dysleksja' zrobiłaś literówkę. Po prostu.:)


No trudno jak ktos chce koniecznie mnie przylapac na bykach i literowkach to na pewno bedzie mial do tego duzo okazjii:D

Ja jako radzenie sobie w zyciu wyobrazam sobie raczej np.. nauczenie sie szybko obcego jezyka, czy moze odpowiednie znalezienie sie w trudnej sytuacji, szybka reakcja w niebespieczenstwie..
Jeszcze blyskotliwosc i dowcip w odpowiednim momencie.. jest moim zdaniem wielkim dowodem inteligencji..
Wrazliwosc, talent.. kreatywnosc.. to tez inteligencja.

Madrosc zyciowa to chyba tylko mala czesc inteligencjii.

Alunia
24-09-2009, 22:06
Podobno jest tak:

– Osoba o skrajnie wysokiej inteligencji właściwie nie ma kontaktu z otoczeniem. Staje się kimś niezrozumiałym, bo krąży po orbicie niedostępnej dla swojego otoczenia. W szkole to zwykle tak zwany troublemaker [z ang. sprawiający problemy – dop. red.] – zadaje pytania, na które nauczyciel nie jest w stanie odpowiedzieć nie dlatego, że brak mu wiedzy, ale nie nadąża za uczniem w zdolności do rozumowania, abstrakcyjnego myślenia.

ewikomega
24-09-2009, 22:09
Cwaniactwo to tylko ta gorsza strona inteligencji;)

Spryt juz jest po srodku
Co ja przeczytałam?http://emoty.blox.pl/resource/th_0girl_cleanglasses1.gif
Cwaniactwo to tylko ta gorsza strona inteligencji?:confused:

Kazimierz
24-09-2009, 22:52
Inteligentnym bylo tez stwierdzenie pewnego niewidomego:
Widze,ze nic z tego nie bedzie:D
Karolku ! Twoja inteligencja mnie oślepia,ogłusza i oniemia.Ale nic to. Ślepcy zobaczą, głusi usłyszą, niemi przemówią. Nawet nie wiem, kto to powiedział, i czy w ogóle to ma sens. Tak jednak czuję, że ma. Trza mieć tylko inteligencję.Nie każdy ją jednak ma w wystarczającej ilości i jakości.

Pani Slowikowa
25-09-2009, 16:03
Co ja przeczytałam?http://emoty.blox.pl/resource/th_0girl_cleanglasses1.gif
Cwaniactwo to tylko ta gorsza strona inteligencji?:confused:


no tak :)
A co nie podoba ci sie takie sformulowanie??:)

sarna2
25-09-2009, 16:06
Podobno jest tak:
Czyli inteligentnym żyje się gorzej. Dobrze,że na weszłam do tej grupy!

ewikomega
25-09-2009, 17:28
no tak
A co nie podoba ci sie takie sformulowanie??

Ależ Pani Słowikowa , uraziłam Panią, aż piórka pogubiła Pani.
Proszę się nie obruszać.
Stara prawda:
człowiek uczy się, dowiaduje się nowych rzeczy:) i
głupi umiera.
Jestem pewna ,że na tym forum działa sama inteligencja oprócz Lucyny, mnie i jeszcze kilku osób:D

Przepraszam, jeżeli uraziłam:)
ale kojarzyłam Panią jedynie z pięknym śpiewem :confused:
Pierwszy - słowik
Zaczął tak:
"Halo! O, halo lo lo lo lo!
Tu tu tu tu tu tu tu
Radio, radijo, dijo, ijo, ijo,
Tijo, trijo, tru lu lu lu lu
Pio pio pijo lo lo lo lo lo
Plo plo plo plo plo halo!"

Pani Slowikowa
25-09-2009, 20:35
Ależ Pani Słowikowa , uraziłam Panią, aż piórka pogubiła Pani.
Proszę się nie obruszać.
Stara prawda:
człowiek uczy się, dowiaduje się nowych rzeczy i
głupi umiera.
Jestem pewna ,że na tym forum działa sama inteligencja oprócz Lucyny, mnie i jeszcze kilku osób

Przepraszam, jeżeli uraziłam
ale kojarzyłam Panią jedynie z pięknym śpiewem
Pierwszy - słowik
Zaczął tak:
"Halo! O, halo lo lo lo lo!
Tu tu tu tu tu tu tu
Radio, radijo, dijo, ijo, ijo,
Tijo, trijo, tru lu lu lu lu
Pio pio pijo lo lo lo lo lo
Plo plo plo plo plo halo!"


Nie nie urazilas mnie:D

Ale jezeli mialas taki zamiar to zaczne sie zastanawiac dlaczego chcialas to zrobic??Czyzby jakies kompleksy??

Zadalam ci jedynie proste pytanie " czy nie podoba ci sie moje okreslenie" a ty zareagowalas jak bym ci co najmniej kij wsadzila w pewne miejsce.. :D


PS.

PS: " kuku, kuku , pilas co? Pilas to wylaz! "

"Bierz co chcesz bo ja nie skapie, ale kuku nie ustapie:D "


To brzmi mi znajomo , nie??:D

Karol X
25-09-2009, 21:23
Karolku ! Twoja inteligencja mnie oślepia,ogłusza i oniemia.Ale nic to. Ślepcy zobaczą, głusi usłyszą, niemi przemówią. Nawet nie wiem, kto to powiedział, i czy w ogóle to ma sens. Tak jednak czuję, że ma. Trza mieć tylko inteligencję.Nie każdy ją jednak ma w wystarczającej ilości i jakości.

Masz racje!Trza miec.

destiny
25-09-2009, 22:16
Ona jest straszna !...Ta inteligencja ;) :D

Alunia
25-09-2009, 22:28
Potrafi namieszać...a nawet obrażać
Szczególnie jak pcha się do telewizorni....

ewikomega
26-09-2009, 22:06
Nie nie urazilas mnie:

Ale jezeli mialas taki zamiar to zaczne sie zastanawiac dlaczego chcialas to zrobic??Czyzby jakies kompleksy??

Zadalam ci jedynie proste pytanie " czy nie podoba ci sie moje okreslenie" a ty zareagowalas jak bym ci co najmniej kij wsadzila w pewne miejsce..


PS.

PS: " kuku, kuku , pilas co? Pilas to wylaz! "

"Bierz co chcesz bo ja nie skapie, ale kuku nie ustapie "


To brzmi mi znajomo , nie??
Droga Pani Słowikowa nie jestem Ci nie mam zamiaru
z Panią polemizować, bo widzę , że z Panią nie można
/reprezentuje Pani ciekawy i specyficzny rodzaj inteligencji:D
Pomyliła Pani ptaki/nie jest Pani kuku...../:)
Z pozdrowieniami ewikomega:)

Lila
26-09-2009, 22:15
Droga Pani Słowikowa nie jestem Ci nie mam zamiaru
z Panią polemizować, bo widzę , że z Panią nie można
/reprezentuje Pani ciekawy i specyficzny rodzaj inteligencji:D
Z pozdrowieniami ewikomega:)

Joanna reprezentuje bardzo ciekawy typ inteligencji, którą miałam zaszczyt poznać bliżej.
To dzięki niej udało się wzruszyć kilka serc amerykańskich, i pewien młody konik co miał skończyć w rzeźni, został uratowany.
Zbiórka miała miejsce na Kafeterii.

ps.w sercu dziewczyny,( nawet byłej):):)
gdy położysz je na dłoń-
na pierwszym miejscu chłopak,
przed nim tylko koń ..

ostatek
26-09-2009, 22:32
Ona jest straszna !...Ta inteligencja ;) :D
Nie mogę mówić o czymś, co znam tylko... ze słyszenia... nawet nie żałuję, bo jak straszna ona... to lepiej ani nie słyszeć, ani nie widzieć...
/.../ Trza miec.
Naprawdę? Obligatoryjnie trza? A jak zabrakło? Gdzie mam złożyć reklamację? Prosić czy żądać?? A może głowy sobie nie zawracać, bo i nikt wtedy oceniał nie będzie... w końcu "nic" jakie jest każdy widzi... oops, właśnie nie widzi...

Ech... idę spać. Sama, bez inteligencji... ale luz...

wuere'le
26-09-2009, 23:11
Ja nie znalam nikogo takiego.. ale tez jest mozliwosc ze niektorzy ludzie maja po prostu dysklesje..
Moze z jednej strony mozg jest super rozwiniety a niektore jego czesci mniej .
Wielu naukowcow mozna zaliczyc do takiej grupy..

Dysleksja nie ma nic wspólnego z inteligencją. Dysleksja to mikro uszkodzenie mózgu, niemające wpływu na rozwój inteligencji, a powodujące trudności w czytaniu. Trudności te polegają na skracaniu wyrazów, zgadywaniu wyrazów, np. wyraz "mamuśka" dyslektyk przeczyta "mamusia", przeskakiwanie linijek, pomijanie wyrazów itp i wiele jeszcze innych problemów. Istnieją jeszcze inne rodzaje dys...:dysgrafia, która polega na trudnościach w pisaniu, dysortografie, w wyniku której osoba dotknięta pomimo doskonałej znajomości zasad ortograficznych robi błędy, dyskalkulia, przejawiająca się trudnościami matematycznymi.Możliwość wystąpienia dysfunkcji dyslektycznych można zaobserwować już u małych dzieci, np brak raczkowania do tyłu i td. Prof. Marta Bogdanowicz dokładnie omawia katalog elementów, mogących budzić niepokój rodziców o możliwość wystąpienia którejś z dys... .

Pani Slowikowa
27-09-2009, 00:21
Droga Pani Słowikowa nie jestem Ci nie mam zamiaru
z Panią polemizować, bo widzę , że z Panią nie można
/reprezentuje Pani ciekawy i specyficzny rodzaj inteligencji:D
Pomyliła Pani ptaki/nie jest Pani kuku...../:)
Z pozdrowieniami ewikomega:)

Dla mnie jestes ci.....


A kuku to moze nie ty??

Pani Slowikowa
27-09-2009, 00:23
Dysleksja nie ma nic wspólnego z inteligencją. Dysleksja to mikro uszkodzenie mózgu, niemające wpływu na rozwój inteligencji, a powodujące trudności w czytaniu. Trudności te polegają na skracaniu wyrazów, zgadywaniu wyrazów, np. wyraz "mamuśka" dyslektyk przeczyta "mamusia", przeskakiwanie linijek, pomijanie wyrazów itp i wiele jeszcze innych problemów. Istnieją jeszcze inne rodzaje dys...:dysgrafia, która polega na trudnościach w pisaniu, dysortografie, w wyniku której osoba dotknięta pomimo doskonałej znajomości zasad ortograficznych robi błędy, dyskalkulia, przejawiająca się trudnościami matematycznymi.Możliwość wystąpienia dysfunkcji dyslektycznych można zaobserwować już u małych dzieci, np brak raczkowania do tyłu i td. Prof. Marta Bogdanowicz dokładnie omawia katalog elementów, mogących budzić niepokój rodziców o możliwość wystąpienia którejś z dys... .


Pzeca mowie to samo!!!
Ale dzieki za lekcje:D

helenka
27-09-2009, 07:43
Ja nie znalam nikogo takiego.. ale tez jest mozliwosc ze niektorzy ludzie maja po prostu dysklesje..
Moze z jednej strony mozg jest super rozwiniety a niektore jego czesci mniej .
Wielu naukowcow mozna zaliczyc do takiej grupy..
Co to jest dysklesje ?Czy to takie lekcje o działaniu dysku?

tadeusz50
27-09-2009, 07:54
Co to jest dysklesje ?Czy to takie lekcje o działaniu dysku?
Czy Tobie nie zdarzyło się zrobić nigdy tzw. literówki? Joasia wpisała nieopatrznie "k" i tyle zgryźliwości. Ludzie gdzie my żyjemy? Powyżej wyjaśnił to wuere'le.

helenka
27-09-2009, 08:07
to znaczy że dysleksja to te literówki ? Przyganiał kocioł garnkowi !

wuere'le
27-09-2009, 09:55
W przypadku pisania na komputerze, to raczej wina pospiechu, pogoni palców za myślą, nie dysgrafii.

Alunia
27-09-2009, 13:30
Może nie wszyscy wczytali się w post Tadeusza z początku wątku.
Post był dość długi, a te czyta się trudniej. Niemniej przytoczony podział bardzo mnie przekonuje,
w kontekście aktywności na forum.

I tak, do prezentacji siebie i czynnego udziału w dyskusjach potrzebna będzie:
inteligencja kognitywna (albo abstrakcyjna) sprowadza się do (...) analizowania i syntezy informacji które da się zawrzeć w formie znaków,oraz wykorzystania posiadanej wiedzy do własnych celów które może też modyfikować

Łatwość wypowiedzi i giętkość języka to:
inteligencja werbalna - zdolność formułowania wypowiedzi, szybkiego i adekwatnego znajdowania słów, dobrego rozumienia tekstu wypowiadanego lub pisanego.

Alunia
27-09-2009, 13:30
Nie zawsze udaje się zapanować nad emocjami, mieć świadomość ich istoty,mówić o nich otwarcie ale tak, by nie urazić czy obrazić. Do tego potrzebna jest:
inteligencja emocjonalna - polega przede wszystkim na umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami, nazywania ich oraz zauważania i wpływania na emocje innych. Wiążą się z nią takie umiejętności umysłowe jak empatia i asertywność.

Nie wszyscy wytrzymują presję negatywną z jaka mogą się spotkać w wirtualnym świecie. Odchodzą, rezygnują, nie "walczą" o miejsce dla siebie. Potrzebna tu jest:
inteligencja społeczna - pokrewna inteligencji emocjonalnej zdolność przystosowania się i wpływania na środowisko społeczne człowieka.

Alunia
27-09-2009, 13:31
I wreszcie ta inteligencja, która niewątpliwie
decyduje o atrakcyjności podejmowanych tematów, tworzonych wątków i całego forum:
inteligencja twórcza (uczestników) - czyli zdolność do generowania nowych pojęć lub ich nieoczekiwanych połączeń. Inteligencji twórczej nie da się mierzyć, nie ulega jednak wątpliwości, że ludzie posiadają różny jej poziom.

Ciekawi mnie Wasza opinia.:)

(Zastanawiam się, nad która powinnam popracować?:) :D)

Mar-Basia
27-09-2009, 14:23
Aluniu, wlasciwie powinno sie "popracowac" nad wszystkimi wariantami inteligencji. Tylko czy to ma sens w naszym wieku? Wszyscy mamy ogromna czesc zycia za soba, duzy bagaz zawodowy za nami. Po co obciazac szare komorki? Nasza inteligencja, jakakolwiek byla juz sie sprawdzila.


Wroce do terminu Inteligencja, co w lacinie oznacza bystrosc, szybkosc pojmowania innymi slowy bystrosc umyslu i zdolnosc kojarzenia.

Nie sadze, ze sa zrodla, ktore jednomyslnie interpretuja wszystkie typy inteligencji (nabyta,krystaliczna,werbalna, pozawerbalna, czynnosciowa, logiczna, jezykowa,przestrzenna, muzyczna, interpersonalna, emocjonalna........)

Mozna by to skrocic do trzech terminow:

- inteligencja, w ktorej podstawowe znaczenie przypisuje sie czynnikom wrodzonym
- inteligencja, a raczej sprawnosc umyslu zwiazana z aktywnoscia nabyta
- inteligencja "ogolna-generalna", zwiazana z funkcjonowaniem biologicznym


Z tego co czytalam, z punktu widzenia nauki inteligencje mozna cwiczyc i rozwijac i to polecam mlodszemu pokoleniu, ktore ma cale zycie przed soba.

rossa
27-09-2009, 14:28
Pięć rodzajów inteligencji! O,Boże...,a jeśli ja nie posiadam żadnej to co, muszę się wyrejestrować z Seniorka?

tadeusz50
27-09-2009, 15:37
Aluniu
Zarzucono mi wówczas, że robię podwójną robotę bo i kopiuję i odsyłam do linku. Link nie wszyscy czytają i dlatego tak zrobiłem.
Wobec takiej interpretacji inteligencji każdy pewnie znajdzie coś dla siebie.
Miłego dnia.

Alunia
27-09-2009, 17:12
Tylko czy to ma sens w naszym wieku? (...) Po co obciazac szare komorki? Nasza inteligencja, jakakolwiek byla juz sie sprawdzila.[/FONT]

Masz dużo racji Marbello, jednak z tym stwierdzeniem bym polemizowała.
Inteligencja poznawcza, moim zdaniem, jest często zaniedbywana przez ludzi w starszym wieku.
Ograniczenie do biernego odbierania rzeczywistości, np. telewizji, do prostych zajęć domowych i brak wyzwań intelektualnych rozleniwia umysł.
Aktywność umysłową stawia się jako podstawowe antidotum przeciwko chorobie Alzheimera.

Hi hi hi, rosso, nie rozśmieszaj mnie! :D Ty miałabyś nie mieć? No no, nie kryguj się..:D

Tadziu! Nie słuchaj marudzenia. Ja przeczytałam wszystko :)

Mar-Basia
27-09-2009, 17:18
Aktywność umysłową stawia się jako podstawowe antidotum przeciwko chorobie Alzheimera.[/B]

Aluniu, napewno jest to wazne. Poniewaz zawsze bylam i ciagle jestem osoba super aktywna, mimo wieku (licznik nabija bezlitosnie), poprostu nie zwrocilam na to uwagi.;)

rossa
27-09-2009, 17:22
Hi hi hi, rosso, nie rozśmieszaj mnie! :D Ty miałabyś nie mieć? No no, nie kryguj się..:D

A, toś mnie Aluniu podniosła na duchu. Dzięki, pozdrawiam. ;)
ps. Teraz jeszcze więcej czasu poświęcę gimnastyce umysłu. Jestem zmotywowana. :)

Alunia
27-09-2009, 17:32
Tak trzymaj rosso!
Znam pana, dziś 82 letniego, który tak się wystraszył chorobą Alzheimera u bliskiej osoby,
że od dwóch lat namiętnie rozwiązuje sudoku.
Aha,jego żona namiętnie czyta gazety.
I obydwoje maja duże poczucie humoru!:)

Lila
27-09-2009, 17:34
Ale to nic nie pomoże, jeśli choroba przyjdzie.

sarna2
27-09-2009, 17:55
Pięć rodzajów inteligencji! O,Boże...,a jeśli ja nie posiadam żadnej to co, muszę się wyrejestrować z Seniorka?

Mało inteligentnych wyrzucają z seniorka?
Idę się pakować!

Arti
27-09-2009, 18:03
czym jest inteligencja?

czymś bardzo przydatnym w życiu :D
jest to swoisty zespół zdolności umysłowych, które umożliwiają jednostce sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz efektywne zachowanie się wobec nowych zadań i warunków życia.

Alunia
27-09-2009, 18:06
Lila pisze: Ale to nic nie pomoże, jeśli choroba przyjdzie.

Siedzę w temacie od jakiegoś czasu.
Rzecz w tym, że niewiele o przyczynach choroby wiadomo. Wszystkie teorie są wysuwane "na macanego". Może dziedziczenie, może wpływ środowiska, prawdopodobnie zła dieta, ostatnio odkryto odpowiedzialne geny.
Prawdopodobnie jest to patologia jakiegoś białka, które w mózgu niszczy połączenia komórek nerwowych.

Tak naprawdę chorobę stwierdzić można dopiero podczas sekcji.
A jednak wczesne badania komputerowe i ostatnio, te geny, pozwalają zdiagnozować i potem powstrzymać rozwój choroby farmakologicznie, zmianą diety i trybem życia.

Choroba jest straszna. Pozbawia człowieka godności i niszczy najbliższą rodzinę.

Alunia
27-09-2009, 18:10
Mało inteligentnych wyrzucają z seniorka?
Idę się pakować!

Lucynko kochana!
Hi hi hi To nadinterpretacja!!:D :D
No proszę, druga się kryguje!
Tobie też muszę powiedzieć, ze świetna z Ciebie dziewczyna?
Przecież wiesz!:D :D

sarna2
27-09-2009, 18:30
Lucynko kochana!
Hi hi hi To nadinterpretacja!!:D :D
No proszę, druga się kryguje!
Tobie też muszę powiedzieć, ze świetna z Ciebie dziewczyna?
Przecież wiesz!:D :D

Czy Ty masz dziś dzień dobroci dla nieinteligentnych?

gratka
27-09-2009, 18:31
Sudoku, krzyżówki, uczenie się na pamięć tekstów piosenek, wierszy, rzuty do celu - to rodzaje aktywności umyslowej polecane wszystkim, a szczególnie osobom dojrzałym.

Znam czlowieka dosyć umuzykalnionego,dobrze śpiewającego, który nie potrafi tańczyć. Myślę więc, że inteligencja muzyczna i ruchowa ( to co jest konieczne do tańca) to zupełnie niezależne rodzaje zdolności.

Malwina
27-09-2009, 18:51
...i nie kazdy je musi mieć , będąc jednocześnie inteligentnym...

Arti
27-09-2009, 18:54
no i tak wygląda inteligencja każdego z nas :D

Kazimierz
27-09-2009, 19:06
Dużo tu powiedziano o inteligencji, wiele defincji, itd. Mnie natomiast brak głosu, że mniej inteligentii od nas kierują nami i sprowadzają na nas często kłopoty. Ba, na całe narody, na świat.
Czyżby oni byli tak inteligentnii, że umieją wykorzystywać inteligencję intelgentniejszych od siebie,do własnych celów, czasem zbrodniczych.Toż to najwyższa inteligencja ?
Może Alunia mi w tym pomoże i udzieli podpowiedzi ?. W końcu, wykorzystać cudzą inteligencję do własnego celu, będzie świadczyło o wyższej inteligencji. A może uda mi się ta sztuczka z innymi ?

wuere'le
27-09-2009, 19:13
Ja mam swoją definicję inteligencji, definicję, która wynika z doświadczenia zawodowego, bo szukać jej w uczonych tekstach można, ale jest ich, jak wyżej widać wiele.
Wg mnie inteligencja, to przede wszystkim umiejętność zachowań przystosowawczych, to umiejętność dostosowania się do otaczających warunków społecznych, życiowych, to umiejętność gromadzenia wiedzy i jej sortowania, to umiejętność jej obróbki dla aktualnych potrzeb, to umiejętność wykorzystania tej wiedzy w różnych sytuacjach życiowych, to także umiejętność zadbania o siebie i swój rozwój.
To także stopień rozwoju myślenia logicznego, abstrakcyjnego, stopień rozwoju pamięci logicznej i abstrakcyjnej.To także zasób słownictwa i jego wykorzystanie.

Arti
27-09-2009, 19:29
Dużo tu powiedziano o inteligencji, wiele defincji, itd. Mnie natomiast brak głosu, że mniej inteligentii od nas kierują nami i sprowadzają na nas często kłopoty. Ba, na całe narody, na świat.

wykluczam aby mniej inteligentni przejęli kierowanie.:)

zen
27-09-2009, 19:45
Inteligencja to umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji.

Alunia
27-09-2009, 20:17
Dużo tu powiedziano o inteligencji, wiele defincji, itd. Mnie natomiast brak głosu, że mniej inteligentii od nas kierują nami i sprowadzają na nas często kłopoty. Ba, na całe narody, na świat.


Myślę Kazimierzu, że ci o których mówisz wcale nie są mniej inteligentni, a nawet wprost przeciwnie.
Pisałam o tym w 2 poście.
4. Mówi się, że ludzie o wysokim ilorazie inteligencji odpowiadają za wiele zła na świecie. Kto w takim razie ma tworzyć system wartości i kierować intencjami całych społeczności aby potencjał ludzi wybitnych nie działał destrukcyjnie?
Masz rację pisząc:
Czyżby oni byli tak inteligentnii, że umieją wykorzystywać inteligencję intelgentniejszych od siebie,do własnych celów, czasem zbrodniczych.

Alunia
27-09-2009, 20:21
Czy Ty masz dziś dzień dobroci dla nieinteligentnych?

Nie tylko dzisiaj!:D
Przecież wiesz kobieto, że każdą z nas inteligencja najbardziej kręci.:) :D
(U mężczyzny szczególnie..:) )

Kazimierz
27-09-2009, 21:03
Ja, Artfilko, nie wykluczam,że mogą dojśc bo, pomogą im w tym inteligentniejsi, licząc, że sami z tego skorzystają.
Są przecież jeszcze inne cechy człowieka, nie mniej ważne. Chociażby charaktery,ambicje ludzi. Wystarczy inteligentnie pozbyć się konkurentów do kierowania.
To zasadnicza cecha, którą tu chyba często podkreślano, Zeniu.
Aluniu ! Mógłbym podawać przykłady, bliższe i dalsze, że czasami mniejsza inteligencja,manipulując umiejętnie, jeszcze niższą, staje na czele narodu i podporządkowuje sobie pojedyńcze wielkie intelekty, często demokratycznie się ich pozbywa, czasem niedemokratycznie ucisza, lub stosując inne sposoby.Widocznie ma wielką inteligencję społeczną. Umiejnie pomagają mu specjaliści, psycholodzy od marketingu społecznego i różni PR`owcy.
Piszę o tym dlatego, że jakoś ostatnio nie mamy szczęścia, aby na naszym czele stanęła, mom zdaniem,jakaś wyższa inteligencja społeczna.

Alunia
27-09-2009, 21:22
Piszę o tym dlatego, że jakoś ostatnio nie mamy szczęścia, aby na naszym czele stanęła, mom zdaniem,jakaś wyższa inteligencja społeczna.

Też nad tym boleję. Dlaczego tak się dzieje?
Nie ma kto?
Spryciarze ustawili tak ordynacje wyborczą, że nijak sobie z przyklejonymi do stołków poradzić?
Ludzie honoru i prawi nie chcą się brać za politykę bo to ....(wstawić dowolne paskudne słowo)?
Bo nie ma klasy żaden polityk, a tych co mieli klasę, po wojnie i "komunie", niewielu zostało?
Dlaczego?

Kazimierz
27-09-2009, 22:14
Też nad tym boleję. Dlaczego tak się dzieje?
Nie ma kto?
Spryciarze ustawili tak ordynacje wyborczą, że nijak sobie z przyklejonymi do stołków poradzić?
Ludzie honoru i prawi nie chcą się brać za politykę bo to ....(wstawić dowolne paskudne słowo)?
Bo nie ma klasy żaden polityk, a tych co mieli klasę, po wojnie i "komunie", niewielu zostało?
Dlaczego?
Czyli, polityka to zajęcie dla przecinych inteligencji. Moim zdaniem, Spryt, cawaniactwo, to "ludowe" określenia inteligencji. Określenie "inteligentny spryciarz", to "masło maślane". W dobie "maseł", w których zawartość masła "maślanego" jest znikoma, to określenie nie jest żadnym błędem. Po co mówić "inteligentny inteligent".
Cóż. "Komuna" po wojnie, i tzw.rewolucji społecznej, startowała praktycznie od zera. Przedwojenna inteligencja "kolaborowała" z " Komuną", aby przetrwać. Masy, na które liczyła, obaliły ją i teraz znowy startujemy od zera. Inteligencja komusza, jeśli ją w ogóle można tym mianem zaszczycić, kurczy się i wymiera, a nowa wyjeżdża do bardziej inteligentnych krajów.
Biada, nam biada. Bida idzie, Bida. W Parlamencie.Jak w kinie.

Arti
27-09-2009, 22:20
Biada, nam biada. Bida idzie, Bida. W Parlamencie.Jak w kinie.

eee przesadzasz człowiek inteligentny nie da sobą zamanipulować :D i da sobie radę żeby żyć tak jak chce.

Kazimierz
27-09-2009, 23:37
Artfilku ! Politycy , inteligentni, stawiają nie na 20% inteligentniejszych od siebie, ale na 80% mniej inteligentniejszych.
Kurski miał rację, kiedy mówił: "Głupi naród to kupi."
Moim zdaniem, powinniśmy powrócić do demokracji ateńskiej, z censusem inteligencji. IQ census- mówiąc po zagranicznemu. Ale to nie przejdzie.Wiem. Obecna sytuacja jest wygodna dla większości polityków na świecie.
Polityk z IQ 120 obiecuje masom z IQ 70, że "ja was urządzę" i dam wszystkim po 100tys., i oni to kupią, i będą na niego głosować.
IQ byłby, moim zdaniem, najbardziej demokratycznym censusem, ponieważ niskie IQ dotyka zarówno biednych jak i bogatych, brzydkich i pięknych.

Lila
27-09-2009, 23:46
Kaziu, wobec tego miałbyś Dodę za prezydenta, z Nergalem w roli first lady.:)

Kazimierz
28-09-2009, 00:00
Kaziu, wobec tego miałbyś Dodę za prezydenta, z Nergalem w roli first lady.:)
Z czego to wnioskujesz, Lilu ? Czyżby to była tak nieprzeciętna intweligencja i uroda w jednym ?

Alunia
28-09-2009, 00:17
IQ byłby, moim zdaniem, najbardziej demokratycznym censusem, ponieważ niskie IQ dotyka zarówno biednych jak i bogatych, brzydkich i pięknych.

Wysokie IQ jak najcelniejszym argumentem wyboru?
Oj, Kazimierzu, ja bym nie ryzykowała.
Że się posłużę przykładem filmowym:
ten od "Milczenia owiec" - jak mu tam, Lecter Hannibal, był inteligentny? Na pewno był!
Był moralny??
Matko kochana! Wybór polityka nie może mieć tak wąskiego kryterium jaki wynik IQ.
Wysokie IQ ma smarkacz z liceum i członkowie Mensy. Ci ostatni, często nie radzą sobie w życiu codziennym.

Arti
28-09-2009, 00:36
Napisał Lila
Kaziu, wobec tego miałbyś Dodę za prezydenta, z Nergalem w roli first ladyZ czego to wnioskujesz, Lilu ? Czyżby to była tak nieprzeciętna intweligencja i uroda w jednym ?

ano tak :D

Kazimierz
28-09-2009, 01:09
Matko kochana! Wybór polityka nie może mieć tak wąskiego kryterium jaki wynik IQ.
Aluniu ! Chciałem tylko wyrazić moje zdanie, że inteligencja człowieka powinna być jednym z czynników wyboru na ważny urząd państwowy, a nie jedynym i decydującym. Tą inteligencję kandydata powinniśmy oceniać sami, ale IQ jest takim obiektywnym, mierzalnym, wskażnikiem inteligencji.
Obecnie i tak, 50% ludzi nie bierze udziału w żadnych wyborach. Chce być po prostu rządzona i nie ponosić żadnej odpowiedzialności . Stąd coraz większa niechęc do partii,do rządzących.
Cecha taka jak moralność powinna być drugim istotnym czynnikiem . Dotychczasowe sukcesy osobiste też były by ważnym wskażnikiem. No i osobisty optymizm życiowy.
Lilu ! Jeśli Doda miałaby te wszystkie cechy osobiste, to nie widzę przciwwskazań do kandytowania na Pierwszą Lady President w Posce, tak jak zresztą widziałbym i Ciebie.
Musiałybysie tylko wyrazić chęć, czego moja kandydatka nie chce dotej pory zrobić. Podoba mi ta kandydatka. Wie czego chce.

Kazik
28-09-2009, 01:50
Wyborcy się nie zastanawiają nad inteligencją kandydata, oraz czy będzie przydatny. To te 80% Kurskiego. Czyli miażdżąca większość. Tak więc bokserka została posłem, lecz nie ma czasu przyjść nawet na głosowania. Treningi i wyjazdy nie pozwolą. Taki jest pożytek, a kasa jej leci. Jola Rutowicz też by mogła zostać posłem. Szkoda gadać.

KKangaroo
06-10-2009, 13:30
Starczyło mi inteligencji na tyle aby wyrobić sobie pogląd na podstawie tej dyskusji o jej uczestnikach. Z przykrością muszę przyznać się, że jestem osobą wybitnie akonfliktową, to chyba nie najlepiej świadczy o mojej inteligencji. A jeżeli czasem się pojawi to mam wątpliwości czy pochodzi ona z mego mózgu, jakby z innej przestrzeni:confused:

Alunia
06-10-2009, 23:32
Dla ambitnych i ciekawych wklejam linki z Akademii Umysłu.

http://www.akademia-umyslu.com.pl/tajemnice_umyslu_postrzeganie.php

http://www.akademia-umyslu.com.pl/index.php

http://www.akademia-umyslu.com.pl/prezentacja.php

Ściągnęłam sobie demo "Postrzeganie". Świetna zabawa i gimnastyka pamięci!
Dla matematyków nie tylko Sudoku ale i Kakuru.

Zdzisia
18-10-2009, 08:04
Inteligencja- zdolność pojmowania ,rozum
inteligencja emocjonalna- zdolność rozumienia i kontroli własnych emocji
inteligencja tzw.zool.-umiejetność szybkiego znajdowania najtrafniejszego postępowania w nowej sytuacji.:)