menu

senior.pl - aktywni w każdym wieku

Wróć   Klub Senior Cafe
Zarejestruj się FAQ / Pomoc Szukaj Dzisiejsze Posty Oznacz Fora Jako Przeczytane

Nazwa użytkownika
Awatar użytkownika piernatkapiernatka
O mnie
Imię
Maria
Płeć
Kobieta
Stan cywilny
Wolny(a)
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Moje zainteresowania
literatura, robótki, wszystko po trosze
Album
Brak zdjęć.
Informacje kontaktowe
Brak informacji kontaktowych.
Szybkie komentarze
22-12-2013 17:13
15-05-2013 13:47
Awatar użytkownika ostatek

Dzień Polskiej Niezapominajki... święto przyrody i pamięci o sympatycznych ludziach, miejscach, chwilach.
Niezapominajka dla Ciebie.

14-02-2013 18:27
10-01-2013 00:30
Awatar użytkownika jolita

.......
07-01-2013 14:10
02-01-2013 00:54
24-12-2012 14:53
Awatar użytkownika ziuta

ZDROWYCH- bo to najważniejsze.
PEŁNYCH MIŁOŚCI- bo to sens życia.
WIARY- bo pozwala przetrwać trudne chwile.
NADZIEI- bo wtedy niemożliwe staje się możliwe.
WESOŁYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT!
23-12-2012 15:43
Awatar użytkownika ostatek

Marysiu, radości i uśmiechu Ci życzę

Ostatnie wpisy do bloga
10-10-2012

Zapraszam do odbycia ze mną podróży w czasie. Dzięki temu lepiej poznasz
fakty potwierdzające autentyczność Biblii.

Podróż tę rozpoczniemy od człowieka, którego po dziś dzień darzą ogromnym
szacunkiem chrześcijanie, żydzi oraz muzułmanie. Był Hebrajczykiem i żył w latach
2018 - 1843 p.n.e. Na imię miał Abraham. [początkowo jego imię brzmiało Abram]

Abraham jest centralną postacią kilku najwcześniejszych proroctw biblijnych -
-proroctw dotyczących nawet nas. Jak wynika z Księgi Rodzaju, zapowiedzi te
obejmowały następujące elementy: 1) Potomkowie Abrahama staną się potężnym
narodem. 2) Zanim do tego dojdzie, będą niewolnikami w obcym kraju. 3) Zostaną
oswobodzeni i wezmą w posiadanie ziemię Kanaan. Przeanalizujmy te elementy.

Trzy niezwykłe proroctwa

Proroctwo 1: "Uczynię z ciebie [Abrahamie] wielki naród" (Rodzaju 12:2)

SPEŁNIENIE: Potomkowie Abrahama z linii prowadzącej przez Izaaka i Jakua
(zwanego też Izraelem) stali się narodem - niezależnym królestwem izraelskim.

CO MÓWI HISTORIA?

- Biblia dość szczegółowo przedstawia drzewo genealogiczne potomków Abrahama,
w tym pochodzących od Izaaka oraz Jakuba i jego 12 synów. W tej linii rodowej
znalazło się wielu królów panujących w Izraelu albo Judzie. O 17 z tych władców
wspominają też niezależne źródła świeckie, co harmonizuje z biblijnym opisem,
jak potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba stali się narodem.

Proroctwo2:"Twoje potomstwo będzie osiadlym przybyszem w nie swojej ziemi
i będą musieli im służyć (...). Lecz w czwartym pokoleniu tu powrócą"
(Rodzaju 15: 13, 16).

SPEŁNIENIE: Z powodu klęski głodu, która nawiedziła Kanaan, cztery pokolenia
potomków Abrahama żyły w Egipcie - najpierw w charakterze przybyszów, a później
niewolników zmuszanych do wyrobu cegieł z gliny i ze słomy. Oto przyklad takich
czterech pokoleń - potomków Lewiego, który był prawnukiem Abrahama i przeniósł
się do Egiptu ze swym sędziwym ojcem: 1) Lewi, 2) jego syn Kehat, 3) jego wnuk
Amram oraz 4)jego prawnuk Mojżesz (Wyjścia 6:16, 18, 20).
W roku 1513 p.n.e. Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu.

Dokładna chronologia

Przykładem wartości dokładnej chronologii biblijnej jest Księga 1 Królów 6:1, gdzie
podano czas rozpoczęcia przez Króla Salomona prac przy wznoszeniu świątyni
w Jerozolimie: "W czterysta osiemdziesiątym roku po wyjściu synów Izraela
z ziemi egipskiej [czyli po upływie 479 pełnych lat], w czwartym roku [panowania
Salomona], w miesiącu Ziw, to znaczy w miesiącu drugim, po tym, gdy Salomon
został królem nad Izraelem, przystąpił do budowy domu dla Jahwe".
Według chronologii biblijnej czwarty rok rządów Salomona przypadł na 1034 rok
p.n.e. Odejmując 479 pełnych lat, można ustalić, że Izraelici wyszli z Egiptu
w roku 1513 p.n.e.

CO MÓWI HISTORIA?

Jak wyjaśnia James K. Hoffmeier, profesor archeologii Starego Testamentu
i Bliskiego Wschodu, zarówno teksty egipskie, jak i dowody archeologiczne wskazują, że w okresach klęski głodu Semitom (na przykład starożytnym Hebrajczykom)
pozwalano wchodzić z trzodami do Egiptu. Czy Izraelici rzeczywiście stali się tam
niewolnikami wyrabiającymi cegły?
-Co prawda dokumenty egipskie nie wspominają bezpośrednio o Izraelitach, ale
nagrobne malowidła i zwoje potwierdzają, że Egipcjanie wyręczali się cudzoziemcami
w wytwarzaniu cegieł z mułu i słomy. Ponadto egipskie źródła poświadczają, że -
-jak mówi Biblia - nadzorcy spisywali liczbę wykonanych cegieł (Wyjścia 5:14,19).
Zdaniem Hoffmeiera poświadczają również, że "w okresie ciemiężenia Izraelitów
narzucano cudzoziemcom (...) przymusową pracę. Reasumując, zarówno wejście
starożytnych Hebrajczyków do Egiptu (...) podczas klęski głodu, jak i późniejsze
ich zniewolenie wydaje się autentyczne".

Proroctwo3: "Dam (...) twemu potomstwu (...) całą ziemię Kanaan (Rodzaju 17:8)

SPEŁNIENIE: Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu, a Jozue, syn Nuna,
w roku 1473 p.n.e. wprowadził ich do Kanaanu.

CO MÓWI HISTORIA?
-Kenneth A. Kitchen, emerytowany profesor egiptologii, napisał, że choć archeolodzy
nie są zgodni co do datowania, "wejście Izraelitów do Kanaanu oraz ich osiedlenie
się tam należy uznać za fakt".
- Jak informuje Biblia, Jozue spalił kananejskie miasto Chacor (Jozuego 11:10, 11).
W ruinach archeolodzy odkryli pozostałości trzech doszczętnie zniszczonych
świątyń. Znaleźli też dowód, że miasto zostało spalone w XV wieku p.n.e.
Fakty te harmonizują z relacją biblijną.
- Na uwagę zasługuje także kananejskie miasto Gibeon, położone 10 kilometrów
od Jerozolimy. Archeolodzy zidentyfikowali je, gdy znaleźli około 30 uchwytów
dzbanów z nazwą tego miasta. W przeciwieństwie do mieszkańców Chacoru
Gibeonici zawarli pokój z Jozuem. Ten wyznaczył ich do czerpania wody (Jozuego 9: 3-7, 23).
Dlaczego powierzył imwłaśnie takie zadanie? Z Księgi 2 Samuela 2:13 oraz Księgi
Jeremiasza 41:12 wynika, iż Gibeon obfitował w wodę. Nic więc dziwnego, że w
pewnym dziele znajdujemy następującą informację zgodną z Biblią: "Cechą
szczególną Gibeonu były wyjątkowo bogate zasoby wody: jedno duże źródło i
siedem mniejszych" (Archaeological Study Bible, New International Version).
--Zapiski pozabiblijne informują również o dziesiąkach postaci wymienionych w
Pismie Świętym. Jak już wspomniano, zawierają na przykład imiona 17 królow,
którzy wywodzili się od Abrahama i panowali nad Izraelem albo Judą. Należeli do
nich: Achab, Achaz, Dawid, Ezechiasz, Manasses czy Uzzjasz. Obecność królewskich
dynastii stanowi niezbity dowód na to, że lud zwany Izraelem wkroczył do ziemi
Kanaan i objął ją w posiadanie.
- W roku 1896 znaleziono w Tebach stelę faraona Merenptaha. Opiewa ona jego
wyprawę wojenną do Kanaanu około roku 1210 p.n.e. Zawiera pierwszą znaną
pozabiblijną wzmiankę o Izraelu,dodatkowo potwierdzającą istnienie tego narodu.

Wartość szczegółowych informacji

Jak widzimy, Biblia podaje mnóstwo szczegółowych informacji o ludziach,
miejscach i wydarzeniach. Pozwala to porównywać jej treść ze źródłami pozabiblijnymi
i dzięki temu nabrać przekonania, że proroctwa biblijne naprawdę się ziściły.
Należy do nich obietnica dotycząca Abrachama i jego potomków - rzeczywiście stali
się oni narodem, byli niewolnikami w Egipcie, a później posiedli ziemię Kanaan.
Przywodzi to na myśl słowa apostoła Pawła, który skromnie przyznał: "Proroctwo
nigdy nie zostało przyniesione z woli czlowieka, lecz ludzie mówili od Boga,
uniesieni duchem świętym" (2Piotra 1:21).
Z czasem w życiu narodu izraelskiego nastąpily dramatyczne zmiany. Ich
tragiczne konsekwencje też zostały przepowiedziane w Biblii.

Ale o tym następnym razem.

30-09-2012

"SKĄD WIEDZIEĆ, KTÓRA INTERPRETACJA BIBLII JEST WŁAŚCIWA?
PRZECIEŻ MOŻNA JĄ TŁUMACZYĆ NA TYLE SPOSOBÓW!"

Z pewnością słyszałeś już takie wypowiedzi. A jednak Księgę tę da się tak
analizować, by tłumaczyła sama siebie. Oto klucz do sukcesu: Jeśli sąsiednie
wersety nie wyjaśniają dostatecznie danej wypowiedzi, należy ją porównać
z innymi biblijnymi wypowiedziami na ten temat. Pozwalamy wtedy, by naszym
sposobem myślenia kierowała Biblia, a nie osobiste poglądy.


Przeanalizujmy na przykład, czego uczy ona o stanie umarłych. Poniżej zacytuję
sześć fragmentów zaczerpniętych z różnych miejsc w Biblii. Zobaczmy, w jak
harmonijny obraz się układają.

--"Nie umarli wysławiają Jahwe ani nikt z tych,
co zstępują do krainy milczenia" (Psalm 115:17; Biblia poznańska)*.

--"Nie pokładajcie waszej ufności w książętach,
w synu człowieczym, który ocalić nie zdola,
bo kiedy odda ducha, wróci do swojej ziemi,
w tym dniu zginą jego zamiary" (Psalm 146:3,4 Bp).

--"Żyjący bowiem wiedzą, że pomrą, podczas
gdy umarli niczego już nie wiedzą" (Koheleta [Kaznodziei] 9:5, Bp).

--"Szeol nie wysławia Ciebie ani śmierć nie
oddaje Ci chwały (...). Żywy, żyjący, wysławia
Ciebie, jak ja w dniu dzisiejszym" (Izajasza 38:18,19, Bp).

"Dusza, która grzeszy, ta umrze" (Ezechiela 18:4, przekład księdza Wujka,
zobacz też przypis w Biblii Tysiąclecia).

--O swoim niedawno zmarłym przyjacielu Łazarzu Jezus Chrystus powiedział:
"Nasz przyjaciel Łazarz zasnął, ale idę go obudzić.
Powiedzieli mu uczniowie: Panie, jeżeli zasnął,
wyzdrowieje. (...) Wtedy więc Jezus powiedział im otwarcie:
Łazarz umarł" (Jana 11:11-14, Bp).

Czy dostrzegasz, że wszystkie te wersety ze sobą harmonizują?
W przeciwieństwie do rozpowszechnionych wierzeń Biblia uczy, że zmarli
naprawdę przestają istnieć. Nie przenoszą się do nieba ani w inne
miejsce, ale niejako zapadają w głęboki sen, nieświadomi niczego. Nie tylko
nie mogą wysławiać Boga, lecz nawet myśleć*.

WNIOSEK: Gdy Biblię analizuje się tematycznie, jej podstawowe nauki stają się
jasne. Oczywiście takie podejście, przyjęte przez Świadków Jehowy, wymaga
wysiłku (Przysłów 2:1-5). Ale przecież nic, co naprawdę się liczy, nie
przychodzi bez wysiłku.

---------------

* Wersety te zacytowano z katolickich przekładów Pisma Świętego.

*Biblia uczy też, że w czasie wyznaczonym przez Boga zmarli, których zachowuje
On w pamięci, zostaną 'obudzeni', czyli wskrzeszeni (zobacz Hioba 14:14,15:
Jana 5:28,29; Dzieje 24:15).

Nie chciałabym, aby ktoś, kto czyta to co piszę odniósł wrażenie, że namawiam
do zmiany religii. Zachęcam do czytania Biblii, bo naprawdę można odnieść
z tego pożytek, bez względu na religię, jaką się wyznaje.

19-09-2012

"Słowo twoje jest lampą dla mej stopy i światłem
na moim szlaku"(Psalm 119:105).

CO WYRÓŻNIA BIBLIĘ? Książki cenione jako wybitne dzieła literackie niekoniecznie
zawierają rady przydatne w życiu. Z kolei fachowe poradniki muszą być ciągle
rewidowane. Natomiast w Biblii czytamy, że "wszystko, co niegdyś [w niej]
napisano, napisano dla naszego pouczenia" (Rzymian 15:4).

PRZYKLAD: Chociaż Biblia nie jest podręcznikiem medycznym, zawiera praktyczne
wskazówki dotyczące zdrowia psychicznego i fizycznego. Na przykład mówi, że
"serce spokojne jest życiem dla ciała"(Przysłow 14:30). Ponadto ostrzega:
"Kto się odosabnia, będzie szukał swej samolubnej tęsknoty; wybuchnie
przeciwko wszelkiej praktycznej mądrości" (Przysłów 18:1). Biblia oznajmia
również, że "więcej szczęścia wynika z dawania niż z otrzymywania"(Dzieje 20:35).

NA CO WSKAZUJĄ BADANIA? Wewnętrzny spokój, posiadanie bliskich przyjaciół i
chętne dzielenie się z innymi to czynniki korzystnie wpływające na stan zdrowia.
W pewnym czasopiśmie medycznym podano: "U mężczyzn, którym zdarza się
wpadać we wściekłość, ryzyko udaru jest dwukrotnie większe niż u mężczyzn
opanowanych"(The Journal of the American Medical Association). Dziesięcioletnie
badania przeprowadzone w Australii dowiodły, że starsi ludzie, kórzy mają
"lepsze relacje ze znajomymi i przyjaciółmi", prawdopodobnie będą żyli
dłużej. A w roku 2008 badacze z Kanady i Stanów Zjednoczonych stwierdzili,
że "wydawanie pieniędzy na innych sprawia więcej radości niż wydawanie ich
na siebie".

CO O TYM SĄDZISZ? Czy zaufałbyś radom dotyczącym zdrowia podanym
w jakiejś innej książce sprzed paru tysięcy lat?
Czy Biblia nie jest wyjątkowa?


"Biblia przemawia do mnie z wielką siłą(...),
ponieważ jest takim cudownym lekarstwem"
(DR HOWARD KELLY,
ZAŁOŻYCIEL I WYKŁADOWCA WYDZIAŁU
MEDYCZNEGO UNIWERSYTETU JOHNSA HOPKINSA).p.s. To już koniec tego krótkiego cyklu, ale nie koniec mojego pisania.
Następny to BIBLIA - KSIĘGA DOKŁADNYCH PROROCTW

16-09-2012

"Proroctwo nigdy nie zostało przyniesone z woli człowieka,
lecz ludzie mówili od Boga, uniesieni duchem świętym" (2 Piotra 1:21).

CO WYRÓŻNIA BIBLIĘ? Teksty starożytne, nawet gdy pochodzą z tego samego
okresu, często sobie zaprzeczają. Książki o podobnej tematyce napisane przez
różnych ludzi w różnych miejscach i epokach rzadko prezentują jednolite poglądy.
A jak jest z Biblią, zawierającą 66 ksiąg spisanych przez rozmaitych ludzi?
Biblia podaje, że w gruncie rzeczy mają one jednego Autora. Tworzą więc
spójną całość (2 Tymoteusza 3:16).

PRZYKLAD: Mojżesz, pasterz żyjący w XVI stuleciu p.n.e., napisał na początku
pierwszej księgi biblijnej, że pojawi się "potomstwo", które wybawi ludzkość.
Nieco dalej podał, że będzie ono należeć do linii rodowej Abrahama, Izaaka i
Jakuba (Rodzaju 3:15; 22:17,18; 26:24; 28:14).Jakieś 500 lat później prorok
Natan sprecyzował, że potomstwo to będzie pochodzić z królewskiej dynastii
Dawida (2 Samuela 7:12). Po upływie ponad 1000 lat apostoł Paweł wyjaśnił,
że obiecanym potomstwem jest Jezus wraz z wybranym gronem swych
naśladowców (Rzymian 1: 1-4; Galatów 3: 16, 29). A u schyłku I wieku n.e.
w ostatniej księdze biblijnej zanotowano, że członkowie tego potomstwa będą
na ziemi dawać świadectwo o Jezusie, zostaną zabrani do nieba i będą panować
z Jezusem przez 1000 lat. To zbiorowe potomstwo zgładzi Diabła i wybawi
ludzkość (Objawienie 12:17; 20: 6-10).

CO TWIERDZĄ BIBLIŚCI? Po wnikliwej analizie 66 ksiąg biblijnych Louis Gaussen
napisał, że jest pod przemożnym wrażeniem "imponującej spójności tej księgi,
tworzonej piętnaście stuleci przez tak wielu pisarzy, (...) którzy szli według tego
samego planu; konsekwentnie - jakby świadomie - zmierzali do wielkiego finału,
kreśląc historię odkupienia świata przez Syna Bożego" (Theopneusty, or, The
Plenary Inspiration of the Holy Scriptures).

CO O TYMSĄDZISZ? Czy spodziewałbyś się, że księga, którą spisywało około
40 mężczyzn przez półtora tysiąca lat, będzie wewnętrznie spójna?
Czy więc Biblia nie jest wyjątkowa?

"Księga ta istotnie stanowi jedną harmonijną całość.
(...) W całej literaturze nie ma niczego, co byłoby jej
odpowiednikiem lub choćby w przybliżeniu jej dorównywało"
(JAMES ORR, THE PROBLEM
OF THE OLD TESTAMENT).

14-09-2012

"Czyż nie pisałem ci dotąd, udzielając rad i wiedzy,
by ci pokazać prawdziwość wypowiedzi prawdziwych?"
(Przysłów 22:20,21).

CO WYRÓŻNIA BIBLIĘ? Starożytne teksty często przedstawiają poglądy, które
są nierozsądne, szkodliwe, a w świetle znanych obecnie faktów naukowych--
-wręcz absurdalne. Autorzy dzisiejszych podręczników muszą wciąż je
uaktualniać, tak by ich treść harmonizowała z najnowszymi odkryciami. Tymczasem
Biblia mówi, że jej Autorem jest Stwórca i że to, co polecił w niej spisać,
"trwa na wieki" (1 Piotra 1:25).

PRZYKŁAD: Prawo Mojżeszowe nakazywało Izraelitom załatwiać naturalne
potrzeby "poza obozem" i zakopywać odchody (Powtórzonego Prawa 23:12,13).
Jeśli ktoś dotknął padliny, musiał wyprać szaty, a jeśli miał kontakt z ludzkimi
zwłokami, musiał także się wykąpać (Kapłańska 11:27,28; Liczb 19:14-16).
Trędowatych odosabniano, dopóki na podstawie oględzin nie stwierdzono,
że nie stanowią już zagrożenia dla innych (Kapłańska 13:1-8).

CO ZALECA WSPÓŁCZESNA MEDYCYNA? Prawidłowe usuwanie nieczystości,
mycie rąk i kwarantanna do dziś skutecznie zapobiegają roznoszeniu się
chorób. Amerykański Ośrodek Profilaktyki i Zwalczania Chorób (CDC) zaleca,
żeby w sytuacji, gdy w pobliżu nie ma sanitariatów czy choćby latryn,
"wypróżniać się co najmniej 30 metrów od źródła wody i zakopywać odchody".
Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w społecznościach, które
odpowiednio pozbywają się fekaliów, zachorowalność na biegunkę spada
o 36 procent. Dopiero niecałe 200 lat temu lekarze odkryli, że przenoszą na
pacjentów infekcje, gdy nie myją rąk po kontakcie ze zwłokami. Według CDC
mycie rąk w dalszym ciągu jest "najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się chorób". A co z odseparowywaniem trędowatych i innych chorych zakaźnie? Niedawno w czsopiśmie "Saudi Medical Journal" napisano:
"We wszystkich stadiach epidemii izolacja i kwarantanna mogą być jedynym
środkiem, który pozwoli powstrzymać szerzenie się choroby zakaźnej".

CO O TYM SĄDZISZ? Czy spodziewałbyś się, że jakaś starożytna święta księga
będzie zgodna z faktami naukowymi? Czy Biblia nie jest pod tym względem
wyjątkowa?

"Chyba na każdym robią wrażenie skrupulatne
przepisy higieniczne z okresu Mojżeszowego"
(Dr. Aldo Castellani i Dr. Albert J. Chalmers
MANUAL OF TROPICAL MEDICINE).

Akcja
Akcje dostępne są po zalogowaniu.
Oceń
Oceny dostępne są po zalogowaniu.
katarzyna G. Sąsiadujące profile barbara.krawczak


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:51.

 
Powered by: vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.