PDA

View Full Version : Bezpłatne szkolenia-woj. łódzkie


bezplatneszkolenia
19-10-2009, 11:31
Instytut Nowych Technologii w Łodzi zaprasza osoby pracujące zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

"SPECJALISTA DS. ROZLICZANIA PROJEKTÓW"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych lub podnoszeniem posiadanych kwalifikacji.

W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia (do wyboru):
• Szkolenie z zakresu finansowego rozliczania projektów unijnych - 24 godziny szkoleniowe dla 4 grup,
• Szkolenie z zakresu merytorycznej realizacji projektów unijnych – 30 godzin szkoleniowych dla 4 grup

Szkolenie obowiązkowe
• Szkolenie kompetencji osobistej w aspekcie przyszłości zawodowej – 12 godzin dla 8 grup

Szkolenia będą prowadzone w 12-osobowych grupach. Będą się odbywać poza godzinami pracy.

Osoby które mogą skorzystać ze szkoleń to:
- mieszkańcy województwa łódzkiego
- zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło

Pierwszeństwo mają osoby powyżej 45 roku życia.
Liczba miejsc – 96.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 042/ 632 27 20 lub mailowo: okupinska@newtechlodz.com

asa
19-10-2009, 15:48
Zrozumiałam za pierwszym razem !!!